خیانت زنان شوهردار


خیانت زنان شوهردارخیانت زنان شوهردار
چرا انقد خیانت از سوی زنان زیاد شدهزن زیباست

1:

خیانت همیشه بوده
زوجینی که تعهد ندارند خیانت مینمايند
وگرنه نمیشه جنسی رو فقط متهم به خیانت کرد


وقتی مردی شما را بخواهد...

2:

ذهن زیبا :


می پرسند:
مجردی یامتاهل؟
می گویم "متعهد"!
چون تجربه نشان داده،
نه مجرد بودن، نشانه ی تعلق خاطر نداشتن به کسی هست...
و نه متاهل بودن، نشانه ی تعهد و وفاداری!!!
همه ی قراردادها را که روی کاغذهای بی جان نمی نویسند!
بعضی از عهدها را روی
قلب هایمان می نویسیم...
حواسمان به این عهدهای غیرکاغذی باشد؛
شکستنشان یک "انسان" را در هم می شكند،


بهترین برندهای لوازم خانگی

3:

http://forum.hammihan.com/thread4254.htmlدرود
مشابه این تایپیک رو داشتیم


کدبانوی قدیم، کدبانوی جدید ( طنز )

4:

هرچه جان کاهيده تر، نزديکتر پايان عمر
هرچه دل رنجيده تر سوز جدائی بيشتر

هرچه صاحبدل فزون، برگشته اقبالی فزون
هرچه سر آزاده تر، افتاده پائی بيشتر

هرچه دل رنجيده تر، زندان هستی تنگتر
هرچه تن شايسته تر، شوق رهائی بيشتر

هرچه دانش بيشتر وامانده تر در زندگی
هرچه کمتر فهم، کبر و خودنمائی بيشتر

هرچه بازار ديانت گرم، دلها سردتر
هرچه زاهد بيشتر دور از خدائی بيشتر

هرچه تن در رنج و زحمت، نااميدی عاقبت
هرچه با ياران وفا، بی اعتنائی بيشترنداشتن تقید و ایمان قلبی به خدایی که ازش دم میزنند و زندگیی که بهش تعلق دارند هست!

مثال همان خداگو و خداجوست که چوپان دهاتمون همیشه میفرمود خداگو با خداجو فرق دارد همانطور که حقیقت با هیاهو فرق دارد

بهم همیشه میفرمود خداگو نباشم سعی کنم جدا رو جست و جو و بفهممش و زندگی و قلب و باورمو سرشار از وجودش نمایم


68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews

@