اولین زن سعودی عضو ناسا شد /عکس


اولین زن سعودی عضو ناسا شد /عکساولین زن سعودی عضو ناسا شد /عکس
سازمان فضایی ناسا، دکتر ماجده ابو راس، زن سعودی را به عنوان یک از اعضای گروه ناسا برای انجام پروژه های علمی و پژوهشی انتخاب کرد.
به گزارش روزنامه الوطن چاپ ریاض، این زن سعودی، هم اکنون استادیار دانشگاه علوم در شهر جده است.

او دارای مدرک دکتری رشته فناوری آلودگی های زیست محیطی با گرایش نفت از دانشگاه سری انگلیس است.

اولین زن سعودی عضو ناسا شد /عکس68 out of 100 based on 43 user ratings 118 reviews

@