این زن محبوب و خوش رفتارترین فرد دنیا در سال 2011 شد


این زن محبوب و خوش رفتارترین فرد دنیا در سال 2011 شداین زن محبوب و خوش رفتارترین فرد دنیا در سال 2011 شد
طبق یک نظر سنجی که توسط بنیاد بین المللی کاتیلون انجام گرفت نام 10 نفر به عنوان خوش رفتارترین مردمان 2011 در یک لیست برنامه گرفت که کیت میدلتون محجوب و محبوب توانست این عنوان را از آن خود کند. این لیست شامل خواننده ها ، بازیگران و مشاهیر و ورزشکاران است.

این زن محبوب و خوش رفتارترین فرد دنیا در سال 2011 شد
آن وینتر مسئول برگزاری این نظر سنجی این جمله را بیان کرده است ، کیت میدلتون به خاطر رفتار و منش بزرگوارانه اش در مجامع بین المللی و عمومی توانست عنوان برتر را به خود اختصاص دهد. جاستین بیبر نفر دوم این لیست و پائول عبدول داور خوش اخلاق امریکن آیدل نفر سوم است. کارداشیان که سابقا نامش در این لیست بود به دلیل جدایی اش از همسرش نامش از این لیست خط خورد.تصاویر / مادر و دختر موتوسوار در غرب تهران

1:

پائولا باید اول میشد


68 out of 100 based on 33 user ratings 508 reviews

@