طراحی روی لب


طراحی روی لبطراحی روی لب
يک خانم هنرمند خلاق که به صورت حرفه اي عکاسي مشغول بود به شغل آرايشگري پرداخته است و با تلفيق هنرهايش موفق شد آثار بديعي را ایجاد کند.

اين خانم 26 ساله اسپانيايي " اوا سنين پرناس" نام دارد و با الهام از صحنه هاي بعضي فيلمهاي رومانتیک و آميختن هنر آرايشگري و عکاسي به هم اين آثار را ایجاد کرده است . او براي ایجاد اين تصاوير زيبا از رژ لب، خط لب ، خط چشمهاي مايع استفاده کرده است و با استفاده از نگين ، پولک و اکليل آنها را تزئين کرده است.


او در وبلاگش نوشته است که از دوران نوجواني ديوانه وار عاشق طراحي و آرايش روي صورت بوده است و اخيرا تلاش کرده است تا بتواند در رشته مورد علاقه خود فعاليت کند ، او اضافه ميکند عاشق آرايش و همه چيزهاي مرتبط با آن است و حالا تلاش ميکند تا اين فعاليت مورد علاقه اش پس زمينه عکسهايش باشد.


او اين تصاوير را از طريق وب سايت خودش به فروش ميرساند. وي ميگويد ابتدا طرحها را با خط چشم روي لبها پياده ميکند و سپس رنگها را به نوبت در طرح به کار ميبرد و در آخر با استفاده از نگينهاي رنگي و يا پولک و اکليل آنها راتزئين ميکند.


طراحی روی لب


طراحی روی لب


طراحی روی لب


پرداد56 out of 100 based on 21 user ratings 796 reviews

@