تزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالاد


تزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالادتزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالاد
این تزئین را هم می توانید برای سالاد و هم صبحانه و عصرانه استفاده نمایید.
پنیر رو به شکل مربع برش دهید.
تزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالاد


گوجه های گیلاسی رو نیمه برش داده و از فلفل سیاه خورد شده برای خالهای بالهای کفشدوزک و از زیتون هم برای سرکفش دوزک های خوشگل استفاده کنید.


این تزئین را هم می توانید برای سالاد و هم صبحانه و عصرانه استفاده نمایید.
تزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالاد

تزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالاد

تزئین گوجه فرنگی به شکل کفش دوزک برای سالاد

کدومش بهتره؟

1:

خیلی قشنگ بود .حتما یه روزی هستفاده میکنم .ممنون


70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

@