هنر پنکیکی +عکس


هنر پنکیکی +عکسهنر پنکیکی +عکس
تاپ ناپ: یک معلم آمریکایی به نام Nathan Shields برای کودک خود پنکیک هایی با شکل های مختلف می پزد. او با پخت شیرنی ها به شکل حیوانات ، شخصیت های معروف داستانی و ... به پسرش در یاد گیری بعضی از نکات درسیو همچنین فرهنگ خوردن صبحانه کمک می کند.

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکسظروف پخت و گراتین

1:

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس


طرز تهیه کیک اسمارتیزی

2:

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس

هنر پنکیکی +عکس


50 out of 100 based on 45 user ratings 370 reviews

@