فقط آقایان بخوانند!!!


فقط آقایان بخوانند!!!فقط آقایان بخوانند!!!
سیمرغ: پژوهش ها نشان می دهند که بین میزان هورمون مردانه تستوسترون و بروز اختلالات ایجاد و خو در مردان ارتباط وجود دارد.
محققان استرالیایی با بررسی ۳۹۸۷ مرد ۷۱ تا ۸۹ سال دریافتند که شیوع افسردگی در مردان سالمندی که کمترین میزان تستوسترون را دارند، سه برابر بیش از مردانی است که بیشترین میزان هورمون تستوسترون را در خون خود دارند .
نتایج مطالعه اخیر که درنشریه روانپزشکی به چاپ رسید، نشان داد که در درمان مردان سالمندی که به افسردگی مبتلا هستند می بایست سطح تستوسترون خون مورد بررسی برنامه گیرد. متخصصان امیدوارند که این یافته ها به درمان افسردگی مردان کمک قابل ملاحظه ای نمایند.اسرار مردان دست یافتنی است

1:

موافقم ممنون


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews

@