دخترک بیزار بود....


دخترک بیزار بود....دخترک بیزار بود....
یک روز، که تاریخش اصلا مهم نیست
در یک چهارراه، که آدرسش اهمیتی ندارد
یک دختر، که اسمش را کاری نداریم
به چراغ قرمز عابر پیاده رسید
و ایستاد
و منتظر ماند
و نرفت

مردانی، که به سطح تحصیلاتشان کاری نداریم
از کنار دختر، که لباسش در قصه ما نقشی ندارد
به خیابانی، که تعداد ماشین هایش را بیخیال می شویم
وارد می شدند
و چراغ قرمز بود
و ترافیک بود
و کسی نمی ایستاد

یک انگشت توهین آمیز
چند آرنج خشن
چند صد کلمه‌ی تحقیر کننده
با پیکر دختر برخورد کرد

از میهنی، که اسمش را نمی بریم
از مردمی، که نامهایشان را فراموش می کنیم
از دینی، که نقشش را در این حادثه انکار می کنیم
دخترک بیزار بود.ده کار اشتباه خانوم ها که از دیدگاه مردها غیرقابل قبول است

1:

بيزارم ...بيزاري ...بيزار هست
بيزاريم ...بيزاريد ...بيزارند!!!
از چه ...؟ الله اعلم!


62 out of 100 based on 57 user ratings 82 reviews

@