اولين داور زن ايراني در afc


اولين داور زن ايراني در afcاولين داور زن ايراني در afc
فيروزه دهقان دانشجوي دوره دکتري رشته فيزيولوژي ورزشي در دانشگاه UN مالزي است و دوره هاي مدرسي فوتسال و نظارت AFC را گذرانده است و به تازگي پس از پشت سر گذاشتن دوره فوتوره در سال 2010 و در کشور پنال به عنوان مدرس فيفا و ناظر AFC انتخاب شد وي نخستين داوري است که پس از انقلاب در فوتبال بانوان قضاوت کرده است


اولين داور زن ايراني در afc68 out of 100 based on 63 user ratings 238 reviews

@