مکرومه بافی


مکرومه بافیمکرومه بافی

مکرومه بافی
آشنایی با آموزش گره های ابتدایی مکرومه بافی
در این پست شما را با بافت چند نوع گره ابتدایی طناب بافی (مکرومه) آشنا می کنیم .
مکرومه بافی
برای شروع روش سر انداختن طناب یا نخ را ببینید
مکرومه بافی
مکرومه بافیطرز تهیه کیک هویج

1:

مکرومه بافی
مکرومه بافی
می بینید که چهار تا رشته طناب آویزان هست
مکرومه بافی
رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید
دو تا رشته وسطی را کنار هم به سمت پایین، رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید.
مکرومه بافی
مانند شکل و توضیحات زیر ادامه گره را انجام بدهید
رشته سمت چپ را، از رو بیاورید سمت راست و از زیر رشته سمت راستی رد کنید رشته سمت چپ را از زیر دو تا رشته وسطی، و از روی رشته سمت راستی رد کنید دو تا رشته چپ و راستی را بکشید اینطوری اولین گره ساخته می شود.


طرزتهیه کیک باماهی تابه

2:

مکرومه بافی
این گره را تکرار کنید تا جایی که لازم دارید به این بافت، گره مربعی یا مار کبری می گویند
همین گره را تکرار کنید تا جایی که طول طناب اجازه می دهد.


سینه مرغ شکم پر مکزیکی
اسم این گره "گره مربعی" یا "گره مار کبراست"
مکرومه بافی
اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن

اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن.


آشنایی باواحدهای اندازه گیری شیرینی پزی
اسم این گره و بافت " گره پیچی "هست!

منبع : aftab92.mihanblog.com


62 out of 100 based on 27 user ratings 202 reviews

@