آماری جالب از اینکه زنان چقدر از روز و با چه کسانی صحبت می‌کنند؟!


آماری جالب از اینکه زنان چقدر از روز و با چه کسانی صحبت می‌کنند؟!آماری جالب از اینکه زنان چقدر از روز و با چه کسانی صحبت می‌کنند؟!
آماری جالب از اینکه زنان چقدر از روز و با چه کسانی صحبت می‌کنند؟!
مطالعات انجام شده در بریتانیا نشان می‌دهد زنان روزانه 298 دقیقه صحبت می‌کنند که این میزان معادل یک سوم مدت زمان بیداری آن‌ها است!
زنان به طور متوسط در طول روز پنج ساعت صحبت می‌کنند.
مطالعات انجام شده در بریتانیا نشان می‌دهد زنان روزانه 298 دقیقه صحبت می‌کنند که این میزان معادل یک سوم مدت زمان بیداری آن‌ها است!
صحبت کردن در مورد امور دیگران اساس بسیاری از این صحبت‌ها راتشکیل می‌دهد.
سایر موضوعات شامل صحبت کردن در مورد وزن، رژیم غذایی، وعده‌ نهار و لوازم آرایشی است.
این تحقیقات نشان می‌دهد زنان بیشتر مایلند با دوستانشان صحبت کنند تا با کسان دیگر.
مردان تمایل دارند با بهترین دوستان خود در مورد مسائل کاری صحبت کنند و زنان دوست دارند با آنان از هر دری صحبت کنند.56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews

@