درمورد بيماري ايدز


درمورد بيماري ايدزنقل قول : درمورد بيماري ايدز
خير.
دوست عزيز اين ويروس بقدری ضعيف است كه به سرعت در هوا از بين ميرود.کاهش بیماری های قلبی باشیر

1:

ویروس ایدز در هوا هیچ گونه فعالیتی نداره و سپس این که وارد بدن 1 موجوده زنده شد فعالیته خودشو شروع میکنه و اگر درست فرموده باشم بیرون از بدن حدود 30 دقیقه زنده نمیماند


با لیمو ترش بیخیال دلشوره شوید

2:

خیر ویروسها خارج از بدن قدرت زیست ندارن در حال سکون میمونن ولی ویروس ایدز تو هوا نمیمونه


مهمان ناخواسته

3:

عزیزان جوابت رو دادند


شيوع يک بيماري انگلی با عنوان "ايدز جديد"

4:

اچ.


پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!
آی.


ماده مخدر «کروکدیل»
وی.


معجزه ایی در درمان سرطان : سایبرنایف
چيست؟ اچ.


توليد لوزالمعده مصنوعي بيماران ديابتي
آی.

وی.

يک ايشانروس هست.

ايشانروس موجود زنده بسيار کوچکی هست که می تواند خودش را تکثيرکند و منتشر شود.

اما نمی تواند به تنهايی از خودش زنده باشد.

يک ايشانروس به بدن يک ميزبان برای زندگی و تکثير نياز دارد.وقتی که ايشانروس به بدن شخصی راه پيدا کرد، شروع به تکثير يا به عبارت ديگر شروع به شبيه سازی و کپی از خودش درسلول های بدن اين شخص می کند.

يک ايشانروس می تواند سلول هايی که داخل اون جای گرفته و از اون تغذيه می کند را معيوب کرده و به اون آسيب برساند.

اين يکی از راه هايی هست که بدن را آلوده کرده و بيماری را بوجود می آورد.

سيستم دفاعی بدن مجموعه ای از سلول ها هست که در بدن شما با ايشانروس ها و عفونت ها مقابله می کند.

در انسان، سيستم دفاعی بدن معمولا ايشانروس ها را به سرعت يافته و سريع می کشد.

اشخاص آلودگی به اچ.

آی.

وی.

را از شخص ديگری که پفيش از اين آلوده شده هست دريافت می‌نمايند.

اگر اونها آلوده شدند همينطور می توانند آلودگی به ايشانروس را به شخص ديگر انتقال دهند.در واقع اين راهی هست که اچ.آی.

وی.

شيوع پيدا کرده و منتشر می شود.

اچ.

آی.

وی.

مخفف "ايشانروس نقص ايمنی انسان" هست.در دنيا اون را با نام "Human Immunodeficiency Virus" می شناسند.به کسانی که آلوده به اچ.

آی.

وی.

شده اند اچ.

آی.

وی.

مثبت "+HIV" و يا اچ.

آی.

وی.

پوزتيو "HIV positive" می‌گايشانند.
چرا اچ.

آی.

وی.

خطرناک هست؟ اگر سيستم دفاعی بدن به ايشانروس حمله کرده و اون را می کشد، پس چرا اچ.

آی.

وی.

يک مشکل هست؟ ايشانروس های مختلف به قسمت های متفاوت بدن حمله می نمايند.

بعضی ها ممکن هست به پوست، ديگری به شش ها و يا قسمت های ديگر حمله نمايند.

سرماخوردگی های عمومی هم به وسيله يک ايشانروس ايجاد می شوند.

چيزی که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را چنين خطرناک می سازد اين هست که مستقيماً سيستم دفاعی بدن را هدف برنامه داده و به اون حمله می‌کند.

جايی که معمولاً بدن را از شر ايشانروس ها رها می کند.اين ايشانروس خصوصاً به يک نوع مشخصی از سلول های سيستم دفاعی بدن حمله می کند که بدون اون مبارزه با سيستم دفاعی بدن برای ايشانروس مانند رفتن به تعطيلات و بسيار راحت هست و اچ.

آی.

وی.

می تواند در تمام بدن منتشر می شود.

اين فرايند قابل رايشانت نيست وهيج راهی وجود ندارد تا بتوانيم با مشاهده اشخاص تشخيص بدهيم که شخصی آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هست.

تنها يک نوع تست خون اون هم حدود سه ماه سپس وارد شدن اولين ايشانروس به بدن می تواند وجود اون را در خون آشکار کند.

ممکن هست شخصی که آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

شده هست، تا سال های سال کاملاً سالم به نظر رسد و خود را در سلامت کامل احساس کند.

ممکن هست که حتی ندانند که آلوده به ايشانروس هستند.

سپس هنگامی که سيستم دفاعی بدن تقليل يافت و ضعيف شد اون ها بطورشديد و روزافزونی نسبت به بيماری ها آسيب پذير می‌شوند.

بيماری هايی که معمولاً در واقعيات طبيعی بسيار ساده درمان می شوند.
ايدز چيست؟ نام بیماری ايدز(AIDS) از حروف اول کلمات زیر گرفته شده هست و به معنی نقص ایمنی اکتسابی هست: (Acquired Immuno Deficiency Syndrome).يک سيستم دفاعی زيان ديده و معيوب نه تنها به وسيله ايشانروس اچ.

آی.

وی.

که در مرحله اول به اون حمله ور شده آسيب ديده هست بلکه همينطور با عفونت های ديگر مورد حمله برنامه می گيرد.

اين سيستم دفاعی آسيب ديده ديگر توانايی و قدرتی برای مقابله و کشتن ايشانروس هايی که تا پيش از اين مزاحمتی برايش نداشتند را ندارد.

ویروس اچ.

آی.

وی.

دفاع بدن را روز به روز كاهش می‌دهد تا حدی كه هر میكروبی حتی میكروبهای بسیار ضعیف هم موقعيت پیدا می‌كنند كه بدن را بشدت بیمار كنند.

همچنان که وقت می گذرد، شخصی که به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شده هست، نسبت به قبل بيشتر و بيشتر به بيماری مبتلا می شود، معمولاً چندين سال سپس آلودگی و ورود ايشانروس به بدن، اون ها مبتلا به مريضی های خاص ناشناحته و عجيب متعددی می شوند.

اين مرحله ای هست که به اون می گايشانند کسی به ايدز مبتلا شده هست.

وقتی که شخص به بيماری های وخيم خطرناک جدی دچار می شود و يا وقتی که تعداد سلول های دفاعی در بدن شخص آلوده زير ميزان مشخصی به شدت افت کرده باشد.در کشور های مختلف تفاوت های اندکی در تعريف اين مرحله وجود دارد که چه وقتی يک شخص را مبتلا به بيماری ايدز و يا هنوز شخص آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

بنامند.

ايدز (Acquired Immune Deficiency Syndrome) يک حالت به شدت وخيم هست ودر اين مرحله بدن دفاع بسيارضعيفی در برابر هر نوعی از عفونت و بيماری را دارد.

از وقت آلودگی به ايشانروس تا مبتلا شدن به بيماری ايدز چه مدت طول می کشد؟ بر پايه نتايج حاصله از تحقيقات مختلف به عمل آمده، از وقت دريافت آلودگی (ورود ايشانروس اچ.

آی.

وی.

به بدن) تا ابتلاء به بيماری ايدز (ازکار افتادن سيستم دفاعی بدن)، بدون دسترسی به يک درمان دارايشانی عليه ايشانروس اچ.

آی.

وی.

، معمولاً يک دوره وقتی بين 6 تا 8 سال به درازا می کشد .

اين دوره می‌تواند بدون علامت باشد و تازه سپس این مدت علایم بيماری ظاهر گشته، شخص مبتلاء به بيماری ايدز شود .

این فاصله وقتی – آلودگی تا ابتلا ء به بيماری ايدز – ازفردی به فرد دیگر متفاوت هست و به شرایط زیادی از جمله وضعیت سلامتی فرد، عادات بهداشتی و تغذيه وی ارتباط دارد.

در هر صورت، اين ميانگين بر پايه اشخاصی تنظيم شده هست که پرهيزهای معقولی را انجام می دهند.

در يک ناحيه فقير نشين ممکن هست در بين کسانی که توانايی تهيه تغذيه کافی و مناسب را ندارند ، سرعت پيشرفت و چيره شدن ايشانروس بر سيستم دفاعی بدن و در نتيجه ابتلا ء به بيماری ايدز ، بسيار سريعترباشد و اين افراد خيلی سريعتر فوت نمايند.


آيا هر چيزی می تواند آلودگی به اچ.آی.

وی.

بوجود آورد؟ نه، به طور مثال تماس جنسی بدون محافظ تنها وقتی خطرناک هست و ريسک آلوده شدن را دارد که يکی از طرفين آلوده به ايشانروس باشند.

بنابراين اگر شريک جنسی شما ناقل اچ.

آی.

وی.

نباشد، هيچ شکلی از سکس و يا نوع فعاليت جنسی بين شما باعث دريافت آلودگی و در نتيجه سرايت بيماری به شما نخواهد بود.

به طور مثال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

ازطريق تماس جنسی واژينال، يا مقعدی و يا دهانی به شما انتقال پيدا نخواهد کرد، اما تنها در صورتی که هيچ کدام از شما آلوده به اين ايشانروس نباشيد.

شما همينطور از طريق خود ارضايی به ايشانروس آلوده نخواهيد شد.

– هيچ کدام از کارهايی که شما تنها با خودتان انجام می دهيد باعث دريافت اچ.

آی.

وی.

نخواهد شد.– اچ.

آی.

وی.

تنها در صورتی انتقال خواهد يافت که يکی از اشخاص در تماس، قبلاً به ايشانروس آلوده شده باشد.

خطر در تماس های جنسی بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست.

در هر صورت برای اطمينان از کاندوم هستفاده کنيد.

مگر تا وقتی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک جنسی ديگری ندارد و قبلاً آلوده به ايشانروس نشده هست.


علائم بيماری چگونه ظاهر می شود؟ با کاهش قدرت سيستم دفاعی به مرور وقت بدن آماده ابتلا به عفونتها و سرطانهايی می شود که به طور معمول در امت عادی ديده نمی شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوی ، اسهالهاي شديد و مزمن ،‌ تبهای طولانی ، کاهش وزن ،‌ اختلالات شخصيتی ،‌ بيماريهاي مغزی وپوستی خود را نشان مي دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد.


◄ علائم اصلی ایدز: • كاهش وزن بیشتر از 10 % • اسهال مزمن بیشتر از یك ماه • تبهای متناوب یا ثابت بیش از یك ماه
◄ علائم فرعی: • سرفه پایدار به مدت بیش از یك ماه • عفونت پوستی منتشر همراه با خارش • تبخالهای عود كننده • برفك دهانی • عفونت تبخالی مزمن پیشرونده و منتشر • بزرگ شدن عمومی غدد لنفی آلودگی به ویروس ایدز دلیل ابتلا به بیماری ایدز نیست.

ولی سرانجام تقریباً بطوراجتناب ناپذیری به بیماری ایدز منتهی می شود.

یكی از اولین راه های شناخت یك بیماری، شناخت علائم و مراحل مختلف سیر بیماری هست.

با این شناسایی می توان از گسترش و توسعه بیماری در مراحل اولیه جلوگیری نمود.

علائم آلودگی بیماری ایدز بسیار پیچیده هست و دارای مراحل چندی هست كه الزاماًهمه اونها در افراد آلوده مشاهده نمی‌شود.

این مراحل عبارتند از: ‪
◄ مرحله اول عفونت حاد: در اغلب موارد در صورتی كه تعداد كافی ویروس ایدز وارد بدن فردی شود ، سپس چند هفته علائمی نظیر تب ، گلودرد،بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و هستفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی ظاهر میگردد.

این علائم اختصاصی نبوده و شباهت كاملی با نشانه های بسیاری ازبیماریهای دیگر دارد.

چون خود بخود ظرف یك تا دو هفته بهبودی حاصل میگردد ، كمتر اتفاق می افتد كه بیماری دراین دوره تشخیص داده شود.

بعلاوه از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی كه نشانگر آلودگی فرد هست حدود 2 تا 12 هفته و گاهی تا16 ماه طول می كشد.

در این فاصله وقتی ، فرد، آلوده بوده و ممكن هست سایرین را آلوده كند.
◄ مرحله دوم بدون علامت: پس از بهبودی خود بخودی مرحله حاد، بیمار وارد مرحله بدون علامت می شود كه بر حسب نوع ویروس آلوده كننده از10تا 17 سال طول می كشد.

در این مدت شخص آلوده هیچگونه علامتی از بیماری را بروز نمی دهد و به ظاهر كاملاً سالم هست ولی برای دیگران آلوده كننده می باشد.

این مرحله نزد كودكان كوتاهتر هست و در این مرحله شخص دیگران را مبتلا می كند.

در این دوره آزمایش خون مثبت هست.

كنترل انتشار ویروس در این مرحله مشكل می باشد.


◄ مرحله سوم بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی: دراین مرحله غدد لنفاوی به صورت بزرگ شده و به شكل قرینه و بدون درد در بیش از دو نقطه بدن بجز ناحیه كشاله ران ظاهر می شود حداقل 3ماه باقی می مانند.


◄ مرحله چهارم مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز:قبل از بروز علائم نهایی ایدز در بیمار ، عوارضی ظاهر می شود كه به اون علائم مربوط به ایدز می‌گویند و عبارتند از• كاهش وزن بیشتر از10% وزن سابق • اسهال به مدت بیشتر از یك ماه • تب به مدت بیشتر از یك ماه • عرق شبانه • خستگی، بی‌حالی و ضعف این علائم را مقدمه هستبرنامه كامل ایدز كه پایان طیف بیماری می باشد ، به حساب می آورند.

در برخی موارد، بی قراری، بی اشتهایی، دل درد، سردرد وجود دارد و تغییرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه و آسیب اعصاب محیطی می شود.

این علائم معمولاً متناوب هست ولی كاهش وزن در اكثر بیماران وجود دارد و پیشرونده هم می‌باشد.

بسیاری از بیماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات دائم و یا عود كننده دهنی و یا ناحیه تناسلی به علت ویروسهای مختلف می شوند.


◄ مرحله پنجم ایدز: ایدز به مرحله نهایی آلودگی ایدز فرموده میشود.

در این مرحله به علت كاهش شدید قدرت دفاعی بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسیاری عفونتهای و سرطانها می شود كه علائم بسیار متنوعی دارند و درنهایت بیمار را از پای در می آورند.
آيا ايدز درمان دارد؟ ايدز متاسفانه تاکنون هيچ درمان قطعی ندارد.

ايدز کشنده هست.

چيزی که نگران نماينده هست، اين هست که بسياری از امت گمان می نمايند که برای ايدز درمان وجود دارد.

اين موضوع به اون ها احساس آرامش و اطمينان می دهد و ممکن هست که به اين دليل به راه های مختلف قبول ريسک بنمايند.

متاسفانه اين اشخاص در اشتباه به سر می برند چون برای ايدز هيچ درمانی وجود ندارد.

داروهای درمانی موجود جريان پيشرفت اچ.

آی.

وی.

تا ابتلاء به بيماری ايدز را کند تر می‌نمايند ودر بعضی موارد می توانند که اشخاص آلوده را برای چند سال سالم نگه دارند.

در بعضی موارد مشاهده شده که داروهای اونتی بيوتيک سپس گذشت چند سال ازعملکرد خود بازمی مانند و اثرمثبتی ندارند.

در موارد خاصی هم مشاهده شده که تعدادی از بيماران از ايدز دوباره بهبود يافته و به زندگی با اچ.

آی.

وی.

در دوره ده ساله بازگشته اند.

اما اون ها بايد در ادامه زندگی شان هر روز داروهای بسيار قوی هستفاده نمايند، چيزی که اثرات جانبی ناخوش آيند و بسيار خطرناکی دارند.

اما هنوز هيچ درمانی برای اچ.

آی.

وی.

وجود ندارد و تنها راه برای سالم ماندن اين هست که آلوده نشايشانم.

پيشگيری تنها درمان ايدز هست.


ايدز در ايران : اولين مورد ايدز در ايران در سال ۱۳۶۶ نقل شد.

اين مورد يک کودک ۶ ساله هموفيلی بود که بدليل زمينه بيماری از فرآورده های خونی وارداتی هستفاده مي‌کرد.

از اون پس تمام خونها و فرآورده های خونی اعم از داخلی يا وارداتی ملزم به آزمايش از نظر عفونت قبل از .مصرف شدند.

اين آزمايشات توسط ساوقت انتقال خون ايران انجام می پذيرد برابر گزارشات واصله از دبيرخانه ستاد کشوری مبارزه با ايدز، از اون وقت تا پايان سال 1379، 2382 مورد آلوده به ايشانروس در ايران شناسايي شده هست که ۳۱۹ نفرشان به اين بيماری مبتلا و ۲۸۴ نفرشان فوت شده اند.


ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از چه راههايی سرايت می کند؟
◄ تماس جنسی نا امن : شايعترين راه سرايت تماس جنسی هست.

ايشانروس ممكن هست از فرد آلوده به شريك جنسی ‌اش، (مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد و يا دهانی با فرد آلوده) منتقل شود.

سرايت از زن به زن هم در واقعياتی امكان دارد.

آلودگی از طريق تماس جنسی ٨٠ % كل موارد را شامل می‌شود.


وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همينطور زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند برابر خواهد كرد.

زنان بيشتر در معرض خطر آلودگی به وسيله شريك زندگی خود برنامه دارند.

زيرا احتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد هست.


◄ هستفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزريق: هستفاده از سرنگ و سوزن آلوده بصورت مشترك در معتادين تزريقی يكی ازشايع ترين راه ‌های سرايت ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هست.
◄ سرايت از طريق خون و فرآورده‌های خونی: هستفاده از خون و فرآورده‌های خونی آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از ديگر راه‌های انتقال هست.

خون قدرت آلوده كنندگی بالايی دارد.


◄ سرايت از مادرآلوده به جنين در داخل رحم ايشانا كودك درطی دوران شيردهی: ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از مادر آلوده به كودك ممكن هست در دوران حاملگی هنگام وضع حمل يا كمی سپس زايمان انتقال يابد.

شير دادن يكی از راه‌های سرايت آلودگی از مادر به فرزند هست.

در كودكان آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

بسرعت به طرف ايجاد بيماری ايدز پيشرفت می‌كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم هست.


◄ راه‌های ديگر سرايت عبارتند از:پيوند اعضا از بافت‌های آلوده.

خالكوبی با سوزن مشترک.

سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده.

هستفاده از مسواك و تيغ ريش تراش شخص بيمار.

ختنه با وسايل آلوده.
اين ايشانروس ازطريق خون، منی (همينطور شامل مايعی كه قبل ازمنی خارج مي شود)، آلت تناسلی مردان، واژن ( آلت تناسلی زنان)، ترشح واژن، مقعد ايشانا بريدگي ها وزخم ها وارد شود.

پوست سالم يک سد بسيار قوی دربرابر ورود ايشانروس اچ.

آی.

وی.

وساير ايشانروسها وباكتری ها هست.

شايعترين راه سرايت تماس جنسی نا امن هست.

هميشه و در هر واقعياتی از کاندوم هستفاده کنيد.
ايدز از چه راههايی سرايت نمی کند؟
ترس از اينکه در اثر تماس های روزمره و کارهای روزانه به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شايشانم، ترسی کاملاً بيجاست.

پس بهتر هست که بدانيم:
ـ نه بوسيله روبوسی
ـ نه بوسيله بوسه و معاشقه و يا آب دهان (در صورتی که در دهان زخم و يا بيماری لثه که باعث انتقال ايشانروس از راه خون شود، وجود نداشته باشد)
ـ نه بوسيله بغل کردن و درآغوش گرفتن
ـ نه بوسيله دست دادن
ـ نه بوسيله تماس معمولی افراد در منزل، محل کار و يا اجتماع با بيمار
ـ نه بوسيله هستفاده از وسايل غذاخوری مشترک
ـ نه بوسيله آب و غذا
ـ نه بوسيله نوشيدن مشروبات الکلی
ـ نه بوسيله عطسه و سرفه
ـ نه بوسيله تماس با اشک و عرق بيماران
ـ نه بوسيله هستفاده از هستخرهای‌ شنای عمومی و توالت‌های عمومی
ـ نه بوسيله دستگيره در، گوشی تلفن و بليط اتوبوس
ـ نه بوسيله هستفاده از البسه دست دوم
ـ نه بوسيله هستفاده از وسيله نقليه عمومی
ـ نه بوسيله نيش حشرات و يا تماس با حيوانات
ـ نه بوسيله ريش تراشيدن، خالکوبی يا ختنه کردن .

اگر تيغ و يا سوزنی که هستفاده می شود فقط برای يکنفر هستفاده شود
راه ‌های پيشگيری از سرايت اچ.

آی.

وی.

چيست؟ يکی از شايعترين راه های سرايت ايدز درتمام دنيا تماس جنسی نا امن هست بنابراين مهمترين راه پيشگيری از آلوده شدن به اچ.

آی.

وی.

توجه و دقت در مسايل جنسی و شهوانی هست.

هر گاه صحبت از اعتياد می شود اغلب گمان می رود که تنها معتادين تزريقی منظور هست.

در حالی که اگر شما مواد مخدر از هر نوعی هستفاده می کنيد و يا به هنگام معاشقه مشروبات الکلی نوشيده باشيد ممکن هست که از خود بی خود شده و ندانيد که دست به چه عملی می زنيد.

درساده ترين حالت مثلاً ممکن هست که شما از کاندوم هستفاده نکنيد.
پيشگيری در موارد جنسی
◄ خايشانشتن داری‌ از تماس‌های جنسی مشكوك در دوران تجرد
◄ پايبندی به اصول اخلاقی و خانوادگی پس از ازدواج
◄ هستفاده صحيح از کاندوم
◄ اجتناب از داشتن شرکای جنسی متعدد
◄ عدم نوشيدن بيش از حد مشروبات الکلی به هنگام معاشقه
پيشگيری در معتادان:
◄ عدم مصرف مواد مخدردرهنگامی که قصد نزديکی داريد
◄ در معتادان تزريقی عدم هستفاده از سرنگ مشترک
پيشگيری در مراکز درمانی :
◄ كنترل خون و فرآورده‌های خونی
◄ در تزريقات دقت كنيم كه از سرنگ يكبار مصرف هستفاده شود
◄ در مراجعه به دندانپزشك دقت كنيم كه از وسايلی مانند مكنده بزاق ( سر ساكشن ) ، سرسوزن بيحسی و ليوان غرغره يكبار مصرف و از وسايل ضدعفونی و هستريل هستفاده شود.


پيشگيری در مراکز عمومی:
◄ در مراجعه به آرايشگاه دقت كنيم كه از تيغ يكبار مصرف و وسايل ضدعفونی شده هستفاده شود .

از وسايلی مانند تيغ صورت ‌تراشی ، وسايل خالكوبی ، خلال دندان و يا مسواك بطور مشترك هستفاده نكنيم.


پيشگيری در انتقال از مادر به کودک
◄ در حال حاضر تنها راه جلوگيری‌ از سرايت ايشانروس از مادر به فرزند عدم بارداری زن آلوده می‌باشد.

منظور از تماس جنسی سالم چيست؟ منظور از تماس جنسی سالم، تماس هايی هستند که در اون خون و يا ترشحات درونی جنسی هيج يک از شرکای جنسی به بدن شخص ديگری انتقال پيدا نکند.

اگر دو نفر با هم تماس جنسی داشته باشند حتی اگر يکی از اونها آلوده باشد، در صورتی که تماس جنسی مطمئن (Safe sex) داشته باشند – عدم انتقال خون و يا ترشحات درونی مانند منی – هيچ امکانی برای انتقال بيماری وجود ندارد.

برای مثال در آغوش گرفتن و معاشقه بدون نزديکی و يا خود ارضايی دو طرفه از موارد سکس مطمئن هست.

در بسياری قسمت های دنيا مانند ايران و کشورهای خاورميانه برداشت و آموزهای امت ازمطمئن ترين راه، عدم داشتن تماس جنسی قبل از ازدواج و عدم داشتن شرکای جنسی متعدد سپس ازدواج هست.در نظر داشته باشيد که در ارتباط با بيماری ايدز داشتن همسران متعدد برای مردان در کشورهای مسلمان درهر صورت داشتن شرکای جنسی بيش از يک شخص هست و اين اشخاص بايستی همه مسايلی را که ديگر اشخاص در ارتباط با سکس مطمئن رعايت می نمايند، رعايت نمايند.

اغلب جوانان آموخته اند که تا وقت ازدواج برای داشتن و تجربه تماس نزديک استقامت نمايند، و بعد تنها با شريک زندگی شان نزديکی داشته باشند.

اين يک راه بسيار خوبی برای در امان ماندن از آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هست.

تا وقتيکه زن و يا شوهر هيچکدام آلودگی نداشته باشند و همينطور کاملاً پايبند به هم باشند.گروه‌ های زير بيشتر در معرض خطر برنامه دارند:
ـ كسانی‌ كه از پيوند‌های متعدد و دياليز مكرر هستفاده می‌‌كنند و رعايت احتياط ‌های همه جانبه را نمی ‌كنند.
ـ معتادين تزريقی كه از سرنگ و سوزن مشترك هستفاده می‌كنند.
ـ‌ همسران افراد مبتلا
ـ شركای جنسی افراد مبتلا
ـ افرادی‌ كه شركای جنسی متعدد دارند.


ـ افراد خود فروش
ـ‌ همجنسگرايان
ـ مبتلايان به هپاتيت و سل
ـ‌ خالكوبی‌های دست جمعی
ـ مبتلايان به بيماريهای آميزشی و افراد مبتلا به زخم‌های تناسلی
ـ ملوانان و رانندگان عبوری‌ از مرزها


تشخيص آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

: شما ممکن هست که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در بدن خود داشته باشيد ولی از نظر سلامتی کاملاً سالم به نظر برسيد.

تنها راه مطمئن تشخيص آلودگی و يا عدم آلودگی به ايشانروس ايدز انجام آزمايش خون در آزمايشگاه می باشد.

از وقت ورود ايشانروس به بدن انسان تا وقتی که شواهد آزمايشگاهی ظاهر شود،‌ ممکن هست فاصله وقتی بين دو هفته تا شش ماه طول بکشد که به اون دوره پنجره می گايشانند.

در اين دوران شخص آلوده بوده و می تواند ديگران را نيز آلوده نمايند، ولی ممکن هست هيچ يک ازعلايم بالينی و آزمايشگاهی متداول را در خود بروز ندهد.

در صورتی که شما به رفتارخطرناکی دست زده ايد و نگران سلامت خود شده ايد، می توانيد به پزشک خود و يا برای انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

مستقيماً به مراکز انتقال خون و ديگر مراکزی که آزمايش ايدز را انجام می‌دهند، مراجعه کنيد.

نكته بسيارمهمی كه نبايد فراموش شود اين هست كه درطی اين 6 ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض رفتار خطرناک برنامه دهيد.

چه کسی نياز به انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

دارد؟ در صورتی که شما سابقه انجام هر کدام از رفتارهای خطرناک زير را داشته ايد:
هستفاده از سوزن و سرنگ مشترك در اعتياد تزريقی (‌حتی برای يك بار)
ابتلاء به بيماری های آميزشی (مثل سوزاك، سيفليس، تبخال و زگيل تناسلی)
با فرد آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
با فرد تزريق كننده مواد مخدر (حتی همسر) تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
با فرد دارای سابقه ابتلاء به بيماريهای آميزشی تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.


بدون اطلاع از سابقه ابتلاء فردی به بيماريهای آميزشی تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
با فرد دارای سابقه روابط جنسی با مردان يا زنان ديگر تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
با فرد دارای سابقه روابط جنسی با نوع همجنس تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.

(خصوصاً اگر رابطه بين دو مرد بوده و در اين رابطه وی مفعول بوده باشد.)
با فردی كه در نواحی پر خطر زندگی می كند، تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.

(مناطقی كه در اون آمارميزان افراد آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

زياد می‌باشد.

مثلاً بعضی كشورهای آفريقايی، کشورهای تازه هستقلال يافته روسيه، افغانستان و كشورهای ناحيه خليج فارس)
هستفاده از مشروبات الكلی و مواد مخدر قبل از تماس جنسی (ترياك، هروئين، قرص اكستاسی، حشيش، گرس و ....

)
سابقه تجاوز و سوء هستفاده جنسی برنامه گرفتن
در صورتيكه جواب شما به هر يك از موارد فوق مثبت باشد، به پزشک خود و يا جهت گرفتن مشاوره و انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

به مراکز درمانی و مشاوره نزديک محل سکونت خود مراجعه کنيد.


اولين تست اچ.

آی.

وی.

: چه وقتی سپس رفتار خطرناک بايستی آزمايش اچ.

آی.

وی.

داد؟
اگر شما در ايران زندگی می کنيد: • اولين آزمايش 8 هفته سپس رفتار خطرناک • تکرار آزمايش 6 ماه سپس رفتار خطرناک
در ايران معمولاً دسترسی به آزمايش هستاندارد اچ.

آی.

وی.

( HIV-ELISA ) سهل تر هست .

اين نوع آزمايش در ايران برای بار اول 8 هفته سپس رفتار خطرناک به مراجعه نمايندگان توصيه می شود.

ولی به دليل اينکه سرعت و ميزان توليد پادتن خون در بدن افراد متفاوت هست و برای انجام آزمايش دقيقی که بتوان به نتيجه اون هستنتاج کرد و جواب قطعی را ارائه داد، 6 ماه سپس رفتار خطرناک بايستی که آزمايش تکرار شود.


اگر شما در اروپا و يا آمريکای شمالی زندگی می کنيد: • اولين آزمايش 2 هفته سپس رفتار خطرناک • تکرار آزمايش 12 هفته سپس رفتار خطرناک
در کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکای شمالی معمولاً به دليل دسترسی سهل تر به روش تست (HIV-PCR) اولين آزمايش 2 هفته سپس رفتار خطرناک توصيه می‌شود.

اين روش دو هفته سپس ورود ايشانروس قادر به جستجو و رديابی مستقيم ايشانروس در خون می باشد.

اطمينان به اين تست تنها 95 % هست.

بنابراين برای دفعه دوم 12 هفته بعد يک تست (HIV-ELISA) نيز توصيه می شود که ميزان پادتن (اونتی بادی) ها يی که خون شخص آلوده برعليه ايشانروس اچ.

آی.

وی.

توليد کرده هست را اندازه گيری می کند .
آزمايش HIV-ELISA : آزمايش هستاندارد اچ.

آی.

وی.، تست HIV-ELISA هست.

اين تست هستاندارد جهانی مورد هستفاده در بيمارستان ها، موسسه مالي های خون و يا ساوقت های انتقال خون می باشد.

اين آزمايش مستقيماً خود ویروس را جستجو نمی کند.

در اين روش، ميزان پادتن ( اونتی بادی) هایی که بدن شخص آلوده برعلیه ویروس اچ.

آی.

وی.

توليد کرده، اندازه گرفته می شود.

وقتی که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

وارد بدن می شود، يک ماده شيميايی خاصی از سوی سيستم دفاعی توليد می شود که پادتن ( اونتی بادی) ناميده می شود.

پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند.

بنا براين اگر بدن شخصی پادتن عليه ايشانروس اچ.

آی.

وی.

توليد کرده باشد، به معنای اون هست که شخص به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شده هست.توليد پادتن در بدن به مدت وقت بين چند روز تا سه هفته نياز دارد:آزمايشی را که بتوان به نتيجه اون اعتماد کرده و بر پايه اون شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بين 6 هفته تا 6 ماه و بعضی ديگر بين 8 هفته تا 6 ماه سپس ارتباط خطرناک توصيه شده هست.

آزمايش HIV-PCR : به زبان بسيار ساده اين آزمايش مستقيماً وجود ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در خون را جستجو می کند.

تست HIV-PCR، دی.

ان.

آی.

ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را در خون رديابی می کند.

اگر شخصی آلوده شده باشد، دی.

ان.

آی.

ايشانروس ايدز در خون او وجود خواهد داشت.
ميزان اطمينان به دقت اين تست 95% می باشد.

بعضی منابع اين آزمايش را دو هفته سپس داشتن ارتباط خطرناک (ارتباطی که به تماس مشکوک با خون منجر شود) و بعضی ديگر ابتدا 4 هفته بعد3، توصيه می نمايند.

معمولاً بين 5 روز تا يک هفته طول می کشد تا نتيجه اين آزمايش دريافت شود.

از نظرهزينه، اين تست به طور معمول بسيار گران تر از تست (HIV-ELISA) می باشد.چرا برای يک زن مشکل هست که از خودش در برابر آلوده شدن محافظت کند؟ امکان بيشتر در دريافت آلودگی: در آمار بسياری از کشورها، بيشتر زنانی که آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

شده اند، از راه تماس جنسی با شريک جنسی آلوده مرد، ايشانروس را دريافت کرده اند.

در رابطه بين دو شريک جنسی مرد و زن (هرتاسکسوئل)، زنان از نظر جسمانی دارای آمادگی بيشتری نسبت به مردان برای دريافت ايشانروس می باشند.

همينطور از نظر طبيعی امکان ها وواقعيات فراهم بيشتری، برای انتقال ايشانروس به بدن اونها وجود دارد.

اين واقعيت يک پيام با خود به همراه دارد و اون اين هست که بايستی توجه خاصی به زنان در مبارزه با اپيدمی داده شود و از اونان حمايت بيشتری به عمل آيد تا جامعه در اين قشر بی تناسب آلوده نشود.اطلاعات به دست آمده از تحقيقات متفاوت نشان می دهد که در تماس جنسی بين زن و مرد، زنان به ميزان دو برابر مردان امکان دريافت ايشانروس از شريک جنسی آلوده خود را دارند تا مردان از شريک جنسی آلوده زن خود.

اين دليل بسيار مستدلی هست که چرا در آمار، تعداد زنان آلوده بسيار بيشتر از مردان هست.

در ايران، اگر آمارهای رسمی فراخوان شده افراد آلوده به ايشانروس از طريق سرنگ آلوده را بپذيريم و نيز اين باور را که بيشتر اين افراد را گروه مردان تشکيل می دهند و با توجه به اين نکته که اين افراد احتمالاً دارای خانواده و همسر نيز می باشند، خود نشان دهنده ميزان بالای خطر انتقال آلودگی در بين قشر زنان ايران خواهد بود.به اين ترتيب بسيار محتمل هست که آمار زنان آلوده بزودی از تعداد مردان پيشی بگيرد، مگر اون که در عمل اقداماتی انجام گيرد که مانع ازاون شود.تاثير مستقيم ديگری که آلودگی در زنان بوجود می آورد، انتقال ايشانروس از طريق مادر به جنين هست که اين نيزخود دليل ديگری هست برای توجه بيشتر به آسيب پذيری زنان و زنگ خطری هست در افزايش آمار کودکان الوده و مبتلا به ايدز.

ميليون ها کودک در سرتاسر جهان بدليل بيماری ايدز يتيم شده اند و بسيار مستعد و آماده برای آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

می باشند.

نابرابری اجتماعی: در اروپا و آمريکای شمالی ممکن هست که فمينيست ها پيشرفت های خوبی کرده باشند و به جايگاه بهتری در اجتماع دست يافته باشند..

اما همچنان در بسياری از مسايل و جنبه های زندگی، مانند موقعيت های شغلی، امکان تحصيل و انتخاب نوع و روابط زندگی هنوز نابرابری های زيادی برای اونان وجود دارد.

در شهرهای بزرگ ايران هم ممکن هست که در بين اقشار متوسط و قشر تحصيل کرده، زنان دارای جايگاه بهتری باشند و گاه مردان تحصيل کرده خودشان حق بيشتری نسبت به قوانين جاری برای زنان خود قايل باشند.

اما هنوزهم در بسياری ازجوامع رابطه مردسالاری به شکل سنتی اون همچنان حاکم می باشد.

در اين ميان در رابطه جنسی بين زن و مرد نيز، نقش مرد حاکم هست.

هنوز هم در بسياری ازشهرها و خانواده ها زنان نقشی در انتخاب شريک آينده زندگی خود ندارند.

در بعضی سنت ها زنان حتی نمی دانند که با چه کسی ازدواج می نمايند.

در چنين وضعيتی که مردان قدرتمند هستند و تمام اختيارزن را دردست دارند، در رابطه جنسی بين اونان، زنان حتی در جايگاه تصميم گيری درموضوع انتخاب هستفاده از کاندوم نيستند.

زنان ممکن هست که حق هستفاده از کاندوم را نداشته باشند و يا نتوانند با ديگر راهکارها از خودشان در مقابل ايشانروس اچ.

ای.

وی.

محافظت نمايند.

در بسياری مناطق ازدواج زودهنگام دختران، اشتغال در سنين کم، اونان را از ادامه تحصيل باز می دارد و اين خود باعث دوری از محيط و واقعياتی می شود که اونان می توانستند درباره اين مسايل آموزش ببينند و بتوانند از خود در مقابله با اين آلودگی حفاظت نمايند.

در بسياری جاها دختران جوان و زنان شاغلی که آلوده به ايشانروس می شوند، از ادامه تحصيل و يا کار باز می مانند.

شماری از سوی خانه و خانواده خود طرد می شوند و اونان را در واقعيات آسيب پذيرتری برنامه می دهد.زنان در فاميل وخانواده : حتی کانون خانواده و ازدواج نيزدر بسياری جوامع ضامن امنيت يک زن نيست.

در جوامع بسياری مسئله همبستری زن شوهردار با مردی ديگر نه فقط قابل قبول نيست، بلکه جرم بسيار سنگينی محسوب می شود.

در حاليکه مناسبات جنسی خارج از روابط زناشايشانی مردان و حتی همخوابگی اونان با زنان خودفروش به عنوان مسئله ای طبيعی قلمداد شده و به راحتی پذيرفته می شود.

از سايشانی ديگرآمار مردان معتاد به مواد مخدر تزريقی در ايران به شکل نگران نماينده ای بالا هست.

اين گروه از افراد اولين گروه در معرض خطر، با ميزان ريسک بسيار بالای آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هستند.

بسياری از کشورها و از جمله کشورهای فارسی زبان، در مقابله با اين اپيدمی، تمرکز خود را برحمايت از بنياد خانواده و ترايشانج فرهنگ ازدواج گذاشته اند.

ماداميکه که اين خود شوهر هست که زن را آلوده می‌کند، با وفا ماندن زن به شوهر هيچگونه کمکی نخواهد توانست به زن بکند تا او از آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در امان بماند.

هر چند که اين تنها يکی از راه های انتقال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

به قشر زنان هست، اما قابل تأمل می باشد.

علاوه بر اين زنان نقش های مختلف مهمی را در جامعه ايفا می نمايند.

زنان به عنوان مادر و تربيت نماينده فرزندان نقش پايه ی در ساختار جامعه و خانواده دارند.

دربسياری قشرها و جوامع مانند شمال ايران، زنان نقش بسيار مهمی به عنوان نيروی کاری در اقتصاد خانواده دارند.

از دست دادن مادر در چنين خانواده هايی می تواند باعث از هم پاشيدگی بنيان خانواده شود.

غالب اوقات محروم ماندن فرزندان از نان آور و محروميت کودکان از داشتن مربی و غمخوار را به همراه دارد.خود فروشی : مشکل ديگری که زنان را در مقابل ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آسيب پذيرتر می کند، بهره برداری جنسی از اونان برای منافع مالی از طريق خود فروشی می‌باشد.

تنگدستی و فقر مالی ازعمومی ترين دلايل روی آوردن به خود فروشی درقشر زنان می باشد.

کمتر اشخاصی هستند که به دليل لذت و تفريح به اين کار روی بياورند.

زنان خودفروشی که به اين کار روی می آورند درمعرض خطر بسيار بالای آلوده شدن برنامه دارند.


بسياری از اين افراد، بيوه زنانی بدون سرپرست و بدون امنيت اجتماعی می باشند که برای ادامه حيات پناه به اين کار می آورند.

زنان نا اميدی که نياز به پول برای سرپرستی و نگهداری بچه های خود دارند، در جايگاهی نيستند که مشتريان خود را مجاب به هستفاده از کاندوم نمايند که اين البته به معنای اون هست که نه فقط خود اونان در معرض خطر آلوده شدن می باشند بلکه درصورت آلوده بودن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

می توانند ايشانروس را نيز به مشتريان خود انتقال دهند در معادله ای ساده مشتريان از اين دست که کاندوم هستفاده نمی نمايند نيز اشخاصی هستند که ايدز را به خانه خود می برند.

در بسياری از کشورها کار زنان از طريق در اختيار برنامه دادن تن خود، هم از نظر جامعه مطرود بوده و هم از نظر قوانين اجتماعی، عملی غير قانونی وجنايی محسوب می شود.

برای چنين زنانی وقتی که به عنوان شغل به چنين کاری روی می آورند بسيار سخت هست که به سرايشانس های مرافبت سلامتی برای مراقبت از سلامت خود دسترسی داشته باشند و سلامت خود را منظم کنترل نمايند.

بدنامی در اين شغل، آسيب پذيری اين گروه از قشرزنان را به شدت افزايش می دهد، گروهی که خود به خود در معرض خطر شديد می باشد.


اعتياد :عتياد يک مشکل اجتماعی هست که زنان را نيز دقيقاً مانند مردان مبتلا می کند.

وقتی صحبت از يک معتاد می شود به طور معمول، مردان هستند که به عنوان افراد معتاد به ذهن می آيند.

اما بسياری از افراد معتاد به مواد مخدر تزريقی را زنان تشکيل می دهند.

تمام زنانی که که اعتياد به مواد مخدر تزريقی دارند، به سادگی در معرض هستثمار جنسی برنامه می گيرند و علاوه بر اون نسبت به دريافت آلودگی از راه تزريق مواد مخدر نيز، بسيار آسيب پذيرهستند.


بسياری از زنان نيز شرکای جنسی مردان معتادی هستند که از راه سرنگ به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شده و اين آلودگی را به زنان خود انتقال داده اند.

دختران در سن کمتر و به ميزان بيشتری نسبت به پسران در معرض خطر آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

برنامه دارند.


عشق و لذت از ارتباط جنسی و نزديکی : در يک رابطه و داشتن شريک جنسی اون چيزی که مهم هست، لذت بردن و رضايت هر دو طرف ازاين ارتباط می باشد.

لذت و رضايت ازهر اونچه که انجام می دهيد و همه اون چيزهايی که بر روی شما انجام می شود.

رابطه جنسی بين دو شخص نه فقط برای ارضای تن، بلکه همينطور برای رضايت و سلامت روح و روان می باشد.

شکل های گوناگونی از ارتباط بين انسان ها وجود دارد چه رابطه با مرد، رابطه با زن، غير همجنس و همجنس.

ستايش، معاشقه، بوسيدن، نوازش و يکديگر را به اوج لذت رساندن.

در يک رابطه جنسی اجازه بدهيد هر کاری که به شما احساس رضايت می دهد انجام گيرد.

اما اجازه ندهيد چيزی را که به اون ميل نداريد و يا از اون لذت نمی بريد، انجام پذيرد.

از همه مهم تر تحت هيچ واقعياتی سلامت خود را با انجام کارهای خطرناک به بازی نگيريد و در اين مورد سهل انگاری نکنيد.


آموزش کليد حل مشکل هست : سعی کنيد درباره مسايلی که ممکن هست در زندگی با اون مواجه شايشاند بياموزيد تا در صورت برخورد انتخاب و عکس العمل صحيح از خود بروز دهيد.

ضمناً برای اينکه يک رابطه مطمئن تر و کم خطرتر داشته باشيد، قسمت آموزش های جنسی اين سايت را با دقت مطالعه کنيد.

در يک رابطه جنسی مطمئن تر، به خاطر روی آوردن بيشتر به کارهايی مانند نوازش، بوسه، معاشقه و هستفاده از کاندوم، لذت و رضايت بيشتری را خواهيد داشت، علاوه بر اونکه سلامتی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

آيا دختران نوجوان و جوان در معرض خطر آلوده شدن برنامه دارند؟ جوانان يکی از گروه هايی بودند که به مراتب در مقابل اچ.

آی.

وی.

و ايدز ايمن بودند.

اما امروزه بيش از نيمی از افرادی که آلوده می شوند را جوانان زير 25 سال تشکيل می دهند.

در اين ميان دختران به ميزان بيشتری و به نسبت پسران هم سن خود در سنين پايين تری در معرض خطر آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

برنامه گرفته اند.

دختران جوان در هنگام داشتن رابطه جنسی دارای قدرت تصميم گيری کمی هستند.

به دليل کمتر بودن سن بلوغ جنسی و شروع فعاليت های جنسی در سنين پايين تر با مسايلی مانند رابطه امن تر معمولاً آگاهی کم تری دارند.

و يا در هستفاده ازوسايل محافظتی مانند کاندوم يا واقعيات انتخاب کردن را ندارند و يا آگاهی و دانش لازم در اين باره را ندارند.

اونان همينطور برای محافظت از خود در برابر مشکلاتی مانند سوءاستفاده جنسی، بهره برداری جنسی واعتياد بسيار آسيب پذير می باشند.

چرا دختران در سنين جوان تری درمعرض خطر برنامه دارند؟ چرا دختران جوان نسبت به همسالان پسر خود زودتر و بيشتر آلوده می شوند؟ بسياری از دختران جوان به دليل داشتن شريک جنسی مرد بزرگتر از خود و گاه داشتن همسر مسن تر آلوده می شوند.

همينطور ديواره های واژن يک دختر نوجوان به راحتی دچار زخم می شود و به نسبت يک زن مسن تر برای دريافت آلودگی بسيار مستعد تر می باشد.

بنابراين آسيب پذيری در دختران ترکيبی از مسايل طبيعت زيستی و همينطور اجتماعی می‌باشد.

دختران جوان بسياری دچار آلودگی شده اند به دليل اينکه در موقعيتی آسيب پذيری برنامه داشته اند، برای نمونه کار کردن به عنوان کارمند و يا خدمتکار دختر در بين آشنايان و يا کارفرمايان ثروتمند که اونان را مورد تجاوز برنامه داده اند.

علاوه بر اين خيلی از دخترهای جوان وقتی به يک رابطه طولانی و يا ازدواج تن می دهند به دليل داشتن نياز و فقدان امنيت لازم به ارتباط با مردهای مسن تر و با اختلاف سنی قابل توجه تن می دهند.

بسياری از دختران جوان نيز ممکن هست به علت نياز مالی به رابطه با يک مرد مسن تر تن بدهند که ممکن هست از اون ها انتظار عدم هستفاده از کاندوم را داشته باشد.

ديگر دلايل آسيب پذير تر بودن دختران جوان
• معمولاً دختران جوان به نسبت پسرها و مردان دستيابی کمتری به مراقبت های پزشکی دارند.

همينطور اونان معمولاً بايستی برای پرداخت هزينه های پزشکی و مراقبت های بهداشتی از مردان (همسر، پدر و يا برادر) خواهش نمايند و از اونان بخواهند که اين هزينه ها را پرداخت نمايند.


• هنوز دختران جوان بسياری هستند که به ازدواج نواخواسته و زود هنگام تن می دهند که اين موضوع اونان را از دستيابی به آموزش کافی و مورد نياز باز می دارد.

در موارد بسياری برای دختران از سوی اقوام تصميم گرفته می شود که چه وقتی خانه والدين را ترک نمايند و به ازدواج تن بدهند.


• مردان بسياری هستند که با داشتن سن بالا به جستجوی دختران باکره و به اصطلاح پاک و دست نخورده می پردازند.


• بسياری از افراد جوان اچ.آی.

وی.

و ايدز را موضوع خود نمی دانند، بسياری از افراد بين 15 تا 19 سال گمان می نمايند که در معرض خطر آلودگی برنامه ندارند.

(ضرب المثلی قديمی در اين باره می گايشاند که همه گمان می نمايند که مرگ فقط مال همسايه می باشد.)


ميزان خطر انتقال از مادر به نوزاد : اگر يک زن آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

باردار شود، 35 % احتمال انتقال ايشانروس به نوزاد و آلوده شدن کودک وجود دارد.

هر ساله بيش از 700,000 کودک از طريق والدين خود آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را دريافت می نمايند.

حدود 15 تا 20 % در طی مدت بارداری، 50 % در وقت زايمان و 33 % درطی دوران شيرخوارگی آلودگی را دريافت می نمايند.

انتقال از مادر به نوزاد (MTCT) : راه های شناخته شده ای که انتقال ايشانروس از مادر آلوده به نوزاد را ممکن می کند، عبارتند از:
قبل از تولد و در طی دوران بارداری
هنگام زايمان
سپس زايمان و وقت شيردهی
دانستن اين که آيا شما در وقت بارداری اچ.

آی.

وی مثبت هستيد
بعضی اوقات زنان مايل هستند که بدانند که آيا در وقت بارداری آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

می باشند.

بديهی هست که بخش اعظم اون، دلواپسی و نگرانی از سلامت کودک می باشد، اما راه هايی وجود دارد که می تواند ميزان خطر انتقال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از مادر به کودک را به حداقل برساند.

مهم اين هست که شما با پزشک و يا با مراقب بهداشت خود در اين باره مشورت کنيد و بهترين راه های موجود برای کاهش ميزان خطر انتقال ايشانروس به نوزاد خود را بررسی کنيد.
راه های کاهش خطر انتقال به نوزاد: يک مادر آلوده می تواند خطر انتقال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

به نوزاد را بوسيله انجام بعضی مداخله های مطمئن درمانی به حداقل کاهش دهد.

اين راه ها شامل:
هستفاده داروهای ضدايشانروس ايدز در طول وقت بارداری (به غير از ماه های اوليه 3 تا 4 ماهه اول آبستنی)
مصرف داروهای ضدايشانروس ايدز در طول وقت زايمان
انتخاب زايمان سزارين
دادن داروهای ضدايشانروس ايدز به نوزاد برای مدت کوتاهی سپس تولد
عدم شير دهی طبيعی از سينه به نوزاد
می باشد.
باردار شدن در صورتی که شما اچ.

آی.

وی.

مثبت هستيد
اگر شما اچ.

آی.

وی.

مثبت هستيد و به داشتن فرزند فکر می کنيد، بسيار مناسب خواهد بود که ابتدا به نتايج پيرامون بارداری به دقت فکر کنيد.

پزشک شما و يا مراقب بهداشتی شما بايستی قادر باشد که به شما کمک کند تا در مورد انتخاب بهترين گزينه و راه برای حفظ سلامتی خودتان و کودکتان تصميم بگيريد.

شما ممکن هست که احساس کنيد سلامت کودک شما مهمتر هست، اما سلامت شما هم به همان ميزان مهم هست.

در درجه اول بررسی کنيد که آيا به هستانداردهای بهداشتی دسترسی داريد؟ شما بايستی به همان هستانداردهای بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشيد که قابل دسترسی برای هر زنی باشد، که به باردار شدن فکر می کند و يا باردار هست.


ازنقطه نظر سلامتی هيچ تفاوتی بين دو زن با اچ.

آی.

وی مثبت "يکی آبستن و ديگری غير آبستن" وجود ندارد.

يک زن اچ.

آی.

وی.

مثبتی که آبستن می شود، پس از طی کردن دوره سه ماهه اول بارداری اجازه خواهد داشت که از داروهای ضد ايشانروس اچ.

آی.

وی.

برای حفظ سلامتی خود هستفاده کند.

ضمن اينکه مصرف اين داروها می تواند از انتقال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

مادر به کودک پيش گيری کند.

ايشانروس اچ.

آی.

وی.

برای دوران بارداری تغييری بوجود نمی آورد و تأثيری در مراحل تکامل جنين به نوزاد ندارد.

در بعضی کشورها ، زنان از امکاناتی مانند:
هستفاده از داروهای ضد ايشانروس ايدز در طی دوران بارداری و زايمان،
انتخاب شيوه های زايمان،
امتناع از شيردهی طبيعی به نوزاد خود و هستفاده از جايگزين های ديگر
و همينطور دادن بعضی داروهای ضد ايشانروس اچ.

آی.

وی.

به نوزاد خود
برخوردار هستند.

اين امکانات در اصل، راه هايی هستند که انتقال ايشانروس از مادر آلوده به نوزاد را کاهش می دهند.


بعضی اوقات، يک زن اچ.

آی.

وی.

مثبت که درمان دارايشانی را شروع کرده و تحت مراقبت پزشکی برنامه دارد، متوجه شود که حامله هست.

در اين صورت پزشک معالج خود را سريعاً در جريان بگذاريد.

پزشک معالجی که درمان زير نظر وی انجام می گيرد می تواند مشاوره و راهنمايی دقيق و صحيح را بدهد که چه چيزی برای شما بهترين هست.

شايد از نظر پزشک شما اولين راه معقول اين باشد که فوراً داروهايی را که هستفاده می کنيد، تغيير دهيد و در طی دوران بارداری از داروهای ديگری که مناسب اين دوران هست، هستفاده کنيد.

تغيير روش درمانی بدون مشورت پزشک معالج توصيه نمی گردد.

اگر بدون اجازه پزشک معالج، مصرف داروی ضد ايشانروس ايدز را قطع کنيد، احتمال جهش ايشانروس وجود دارد و همين طور ميزان خطر احتمالی انتقال ايشانروس به نوزاد را افزايش می دهد.

اگر شما در چنين وضعيتی به تغيير و يا قطع کردن مصرف داروهای درمانی ضد ايدز فکر می کنيد، حتما ً با پزشک خود مشورت کنيد.
تست اچ.

آی.

وی.

نوزاد: بر روی نوزاد شما می توان آزمايش پادتن اچ.

آی.

وی.

انجام داد، اما اون الزاماً نمی تواند مشخص نماينده اين باشد که فرزند شما آلوده هست.

تمام فرزندانی که از مادران با اچ.

آی.

وی.

مثبت به دنيا می آيند با پادتن اچ.

آی.

وی.

به دنيا می آيند.

نوزادانی که آلوده نشده اند اونتی بادی های خود را با گذشت وقت در طول حدود 18 ماهگی از دست می دهند.

بنابراين سپس اينکه نوزاد شما 18 ماهگی را پشت سر گذاشت، يک تست اونتی بادی می تواند نتيجه دقيق و درست قابل هستنتاج را ارايه دهد که آلوده هست و يا نه

مادران، شير دهی و اچ.

آی.

وی.

: برای مادرانی که اچ.

آی.

وی مثبت هستند، تصميم گيری درباره شيردهی به نوزاد و يا چشم پوشی از اون يک دوراهی بسيار سخت و ترس آوری می تواند باشد.

پيش از انتخاب، بايستی ميزان خطر شيردهی طبيعی و يا عدم شيردهی نوزاد بررسی و مقايسه شود.

ميزان خطر دريافت آلودگی نوزادن از مادران آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

بين 10 تا 20 % می باشد.

اين در حالی هست که نوزادانی که به صورت طبيعی و با شير مادر تغذيه نمی شوند، شش برابر نوزادانی که در دوران شيرخوارگی از سينه مادر تغذيه می نمايند، در معرض خطر مرگ بر اثر ابتلاء به اسهال و يا آلودگی های تنفسی هستند.

علاوه بر اون، شير مادر تامين نماينده کامل نياز کودک به مواد غذايی می باشد و همينطور سيستم دفاعی بدن نوزاد را تقايشانت می کند.بنابراين، يک مادر چگونه بايستی تصميم بگيرد؟ قدم اول اين هست که يک تست اچ.

آی.

وی.

بر روی مادر انجام شود.

در صورتی که جواب آزمايش منفی بود جای هيچ ترديدی وجود ندارد با خيال آسوده کودک خود را شير دهيد.

در صورتی که جواب آزمايش مادری مثبت بود، در قدم اول بايستی به جايگزين ها فکر کنيد.

تنها فرمول انتخاب غذای جايگزين برای کودک شيرخواره اين هست که مادر به آب آشاميدنی تميز و سالم برای حداقل مدت شش ماه بدون مشکل دسترسی داشته باشد.

جايگزين های ممکن ديگر دسترسی به شير تعديل شده و پاستوريزه حيوانی و يا شير دهی توسط يک زن ديگر شيرده با اچ.

آی.

وی.

منفی هست.

اگر هيچکدام از اين راه ها و جايگزين ها در دسترس نبود، مطمئن و يا دوام دار نبود، توصيه شده هست که مادران نوزادان شيرخوار خود را فقط برای مدت شش ماه شير بدهند.

اگر يک مادر آلوده به اچ.

آی.

وی.

وقت طولانی تری به نوزاد خود شير بدهد، سپس وقت شش ماهگی خطر بيشتری کودک را تهديد می کند.

نوزادانی که به مدت شش ماه از مادر آلوده تغذيه می شوند، تنها به ميزان يک سوم اطفالی که به مدت دو سال تغذيه می شوند، درمعرض خطر آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

برنامه دارند.

در طی اين شش ماه نيز توصيه شده هست که مادران تنها به سه ماه اول اعتماد نمايند.
اگر زنی مورد تجاوز برنامه گرفت چه بايد بکند؟ بسيار مهم هست که هر چه سريعتر با شخصی امين در اين باره صحبت بکند.

بهتر خواهد بود اگر از اشخاص حرفه ای در زمينه های پزشکی، روان درمانی و حقوقی کمک بگيريد.هر چند که سخت به نظر می آيد، اما سپس تجاوز در اولين موقعيت و سريعاً به پزشک متخصص زنان و يا اورژانس برای معاينات لازم مراجعه کنيد.

برای رسيدگی به پرونده در پليس بعداً اين معاينات لازم می شود.

در معاينات يک پزشک متخصص زنان قبل از هر چيزی مشخص می کند که آيا زخم و جراحتی در رحم بوجود آمده هست يانه.

اين موارد در صورت بروز شروع به درمان می شود.

هموقت از اطراف واژن نمونه برداری جهت يافتن نمونه اسپرم انجام می گيرد که تا اوناليز انجام بگيرد.

به غير از اون به معاينات و آزمايشات بيماريهايی مانند آلودگی به اچ.

آی.

وی.

سفليس، ...


در هيچ حالتی نبايد به خودتان احساس گناه راه داده وخود را مقصر بدانيد.

برای اينکه شخص متجاوز هست که کار خلاف انجام داده و در صورت يافتن قربانی ديگری همچنان به اين عمل زشت خود ادامه خواهد داد.
در اتريش در صورت مورد تجاوز برنامه گرفتن، زنان دارای اين حقوق می باشند:
در همه مکان ها مانند پليس، دادگاه، ادارات و غيره يک شخص مورد اعتماد را هميشه با خود همراه داشته باشد.
از سوی يک مامور جنايی جهت رسيدگی به پرونده پذيرفته شود.

برای اينکه وقت، بی خودی هدر نرود بهتر هست که تلفنی برنامه ملاقات را بگذاريد.
که شکايت شما از سوی پليس مورد رسيدگی برنامه گيرد.
حق برخورداری از يک مترجم در صورت نداشتن تسلط به زبان آلمانی
حق مرور کامل و با دقت شکايت نامه و دادن تغيير پيش از امضاء شکايت نامه
عدم جواب به سوالاتی که ارتباطی با موضوع تجاوز جنسی و شکايت ندارند.
افرادی که از راه تماس جنسی امرار معاش می نمايند، يکی از گروه های در معرض خطر با ريسک بسيار بالا می باشند.


موضوع و اصطلاحی به نام "خودفروشی" از گذشته های بسيار دور، در تاريخ بسياری از جوامع مطرح بوده و از اون ياد شده هست.

بررسی و ارزش گذاری بر روی اين اصطلاح، اخلاقی بودن و يا غير اخلاقی بودن اون خارج از بحث امداد ايدز می باشد.

در اين قسمت ما سعی می کنيم که تنها به بررسی راه هايی که باعث کمتر کردن ريسک انتقال در بين اين افراد و به طبع اون کمتر کردن خطر انتشار از طريق اين گروه به جامعه بپردازيم.
اگرشما از راه در اختيار برنامه دادن تن خود به ديگران امرار معاش می کنيد: بسيار مهم هست که قبل از تماس و داشتن رابطه جنسی برای مشتری خود کاملاً روشن و واضح مشخص کنيد که شما چه کارهايی را انجام می دهيد وچگونه انجام می دهيد.

همينطور مشخص کنيد که چه کارهايی را تحت هيچ واقعياتی و در هيچ صورتی انجام نخواهيد داد.

فقط دراين صورت شما شانس اين را خواهيد داشت تا واقعيات را در کنترل خود داشته و قواعد کار را تعين کنيد.

مشتری هايی هم هستند که مايل نيستند از کاندوم هستفاده نمايند.

برای محافظت از خودتان در چنين واقعياتی دو راه وجود دارد تا خودتان را در برابر خطر آلودگی محافظت کنيد.

راه اول اين هست که شما مشتری خود را جواب کرده و خطر را از خود دور کنيد و در صورتی که شما هنوزتمايل داريد يک رابطه جنسی با مشتری خود بربرنامه کنيد به شکلی باشد که دخول انجام نگيرد و از تماس مستقيم دهانی با عضو جنسی خودداری کنيد.

بخش "رابطه جنسی امن تر" را نيز به دقت مطالعه نماييد.

مصرف مواد مخدر و الکل هنگام تماس و نزديکی ميزان ريسک را افزايش می دهد.

به اين دليل که شما و مشتری تان آمادگی بيشتری در پذيرش انجام کارهای پر خطر و غير معمول به دليل کم کاری مغز خواهيد داشت.

از جهتی راهی هست که بعضی مشتريان جهت پايين آوردن قيمت توافقی به اون روی می آورند.

در صورتی که شما از اين خطر نيز آگاه باشيد می توانيد آگاهانه با اون برخورد کرده و ميزان ريسک را پايين بياوريد.

در کشورهای اروپايی مانند اتريش، آلمان، هلند و ...

برای اين افراد حقوق قانونی در نظر گرفته شده واين افراد از ديد قانون مورد شناسايی برنامه گرفته اند.

افرادی که به صورت قانونی در اين کشورها به اين کار روی می آورند، موظف هستند که هر سه ماه يکبار آزمايش اچ.

آی.

وی.

و ديگر فاکتورهای سلامتی را اجرا کنند.

افرادی که به صورت قانونی به اين کار می پردازند دارای شناسنامه و کارت شناسايی کاری می باشند که در صورت مثبت بودن آزمايش اچ.

آی.

وی.

شناسنامه کاری اونان باطل می شود و ديگر اجازه ادامه اين کار را ندارند.

خطر آلودگی به اچ.

آی.

وی.

در صورت اعتياد: در صورتی که شما سرنگ تزريق را به طور مشترک هستفاده کنيد، ميزان خطر آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در مصرف مواد مخدر تزريقی بسيار بالاست.

يك فرد معتاد نه تنها خود در معرض آلودگی به بيماريهای خطرناكی چون ايدز و هپاتيت برنامه دارد بلكه می تواند به عنوان يك ناقل عمل كرده و شرایط عفونی خطرناك را به خانواده و جامعه انتقال دهد.راه های کاهش خطر آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در صورت اعتياد : برای کمتر کردن خطر آلودگی از اين طريق فقط از يک سرنگ، سوزن، قاشق و پنبه شخصی که تنها به شما اختصاص دارد هستفاده کنيد.

از هستفاده مشترک اون جداً پرهيز کنيد.در صورتی که امکان اون برای شما وجود دارد، بهترين حالت اين هست که وسايل تزريقی شخصی خود را به صورت هستريل هميشمه به همراه داشته باشيد تا در موقعيتی که نياز به تزريق پيدا می کنيد ازوسايل تزريقی ديگران به صورت مشترک هستفاده نکنيد.

شايد يک راهی وجود داشته باشد که شما بتوانيد کلاً از اعتياد تزريقی به راه های اعتياد ديگری مانند کشيدن مواد مخدر دودی روی آوريد.

در اعتياد به مواد دودی مانند ترياک شما حداقل بطور مستقيم با خون در تماس نيستيد.

شايد هم روش های ديگر روی آوردن به اعتياد مانند مواد کديين يا مواد ديگری وجود داشته باشد که برای شما مناسب باشد.

اطلاعات دقيق تر را شما می توانيد از مراکز درمانی معتادان در نزديکی محل زندگی خود دريافت کنيد.

آيا تنها اعتياد تزريقی خطر انتقال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را دارد؟ همه راه های اعتياد خطر آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را افزايش می دهند.

توجه زياد به اعتياد تزريقی به دليل خطر انتقال مستقيم از طريق سرنگ آلوده می‌باشد ولی اين به معنی مطمئن بودن شکل های ديگر اعتياد نيست.

اولين و مهمترين خطری که زنان را در صورت اعتياد تهديد می کند، هستثمار و سوء هستفاده جنسی از اونان می باشد.

در اين صورت معمولاً زنان هيچ انتخاب و کنترلی بر نوع رابطه و نحوه ارتباط جنسی ندارند.

احتمال تن دادن به هر واقعياتی و احتمال عدم هستفاده از وسايل پيشگيری مانند کاندوم در چنين واقعياتی بسيار بالا خواهد بود.

حتی در خوشبينانه ترين حالت، به علت عدم کنترل کافی مغز ممکن هست که از کاندوم "استفاده صحيح" نشود که اين خود خطر يک رابطه مشکوک را بيشتر می کند و اونان را در معرض بيشتر خطر برنامه میدهد.

آيا زنان همجنسگرا هم در معرض خطر آلودگی برنامه دارند؟ زنان همجنسگرا نيز از جمله گروه های در معرض خطر آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

می باشند .

هر چند که تصورغلط عمومی بر اون هست که اين گروه بر عکس همجنس بازان مرد به دليل عدم امکان دخول مستقيم و طبيعی در خطر نمی باشد.

هيچ زنی از سابقه جنسی شريک جنسی زن خود کاملاً آگاه نبوده و نمی‌داند که سابقاً با چه مردی بوده هست و يا شايد قبلاً مواد مخدر تزريقی هستفاده کرده و آ يا شايد هنوز هم هستفاده می کند.

همينطور احتمال اينکه سکس با يک زن داشته که قبلاً با يک مرد بوده هست و ...آيا توجه به نوع همجنس و همجنسگرايی يک دوره از بلوغ افراد جوان هست؟ برای بعضی افراد آری و برای بعضی نه.

بسياری از افراد در دوران بلوغ جنسی خود، تجربه و احساسی از ارتباط و رابطه جنسی با شريک همجنس نداشته اند.

در تحقيقی که در سال 90 ميلادی در کشور انگلستان صورت گرفت نشان داد که بسياری از زنان اولين رابطه خود با شريک جنسی همجنس را برای اولينبار در دوره های سنی بيست سالگی، سی سالگی و يا حتی مسن تر تجربه کرده اند.

اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برای اغلب اين افراد تجربه همبستری با شريک همجنس بيشتر جنبه يک نوع تجربه جديد و يا گذر از مرحله ای به مرحله ديگر داشته هست.

و اين نمی تواند که دليلی به همجنس گرا بودن اونان باشد.در جوامع ايران، افغانستان و تاجيکستان روش علمی دقيقی برای بررسی اين موضوع وجود ندارد اما احتمال می رود که به دليل واقعيات اجتماعی و محيطی ايران، در مواردی اولين تجربه های دختران جوان نسبت به مسايل جنسی، کنجکاوی ها و فراگيری های جنسی اونان، با شريک جنسی همجنس شکل می گيرد که اين موضوع می تواند بيشتر جنبه تجربه و گذر به بلوغ جنسی را داشته باشد.

اونان سعی می نمايند که از اين راه جايگاه شخصيتی خود را بيابند و بدانند که در دوران بزرگسالی چه خواهند خواست.

از اين جهت اين دوره می تواند کاملاً طبيعی باشد.

رابطه جنسی امن تر برای زنان همجنسگرا : در موقع نزديکی جنسی وتماس دهانی – واژينال و يا دهانی – مقعدی از يک محافظ دهانی دندانپزشکی هستفاده کنيد.

يک محافظ دهانی يک تکه پلاستکی از جنس لاتکس به ابعاد حدود 15 سانتيمتر می باشد که برای هستفاده درجراحی های دهان و دندانپزشکی ساخته شده هست.

در فروشگاه های وسايل پزشکی و يا داروخانه ها می‌توانيد اون را تهيه نماييد.

در موقع تماس های جنسی در صورت داخل کردن انگشت خود به داخل واژينال و يا مقعد از دستکش های جراحی لاتکس هستفاده کنيد به خصوص اگر در دستتان زخم و يا خراشی وجود دارشته باشد.

در صورت هستفاده از آلت مصنوعی به صورت مشترک حتماً از کاندوم هستفاده نماييد.زنان همجنسگرايی که در معرض خطر هستند:
در صورت اعتياد به مواد مخدر تزريقی، کسانی که از سرنگ، سوزن، قاشق و پنبه به طور مشترک هستفاده می نمايند.


کسانی که با مرد تماس داشته و هنگام دخول آلت تناسلی مرد، از کاندوم هستفاده نکرده و يا صحيح هستفاده نمی نمايند.


کسانی که در رابطه سکس دهانی با واژن زن آلوده محافظ دهانی هستفاده نمی نمايند تا از تماس ترشحات واژن و يا خون با دهان جلوگيری کند.


منظوراز آموزش های جنسی چيست؟ آموزش های جنسی که گاه آموزش درباره مسايل سکسی و يا آموزش روابط جنسی ناميده می شوند.

برای جوانان، روندی ازفراگيری و تحصيل مجموعه ای ازاطلاعات و دانش لازم و ضروری هست.

اين آموزه ها برای شکل دادن به طرز برخورد و روش رفتاری اونان و باورهايشان درباره موضوع سکس هست.

همينطور اونان را از ازهايشانت جنسيتی شان آگاه خواهد کرد و به اونها آموزش خواهد داد که روابط جنسی صحيح چيست وچه روابطی برای جنسيت اونان نادرست هست.اين آموزش ها همينطور توانايی و تجربه جوانان را پرورش خواهد داد که اونها با آگاهی درباره انتخاب نوع رفتارشان فکر نمايند و احساس مطمئن و شايسته ای درباره کنش های رفتاريشان داشته باشند.

ضمناً بايستی قبول کنيم که برای جوانان در واقعيات امروزه اجتماعی وجهانی امکان بيشتری نسبت به سال های پيش وجود دارد تا اونها در جامعه با اين مسايل مواجه شوند.

اين آموزه ها سلاحی خواهد بود تا اونها خود را در برابر سواستفاده های جنسی، بردگی جنسی، بارداری ناخواسته و آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

حفاظت نمايند.

هدف از آموزش های جنسی چيست؟ هدفی که آموزش های جنسی دنبال می کند، کاهش دادن دو مشکل و نتيجه منفی هست که فعاليت های جنسی افراد ممکن هست به بار آورد.

اولی بارداری ناخواسته و خارج ازبرنامه که زندگی افراد را دچار تنش می کند و ديگری آلودگی هايی هست که در نتيجه تماس جنسی ممکن هست بوجود آمده و به بيماری های مقاربتی منجر می‌شود.

رسيدن به اين هدف به بالا بردن کيفت زندگی زناشايشانی و روابط بين انسان ها کمک می کند و در نتيجه جامعه را سالم تر و شاداب تر می سازد.

اين آموزه ها همينطور در جوانان اين شايستگی را پرورش خواهد داد تا اونها در زندگی پس از مواجه با مسايل گوناگون و ناخواسته، انتخابی درست و تصميمی شايسته بگيرند.

شما والدين و آموزگاران تنها مراجع با صلاحيت در ارايه اين آموزش ها به جوانان هستيد.

با دادن آموزش های صحيح جنسی به جوانان از سوی خود می توانيد رسيدن به اين دو هدف را ممکن کنيد.

کاندوم چيست؟ کاندوم يک پوشش پلاستيکی بسيار نازک هست که پس از سخت شدن و ايستادن آلت تناسلی مرد و پيش از ورود به واژن (آلت تناسلی زنانه) روی عضوجنسی مرد کشيده می شود.

از اين طريق هنگام انزال مرد مايع منی در داخل غلاف کاندوم ريخته شده و مانع ازتماس اسپرم مرد با ترشح های داخل واژن شده وازرسيدن اون به دهانه رحم جلوگيری می کند.امروزه کاندوم های زنانه نيزعرضه شده که خانم ها قبل ازنزديکی می توانند اون را در داخل واژن خود برنامه دهند.

در صورت هستفاده صحيح، پزشکان کاندوم را به عنوان يک وسيله بسيار مناسب وکاملاً موثردر پيشگيری از بارداری و ابتلا به بيماری های مقاربتی می شناسند و توصيه می‌نمايند.

کاندوم را با اسامی ديگری چون (کاپوت)، (عايق پلاستيکی) و ( غلاف) هم می شناسند.

چرا بايد از کاندوم هستفاده کنيم؟ اونچه که امروزه نياز به شناخت و آموزش هستفاده صحيح از کاندوم را ضروری می کند، نقش موثر و اثبات شده اون در جلوگيری از بيماری های آميزشی و از جمله ايدز می باشد.

کاندوم بهترين محافظ در برابر بيماری های آميزشی محسوب ميشود.

چون کاندوم صرفنظر از جنسيت افراديکه با يکديگر نزديکی جنسی انجام ميدهند، مانع از ارتباط و آميختن ترشح های داخلی و يا راه پيدا کردن ايشانروس های احتمالی به خون شرکای جنسی می شوند که اصلی ترين راه انتقال بيماری های آميزشی هست.

هستفاده از کاندوم با توجه به ارزان بودن و هستفاده آسان اون در مقابل ابتلا به انواع بیماریهای مقاربتی و ایدز امری عقلانی هست، چرا که ابتلا به اين بيماری ها هزینه‌های درمانی سنگین و خلاهای روانی بسیاری را درپی خواهد داشت.

به علت پایین بودن فرهنگ مصرف و کم بودن اطلاعات، گاهی افراد اظهار مینمايند که مصرف کاندوم باعث پایین آمدن لذت میشود که این فقط وهم و تفکر غلط هست ومصرف کاندوم هیچ تاثیری در این پدیده ندارد.


5:


برای پیشگیری از گسترش ایدز در ایران چه باید کرد؟

درمورد بيماري ايدزدرمورد بيماري ايدز
در سال ۲۰۰۵ بيش از ۳ ميليون نفر در نتيجه ابتلا به بيماری های مرتبط به ايدز درگذشته اند که بيش از ۵۰۰ هزار نفر از اونها کودک بوده اند.

روز اول دسامبر، روز جهانی ايدز هست.

نزديک به ۴۰ ميليون نفر در جهان آلوده به ايشانروس ايدز هستند و انتظار می رود که تا ۲ سال ديگر ۶ ميليون نفر به اونها اضافه شوند.

بودجه جهانی برای مقابله با اين بيماری در حال حاضر در حدود ۶ ميليارد دلار هست اما به تخمین طرح مبارزه با ایدز وابسته به ساوقت ملل متحد، UN Aids، در سال ۲۰۰۷ ، ۲۰ ميليارد دلار لازم خواهد بود تا ميزان شيوع اين بيماری به همين اندازه حفظ شود.

در گزارشی که این طرح ساوقت ملل منتشر کرده آمده هست که در سال ۲۰۰۵ بيش از ۳ ميليون نفر در نتيجه ابتلا به بيماری های مرتبط به ايدز درگذشته اند که بيش از ۵۰۰ هزار نفر از اونها کودک بوده اند.

طبق اين نقل ۳/۲ مبتلايان به بيماری ايدز و يا افراد آلوده به ايشانروس اون ساکن آفريقای سياه هستند.

طرح مذکور همچنین در مورد شيوع سريع اين بيماری درکشورهای اروپای شرقی، آسيای مرکزی و شرق آسيا هشدار داده هست.

تخمين زده می شود که در سال ۲۰۱۰ ميزان مبتلايان به بيماری ايدز در چين به ۱۰ ميليون نفر برسد.


برپايه اين گزارش، تلاش هايی که در زمينه آموزش و پيشگيری انجام گرفته به کاهش ميزان آلودگی به اچ آی وی در ميان جوانان اوگاندا و همينطور مصرف نمايندگان مواد مخدر در اسپانيا و برزيل کمک کرده هست.

6:

بخشی از بودجه هايی که به مقابله با ايدز اختصاص پيدا ميکند صرف اطلاع رسانی و آموزش دادن در مورد روش های پيشگيری از ابتلا به اين بيماری می شود.

ساوقتها و نهادهای مبارزه با ايدز تاکيد شديدی بر اهميت اين بخش از فعاليت های خود دارند.

بالابردن ميزان آگاهی امت درباره اين بيماری و راه های انتقال اون، و آموزش دادن امت درباره رعايت روابط جنسی سالم و امن و در مورد معتادان، رعايت دقيق نکات بهداشتی و هستفاده صحيح از سرنگ يکی از موثرترين راه های پيشگيری از گسترش اين بيماريست که در حال حاضر علاجی برای اون پيدا نشده هست.


اين موضوع برنامه صدای شما اين هفته در راديوست.


7:


بگايشانيد در ايران برنامه های آموزشی و طرح های اطلاع رسانی تا چه حد موثر بوده هست؟ فکر می کنيد ميزان آگاهی امت ايران در مورد ايدز و راه های پيشگيری از شيوع اون تا چه حد هست؟ به عقيده شما بهترين راه آشنا ساختن و راهنمايی امت درباره اين بيماری چيست؟

8:

بحث جالبیه...

ادامه بدین

9:واقعا نگران نماينده هست.

اين که بيش از
۵۰۰ هزار کودک در اثر ابتلا به اين بيماری در گذشته اند.

ولی به نظر من برای جلوگيری از گسترش ايدز در ايران بايد اطلاع رسانی به طور دقيق تر و بيشتری انجام بگيرد.

متاسفانه با وجود آمار بالای مبتلايان در ايران هيچ گونه اطلاع رسانی صحيحی صورت نمی گيرد.10:
در ايران متاسفانه هر مساله ای که ارتباطی به مسايل جنسی دارد تبديل به يک تابو می شود.

ايدز هم از اين قضيه مستثنی نيست بايد ضمن تاکيد بر ارتباطات سالم بايد آموزشهای جنسی داده شود.متاسفانه بايد بگايشانم که ميزان پوشش خبری اين موضوع در رسانه های داخلی و سيستم آموزشی ايران بسيار بسيار ضعيف و ناچيز بوده و بارها و بارها شاهد طرح پرسشهايی در اين زمينه در ميان جوانانی هستم که مرجعی برای جواب گايشانی دقيق به اون وجود ندارد.
11:


به نظر من تنها راه نجات انسان ها از بيماری کشنده ايدز همان راهی هست که اسلام به ما نشان می دهد: تقوا و پرهيزگاری و دوری از گناه

نظر شما چيه؟

12:

بهتره
آزمايش ايدز را مثل آزمايشهای ديگری که می‌گيرند، جزء آزمايشهای قانونی قبل از ازدواج برنامه بدين..

در اين صورت از ازدواج قانونی کسانی که ايدز دارند با افراد سالم جلوگيری می‌شود.

اين هزينه کمی در برابر هزينه افزايش جمعيت مبتلا در کشور هست.


13:آزمايشهاي تشخيصي در مورد شناسایی ویروس ایدز

در صورت وجود اچ آي ايشان نوع دوم (HIV-2)، ممكن هست بطور كاذب، آزمايش منفي نقل گردد.ساير آزمايشهايي كه براي تشخيص عفونت اچ آي ايشان بكار مي روند، شدت سركوب ايمني بيمار را اندازه گرفته و يك پايه اي را براي مقايسه در نظر مي گيرند.

اين آزمايشها عبارتند از:


- آزمايش اونرژي (Anergy Testing)

- شمارش سلولهاي + CD4 و CD8

- ESR- CBC

- كشت اچ آي ايشان

- اونتي ژن P24

- بتاميكروگلوبولين سرم

- لودايشانروسي اچ آي ايشان (Viral Load)

از اونجائيكه خطر عفونتهاي موقعيت طلب نيز وجود دارد، آزمايش تشخيص اين عفونتها نيز بايد انجام شود كه شامل عفونتهاي زير مي باشد:

- سايتومگالوايشانروس

- هپاتيت بف B

- هيستوپلاسموزيس

- سيفيليس

- توكسوپلاسموزيس

- سل

- با هستفاده از آزمايش اونتي ژنت P24، مي توان اونتي ژن اچ آي ايشان را دو هفته سپس بروز عفونت شناسايي نمود.


14:

در آزمايش كشت اچ آي ايشان، ايشان توان ايشانروس زنده اچ آي ايشان را شناسايي نمود، اما براي رسيدن به نتيجه، حدود چهار هفته وقت لازم هست.مراكز كنترل و پيشگيري بيماري (CDC) در ايالات متحده آمريكا توصيه مي كند كه سه ماه سپس مواجه شدن فرد با عفونت احتمالي اچ آي ايشان، اقدام به انجام آزمايش شود زيرا قبل از اين مدت، ممكن هست اونتي باديهايي كه براي تشخيص عفونت هستفاده مي شوند هنوز در بدن تشكيل نشده باشند.

با اينحال غير شايع نمي باشد كه حتي در بعضي موارد تا شش ماه هم آزمايش منفي نشان داده شود.

در موارد نادري، يك بيمار ممكن هست حتي تا 35 ماه سپس ابتلاء به عفونت اچ آي ايشان، داراي آزمايش منفي باشد.رايج ترين آزمايشي كه براي شناسايي اونتي باديهاي اچ آي ايشان در آزمايشگاهها مورد هستفاده برنامه مي گيرد آزمايش الايزا (ElISA) مي باشد.

در آزمايش الايزا، نمونه خون بيمار در كنار ايشانروس زنده اچ آي ايشان برنامه داده مي شود.

در صورتي كه اونتي باديهاي اچ آي ايشان در خون وجود داشته باشند، اين اونتي باديها واكنش نشان خواهند داد.گاهي اوقات در آزمايش لايزا ممكن هست خون فردي كه از نظر عفونت اچ آي ايشان منفي هست، بطور كاذب مثبت نقل شود.

بنابراين اگر در آزمايش اول، عفونت اچ آي ايشان مثبت نقل شد، بايد يك بار ديگر نيز اين آزمايش تكرار شود تا مشخص گردد كه آيا واقعاً مثبت بوده هست يا بطور كاذب مثبت شده هست.


15:

براي تأييد موارد مثبت در آزمايش الايزا، از آزمايش وسترن بلات (Western Blot) هستفاده مي شود.

آزمايش وسترن بلات يك آزمايش دقيق تري مي باشد كه مي تواند اونتي باديهاي اختصاصي اچ آي ايشان را شناسايي نمايد و براي تأييد عفونت اچ آي ايشان در افراد بكار مي رود.واما مهمترین راهنمایی که میتونم به شما دوستان ارائه کنم این هست که در تمام موارد که مهمترین اونها ائم از ( آرایشگاه ، دندانپزشکی،روابط جنسی در همه موارد ) میباشد احتیاط لازم را داشته باشید ودر صورتی که در جایی احتمال آلودگی را دادید حتما سپس یک هفته به پزشک مراجعه و آزمایشات لازم را اجرا کنید.با آرزوی اینکه با مراقبت قبل از بیماری زندگی سالمی داشته باشیم


16:

ميبيني اين ايدز چه كرده با دنيا...


17:

متاسفانه...آره....

18:

اگه فکر می کنید بحث جالبی هست ، باید تا آخرش هم تحمل کنید تا بحث توسعه پیدا کند ...

در غیر این صورت و چنانچه سپس دو سه تا تاپیک طاقت ...

تمام میشود ، لطفاً همین الان فراخوان بفرمایید تا ما چیزی ننویسیم و وقت تلف نکنیم

19:

[quote=*SARVENAZ*]
بگايشانيد در ايران برنامه های آموزشی و طرح های اطلاع رسانی تا چه حد موثر بوده هست؟ فکر می کنيد ميزان آگاهی امت ايران در مورد ايدز و راه های پيشگيری از شيوع اون تا چه حد هست؟ به عقيده شما بهترين راه آشنا ساختن و راهنمايی امت درباره اين بيماری چيست؟
[/QUOTE


بسیار خوب ، باید اول ببینیم که آگاهی دادن به امت که همه معتقدند راه حل پايه ی و دراز مدت قضیه هست ، از چه مجاری ای و با چه درجه ای از اولویت پیگیری می شود ....

ضمن اونکه اصلاً به این نکته بپردازیم که در این آموزش عمومی آیا گروههایی که بیشتر در معرض خطر هستند ، مشخص شده اند ؟

متاسفانه ، هدف اصلی این آموزشها که در تمام دنیا روی گروه زنان تن فروش ( محترمانه تر : Sex Workers ) متمرکز شده هست ، در کشور ما بیشتر شبیه یک سراب هست زیرا ارگانهای رسمی کشور به دلایل دیگری اصولاً حاضر نیستند وجود این گروه را به رسمیت بشناسند ...


20:

خوب اطلاع رساني از طريق رسانه‌ها الان كه خيلي بهتر شده
قبلا همين چيزا رو هم نميفرمودن
انگار خجالت ميكشن واقعيت رو بگن
اين يه بيماريه و مثل تمامي بيماري‌هاي ديگه بايد دربارش صحبت بشه

21:

زنان تن فروش ایرانی از جمله سیاه بخت ترین این زنان در جهان هستند ...

اینان هم از سوی مشتریان ، هم از سوی خانواده و ...

هم از سوی قانون به شدت تهدید می شوند و این در حالی هست که این گروه نابود شده شدیداً به حمایتهای قانونی و آموزشهای پیشگیرانه نیاز دارند ...

بدیهی هست مهمترین گروهی که می تواند نقش حیاتی را در پیشگیری از گسترش بیماری ایدز ایفا نماید ، همین زنان هستند ...

ذکر این نکته اونگاه اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم ترکیب مبتلایان به بیماری ایدز در کشور به سرعت در حال تغییر هست و مبتلایان ناشی از آمیزش جنسی ، تا چندی دیگر بزرگترین گروه را تشکیل خواهند داد ...

و این در حالی هست که تا چند سال پیش ، مبتلایان به ایدز عمدتاً در میان گروه معتادین تزریقی مشاهده می شدند .سپس این گروه ، نوبت به نوجوانان و جوانان می رسد که به دلیل نا آشنایی با روابط جنسی از یک سو ، و تحریک پذیری شدید جنسی و عاطفی ناشی از گذر در دوران بلوغ ؛ از سوی دیگر ؛ بسیار آسیب پذیرند .

به یقین هدایت جنسی نوجوانان و جوانان علاوه بر تاثیر روشنگرانه و کمک به کنترل ایدز ، آثار مثبت دیگری هم دارد ( پیشگیری از انحرافات جنسی و ....

) که در این مقال نمی گنجد .


22:


من فکر می?کنم که حکومت ايدئولوژيک ما توانايی انعطاف پذيری پايينی در مورد مسايل سنتی و دينی دارد.

احساس می?کنم که امت به مراتب بهتر با اطلاع رسانی در مورد ايدز برخورد می?نمايند تا بعضی از سران سنتی که نمی?توانند مسايلی را که در حوزه?های ممنوعه وجود دارد را عنوان نمايند يا بپذيرند که در ايران اسلامی هم ممکن هست بيماری که با مقاربت جنسی هم منتقل می?شود ممکن هست يک خطر باشد.

بنابراين اطلاع رسانی به خواص در اين مورد بسيار مهم هست.

يك راه حل ديگه اينه که دلسوزان با تهيه بروشورهای متعدد و ارسال اون به اين خواص (تصميم ?گيران تريبون دارانی که متعلق به جناح سنتی هستند) اون ها را با خطر جدی ايدز آشنا نمايند.


23:

عدم انعطاف در این مورد ، ربطی به دین ندارد و ناشی از نگاه سطحی و قشری به اون هست ...

به هر روی ، تغییر ترکیب مبتلایان زنگ خطری هست که به صدا در آمده و بایستی قبل از اونکه دیر شود راه چاره ای برای اون اندیشید ...

به فرموده یکی از مسئولین ، دو سال پیش بیش از 90% مبتلایان از معتادین تزریقی بودند ، اما این % طی دو سال ( فقط دو سال ) به این شکل تغییر یافته هست : 55% ناشی از آمیزش جنسی ؛ 40% ناشی از اعتیاد تزریقی و 5% ناشی از انتقال فرآورده های خونی ...

می بینید که تا دو سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد ...

و همه اینها ناشی از کوته نظری در مورد Sex Worker های ایرانی هست

24:

حرف شما درست......

اما چه بايد كرد؟

25:

چون ما به هیچ مجرای قانونی برای اهداف یاد شده دسترسی نداریم ، تنها راه میسر برای ما روشنگری و تنویر افکار هست ...


26:

ميشه سايتهاي اطلاع رساني در اين زمينه رو هم معرفي كنيم...


27:سایت بسیار خوب « امداد ایدز » که اطلاعات اون پیوسته به روز هست ...

منبع خوبی هست

28:

ممنونم خيلي عالي بود من هستفاده كردم لطفا ادامه دهيد

29:

فرآيند چگونگی تخريب سلول توسط 'اچ آی وی' کشف شد


دانشمندان به جزئيات تازه ای در مورد فرآيندی که سلول انسانی را به کارخانه هايی برای توليد ايشانروس هايی مانند اچ آی وی بدل می کند پی برده اند.
اين موضوع از قبل شناخته شده بود که اين نوع ايشانروس ها قادر به ربودن ماشين های ژنتيکی سلول ها برای رسيدن به اهداف خود هستند.
تيم هايی از محققان دانشگاه کمبريج و آکسفورد در عمل شاهد اين فرآيند بوده اند و نقش سرنوشت ساز عناصر کليدی در اون را شناسايی کرده اند.
اين مطالعه که در نشريه "نيچر" چاپ شده هست ممکن هست در نهايت به يافتن معالجات تازه برای مبتلايان به ايدز و ساير عفونت ها منجر شود.
يکی از وظايف ژن ها اين هست که کدهايی را در اختيار سلول می گذارد که می تواند از اون برای ساختن پروتئين لازم برای تکثير خود هستفاده کند.
مطالعه تازه نشان می دهد که ايشانروس هايی مانند اچ آی وی چگونه اين فرآيند را تضعيف می نمايند.
در نتيجه، سلول ها کد ژنتيکی را سوءتعبير می نمايند و به جای توليد سلول های جديد سالم، شروع به توليد نمونه های تازه ايشانروس می نمايند.
دکتر ايان بريرلی از محققان اين پژوهش فرمود که اين نتايج ممکن هست در طراحی راه های تازه برای مبارزه با ايشانروس هايی مانند اچ آی وی موثر واقع شود.

30:

بچه ها تاپیک خیلی خوبیه.

مطالبش هم بسیار جامع و زیباست.
مرسی دوستان.

سعی کنید تاپیک فعال بمونه...........


31:

نوجوانان عزيز ايدز بلاي قرن را بشناسيم
ايدز چيست ؟
هنگامي که دنيا برنامه بهداشت براي همه تا سال ۲۰۰۰ را پيگيري مي کرد و وقتيکه جهانيان ريشه کني آبله را جشن مي گرفتند و غلبه بر بسياري از بيماريهاي عفوني مانند فلج اطفال ،‌ ديفتري ، سرخک و کنترل بيماريهاي واگير را نايشاند مي دادند ، ناگهان در سال ۱۹۸۱ نوعي بيماري عفوني ناشناخته در آمريکا ، اروپا ، آفريقا ،‌ هستراليا ، به نام ايدز گسترش يافت .

با گذشت حدود ۲۰ سال و صرف ميلياردها دلار هزينه ،‌عليرغم بسياري پيشرفتها هنوز دانشمندان موفق به کشف واکسني براي پيشگيري و دارايشاني براي درمان قطعي اون نشده اند .

با گسترش ايدز در آفريقاي جنوبي و آسيا ، اين بيماري هم اکنون بصورت جهانگير درآمده هست .

تخمين زده شده که تا ابتداي سال ۲۰۰۱ حدود
۱/۳۶ ميليون نفر آلوده به ايشانروس ايدز در جهان زندگي مي نمايند و ۲۲ ميليون نفر بخاطر اين بيماري جان خود را از دست داده اند .


تنها در سال ۱۹۹۹ ، ۶/۵ ميليون مورد جديد به موارد آلودگي اضافه شده که حدود نيمي از اونها بين ۲۴-۱۵ سال سن دارند .

پس شناخت اين بيماري براي شما نوجوانان عزيز ضروري هست .


* عامل ايدز
عامل بيماري ايشانروسي به نام ايشانروس نقص ايمني انسان( Human Immuno deficiency Virus HIV) که به سيستم دفاعي بدن حمله کرده و باعث اختلال در فعاليت اون مي گردد .

بيشترين سلولهايي که درگير مي شوند ،‌لنفوسيت ها هستند که جزء گلبولهاي سفيد مي باشند .


نام بيماري ( AIDS ) از حروف اول کلمات زير گرفته شده هست و به معني نقص ايمني اکتسابي هست :
( Acquired Immuno Deficiency Syndrome )
* تشخيص
تشخيص آلودگي به ايشانروس ايدز ، فقط با آزمايش خون ميسر هست که اون هم از وقت ورود ايشانروس به بدن انسان تا وقتي که شواهد آزمايشگاهي ظاهر شود ،‌ بين ۲ هفته تا ۱۶ ماه فاصله وجود دارد که به اون دوره پنجره فرموده مي شود .

در اين دوران فرد آلوده نماينده هست ولي هيچ يک ازعلائم باليني و آزمايشگاهي متداول را ندارد .


* ايدز چگونه سرايت مي نمايد ؟
* ايشانروس ايدز از سه راه قابل انتقال هست :
۱ - تماس جنسي
۲ - از راه انتقال خون و فرآورده هاي خوني و هستفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده
۳ - از مادر به کودک

۱ - تماس جنسي
۸۰ % آلوده شدگان به بيماري ايدز در دنيا به دليل برقراري روابط جنسي با افراد آلوده به اين بيماري مبتلا شده اند .۲ - انتقال خون و فرآورده هاي خوني و سرنگ و سوزن آلوده
بيماري ايدز از طريق انتقال خون و فرآورده هاي خوني آلوده به ايشانروس ، قابل انتقال هست .

در اکثر کشورهاي جهان ، خون و فرآورده هاي خوني را از نظر آلودگي به ايشانروس ايدز مورد بررسي برنامه مي دهند ، پنج % از آلوده شدگان به ايشانروس ايدز از اين طريق آلوده شده اند .


هر وسيله تيز و برنده که بتواند در پوست يا مخاط خراش ايجاد کند يا وارد بدن شود مانند لوازم پزشکي و دندان پزشکي ،‌لوازم حجامت ، سوراخ کردن گوش ، ختنه ، خال کوبي ، طب سوزني ، تيغ سلماني و مسواک مي تواند باعث انتقال ايشانروس گردد .


اينگونه وسايل ،‌ بايد يک بار مصرف باشند و يا حداقل بصورت مشترک هستفاده نشوند ، در مورد وسايلي مانند وسايل دندانپزشکي و پزشکي پيشرفته که امکان چنين کاري نيست بايد حتماً وسايل بخوبي هستريل شده باشند .


در حال حاضر مهمترين راه انتقال ايشانروس در ايران و برخي از کشورهاي ديگر جهان هستفاده افراد معتاد از سرنگ يکديگر براي تزريق مواد مخدر بوده هست .


۳ - از مادر به کودک
سومين راه انتقال از طريق مادر به کودک در طول حاملگي و زايمان هست .

ثابت شده هست که شير مادر آلوده مي تواند سبب انتقال ايشانروس از مادر به فرزند باشد .

راههاي عدم سرايت
عليرغم جداسازي ايشانروس ايدز بسياري از ترشحات بدن مانند خون ،‌ ترشحات جنسي مردانه و زنانه ، بزاق ، ادرار ، اشک ، عرق ، شيرمادر ،‌ مايعات جنب ،‌صفاق و مغزي نخاعي ، سرايت در اثر تماس با همه اونها صورت نمي گيرد و فقط خون ،‌ ترشحات جنسي و شير مادر عامل انتقال هستند .

لذا ايشانروس ايدز از راه تماسهاي عادي مثل با هم کارکردن ، صحبت کردن ،‌ همسفر شدن ، غذاخوردن و همينطور از راه حمام ، هستخر و توالت قابل انتقال نمي باشد .

ايدز در ايران
اولين مورد ايدز در ايران در سال ۱۳۶۶ نقل شد .

اين مورد يک کودک ۶ ساله هموفيل بود که بدليل بيماري زمينه اي از فرآورده هاي خوني وارداتي هستفاده مي کرد .

از اون پس تمام خونها و فرآورده هاي خوني اعم از داخلي يا وارداتي ملزم به آزمايش از نظر عفونت قبل از مصرف شدند .

اين آزمايشات توسط ساوقت انتقال خون ايران انجام مي پذيرد .

برابر گزارشات واصله از دبيرخانه ستاد کشوري مبارزه با ايدز ، از اون وقت تا پايان سال ۱۳۷۹ ، ۲۳۸۲ مورد آلوده به ايشانروس در ايران شناسايي شده هست که ۳۱۹ نفرشان به اين بيماري مبتلا و ۲۸۴ نفرشان فوت شده اند .


۶۴٪ موارد ابتلا از طريق اعتياد تزريقي و اشتراک در سرنگ و سوزن ۱۲٪ از طريق آميزش جنسي بوده هست .


* چه راههايي براي پيشگيري از بيماري ايدز وجود دارد ؟
۱ - با توجه به اينکه شايعترين راه سرايت در جهان از طريق تماس جنسي هست ، بهترين راه پيشگيري از ايدز ، پاي بندي به اصول اخلاقي و خانوادگي و اجتناب از بي بند و باري هاي جنسي هست .


۲ - عدم هستفاده مشترک از لوازمي که ممکن هست در قسمتي از بدن بوسيله اونها خراش يا بريدگي ايجاد شود مانند : تيغ صورت تراش ، خلال دندان يا مسواک .


۳ - هستفاده از سوزن و سرنگ يک بار مصرف براي تزريقات و هستريل کردن کامل لوازم پزشکي و دندانپزشکي.


۴ - پرهيز از مواد مخدر ، اعتياد تزريقي و هستفاده از سرنگ و سوزن مشترک که راه مهمي براي انتقال ايشانروس هست و از طرف ديگر مصرف هر نوع ماده مخدر چه تزريقي و چه خوراکي ، حتي الکل ، چون باعث کاهش هوشياري و خايشانشتن داري مي گردد و مي تواند انسان را در برابر رفتارهاي پرخطر برنامه دهد .


* آموزش
يکي از مهمترين گروههاي پرخطر ، جوانان مي باشند و کسب آگاهي در زمينه کنترل و پيشگيري از ايدز جزء ضروريات آموزشي تمام کشورهاست .


اونچه بايد جوانان و نوجوانان درباره ايدز بدانند :
· ايدز تا کنون درمان قطعي نداشته هست .


· ايدز قابل پيشگيري هست .


· ايشانروس ايدز مي تواند توسط افرادي که در ظاهر سالم هستند نيز منتشر شود .


· ايشانروس ايدز از طريق برخوردهاي اجتماعي مثل دست دادن ، غذاخوردن ، صحبت کردن ، حمام و توالت عمومي ، هستخر شنا و ...

منتقل نمي شود و نبايد از افراد آلوده يا مبتلا به ايشانروس ايدز وحشت داشت .

زيرا اين بيماري تنها از راه رفتارهاي پرخطر به انسان سرايت مي نمايد و تماسهاي معمول جامعه باعث انتقال بيماري نمی شود .


پس همدردي و حمايت خود را نسبت به اين بيماران و افراد آلوده به ايشانروس دريغ نکنيد .


* براي اجتناب از آلودگي به ايدز
در برابر تعارفات خانمانسوز مثل سيگار ، مواد مخدر ،‌ شرکت در مجامع خطرناک ،‌ وسوسه در انجام کارهاي ناسالم از طرف فاميل و دوستان ناباب ، مقاومت کنيد .


براي مقاومت در برابر وسوسه هاي شيطاني به قدرت لايزال الهي پناه ببريد .


به اصول و موازين اخلاقي و انساني دين مبين اسلام پايبند باشيد و بدانيد که يکي از دلايل انتشار بيماري و بلاي قرن در اروپا و آمريکا و آفريقا بي بند و باري و هرزگي بسياري از جوانان بوده هست .


* علائم بيماري چگونه ظاهر مي شود ؟
با کاهش قدرت سيستم دفاعي به مرور وقت بدن آماده ابتلا به عفونتها و سرطانهائي مي شود که به طور معمول در امت عادي ديده نمي شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريايشان ، اسهالهاي شديد و مزمن ،‌ تبهاي طولاني ، کاهش وزن ،‌ اختلالات شخصيتي ،‌ بيماريهاي مغزي وپوستي خود را نشان مي دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد .


32:

ممنون از روشنک و پویا به خاطر مطالب خوبشون....


33:

علائم بالينيپس از ورود ايشانروس به داخل بدن و شروع آلودگي فرد آلوده تا پايان عمر علائم مختلفي را تجربه مي كنند اين علائم بستگي به بيماري زايي ايشانروس ، تعداد ايشانروس ، را انتقال و وضعيت ايمني ميزبان در مراحل مختلف دارند .

عفونت هاي مختلف به خصوص عفونت هاي ايشانروسي در شخص آلوده باعث افزايش تكثير ايشانروس Hiv در سلولهاي دفاعي و تسريع در پيشرفت بيماري مي شوند همينطور بر خلاف اكثر عفونت ها ، ايدز داراي 2 مرحله بيماري هست يكي در ماههاي اول ورود ايشانروس و ديگري در انتها و سپس دوره بي علامت هست.
مراحل آلودگي و بيماري ايدز عبارتند از :
1 – مرحله حاد
2 – مرحله بي علامت
3- مرحله بزرگي غده لنفاايشان منتشره پايدار
4- مرحله سندرم ايدز
الف : علائم عمومي
ب : علائم عصبي
ج: عفونتهاي ثانايشانه
د: سرطانهاي ثانايشانه
هـ : ساير موارد
1- مرحله حاد
دراين مرحله يكسري علائم شايع از جمله تب ، بزرگ شدن غدد لنفاايشان ،ضايعات پوستي وگلودردوجود دارد كه حالتي شبيه منونوكلئوسيس ايجاد مي كنند وهمينطور يكسري علائم كه شيوع كمتردارند مثل سردرد ، اسهال ، تهوع ، ستفراغ ، كاهش گلبول سفيد و پلاكت .


2- مرحله بي علامت
دراين مرحله فرد مانند افراد عادي جامعه هست وممكن هست دچارخستگي ، عرق شبانه ، اسهال متناوب وتب خفيف باشد كه اين علائم مي تواند دركم خوني ها ، اختلالات دستگاه غدددرون ريز وبيماريهاي رواني هم مشاهده شود
3- مرحله بزرگي غده لنفاايشان منتشره پايدار
غدد لنفاايشان در اندازه هاي نيم تا دو سانتي متر ، بدون درد در بيش از دو نقطه بدن ظاهر ميشوند ناحيه كشاله ران در اين محاسبه برنامه نمي گيرد غدد لنفاايشان اكثرا به صورت دو طرفه بزرگ مي شوند .

حداقل 3 ماه به اين صورت باقي مي مانند و امكان دارد اندازه اونها تغيير پيدا كند .


4- مرحله علامت دار
در اين مرحله ايشانروس ايدز به تمام سيستم ها و ارگانهاي بدن حمله كرده و به تنهايي و يا به كمك شرایط مختلف مانند ( ميكروب ها – قارچ ها- **** ها- ايشانروس ها ) عفونتهاي مختلف را ايجاد مي كند .

يكي از شايع ترين علايم بيماري وجود تب طولاني بيشتر از يك ماه ، اسهال به مدت بيشتر از سه ماه و كاهش وزن شديد ( بيشتر از 10 در صد در مدت كمتر از 4 ماه ) هست .

سل يكي از مهمترين بيماريهايي هست كه با گسترش اپيدمي ايدز در دنيا مجددا افزايش يافته هست .

بيماري سل حتي در كشورهاي پيشرفته نيز بعلت شيوع ايدز از كنترل خارج شده هست در مراحل نهايي بيماري كه سلولهاي دفاعي بدن بسيار آسيب ديده اند ، عفونت هاي موقعيت طلب مثل سينه ، پهلو به علت قارچ پنوموسيستيس كاريني و سرطان كاپوسي و لنفوم عارض مي شود .

همينطور ايشانروس مستقيما به سلولهاي بخش خاكستري مغز كه مركز يادگيري هست حمله ميكند و با از بين بردن سلولهاي اون سبب ايجاد اختلال در حافظه بيمار مي شود.


34:

ممنون از سروناز جون بابت این همه تفکره عالی

والبته بقیه دوستانه گل

35:

راجع به ایدز اگر قبلا بحث شده که هیچی
اگه نشده اینجا به صورت کامل توضیح بدیم ( کلا بحث و فرمودگو پیرامون همه مسائلش ) ! ؟

شده یا نه ؟

36:

سلام در اين مورد قبلا بحث شده ولي گايشانا مطالب مربوط به ان موجود نيست ممنون ميشم اطلاعاتتون را در اختيار سايرين هم بذارين

37:

بله فکر میکنم قبلا زیاد بحث شده....
ولی چون تقریبا شایع شده و بیماری خطرناکیه خیلی خوبه بازم بحث بشه و اطلاعات جدیدتر و به روز تری بذارم...!

38:

خوب ، در چه موردی بحث شده ؟ چون فکر کنم چیزی که الان خیلی ها باید تو 9 سالگی می دونستن رو الان در 18 سالگی نمی دونن
سپس چه متنی شروع کنیم ؟ پارسی بذارم یا انگلیسی ؟

39:

از زبون شيرين خودمون فارسي راستي بهتر نيس موضوع به صورت بحث باشه؟

40:

چرا دوست من باید فارسی باشه
تا همه پسند باشه و همه هستفاده نمايند!

41:

خیلی خب ، میشینم ترجمه می کنم می ذارم
فقط از دوستان که حساسیت دارن خواهش می کنم وارد بحث نشن ، چون برنامه هست چیزی رو سانسور نکنیم ، چون آموزشی هست !

42:

خوبه فقط ممنون ميشم منبع لاتينتو معرفي كني

43:

ادم هر چه زودتر بدونه خوب مسلما خيلي بهتره و به نفع خود طرفه.دستت درد نكنه

44:

اطلاعات خوبي داري.دستت درست (از طرف پانيذ)

45:

اهورا بابا کجا رفتی کو پس اطلاعاتت؟ نکنه ایدز گرفتی!!

46:

من اینو می دونم که ایران متاسفانه تو اماره جهانی جزئ اولین کشوراست.
جوونایه عزیزه ایرانی خیلی مراقب باشید

47:

خوب تا اقا اهورا بيان بد نيست كمي بحث را باز كنيم
درمورد بيماري ايدز

HIV >> چگونه منتقل مي*شود؟ <<HIV در خون و ترشحات جنسي فرد مبتلا و نيز شير پستان زن آلوده، يافت مي*شود.

HIV* هنگامي منتقل مي*شود كه مقدار كافي از اين ترشحات به بدن فردي برسد

راههاي مختلفي كه فرد مي*تواند به HIV مبتلا گردد عبارتند از:

1 - رابطه جنسي بدون محافظت با فرد آلودهرابطه جنسي بدون كاندوم خطرناك هست چراکه ايشانروسي كه در ترشحات جنسي فرد آلوده وجود دارد مي*تواند بطور مستقيم به بدن شريك جنسي*اش منتقل گردد.

اين موضوع در مورد تماس مقعدی ((anal sex هم صادق هست.

(Oral sex)تماس جنسی دهانیخطر كمتري دارند ولي اگر يك شريك جنسي خونريزي لثه يا زخم باز هر چند كوچك در دهانش داشته باشد و كاندوم هستفاده نشود HIV مي*تواند منتقل شود

2 – تماس با خون فرد آلوده

اگر خون به ميزان كافي از فرد آلوده به بدن فرد غير آلوده وارد شود مي*تواند ايشانروس را به او منتقل كند.3- سرايت از مادر حامله آلوده به جنين در داخل رحم و يا از شیرمادر آلوده به كودك
ايشانروس HIV از مادر آلوده به كودك ممكن هست در دوران حاملگی، هنگام وضع حمل يا كمی سپس زايمان انتقال يابد.

HIV مي*تواند در شير پستان زن آلوده وجود داشته باشد و به نوزادش منتقل شود اما با وجود داروهاي خاص٬ شانس اين انتقال بسيار كاهش مي*يابد هر چند در بسياري از كشورهاي در حال پيشرفت و فقير، چنين داروهايي در دسترس نيست.

4 – هستفاده از محصولات خوني آلوده

در گذشته بسياري از افراد از طريق انتقال خون و فرآورده*هاي خوني آلوده٬ به HIV مبتلا مي*شدند در حال حاضر در اكثر نقاط جهان خونهاي اهدايي، آزمايش مي*شوند و خطري در اين زمينه وجود ندارد.

5 – داروهاي تزريقيافرادي كه بصورت غير قانوني دارايشان تزريقي هستفاده مي*كنند نيز نسبت به عفونت HIV آسيب پذير هستند (مثل معتادان تزريقي، كه بصورت مخفيانه و غير قانوني عمل كرده و معمولاً سرنگي براي تزريق در دسترس ندارند و از سرنگ مشترك هستفاده مي*كنند.)

افسانة ها وپندارهای غلط درباره HIV :در اقسا نقاط جهان افسانه*هاي گوناگوني دربارة HIV و ايدز وجود دارد كه تعدادي از اونها در ذيل آورده شده*اند.« داشتن رابطه جنسي با دختر باكره مي*تواند HIV را شفا دهد!»

اين افسانه در بخشهايي از آفريقا متداول هست و كاملاً غلط هست اين اسطوره سبب تجاوز به بسياري از دختران جوان و كودكان توسط مردان HIV مثبت شده هست كه اغلب اونها را هم آلوده ساخته هست.

تجاوز هيچ بيماري را درمان نمي*كند و اين مسئله يك جنايت جدي در سراسر جهان هست.« HIV مختص مردان همجنس باز، سياهپوستان، افراد جوان و … هست ! »

اين افسانه هم غلط هست ، اغلب كساني كه به HIV آلوده شوند حتي تصور اينكه ممكن هست اونها آلوده شوند را هم نداشتند.

كه البته اشتباه فكر مي*كردند.« HIV مي*تواند از طريق لاتكس كاندوم عبور كند ….»

….

برخي تصور مي*كنند كه چون ايشانروس بسيار كوچك هست مي*تواند از طريق سوراخهاي موجود در لاتكس هستفاده شده در كاندوم عبور كند لازم به ذكر هست اين تصور اشتباه مي*باشد.

لاتكس موجود در كاندوم، HIV را مسدود مي*كند همانطور كه اسپرم را مسدود مي*نمايد و مانع از حاملگي مي*شود.
رابطه جنسي ايمن (safe sex) يعني چه ؟

رابطه جنسي ايمن اشاره به فعاليت جنسي دارد كه سبب انتقال خون يا ترشحات جنسي از يك شريك جنسي به طرف مقابل نشود.

اگر 2 نفر رابطه جنسي ايمن داشته باشند حتي اگر يكي از اونها آلوده باشد، احتمال اينكه فرد ديگر مبتلا شود وجود ندارد از نمونه*هاي رابطه جنسي ايمن مثلاً :

1- نداشتن رابطه جنسي كه اصطلاحاً پرهيز جنسي (abstinence) ناميده مي*شود

2- پرهيز جنسي تا وقت ازدواج و پايبند باقی ماندن نسبت به همسر٬ پس از ازدواج .

(كه البته اين روش خوبي براي اجتناب از آلودگي با HIV هست به شرطی که همسر اونها هم وفادرا باشند و اونها را آلوده نكند.)


رابطه جنسي ايمن*تر (safer sex) يعني چه ؟

رابطه جنسي ايمن*تر به فعاليتهاي جنسي اطلاق مي*شود كه ريسك كمي از عفونت با HIV* دارند.

رابطه جنسي ايمن*تر اغلب به معناي هستفاده از كاندوم حين رابطه جنسي هست.

وقتي كاندوم بطور صحيح هستفاده شود بعنوان سد فيزيكي عمل مي*كند و از انتقال ترشحات آلوده به جريان خون فرد ديگر جلوگيري مي**كند.
آيا بوسيدن خطرناك هست ؟

بوسيدن گونهٴ فرد مقابل٬ كه بعنوان بوسيدن متداول اجتماعي شناخته مي*شود هيچ خطري براي انتقال HIV ندارد.

بوسة عميق يا همان بوسه با دهان باز (French kiss) ريسك بسيار پائين در انتقال HIV دارد بخاطر اينكه HIV در بزاق وجود دارد ولي در ميزان كم به تنهائي منجر به عفونت HIV نمي*شود.

آيا چيزي مي*تواند HIV ايجاد كند ؟خير؛ HIV ایجاد نمیشود.

بعنوان مثال٬ رابطه جنسي بدون محافظ تنها در صورتي خطرناكست كه يك شريك جنسي با ايشانروس آلوده باشد.

اگر شريك جنسي شما HIV منفي هست هر نوع رابطه و فعاليت جنسي بين شما نمي*تواند سبب آلودگي شما به HIV گردد، بعنوان مثال داشتن رابطه تماس مقعدی (anal sex) نمي*تواند HIV ایجاد كند و يا بعنوان مثال شما بوسيلة masturbation (استمنا) به HIV آلوده نخواهيد شد.

خطر در تماس های جنسی بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست.

در هر صورت برای اطمينان از کاندوم هستفاده کنيد.

مگر تا وقتی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک جنسی ديگری ندارد و قبلاً آلوده به ايشانروس نشده هست.علائم بيماری چگونه ظاهر می شود؟با کاهش قدرت سيستم دفاعی٬ به مرور وقت بدن آمادهٴ ابتلا به عفونتها و سرطانهايی می شود که به طور معمول در امت عادی ديده نمی شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوی ، اسهالهاي شديد و مزمن ،* تبهای طولانی ، کاهش وزن ،* اختلالات شخصيتی ،* بيماريهاي مغزی و پوستی خود را نشان مي دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد.


علائم آلودگی با HIV بسیار پیچیده هست و دارای مراحل چندی هست كه الزاماً همه اونها در افراد آلوده مشاهده نمی شود.
این مراحل عبارتند از: ‪
مرحله عفونت اوليه HIV : (مرحله اول)

اين مرحله چند هفته طول مي*كشد و معمولاً با يك حالت شبيه سرماخوردگي كه بلافاصله سپس عفونت رخ مي*هد همراه هست اين حالت شبيه سرماخوردگي گاهي اوقات تحت عنوان حالت seroconversion ياد مي*شود.

(علائمی نظیر تب، گلودرد، بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و هستفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی)

در حدود 20% موارد علائم به گونه*اي هست كه فرد به پزشك مراجعه مي*كند ولي معمولاً تشخيص داده نمي*شود و حتي اگر تست HIV اونتي بادي در اين موقع انجام شود ممكن هست هنوز مثبت نباشد.

طي اين مرحله مقدار زيادي HIV در خون محيطي فرد وجود دارد و سيستم ايمني با توليد پادتن ها (اونتي بادي ها)، و لنفوسيتهاي سلول كش (لنفوسیتهای سيتوتوكسيك) شروع به جواب در برابر ايشانروس مي*كنند.

از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی كه نشانگر آلودگی فرد هست حدود 2 تا 12 هفته و گاهی تا 16 ماه طول می كشد.

مرحله بدون علامت باليني (مرحله دوم)

اين مرحله بطور متوسط 10 سال طول مي*كشد و همانطور كه از نام اين مرحله پيدا هست، خالي از هر علامتي هست هرچند ممكن هست غدد متورم لنفاايشان هم وجود داشته باشند (لنفادنوپاتي).

سطح HIV در خون محيطي به سطح بسيار پائيني كاهش مي*يابد ولي بیماری همچنان مسري هست و اونتي بادي HIV در خون قابل ارزيابي هست.

تحقيقات اخير نشان داده هست كه HIV طي اين مرحله غير فعال نيست و در غدد لنفاايشان بسيار فعال هست.

تعداد زيادي از سلولهاي T- helper آلوده شده و مي*ميرند و ايشانروس فراواني توليد مي*شود.

تست آزمايشگاهي جديدي وجود دارد كه مقدار ناچيز HIV كه از غدد لنفاايشان آزاد مي*شود را اندازه مي*گيرد اين تست HIV-RNA را اندازه مي*گيرد (RNA ماده ژنتيكي HIV مي*باشد) این تست را تست بارگيري ايشانروس (viral load test) مي*گايشانند که نقش بسيار مهمي در درمان آلودگی با HIV دارد.

مرحله علامتدار عفونت HIV (مرحله سوم)

با گذشت وقت، سيستم ايمني توان خود را از دست مي*هد كه به 3 دليل عمده زير هست.

1 – بافتها و غدد لنفاايشان بدليل سالها فعاليت، آسيب مي*بينند

2 – و HIV جهش پيدا مي*كند و آلوده كنندگي*اش تشديد مي*شود بعبارت ديگر براي تخريب سلولهاي ،T- helper قايشانتر و متنوعتر ميشود

3 – بدن توانايي جايگزيني سلولهاي T – helper از دست رفته را ندارد.

با ايجاد نقص در سيستم ايمني، علائم بوجود مي*آيند که در آغاز بسياري از علائم خفيف هستند.

ولي با تحليل سيستم ايمني، علائم تشديد مي*شوند.پيشرايشان از HIV تا AIDS

با آسيب بيشتر سيستم ايمني، بيماري به سمت بدتر شدن پيش مي*رود تا اينكه تشخيص ايدز مطرح شود.

در حال حاضر در انگلستان تشخيص ايدز وقتي تأييد مي*شود كه فرد HIV مثبت تعداد خاصي از عفونتهاي موقعيت طلب يا سرطانها را بروز مي*دهد اگر چه فرد HIV مثبت مي*تواند بشدت بيمار باشد ولي تشخيص ايدز نداشته باشد.
آيا درماني وجود دارد؟

متاسفانه مطالعات نشان مي*دهد كه بسياري از افراد گمان مي*كنند كه براي ايدز درماني وجود دارد كه منجر مي*شود كه اونها احساس امنيت داشته و ريسك بيشتري بكنندکه البته اونها در اشتباهند.

هنوز هيچ درمان قطعی براي ايدز بوجود نيامده هست.

تنها درمانهاي دارايشاني ضد ايشانروس وجود دارد كه پيشرفت HIV به سمت AIDS را آهسته* تر ميكند و در اين حالت فرد چند سال مي*تواند زندگي سالمي داشته باشد.

- در برخي موارد، درمان ضد ايشانروس چس از چند سال تأثير خود را از دست مي*دهند و در برخي موارد ديگر فرد از AIDS بهبود مي*يابد ولی با HIV براي دهه*ها زندگي مي*كند ولي اين افراد مجبورند كه براي تمام عمر روزانه داروهاي قايشان مصرف كنند كه گهگاه با عوارض جانبي ناخوشايند همراه هست.

- هنوز هيچ راهي براي درمان قطعي HIV وجود ندارد و تا اين لحظه تنها راه ايمن باقي ماندن، آلوده نشدن هست
درمورد بيماري ايدز.


48:

ستار جان از اطلاعات کامل شما راجع به این بیماری مهلک تشکر میکنم...
پایدار باشید.....!

49:

درمورد بيماري ايدز

50:

درمورد بيماري ايدزدرمورد بيماري ايدز

51:

من بس که اون ور با این سعید نشستم دلقک بازی به کل این ور رو یادم رفت
باید بشینم مطلب ترجمه کنم و خودم بعضی جاهاش رو سانسور یا اضافه کنم ، کردم می ذارم

52:

درمورد بيماري ايدز
آلودگي به ايشانروس ايدز و بيماري ايدز چيست؟


بيماري ايدز مرحله نهايي آلودگي به ايشانروس ايدز هست و ممكن هست 10 سال (و يا بيشتر) پس از آلودگي با ايشانروس ايدز اتفاق افتد.

افراد آلوده به ايشانروس ايدز سالها بدون داشتن علامت زندگي مي كنند و آلودگي را به ديگران منتقل مي نمايند.

بيماران حدود 3 ـ 5/2 سال پس از تشخيص بيماري ايدز مي ميرند.
چگونه انسان به ايشانروس ايدز آلوده مي شود؟


ايشانروس ايدز از طريق مني، ترشحات مهبلي در زنان، خون و فرآورده هاي خوني آلوده، تزريق با سوزن آلوده مشترك و از مادر آلوده به نوزادش قبل از تولد، هنگام تولد و بلافاصله سپس زايمان انتقال مي يابد.
آيا تماسهاي عادي و معمولي باعث انتقال آلودگي مي شود؟


خير.

ايشانروس ايدز از طريق تماسهاي معمولي و عادي مانند دست دادن، بغل گرفتن، بوسيدن صورت، غذا خوردن از يك ظرف مشترك، مسافرت در يك اتوبوس، هستفاده از هستخر شناي عمومي و توالت عمومي منتقل نمي گردد.
آيا ايشانروس ايدز از راههاي تنفسي، گوارشي و يا از طريق تماسهاي معمولي خانوادگي و يا در محيط كار، مدرسه و اردوگاههاي جمعي كاري و يا تفريحي منتقل مي شود؟

خير.چگونه مي شود از آلودگي به ايشانروس ايدز از طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟


به تاخير انداختن تماس جنسي تا وقت ازدواج، داشتن فقط يك شريك جنسي (همسر) و هستفاده از كاندوم از انتقال عفونت جلوگيري مي كند.
آيا ابتلا به بيماري آميزشي مانند سوزاك و سيفليس آلودگي به ايشانروس ايدز را تسهيل مي كند؟


بله.

تمام بيماريهاي مقاربتي سبب افزايش خطر آلودگي به ايشانروس ايدز مي شوند.آيا آلودگي به ايشانروس ايدز از طريق شير مادر آلوده امكان دارد؟


بله.

ايشانروس ايدز در شير مادر وجود دارد و مي تواند از اين طريق كودك را آلوده نمايد.آيا آلودگي از طريق خون و فرآورده هاي خوني امكان پذير هست؟


بله.

ايشانروس ايدز از راه خون و فرآورده هاي خوني آلوده منتقل مي شود.

چون امروزه نمونه هاي خون اهدايي مورد آزمايش برنامه مي گيرند و خونهاي آلوده دور ريخته مي شوند.

بطور کلی٬ نقش خون و فراورده های خونی در انتقال HIV بين 3تا 5 % هست.
آيا تزريق موجب انتقال ايشانروس ايدز مي شود؟


بله.

اگر سرنگ و سوزن آلوده باشند.

هستفاده اشتراكي از سرنگ و سرسوزنهاي آلوده در معتادان تزريقي يكي از راههاي انتقال آلودگي هست.

بايد به طور مطلق از تزريقات غير ضروري خودداري كرد و از سرنگ و سوزني كه مطمئن هستيم ضدعفوني شده هست و يا از انواع يكبار مصرف اون هستفاده كرد.آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال آلودگي مي شود؟


بله.

خالكوبي و سوراخ نمودن گوش بوسيله سوزن و وسايل آلوده سبب انتقال بيماري ايدز مي گردد.آيا تاكنون واكسني عليه بيماري ايدز ساخته شده هست؟

متاسفانه خير.

ولي تحقيقات براي ساختن واكسن ادامه دارد.
آيا آلودگي و بيماري ايدز درمان دارد؟

متاسفانه درمان موثري ندارد.

هستفاده از داروهاي موجود فقط كمي طول عمر افراد را زياد مي كند و مرگ را تا مدتی به تعايشانق مي اندازد.

اين داروها فوق العاده گران بوده، عوارضي سخت و جدي دارند.ايشانروس ايدز از كجا آمده هست؟

مشخص نيست.

از هر كجا كه آمده باشد فرقي نمي كند.

مهم اين هست كه بايد سعي شود آلودگي رخ ندهد.

ايشانروس ایدز در همه كشورها وجود دارد.ايشانروس ايدز اولين بار در كدام كشور پيدا شد؟

اولين بار در سال 1981 ميلادي در بين هم جنس بازان در آمريكا پيدا شد.

شواهدي وجود دارد كه قبل از اين تاريخ هم بيماري ايدز در چند منطقه جهان وجود داشته هست.آيا خطر آلودگي و ابتلا در زن و مرد مساايشان هست؟

زنان در معرض خطر بيشتري برنامه دارند.آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟

بله.

ضمنا در كودكان آلوده، علائم بيماري ايدز زودتر از بالغين ايجاد مي شود و مرگ و مير اونها نيز زياد هست.آيا كار كردن با كسي كه آلوده به ايشانروس ايدز هست اشكال دارد؟

خير.

همكاران آلوده خطري براي ديگران در محيط كار ندارند.چرا در محيط كار بيماری از همكاران آلوده به ما منتقل نمي شود؟

زيرا آلودگي از طريق خون و ترشحات جنسي اتفاق مي افتد و در محيط كار تماسي با خون و ترشحات جنسي وجود ندارد (البته در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی خطر تماس با خون و ترشحات خونی آلوده وجود دارد).آيا تماس نزديك و دائم روزانه در محيط كار با همكاران آلوده، سبب انتقال آلودگي مي گردد؟

خير، خطري ندارد.

هستفاده از تلفن مشترك و كاركردن در كنار هم در محيط كار و حتي هستفاده از يك ليوان و فنجان سبب انتقال آلودگي نمي شود.

آيا افراد آلوده اجازه كار ندارند؟

تا وقتي كه قدرت كار دارند و علائمي از بيماری نشان نداده اند، مي توانند مانند سايرين كار كنند.

آلودگي به ايشانروس ايدز مانعي براي كاركردن نيست.

اگر هم علامتي نشان دادند بايد زير نظر پزشك برنامه گيرند و در كنار ديگران بكار مشغول باشند.
آيا مسافران بطور اتفاقي در يك كشور خارجي آلوده مي شوند؟

خير، آلودگي از راه تماس جنسي با فرد آلوده اتفاق مي افتد.

دست دادن، سرفه، عطسه، سوار شدن به اتوبوس، مترو و هستفاده از تلفن عمومي سبب آلودگي نمي شود.

آيا ايشانروس ايدز از طريق اقدامات پزشكي، دندانپزشكي، و آزمايشگاهي منتقل مي شود؟

بله.

اگر پزشك و يا دندانپزشك و یا سایر کارکنان مراکز بهداشتی درمانی آلوده باشند و رعايت احتياط را نكنند و يا اگر وسايل درماني اونها آلوده شده باشند و بدون ضدعفوني مورد هستفاده برنامه گيرند، آلودگي انتقال مي يابد.


53:

درمورد بيماري ايدزفردی مک کايشانين
خواننده اصلی گروه موسيقی کايشانين
متولد 5 سپتامبر 1947 زنگبار
نام اصلی فرخ بولسارا
مرگ 24 نوامبر 1991
مرگ بر اثر" بيماری ايدز"

درمورد بيماري ايدزNéstor Almendros
نستور آلمندوروس
فيلمساز اسپانيايی
متولد 30 اکتبر 1930 بارسلونا
مرگ 4 مارس 1992 نيايشانورک
مرگ بر اثر" بيماری ايدز
درمورد بيماري ايدز" رابين کروزبی
گيتاريست گروه rock band
1960 – 2002
ابتلا بر اثر تزريق با سرنگ آلوده
مرگ بر اثر" بيماری ايدز"
شما چه صنف و قشری را می شناسيد که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

برای اونان هستثنا قايل شود؟

درمورد بيماري ايدزMichel Foucault
ميشايل فوکالت
فيلسوف فرانسوی
متولد 15 اکتبر 1926 Poitiers
مرگ 26 ژوئن 1984 پاريس
مرگ بر اثر" بيماری ايدز"
درمورد بيماري ايدزTommy Morrison
تامی مورريسون
بوکسور آمريکايی قهرمان جهان
متولد 15 اکتبر 1969 اوکلاهاما
تست اچ.

آی.

وی.

مثبت 1996
زندگی با ايشانروس " اچ.

آی.

وی."
درمورد بيماري ايدزAndrew Sullivan
اندرو سوليوان
روزنامه نگار آمريکايی
متولد 10 آگوست 1963
تست اچ.

آی.

وی.

مثبت
زندگی با ايشانروس " اچ.

آی.

وی."
درمورد بيماري ايدز Arthur Ashe
آرتور اش
تنيس بازقهرمان آمريکايی
متولد 10 ژولای 1943
مرگ 6 فوريه 1993
مرگ بر اثر" بيماری ايدز"درمورد بيماري ايدز

54:

درمورد بيماري ايدز خاطرات يک خانم مبتلا به HIV :همسرم مدت زيادي بيمار بود و هيچ پزشكي تشخيص درستي از بيماري او نداده بود.

در نهايت تشخيص دادند همسرم مبتلا به ايدز هست و من و يكي از فرزندانم نيز مبتلا شده ايم.

براي مراسم چهلم همسرم به مدرسه بچه ها رفتم و اولياء مدرسه را دعوت كردم.

وقتي فهميدند فرزندم هم HIV مثبت هست او را از مدرسه اخراج كردند و او هم قرباني پدر و مادر خود شد.

مدير مدرسه از من خواست كه او را به خانه برده به او آموزش بدهم و فقط براي امتحان او را به مدرسه بياورم.

وقتي شرح ماجرا را به عمايشانش فرمودم با عكس العمل نه چندان شايسته او و فرموده هايش مبني بر اينكه من خودم مي توانم به او درس بدهم و اين كار به نفع خود اوست روبرو شدم.

آدمهايي كه اطلاعاتي در اين زمينه دارند و راههاي انتقال را مي شناسند با نگاهي ترحم آميز به من نگاه مي كنند و كساني هم كه اطلاعات ندارند و اين بيماري را نمي شناسند از من دوري مي كنند.

من اگر مي دانستم كه اين بيماري را دارم هرگز بچه دار نمي شدم.

تمام نگرانيم فرزندم و آينده او سپس مرگم هست.

حدود 5 سال پيش تشخيص داده شد که من مبتلا شده ام.

مشاوره من توسط يك روان پزشك انجام نشد، بلكه اين كار به وسيله پزشك معالجم صورت گرفت.

او در اون وقت اطلاعات خوبي به من داد كه در جاي ديگر امكان به دست آوردن اون وجود نداشت.

حالا كه من با اين بيماري كنار آمده ام از طرف جامعه و خانواده ها به بهانه هاي مختلف سنگ جلايشان پايم مي اندازند.

تا اونجا كه من اطلاع دارم هيچ تشكلي براي زنان مبتلا نيست، زيرا بسياري از اونان نمي خواهند شناخته شوند و به دليل اونكه جامعه از آلودگی اونها مطلع نشود به گوشه اي از خانه پناه مي برند.

ما در نظر داريم كه با كمك تعدادي از پزشكان، تشكل زنان HIV مثبت را براي اطلاع رساني و حمايت از اين گروه تشكيل دهيم.خاطرات یک همسرشوهر من بعلت مشكلات جسماني شديد به توصيه دوستانش به مواد مخدر رايشان آورد و متأسفانه نه تنها مشكلات جسماني او برطرف نشد بلكه اعتياد مشكل بزرگتري براي او شد و ديري نگذشت كه مشخص شد كه مبتلا به HIV هست و بعلت مشكلات جسماني قبلي بسرعت وارد مرحله ايدز شد.

ميل ندارم با ذكر جزئيات و طرح مشكلات خودمان وقت عزيز شما را بگيرم.

فقط مي خواهم بدانيد كه همسر من انساني خوب، همسري وفادار و پدری مهربان بوده و هميشه براي همه ما عزيز و محترم بوده و خواهد بود.

با راهنمائي هايي كه پزشك همسرم به ما نمود، راههاي انتقال را بخوبي مي دانستيم و واهمه اي از مراقبت از ايشان نداشتيم و حالا هم كه در بين ما نيست همواره به ياد خاطره هاي خوش ايشان هستيم.

اما متأسفانه بعلت برخورد ديگران كه حتماً بعلت عدم آگاهي اونان هست، نتوانستيم حقيقت را در مورد بيماري ايشان بازگو كنيم.

اميدوارم روزي برسد كه امت اين عينك بدبيني را نسبت به اين بيماران از چشم خودشان بردارند و اجازه بدهند اين بيماران نيز همانند هر فرد آسيب ديده ديگر از نگاه گرم و پرمحبت اونان نيرو بگيرند.

با تشكر - م .

هـزندگی با اچ آی وی / ايدز: رضا نامزد فرانک

(منبع: BBCPersian)

"سلام.

من اسمم رضاست.

نامزد فرانک هستم.

الان مدت دو سال و سه ماه هست که با هم آشنا شده ايم.

اول بگايشانم که من اچ آی وی منفی هستم و فرانک اچ آی وی مثبت هست."

رضا از شنمايندگی روحيه فرانک که ناشی از ابتلا به ايدز بوده چنين می گايشاند: "فرانک با اون روحيه ای که اوايل داشت يکی دو بار حتی اسم خودکشی را هم آورده بود.

من فرمودم اين ديوانگی محض هست.

چون وقتی وقتش فرا برسد، خودت خواهی مرد.

پس مرگ را جلو نينداز."
رضا می گايشاند در روابط جنسی خود با فرانک نکات بهداشتی را رعايت می کند اما عشق او به فرانک فراتر از هر ترس هست.

رضا می گايشاند: "البته مسايل بهداشتی را تا اونجا که امکان دارد کاملا رعايت می کنيم.

اما اگر هم نشد، ديگر برايم فرقی ندارد.

چون به جايی رسيده ام که اگر يک روز او را نبينم، انگار همه چيزم را گم کرده ام.

اصلا نمی توانيم تنها باشيم.

از تمام زندگی همديگر باخبريم.

او می توانست موضوع را به من نگايشاند.

اما همين صداقت او برايم يک دنيا ارزش دارد.

اونقدر برايم ارزش دارد که گايشانی هيچ اتفاقی در زندگی اش نيفتاده.

انگار که امروز متولد شده هست."
او از زندگی با فرانک می گايشاند: "ما الان زندگی مشترک داريم.

چون با هم محرم هستيم.

می گايشانيم، می خنديم.

خيلی خوشيم.

کار ها را روبراه کرده ايم که سپس ماه رمضان اگر خدا خواست مراسم عقد را بربرنامه کنيم."

رضا نسبت به واکنش امت و اجتماع در مورد بيماران ايدز بدبين هست: "درست هست که من اچ آی وی منفی هستم.

اما اگر بگايشانم که با کسی که اچ آی وی مثبت هست ارتباط دارم، مطمئن باشيد از من فرار می نمايند.

وقتی به بيمارستان می رايشانم انگار که لولو آمده هست.

همه فرار می نمايند."

او رفتار کادر پزشکی در ايران را نا اميد نماينده ارزيابی می کند: "برای جراحی به بيمارستان رفتيم و خودمان بالای برگه پذيرش نوشتيم اچ آی وی مثبت.

همين باعث شد که تا ساعت ۱۲ شب کسی دست به او نزد.

تا جايی که هموگلوبين او پائين آمد و می گايشانند که اين از علايم خونريزی داخلی هست.

سرانجام پزشک رزيدنت با هستادش تماس گرفت و فرمود که با مسئوليت خودش عمل می کنم.

می خواهم به آقايان پزشکان بگايشانم که آيا ما بهتر هست به شما نگوئيم که بيمار ما اچ آی وی مثبت هست؟ شما که تيغ و سوزن بخيه تان فرقی نمی کند.

اگر به شما بگايشانند اچ آی وی مثبت هستند، به اونها دست نمی زنيد.

ولی بعضی ها اچ آی وی مثبت هستند اما به شما نمی گايشانند.

پس حالا که يک نفر حقيقت را به شما می گايشاند، حد اقل برخوردی با او داشته باشيد که نخواهد موضوع را پنهان کند.

من که فرموده ام از اون به بعد اگر مساله پزشکی پيش آمد، به هيچ عنوان موضوع را نگايشانند."اين قسمت نامه واقعي فردي هست كه تست تشخيصي HIV را انجام داده هست :سلام.

من يك زن 30 ساله هستم و در حال حاضر فرزندي ندارم.

من معتاد تزريقي يا يك بيمار هموفيلي نيستم اگرچه چندين رابطه جنسي محافظت نشده داشته*ام.

مي*دانم كه اين عمل مي*تواند نتايج مرگ باري بدنبال داشته باشد.

در 10 سال گذشته 2 تست منفي HIV داشته*ام كه آخرين اون در سال 1996 بوده و سپس اون 5 مرتبه رابط جنسي محافظت نشده داشته*ام.

تا چندي پيش به اين مساله توجهي نداشتم تا اينكه شنيدم كه در خانواده**اي نوزاد HIV مثبت بدنيا آمده هست.

از اون وقت در مورد رفتارم فكر كردم و اينكه چگونه با زندگيم بازي مي*كردم و زندگي ديگران را در معرض خطر برنامه مي*دادم.

از اينكه 2 تست HIV قبلي*ام منفي بوده*اند شكر گذارم.

طي 2 هفته گذشته٬ كتاب و مقاله دربارة AIDS , HIV و داستان زنان آلوده با HIV و چگونگي مبارزه اونها با اون را خواندم.

آرزو مي*كردم كه يك شانس ديگر داشته باشم و تست HIV بعدي من منفي باشد....

تا اينكه امورز صبح تست HIV را انجام دادم.… خدا را شكر….

دوباره منفي بود.

من از همه مي*خواهم كه تست HIV را انجام بدهند....

شما زندگي مرا دگرگون كرديد.


55:

تست HIV)
ايـن مـقـاله شـمـا را بـا تسـت اچ آي ايشان، نحـوه انجام اون،
مزاياي اون و اينكه چه افرادي ميبايست اين تست را انجام
دهند آشنا خواهد كرد.


تست اچ آي ايشان چيست؟
تسـتHIV آزمايـشي اسـت كـه مــعمولا برايشان نمونه خون
انجام ميگرد تا وجود و يا عدم وجود ايشانروس HIV را دربدن
فرد مشخص كند.

بنابراين نتيجه اين تست با ابتلاي فرد به بيماري ايدز تفاوت داد.

ممكن هست فردي
HIV مثبت باشد اما كماكان بدن ايشان علايم باليني بيماري ايدز را بروز نداده باشد.


فوايد انجام تست اچ آي ايشان
1- فرد از آلوده بودن خود به ايشانروس HIV آگاه گشته و شيوه زندگي خود را تغيير ميدهد تا با اجتناب از رفتارهاي پرخطر جنسي و يا تزريق مواد مخدر با سوزن و سرنگ مشترك از گسترش عفونت به ديگران جلوگيري كند.

همينطور فرد ديگر نمي تواند خون، فراورده هاي خوني و يا اعضاء بدن خود را اهدا كند
.


2- تشخيص زودهنگام اين بيماري درمان دارايشاني زود هنگام را در پي خواهد داشت كه سرعت پيشرفت بيماري را كاهش داده و طول عمر بيمار را افزايش ميدهد.


3-فرد پس از اينكه از آلوده بودن خود مطلع گشت با آگاه ساختن شركاي جنسي فعلي و پيشين خود و كساني كه با اونها از سوزن و سرنگ مشترك حين تزريق مواد مخدر هستفاده ميكرده ، احتمال آلوده بودن اين افراد را به اونان هشدار داده و همينطور از گسترش بيشتر بيماري جلوگيري بعمل مي آورد.


4-زنان باردار در صورت مثبت بودن تستشان ميتوانند با دريافت داروهاي ايشانژه اي % بدنيا آمدن نوزاد آلوده به ايشانروس HIV را كاهش دهند.


5-كاهش نگراني و اضطراب از آلوده بودن فرد پس از منفي بودن آزمايش.چه كساني ميبايست تست اچ آي ايشان را اجرا کنند؟
1-افرادي كه شريك جنسي متعدد دارند و يا رابطه جنسي حفاظت نشده (با افراد غريبه، شريك جنسي اي كه خود شريك جنسي متعدد دارد و يا نسبت به ايشان اعتماد و شناخت كافي نداريد) داشته اند.


2-افرادي كه مبتلا به بيماريهاي آميزشي هستند.


3-افرادي كه معتاد تزريقي بوده و از سوزن و سرنگ مشترك هستفاده كرده و ميكنند.


4- افرادي كه در محيط كار خود با خون و يا مايعات بدن سرو كار دارند: پزشكان، دندانپزشكان، پرستاران، تكنسينهاي آزمايشگاه، تكنسينهاي پروتز دندان.


5- افراد مبتلا به هموفيلي و سل.
6-افرادي كه با سوزنهاي آلوده اقدام به خالكوبي و يا سوراخ كردن گوش كرده اند.


7-نوزاداني كه مادرانشان مبتلا به HIV هستند.


8- افرادي كه پيش از سال 1985 ميلادي خون و يا فرآورده هاي خوني دريافت كرده اند.

امروزه احتمال آلودگي از طريق انتقال خون بسبب آزمايش خونهاي اهدايي بسيار اندك گشته هست
.


9- تمام زنان باردار.

ضروري ست زوجين پيش از اقدام به بچه دار شدن نيز تست
HIV را اجرا کنند.


10-همجنس بازان و زنان روسپي.


11-افرادي كه مورد تجاوز و سوء هستفاده جنسي برنامه گرفته اند.شيوه هاي انجام تست
1-با شناسايي اونتي بادي ايشانژه ايشانروس:ELISA و WBT
2- با شناسايي اونتي ژن ايشانروس: اونتي ژن P24 و RNA-PCR وDNA-PCR
3- تست بزاق دهان: مانند مورد نخست و مراحل اون مانند نمونه گيري خون هست اما گرانقيمت تر ميباشد.


4- كيتهاي تست فوري: اينگونه كيتها به هيچ وجه قابل اطمينان نميباشند.


پس از ورود ايشانروس HIV به بدن، سيستم ايمني بدن ايشانروس را شناسايي كرده و اونتي بادي (پادتن) ايشانژه اون را توليد ميكند.


پادتن (اونتي بادي): واكنش بدن به عفونت ميباشد و به منظور مبارزه و نابود كردن عامل بيماري توليد ميگردد.


دوره پنجره (WINDOW PERIOD) چيست؟ فاصله ميان آلوده شدن فرد (ورود ايشانروس به بدن) تا آشكار شدن اونتي باديها در خون و ساير مايعات بدن را دوره پنجره ميگايشانند.

اين دوره معمولا 6-4 هفته بطول مي انجامد اما پس از گذشت 3 ماه در خون 99 % افراد آلوده و در عده معدودي نيز تا 6 ماه بعد اونتي باديها قابل شناسايي هستند.

به ياد داشته باشيد فرد در اين دوره نيز ناقل بيماري بوده و پتانسيل آلوده سازي ديگران را داراست
.


نكته:بنابراين 3 هفته پس از رابطه جنسي پر خطر و ديگر موارد مشكوك فورا تست HIV را اجرا کنيد اما در صورت منفي بودن تست، حتما 3 ماه بعد مجددا اين تست را اجرا کنيد و براي اطمينان 100 % 6 ماه سپس رابطه پر خطر تست را مجددا اجرا کنيد.


تست اونتي بادي HIV دو مرحله دارد:
1- تست غربالگري: اين تست ELISA نام دارد.

كه با آزمايش نمونه خون اونتي باديهاي توليد شده سيستم ايمني بدن براي مقابله با ايشانروس
HIV شناسايي ميگردند.

هرگاه نتيجه اين تست دو بار مثبت فراخوان گردد مرحله بعدي تست انجام ميپذيرد
.


2- تست تاييدي: اين تست WESTERN BLOT نام دارد.

اين تست وجود
IgG برعليه چند نوع پروتئين ايشانروسي را بررسي ميكند.


نكته:پس از اينكه 2 بار تست ELISA و متعاقب اون يك بار تست وسترن بلات مثبت باشد فرد بطور قطع آلوده به ايشانروس اچ آي ايشان ميباشد.


تست اونتي ژنهاي ايشانروس
1- تست اونتي ژن P24:پروتئين ايشانژه ايشانروس HIV ميباشد.

اين تست يك تا 4 هفته سپس ورود ايشانروس به بدن مثبت ميگردد.

هنگامي كه اونتي باديها توسط بدن توليد گردند اين اونتي ژن حذف شده و ديگر قابل شناسايي نيست.

اين تست براي تشخيص زود هنگام ايشانروس اچ آي ايشان صورت ميگيرد
.


2- تست ميزان ايشانروس: اين تست PCR نام دارد.

در اين تست ميزان
HIV در خون مستقيما سنجيده ميگردد.

در واقع ژن ايشانروس
(DNA-RNA) را در خون شناسايي ميكند.

اين تست ميزان فعال بودن ايشانروس
HIV را در بدن مشخص ميسازد.

اين تست بسيار هزينه بر بوده براي كساني توصيه ميشود كه از ابتلاي خود به اين ايشانروس مطمئن شده باشند تا با سنجش ميزان فعال بودن ايشانروس دارو درماني متناسب با اون براي بيمار تجايشانز گردد
.


نكته:در بدن نوزادان تا 18 ماهگي اونتي بادي مادر وجود خواهد داشت.ب نابراين براي تشخيص آلودگي نوزاد ميبايست از روش DNA-PCR استفاده شود.


نكته:افرادي كه از كورتيكو هستروئيدها هستفاده ميكنند ممكن هست نتيجه تست اونان به غلط مثبت و يا منفي تشخيص داده شود.


* تنها راه تشخيص آلوده بودن فرد انجام تست اچ آي ايشان در آزمايشگاههاي معتبر ميباشد و نه علايم باليني و ظاهري

56:

انتقال ايشانروس از ميمون به انسان
::کسری اصفهانی::
دانشمندان در آمريکا و کامرون دريافته اند که مصرف گوشت ميمون و ساير پستانداران عالی مانند گوريل می تواند باعث سرايت ايشانروس های اين حيوانات به انسان شود.
درمورد بيماري ايدز
اين يافته از اون جهت نگران نماينده هست که تصور می شود ايشانروس اچ آی وی نيز ابتدا به همين شيوه به انسان منتقل و به بيماری ايدز منجر شد.
اين تحقيقات که نتيجه اون در نشريه پزشکی "لنست" منتشر شده هست، اولينمطالعه ای هست که نشان می دهد ايشانروس های متعلق به خانواده ای که اچ آی وی نيز عضو اون هست، در نتيجه تماس انسان با گوشت خام اين حيوانات به انسان منتقل می شود.
آزمايش های ژنتيکی در گذشته نشان داده بود که ايشانروس اچ آی وی ابتدا وقتی به زيستن در بدن انسان خو گرفت که ايشانروس معادل اون يعنی "اس آی وی" در اوايل قرن بيستم از گوريل و شامپانزه به انسان منتقل شد.
با اين حال هيچ شاهدی وجود نداشت که نشان دهد چنين نقل و انتقال هايی از حيوانات به انسان تا به امروز ادامه دارد.
اما مطالعه ای که در کامرون انجام شده هست، نشان می دهد که گروه مشخصی از ايشانروس ها، به نام "اس اف وی" (Simian Foamy Virus) هستند که از طريق تماس با گوشت پستانداران عالی يا نگهداری اونها به عنوان حيوانات خانگی، به انسان منتقل می شوند.
دانشمندانی که اين پژوهش را انجام داده اند، می گايشانند پديده انتقال ساير ايشانروس های هم خانواده اچ آی وی از ميمون به انسال، شديدا نگران نماينده هست.
پيش بينی اين مساله که اين ايشانروس ها تا چه حد خطرآفرين خواهند شد، غيرممکن هست.
اما مساله نگران نماينده اين هست که آزمايش های ژنتيکی بر روی سه نفر نشان داد که بدن اونها به سه نوع ايشانروس از سه نوع پستاندار عالی آلوده شده هست.
اين نتيجه نشان می دهد که انواع ايشانروس های گوناگون می توانند از حيوانات به انسان جهش يافته و خطر پيدايش يک بيماری جدی ديگر نظير ايدز را افزايش دهند.
منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2004/03/040319_si_hivmonkeyshumans.shtml

¤ سرویس خبری ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران

57:

آزمايش‎ واكسن‎‎ ايدز بر رايشان‎ انسان
::کسری اصفهانی::
نخستین‎‎ مرحله‎ آزمایش‎ بالینـی‎ واكسـن ایدز بر روی‎ انسان‎ در ایتـالیـا آغـاز شد.
موسسه‎ عالی‎ بهداشت‎ ایتالیا اعلام‎ كـرد: نخستین‎‎ مرحله‎ آزمایش‎ بالـینـی‎ واكسـن ایدز روی‎‎ انسان‎‎ در شهـرهـای مــیـلان و رم‎ آغاز شده‎ هست‎.


والری‎ فیورلی‎ عضو گروه‎ پـژوهـشگـران‎ ایتالیایی‎‎ فرمود‎: در این‎ مرحلـه‎، بـی ضـرر بودن‎‎‎ واكسن ایدز روی‎ انسان بررسـی‎‎ مـی شود.


آزمایش‎ واكسن‎ ایدز ساخت‎ ایتالیـا روی‎ حیوانات‎‎ نشان‎‎‎ داده‎‎ هست كه این واكسـن آثار امید بخشی‎ در مقابله‎ با رشد بیمـاری‎ دارد.


در این‎‎‎ واكسن از نوعی‎ پروتئین بـرای‎ تنظیم‎ تكثیر ویروس‎ اچ‎ آی‎‎ وی اسـتفـاده‎ شده‎ هست‎.


منبع: http://www.iribnews.ir/Full_fa.asp?news_id=107586418307602&n=14

¤ سرویس خبری ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران

58:

******ایدز******
ایدز یا نشانگان نقص اکتسابی ایمنی در اثر ویروسی به نام HIV (ویروس نقص ایمنی انسان) به‌وجود می‌آید.
از وقت آلوده شدن بدن به HIV تا بروز ایدز ممکن هست ۶ ماه تا ده سال و یا بیش‌تر طول بکشد در این مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر می‌رسد، اما ناقل بیماری هست و می‌تواند افراد دیگر را آلوده کند.

AIDS مخفف عبارت «نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» به زبان انگلیسی هست.

بر اثر تخریب یاخته‌های دستگاه ایمنی بدن ناشی از اچ آی وی، برخی بیماریها و عفونتها موقعيت مبتلاء کردن انسان را پیدا می‌نمايند که موجب نشانه‌ها و علائم متنوعی در بدن می‌شود.

برخی از این نشانه‌ها اولین بار در سال ۱۹۸۱ میلادی در افراد بالغ جوانی دیده شد که دچار نقص‌های ایمنی مادرزادی نبودند و این تعجب پزشکان را برانگیخته بود.

به همین لحاظ مجموعة این علائم را «نشانه‌های نقص ایمنی اکتسابی» یا ایدز نام نهادند، چون نمی‌توانستند اون را به بیماری مشخصی نسبت دهند و هنوز اچ.آی.وی شناخته نشده بود.

بنابراین ایدز مرحله‌ای هست که اچ.آی.وی مدتها (چندماه تا چند سال) در بدن حضور داشته و موجب تخریب اکثر یاخته‌های دستگاه دفاعی بدن شده هست و فرد مبتلاء مستعد بروز بیماریهای عفونی، سرطانها و مشکلات دیگر می‌گردد.


اهمیت
اچ.آی.وی ایدز معضلی پزشکی-بهداشتی هست که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اون بسیار گسترده‌اند.

از آغاز کشف اولین مبتلایان اون در خرداد سال ۱۳۶۰ تاآواخر سال ۱۳۸۳ در سراسر جهان بیش از ۶۳ میلیون نفر مبتلا شده‌اند و ۲۳ میلیون نفر فوت کرده‌اند.

در حدود نیمی از کسانی که دچار ایدز هستند قبل از ۲۵ سالگی آلوده شده‌اند و بدون دارو اغلب قبل از ۳۵ سالگی می‌‌میرند.

هر روز ۱۴۰۰۰ نفر جدید به مبتلایان اضافه می‌شود که نیمی زن هستند و نیز نیمی ۱۵ تا ۲۵ ساله هستند.

زنان و دختران به دلائل زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از مردان در معرض خطر ابتلاء و آسیب ناشی از ایدز هستند.

در کشور ايران تعداد افراد مبتلای ثبت شده ۱۱۹۳۰ نفر تا اول فروردین ماه ۱۳۸۴ هست که در طی ۳ سال گذشته بیش از دو و نیم برابر شده هست، و رشدی لگاریتمی از خود نشان می‌دهد.

تخمین زده می‌شود که بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار نفر مبتلای ناشناخته در ايران حضور داشته باشند.

بنابراین لازم هست همه و به ویژه نوجوانان و جوانان آموزشهایی در راستای پیشگیری ببینند چون تاکنون واکسن و یا علاج قطعی برای این مشکل کشف نشده هست و در آینده نزدیک نیز امکان‌پذیر نیست
.

ایدز در ایران
در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۵ رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت فراخوان كرد که برپايه آخرين آمار موجود در کشور، تعداد افرادی كه تا اول مهرماه امسال (۱۳۸۵) در كشور به ايشانروس ايدز مبتلا شده و شناسايی شده‌اند 13 هزار و 702 نفر هستند.

وی همچنین اضافه کرد که: "البته همچنان تخمين زده می‌شود که همکنون حدود 70 هزار نفر در ايران ناقل اين بيماری باشند".


راه‌های انتقال
اچ آی وی در مایعات داخلی و مترشحه بدن انسان مبتلاء (بجز عرق و تا حدودی بزاق) وجود دارد، اما فقط از راه آمیزش جنسی، تبادل خون یا فرآورده‌های اون و از مادر مبتلاء به جنین قابل سرایت از فردی به فرد دیگر هست.

۱) آمیزش جنسی اگر زن یا مردی به ویروس ایدز آلوده باشد، می‌تواند ویروس را از راه تماس جنسی به دیگری منتقل کند.

تماس جنسی موقعی ممکن هست منجر به سرایت اچ.آی.وی شود که یک طرف دچار اچ.آی.وی/ایدز باشد و تبادل یا تماس مایعات بدن طرفین رخ دهد.

بنابراین تماس جنسی مرد با مرد، مرد با زن، زن با زن در این شرایط ممکن هست موجب سرایت شود.

لازم به ذکر هست در مقاربتها حتی اگر انزال (خروج منی از آلت مرد) هم رخ ندهد امکان سرایت وجود دارد چون مایعات مترشحة قبل از اون هم حاوی ویروس هستند.


۲) تبادل خون انتقال خون و فراورده‌های اون اگر بدون اقدامات تشخیصی و ویروس زدایی انجام شود به احتمال بسیار زیادی موجب سرایت اچ.آی.وی می‌شود.

امری که در کشور ما نیز برای بیماران هموفیلی و تالاسمی رخ داده هست.

لازم به ذکر هست اهداء خون خطری برای سرایت به فرد اهداءنماينده ندارد و فقط دریافت نمايندگان خون در معرض خطرند.

همچنین علیرغم انجام آزمایش‌های تشخیصی بر روی تمام نمونه‌های خون در حال حاضر اگر دوره پنجره را در نظر بگیریم که در اون نتیجه آزمایش منفی خواهد بود، بنابراین هر دریافت خون و فرآورده‌های اون باید برای آزمایش اچ.آی.وی اقدام کند.

راه دیگر تبادل خون هستفاده از سرنگ و ابزارهای تزریق مشترک (مانند پمپ دست ساز) هست که مصرف نمايندگان مواد مخدر تزریقی به ناچار یا ناآگاهانه از اونها هستفاده می‌نمايند.

هستفاده از هر نوع وسایل تیز و برنده‌ای که به خون فرد مبتلا به اچ.آی.وی (ایدز ) آغشته شده باشد، مانند سرنگ، سوزن، مسواک (در صورت ایجاد خونریزی لثه) و وسایل خالکوبی ممکن هست ویروس را منتقل کند.

راه دیگر هم سرایت از طریق پیوند اعضاء (کلیه، کبد، لوزالمعده و ...) هست.


۳) مادر به جنین یا نوزاد مادران باردار اگر مبتلاء به اچ.آی.وی باشند محتمل هست که در حین بارداری یا هنگام زایمان ویروس به فرزند اونان سرایت کند.

همچنین شیردادن مادران اچ.آی.وی مثبت به فرزندانشان ممنوع هست چون ویروس درون شیر نیز ترشح شده و منتقل می‌شود.

انتقال در مراحل مختلف بارداری بدون داروهای پیشگیرانه در 25% تا 40% رخ می‌دهد.

در صورتی که خانم‌های اچ.آی.وی مثبت باردار بشوند لازم هست داروهایی مصرف نمايند که احتمال سرایت به فرزندشان را کم می‌کند.

همچنین نوزاد متولد شده از این مادران باید مدتی داروی ضد اچ.آی.وی بگیرد و شش هفته و ۱۸ ماه پس از تولد آزمایش اچ.آی.وی بشود تا وضعیت ابتلائش مشخص گردد.در صورت ارتباط جنسی با شخص مبتلاء (مرد با زن - مرد با مرد)، احتمال آلوده شدن کدام یک بیشتر هست؟
خطر انتقال ویروس اچ.آی.وی در مردان همجنسگرا بیشتر و تقریباً دو برابر مردان غیر همجنسگرا ست.

درضمن خطر دریافت ویروس در بین مردان همجنسگرا در فرد مفعول بیشتر هست.

احتمال انتقال آلودگی در هر بار آمیزش جنسی از مرد به زن(نزدیکی مهبلی) در حدود ۱/۱ % هست و احتمال انتقال آلودگی از زن به مرد (نزدیکی مهبلی) در حدود .0.3 % هست.

اما حتی یکبار تماس جنسی هم ممکن هست منجر به سرایت اچ.آی.وی شود (این ارقام احتمال آماری هست) بنابراین با این که احتمال سرایت در یک رابطه جنسی خیلی کم هست اما صفر نیست!! و حتی مردانی وجود دارند که تنها با یک نزدیکی با زن اچ.آی.وی مثبت مبتلاء شده‌اند یا زنانی که با یکبار آمیزش با مردان اچ.آی.وی مثبت دچار شده‌اند
.

در چه مواقعی احتمال سرایت از راه جنسی بیشتر می‌شود؟
اگر زخم یا عفونت تناسلی وجود داشته باشد، اگر تماس جنسی با خشونت یا اجبار باشد، اگر فردی شرکای جنسی متعدد داشته باشد و نیز در مقاربت خشک خطر سرایت بیشتر هست.

همچنین در آمیزش جنسی مقعدی (مقاربت از راه پشت) احتمال سرایت بیشتر از راه مهبلی هست.

ازدواج موقت (متعه، صیغه) چون معمولاً طرفین سابقه ازدواج‌های منجر به طلاق یا موقت متعدد با دیگر افراد هم دارند یک عامل گسترش بیماریهای مقاربتی و از جمله ایدز می‌تواند باشد
.

آیا جلق زدن (استمناء) ممکن هست موجب ایدز شود؟
جلق زدن به معنی هستفاده از دست برای تحریک اندامهای جنسی هست که معمولاً برای رسیدن به اوج احساس جنسی (ارگاسم) بکار می‌رود و توسط خود فرد یا شریک جنسی او انجام می‌شود.

سرایت
HIV در نتیجه جلق زدن تقریباً ناممکن هست.

آیا معاشقه (بدون آمیزش جنسی) باعث سرایت می‌شود؟
اچ.آی.وی از راه تماس‌های سطحی (بوسیدن، در آغوش گرفتن، لمس بدن) که عشق بازی یا معاشقه خوانده می‌شود و کارهایی مثل غذا خوردن در ظروف مشترک، هستفاده از حمام یا هستخر مشترک انتقال نمی‌یابد.

البته بوسه فرانسوی که با مکیدن لبها و زبان طرف مقابل انجام می‌شود ممکن هست باعث سرایت اچ.آی.وی شود.


تماس جنسی دهانی یعنی چه و آیا باعث سرایت می‌شود؟
ورود آلت تناسلی مرد به دهان زن و مکیدن اون یا لیسیدن و مکیدن ناحیه تناسلی زن را تماس جنسی دهانی می‌گویند و به دلیل وجود ویروس در ترشحات جنسی و امکان زخم‌های بسیار کوچک در مخاط دهان و لثه ممکن هست باعث سرایت اچ.آی.وی شود.

پس مقاربت دهانی (مکیدن یا لیسیدن آلت تناسلی طرف مقابل چه زن چه مرد) نیز ممکن هست منجر به سرایت بشود


آیا تماس جنسی با تن‌فروشان جوان خطر دارد؟
بلی.

تن‌فروشان جوانتر و زیباتر چون مشتریان بیشتری دارند به احتمال بیشتری مبتلاء به بیماریهای مقاربتی و ایدز هستند.


آیا کارکنان بیمارستانها و درمانگاه‌ها در معرض خطراند؟
پزشکان و پرستارانی که با بیماران اچ.آی.وی مثبت سر و کار دارند ممکن هست در اثر تماس اتفاقی (فرو رفتن سوزن سرنگ یا تیغ جراحی) به اچ.آی.وی دچار شوند.

در ضمن احتمال سرایت از بیمار اچ.آی.وی مثبت به پزشک بسیار بسیار بیشتر از احتمال سرایت از پزشک اچ.آی.وی مثبت به بیماران هست.

در هر صورت با مصرف به موقع داروهای ضدویروسی این احتمال به شدت کم می‌شود.

در مواقعی که فرو رفتن سوزن یا موارد مشابه رخ می‌دهد باید در عرض 3 روزشروع به مصرف داروهای ضد ویروسی شود.

این امر با مراجعه به کلینیک‌ها و بخش‌های تخصصی بیماریهای عفونی امکان‌پذیر هست.

اره


آیا در آرایشگاه‌ها امکان سرایت وجود دارد؟
تراشیدن مو، خالکوبی، سوراخ کردن گوش که در اون شرایط سترون سازی کامل رعایت نشود ممکن هست موجب سرایت اچ.آی.وی و سایر ویروسهای خطرناک از یک فرد مبتلاء به دیگران شود.

در این موارد لازم هست مشابه اقدامات پزشکی از وسائل یک بار مصرف (مانند تیغ) برای هر فرد هستفاده شود یا ابزارها بطور کامل سترون شوند.

توصیه می‌شود هر فرد هنگام مراجعه به آرایشگاه‌ها وسایل شخصی خود را به همراه ببرد (تیغ، قیچی، شانه، حوله و ...) تا از سرایت بیماریهای عفونی جلوگیری شود.

اپیلاسیون (کندن موها) ممکن هست موجب آسیب به پوست و ایجاد زخم‌های بسیار ریز در محل کنده شدن موها بکند، بنابراین بهتر هست از وسایل یکبار مصرف برای اون هستفاده شود.


راه‌های پیشگیری
با توجه به اونکه اچ.آی.وی برخلاف برخی ویروسهای بیماریزای سرماخوردگی یا اسهال راه انتقال محدودی دارد پیشگیری از اون با رعایت برخی اصول آسان هست
خویشتنداری- پرهیز از هر گونه تماس جنسی پیش از ازدواج رسمی
وفاداری- پایبندی به تک‌همسری و حریم خانواده
کاربرد مداوم کاندوم- هستفاده از کاپوت در هر بار تماس جنسی (و با هر نوع شریک جنسی یا همسر)
پرهیز از مصرف مواد و اعتیاد- هر گونه مواد روان‌گردان، توهم زا، شادی آور، محرک و مخدر حتی برای یکبار
در ضمن همیشه از وسائل شخصی مخصوص خودتان (مسواک، تیغ، ریش‌تراش و....) هستفاده کنید.

جلوگیری از سرایت مادر به فرزند
انتقال HIV از مادر مبتلا به HIV به فرزند متولد نشده در سه مرحله اصلی اتفاق می‌‌افتد: وقتی مادر باردار هست، وقت تولد یا هنگام شیر دهی.

انتقال در 25% تا 40% بدون درمان پیشگیرانه رخ می‌دهد.

دو رژیم دارویی برای جلوگیری از انتقال مادر به فرزند در دسترس هست.

در افریقای جنوبی رژیم رایج، مصرف
Nevirapine می‌‌باشد که معروف به NVP یا Viramune هست و قرصی هست که بانوان حین زایمان مصرف می‌نمايند و به نوزاد بین 24 تا 72 ساعت سپس تولد تجویز می‌شود.

اگر مادر در طول دوران بارداری
AZT مصرف کند و از شیردهی هم خودداری کند، میزان انتقال تا 10 % کاهش می‌‌یابد.

داروهای دیگر نیز برای جلوگیری از سرایت از مادر به فرزند در حال تهیه هستند.

یک برنامه
PMTCT مؤثر شامل: تأمین مشاوره و آزمایش آگاهانه، تهیه داور و مشاوره با زنان در مورد تغذیة نوزاد (بدون شیر مادر) می‌‌باشد.

ارتباط اعتیاد یا مصرف مواد با اچ.آی.وی/ایدز چیست؟
مواد روانگردان از دو جهت ممکن هست فرد را در معرض ابتلاء به اچ.آی.وی ایدز برنامه دهند:
اختلال در قوه ادراک: در این مورد هیچ تفاوتی ندارد که ماده مخدر (مثل هروئین،تریاک)، محرک (مثل اکستازی=اکس)، توهم زا (مثل حشیش، گرس، علف) یا انواع دیگر موادی (مثل مشروبات الکلی) باشد که مورد سوء مصرف برنامه می‌‌گیرند.

موقعی که قوای ذهنی انسان مختل باشد ممکن هست رفتارهای پرخطری مانند انجام یک رابطه جنسی بی محابا اجرا کند که او را در معرض ابتلاء به اچ.آی.وی برنامه دهد.

طبق آمار رسمی بیش از ۴ میلیون نفر در کشور به مصرف انواع مختلف مواد می‌پردازند.

در ضمن افرادی که در اعتیاد غرق شده‌اند مطمئناً به بروشورهای پیشگیری از ابتلا و انتقال اچ.آی.وی/ایدز توجهی نخواهند کرد.و راهکارهای برخورد با اونها تخصصی هست.


استفاده از سرنگ مشترک در اعتیاد تزریقی: هستفاده از سرنگ مشترک یا هر گونه لوازم تزریقی دست ساز (پمپ، لوله و ...) برای تزریق مواد فعلاً در کشور ما بیشترین خطر را در انتقال اچ.آی.وی دارد.

در حال حاضر حدود ۴۰۰۰۰۰ مصرف نماينده تزریقی مواد (بویژه هروئین و مورفین) در کشور وجود دارد که تخمین زده می‌شود حدود ۴۰۰۰۰ نفر اونان به اچ.آی.وی دچار شده باشند.


فعلاً بیشترین افراد مبتلاء به اچ.آی.وی/ایدز ثبت شده در کشور ما مصرف نمايندگان مواد تزریقی هستند (حدود ۶۱ %).

درمان
داروهای ضد رتروویروس (ARV) نخستین روش درمان HIV هستند.

ARVها یکی از دو اونزیم ضروری برای تکثیر HIV را مهار می‌نمايند.

داروهای ضد ویروسی،
HIV/AIDS را علاج قطعی نمی‌نمايند اما زندگی مبتلایان به HIV را طولانی می‌نمايند.

درضمن برای جلوگیری از مقاوم شدن ویروس به دارو معمولاً چند دارو هم‌وقت به فرد مبتلا داده می‌شود.

۴ دسته داروهای ضد ویروسی برای هستفاده درمانی وجود دارد: شبه نوکلئوزیدهای مهارنماينده
reverse transcriptase، مهارنماينده‌های reverse transcriptase غیر نوکلئوزیدی، مهارنماينده‌های پروتئاز و مهارنماينده‌های ورود ویروس به باخته ها
در ضمن در وهله ی اول باید به پزشک مراجعه کرد و دستورات را از او دریافت کرد .

مهار نماينده‌های ورود
این دسته اخیرا ابداع شده‌اند و جلوی ورود ویروس را به گویچه‌های سفید می‌گیرند.

از این جهت متفاوت با سه گروه قبلی هستند چون اونها پس از این که ویروس یاخته‌ها را آلوده کرد جلوی تکثیر اون را می‌گیرند.

تنها یک دارو از این دسته مورد تأیید مؤ‌سسه غذا و داروی ایالات متحده هست که انفیوورتاید (تجاری-
Fuzeon) نام دارد

59:

ايدز چيست ؟
يک بيماری عفونی هست که باعث تحليل شديد توان و قدرت سيستم ايمنی بدن انسان می شود و بدنبال اون باعث رشد بيماريها يعنی عفونتهای موقعيت طلب و سرطانها شده و سپس باعث مرگ می شود.
عامل بيماری ايدز چيست ؟
يک ايشانروس بنام HIV (ايشانروس نقص ايمنی) که به سيستم دفاعی انسان حمله کرده و باعث اختلال فعاليت اونها می شود.

60:

راه های انتقال ايشانروس ايدز :
1) تماس جنسی : 80% موارد آلوده در دنيا از طريق روابط جنسی صورت می گيرد.

در ايران کمتر از 15% خطر انتقال از راه های تماس جنسی غيرعادی (مثلا در همجنس بازان) بيشتر هست.

2) دريافت خون و فرآورده های خونی آلوده :
البته امروزه فرآورده های خونی در موسسه مالي های خون پالايش می شوند.
3) لوازم برنده و نافذ پوست آلوده :
حجامت، سوراخ کردن گوش، خالکوبی، ختنه، طب سوزنی، دندانپزشکی، کليه جراحی ها، تيغ سلمانی، مسواک، خلال دندان، سرنگ و سرسوزن آلوده
4) از راه مادر به کودک :
- در طی دوران جنينی از طريق خون مادر به جنين
- از طريق شير مادر آلوده
راه هايی که HIV انتقال نمی يابد ؟
کارکردن با يکديگر، زندگی دسته جمعی، هم صحبت شدن، معاشرتهای اجتماعی، همسفر بودن، همکلاسی بودن و در کنار يکديگر نشستن، سوار اتوبوس و تاکسی شدن، اشک و بزاق، از راه هوا(عطسه و سرفه)، آشاميدن، هستفاده از کارد و چنگال، ليوان و وسايل و ظروف غذاخوری، حمام، توالت و هستخرهای مشترک، توسط حيوانات، حشرات و يا نيش اونها
نکته :
پس نيازی به جداسازی افراد آلوده يا بيمار از افراد سالم ايشانا خانواده اونان وجود ندارد.
پس از ورود ايشانروس به بدن چه اتفاقی می افتد ؟
حمله به سلول های لنفوسيت و در اونها تکثير يافته، بدن انسان برعليه اونها اونتی بادی ترشح می کند.
برپايه علائم بالينی و آزمايشگاهی در بدن دوره های زير وجود دارد :
· دوره پنجره (Windows Period)
ايشانروس وارد بدن شده ولی در فرد علائمی از بيماری وجود ندارد، چون سطح اونتی بادی به حد کافی نرسيده هست، در نتيجه با تستهای آزمايشگاهی قابل تشخيص نمی باشد.

اين مرحله از دو هفته تا 16 ماه طول می کشد.

· مرحله آلودگی
چون سطح اونتی بادی افزايش می يابد، بيماری در اين مرحله با تستهای آزمايشگاهی قابل تشخيص هست.

البته هنوز در فرد علائمی از بيماری ديده نمی شود.

اين مرحله از 5 تا 20 سال طول می کشد.
· دوره بيماری
در اين مرحله کاهش تدريجی نيروی دفاعی و ايمنی سلولی وجود دارد که باعث ظهور علائم بالينی و بيماری ايدز می شود.
علائم مهم بيماری ايدز :
1) بزرگی غدد لنفاوی بدن
2) اسهال و تب بيشتر از يک ماه
3) کاهش وزن بيشتر از ده کيلوگرم
4) تعريق شبانه، خستگی و بيحالی
* با اين وجود هيچکدام از علائم فوق به تنهائی جهت تشخيص بيماری ايدز اختصاصی نبوده و ممکن هست در ساير بيماری ها نيز ديده شود.*

61:

درمان :
× ندارد.
× داروهای ضدايشانروس – ورود فرد را به فاز بيماری به تأخير می اندازد.
راه های پيشگيری از بيماری ايدز :
¨ پايبندی به اصول اسلامی و خانواده.
¨ شناخت راه های انتقال.
¨ بکارگيری روشهای مناسب و اصول پيشگيری.
¨ اتخاذ رفتارهای بهداشتی.
¨ مشاوره اصولی و مؤثر.
در مبارزه با ايدز اصولاً می توان جامعه را به سه گروه تقسيم بندی کرد :
1) عموم امت جامعه
شناخت راه های انتقال بيماری، پرهيز از رفتارهای پرخطر.
2) افراد در معرض خطر
مثل معتادان، افرادی که شرکای جنسی متعددی دارند ايشانا ارتباط جنسی مشکوک دارند، تزريق مکرر خون دارند، انجام جراحی های غيراستريل دارند.
در اين افراد دادن آگاهی در زمينه بيماری مؤثر هست.
3) افراد آلوده به ايشانروس
اينها در جامعه مخازن آلودگی هستند و درنتيجه نياز به مراقبت بيشتر دارند.

اين افراد می توانند ساليان طولانی (حدود 20 سال بدون عارضه خاصی)زندگی نمايند.

دادن آگاهی در رابطه با انتقال بيماری، دادن مشاوره و آگاهی به خانواده اونها، انجام آزمايشهای گوناگون جهت اطلاع از ابتلاء به عفونتهای موقعيت طلب و تحت نظر پزشک قراردادن اونها، برقراری رابطه انسانی درست و فراهم کردن تسهيلات برای مراقبتهای پزشکی.

62:

امروزه در سراسر جهان شاهد پیدایش نسلی شکم سیر و بولهوس و غیر متعهد هستیم که از فرط عیاشی و هوسرانی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خود را نیز از دست داده و

دیوانه شده هست .

این نسل برنامه هست شالوده آینده بشریّت بر روی زمین باشد
.

و پیشاپیش واضح هست که چه آینده ای در انتظار بشریّت هست نشانه هایش را هم اکنون در سراسر جهان شاهدیم .


جز نابودی چه آینده ای را می توان انتظار داشت ,ویکی از این بلایا هیولایی هست به نام ایدز مگر اینکه معجزه ای رخ نماید و یک ناجی فرا رسد و بنیاد این جهان را زیرو

رو کند .

در غیر اینصورت فقط می توان به انواع بلایا و مصیبت ها و دردهای بی درمان امیدوار بود که همچون غل و زنجیر هائی این جنون جهانی را به بند بکشد و مهار نماید .

63:

فوايد انجام تست اچ آي ايشان

1- فرد از آلوده بودن خود به ايشانروس HIV آگاه گشته و شيوه زندگي خود را تغيير ميدهد تا با اجتناب از رفتارهاي پرخطر جنسي و يا تزريق مواد مخدر با سوزن و سرنگ مشترك از گسترش عفونت به ديگران جلوگيري كند.

همينطور فرد ديگر نمي تواند خون، فراورده هاي خوني و يا اعضاء بدن خود را اهدا كند.


2- تشخيص زودهنگام اين بيماري درمان دارايشاني زود هنگام را در پي خواهد داشت كه سرعت پيشرفت بيماري را كاهش داده و طول عمر بيمار را افزايش ميدهد.

3-فرد پس از اينكه از آلوده بودن خود مطلع گشت با آگاه ساختن شركاي جنسي فعلي و پيشين خود و كساني كه با اونها از سوزن و سرنگ مشترك حين تزريق مواد مخدر هستفاده ميكرده ، احتمال آلوده بودن اين افراد را به اونان هشدار داده و همينطور از گسترش بيشتر بيماري جلوگيري بعمل مي آورد.4-زنان باردار در صورت مثبت بودن تستشان ميتوانند با دريافت داروهاي ايشانژه اي % بدنيا آمدن نوزاد آلوده به ايشانروس HIV را كاهش دهند.

5-كاهش نگراني و اضطراب از آلوده بودن فرد پس از منفي بودن آزمايش.چه كساني ميبايست تست اچ آي ايشان را اجرا کنند؟

1-افرادي كه شريك جنسي متعدد دارند و يا رابطه جنسي حفاظت نشده (با افراد غريبه، شريك جنسي اي كه خود شريك جنسي متعدد دارد و يا نسبت به ايشان اعتماد و شناخت كافي نداريد) داشته اند.


2-افرادي كه مبتلا به بيماريهاي آميزشي هستند.


3-افرادي كه معتاد تزريقي بوده و از سوزن و سرنگ مشترك هستفاده كرده و ميكنند.


4- افرادي كه در محيط كار خود با خون و يا مايعات بدن سرو كار دارند: پزشكان، دندانپزشكان، پرستاران، تكنسينهاي آزمايشگاه، تكنسينهاي پروتز دندان.


5- افراد مبتلا به هموفيلي و سل.

6-افرادي كه با سوزنهاي آلوده اقدام به خالكوبي و يا سوراخ كردن گوش كرده اند.


7-نوزاداني كه مادرانشان مبتلا به HIV هستند.8- افرادي كه پيش از سال 1985 ميلادي خون و يا فرآورده هاي خوني دريافت كرده اند.

امروزه احتمال آلودگي از طريق انتقال خون بسبب آزمايش خونهاي اهدايي بسيار اندك گشته هست

.


9- تمام زنان باردار.

ضروري ست زوجين پيش از اقدام به بچه دار شدن نيز تست HIV را اجرا کنند.10-همجنس بازان و زنان روسپي.


11-افرادي كه مورد تجاوز و سوء هستفاده جنسي برنامه گرفته اند.شيوه هاي انجام تست

1-با شناسايي اونتي بادي ايشانژه ايشانروس:ELISA و WBT
2- با شناسايي اونتي ژن ايشانروس: اونتي ژن P24 و RNA-PCR وDNA-PCR
3- تست بزاق دهان: مانند مورد نخست و مراحل اون مانند نمونه گيري خون هست اما گرانقيمت تر ميباشد.


4- كيتهاي تست فوري: اينگونه كيتها به هيچ وجه قابل اطمينان نميباشند.


پس از ورود ايشانروس HIV به بدن، سيستم ايمني بدن ايشانروس را شناسايي كرده و اونتي بادي (پادتن) ايشانژه اون را توليد ميكند.


پادتن (اونتي بادي): واكنش بدن به عفونت ميباشد و به منظور مبارزه و نابود كردن عامل بيماري توليد ميگردد.دوره پنجره (WINDOW PERIOD) چيست؟

فاصله ميان آلوده شدن فرد (ورود ايشانروس به بدن) تا آشكار شدن اونتي باديها در خون و ساير مايعات بدن را دوره پنجره ميگايشانند.

اين دوره معمولا 6-4 هفته بطول مي انجامد اما پس از گذشت 3 ماه در خون 99 % افراد آلوده و در عده معدودي نيز تا 6 ماه بعد اونتي باديها قابل شناسايي هستند.

به ياد داشته باشيد فرد در اين دوره نيز ناقل بيماري بوده و پتانسيل آلوده سازي ديگران را داراست.


نكته:بنابراين 3 هفته پس از رابطه جنسي پر خطر و ديگر موارد مشكوك فورا تست HIV را اجرا کنيد اما در صورت منفي بودن تست، حتما 3 ماه بعد مجددا اين تست را اجرا کنيد و براي اطمينان 100 % 6 ماه سپس رابطه پر خطر تست را مجددا اجرا کنيد.

تست اونتي بادي HIV دو مرحله دارد:

1- تست غربالگري: اين تست ELISA نام دارد.

كه با آزمايش نمونه خون اونتي باديهاي توليد شده سيستم ايمني بدن براي مقابله با ايشانروس HIV شناسايي ميگردند.

هرگاه نتيجه اين تست دو بار مثبت فراخوان گردد مرحله بعدي تست انجام ميپذيرد.


2- تست تاييدي: اين تست WESTERN BLOT نام دارد.

اين تست وجود IgG برعليه چند نوع پروتئين ايشانروسي را بررسي ميكند.


نكته:پس از اينكه 2 بار تست ELISA و متعاقب اون يك بار تست وسترن بلات مثبت باشد فرد بطور قطع آلوده به ايشانروس اچ آي ايشان ميباشد.تست اونتي ژنهاي ايشانروس

1- تست اونتي ژن P24:پروتئين ايشانژه ايشانروس HIV ميباشد.

اين تست يك تا 4 هفته سپس ورود ايشانروس به بدن مثبت ميگردد.

هنگامي كه اونتي باديها توسط بدن توليد گردند اين اونتي ژن حذف شده و ديگر قابل شناسايي نيست.

اين تست براي تشخيص زود هنگام ايشانروس اچ آي ايشان صورت ميگيرد.2- تست ميزان ايشانروس: اين تست PCR نام دارد.

در اين تست ميزان HIV در خون مستقيما سنجيده ميگردد.

در واقع ژن ايشانروس (DNA-RNA) را در خون شناسايي ميكند.

اين تست ميزان فعال بودن ايشانروس HIV را در بدن مشخص ميسازد.

اين تست بسيار هزينه بر بوده براي كساني توصيه ميشود كه از ابتلاي خود به اين ايشانروس مطمئن شده باشند تا با سنجش ميزان فعال بودن ايشانروس دارو درماني متناسب با اون براي بيمار تجايشانز گردد.


نكته:در بدن نوزادان تا 18 ماهگي اونتي بادي مادر وجود خواهد داشت.ب نابراين براي تشخيص آلودگي نوزاد ميبايست از روش DNA-PCR هستفاده شود.


نكته:افرادي كه از كورتيكو هستروئيدها هستفاده ميكنند ممكن هست نتيجه تست اونان به غلط مثبت و يا منفي تشخيص داده شود.


* تنها راه تشخيص آلوده بودن فرد انجام تست اچ آي ايشان در آزمايشگاههاي معتبر ميباشد و نه علايم باليني و ظاهري.

64:

دوستان بیایید کمی درباره بی بندوباری جنسی که مهمترین عامل این بیماری وحشناک هست صحبت کنیم

65:

هیچ ارتباط با ملت هوسران و...

وجود ندارد تنها یکی از راهایه انتقال رابطه جنسی هست.

ایدز بیشترین افراد مبتلا را در کشورهایه جهان 3 دارد.
دلایل ان نیز به خاطر فقر، رعایت نکردن بهداشت، نداشتن اموزش صحیح و....


66:

اگر اطلاعاتی در مورد این ویروس نازنین میخاین به تاپیک ویرولوژی سری بزنین

67:

ایدز فقط از راه تماس جنسی انتقال نمی یابد و بی جهت به بیماران ایدزی با دید منفی نگاه نکنید.

68:

موجود به این کوچیکی کل دنیای پزشکی را به بازی گرفته

69:


اوايل اين بيماري از طريق روابط جنسي شيوع پيدا كرد ولي حالا...

اعتياد تزريقي‪ ۹۹‬% بيشترين راه انتقال ايشانروس ايدز در كشور هست


سپس طريق آميزشي * فرآورده‌هاي خوني *مادر به كودك

70:

واقعا باید دیدمون نسبت به افراد مبتلا عوض بشه

71:

اشتباه میکنید اولین رتبه به روابط جنسی اختصاص دارد

72:

شاداب عزيز من تو ايران رو فرمودم

73:

پیشرفت در مبارزه با گسترش اچ آی وی در جهان

یک برنامه ساوقت ملل در نقل تازه ای می گوید که در زمینه جلوگیری از موارد تازه آلودگی به ویروس اچ آی وی در شماری از کشورهای به شدت آلوده، موفقیت های قابل توجهی ثبت شده هست.

با این حال "یو ان ایدز" اخطار داد که اپیدمی ایدز در هیچ یک از بخش های جهان پایان یافته نیست.
این نقل می گوید که برنامه های پیشگیری شاهد تغییر در رفتار جنسی امت بوده هست، و همچنین شاهد افت نرخ آلودگی در کشورهایی مانند رواندا و زیمبابوه.همچنین در بسیاری از کشورها هستفاده از کاندوم نیز در میان کسانی که با افراد متعددی آمیزش دارند در حال افزایش هست.

درمورد بيماري ايدز

این موضوع در کشورهای بورکینا فاسو، کامرون، اتیوپی، غنا، ملاوی، اوگاندا و زامبیا مشاهده شده هست.
در کامرون % نوجوانانی که پیش از 15 سالگی رابطه جنسی دارند از 35 % به 14 % کاهش یافته هست.

"یو ان ایدز" نقل می دهد که از 2005 تاکنون تلاش ها برای جلوگیری از آلودگی به ویروس عامل ایدز، اچ آی وی، سه برابر شده هست.

افرادی که ازای پول با دیگران آمیزش می نمايند، مردانی که با مردان دیگر آمیزش دارند و تزریق مواد مخدر سه محل تمرکز این تلاش ها بوده هست.این نقل همچنین آشکار می کند که در سال 2007 % زنان باردار آلوده به اچ آی وی مثبت که برای جلوگیری از انتقال ویروس به فرزندانشان داروهای ضدویروسی دریافت می نمايند از 14 % به 33 % افزایش یافت.در همین مدت شمار آلودگی های تازه در میان کودکان از 410 هزار به 370 هزار افت کرد.
دکتر پیتر پیوت، مدیر یو ان ایدز، از این پیشرفت ها هستقبال کرد.
اما وی فرمود: "دستاوردها در نجات جان امت از طریق پیشگیری موارد تازه آلودگی و فراهم کردن معالجات برای افراد آلوده به اچ آی وی را باید در دراز مدت حفظ کرد."

در سطح جهان، شمار موارد تازه عفونت اچ آی وی از 3 میلیون در سال 2001 به دو میلیون و 700 هزار در سال 2007 کاهش یافته هست.

با این حال نرخ ابتلا در بسیاری کشورها درحال افزایش هست.


بنابه تخمین ها هم اکنون حدود 33 میلیون نفر در جهان مبتلا به ویروس اچ آی وی هستند، و سال گذشته حدود دو میلیون نفر در اثر ایدز درگذشتند.آمار مرگ ناشی از این بیماری برای دومین سال متوالی کاهش یافت به طوری که در سال 2007 آمار تلفات 200 هزار مورد کمتر از سال 2005 بود.در آفریقا که 67 % کل افراد مبتلا در جهان را دارد، ایدز همچنان علت اصلی مرگ هست.
در این قاره 60 % مبتلایان زن هستند.

نقل یو ان ایدز تاکید می کند که نبرد علیه اچ آی وی نیازمند تامین مالی پایدار در دراز مدت هست.

منبع : بی بی سی

74:

rastesh hame mitonana az in bimarie siah pish giri konan
faghat bayad kami hoshyar bod dar hame harakate zendegiton hamin

75:

الگايشان ايدز به سمت رابطه جنسي در حال تغيير هست


رئيس اداره ايدز مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت اضافه كرد:‌ موج اول بروز بيماري ايدز در ايران از سال 65 با مشاهده مواردي از ابتلا به اين بيماري از طريق فرآورده هاي خوني آغاز شد و از دهه 70 به بعد وارد موج دوم اين بيماري كه انتقال ايشانروس اين بيماري از طريق سرنگهاي آلوده و مشترك و اعتياد تزريقي بود شديم اما در سالهاي اخير به نظر مي‌رسد رفته رفته خطر بروز موج سوم الگايشان ابتلا به اين بيماري به سمت آميزشي و رابطه جنسي غير ايمن در حال افزايش هست.


صداقت فرمود: با توجه به اينكه آمارهاي موجود به صورت تجمعي هست و نيز به علت اينكه بسياري از مواردي كه به تازگي شناسايي مي‌شود ممكن هست در سالهاي قبل مبتلا شده باشند نمي‌توان تحليل دقيقي در مورد الگايشان غالب اين بيماري در كشور ارائه كرد اما به نظر مي‌رسد با توجه به جوان بودن جمعيت كشور ما خطر غالب شدن الگايشان جنسي روز به روز در حال افزايش هست و اين خطر بزرگي هست كه بايد در مقابل اون كاملا هوشيار باشيم و با آموزش همگاني و به خصوص به نسل جوان از بروز فاجعه‌اي در آينده پيشگيري كنيم.منبع

76:

حال جواب دادن رو ندارم

77:

علائم اولیه ایدز

بیش از 50% افراد آلوده به ایدز , دچار نوعی بیماری شبیه سرماخوردگی می شوند که 2 تا 6 هفته سپس عفونت اولیه پدید می آید.

علائم حاد شامل تب , گلودرد , بزرگی غدد لنفاوی , جوش های کوچک پوستی ,درد مفاصل , و سردرد می باشند و معمولا به مدت چندین روز تا 3 هفته ادامه می یابند.مدت ظهور این جوش های پوستی ( راش ماکولوپاپولر) کوتاه بوده و معمولا تنه و صورت را گرفتار می نمايند.نوعی عفونت بافت مغزی که بصورت خود محدود نیز هست اتفاق می افتد( در 10% افراد ).

این حالت شبیه سرماخوردگی , گاهی تا اون حد شدید هست که % زیادی از بیماران را وادار به مراجعه می کند.باید شک تشخیصی بالا به اون داشت.

متاسفانه بالا بودن فوق العاده سطح ویروس ایدز در این دوره احتمال انتقال ویروس را بسیار بالا می برد

در طول این دوره از ایدز تشخیص ایدز با روشهای معمول آزمایشگاهی ( اونتی بادی ) امکان ندارد و باید از روشهای ژنتیکی کمک گرفت ( rna ).

ظرف 12-4 هفته سپس ورود عامل ایدز اونتی بادی های مورد نظر تولید می شوند.

احتمال بروز علائم : تب (در 98% بیماران ) - بزرگی غدد لنفاوئ( در 75 % بیماران ) - گلودرد (در 70% بیماران) -
درد عضلات و درد مفاصل ( در60% بیماران )- تظاهرات پوستی (در 50% بیماران ) - سردرد( در 35% بیماران )

78:

امپراتوری روم خطر ابتلا به ایدز را افزایش داده هست

توسعه امپراتوری روم در اروپا ممکن هست دلیل آسیب پذیری بیشتر ساکنان مستعمرات پیشین این امپراتوری در برابر ویروس اچ آی وی باشد.
پژوهشگران فرانسوی ادعا می نمايند که احتمال کمتری وجود دارد مللی که وقتی تحت فرمانروایی امپراتوری روم بودند، نوعی از ژن را دارا باشند که در مقابل ویروس اچ آی وی از اونها محافظت کند.

بر پايه گزارس نشریه نیو ساینتیست این ملت ها عبارتند از انگلیسی ها، فرانسوی ها، یونانی ها، و اسپانیایی ها.

اما برخی دیگر از پژوهشگران می گویند که این تفاوت مربوط به حوادث بزرگ دیگری مثل شیوع طاعون خیارکی یا آبله هست.

درمورد بيماري ايدز

این نظریه که رومی های اشغالگر چیزی با خود آورده اند که احتمالا روی ژن های اروپاییان امروزی تاثیر گذاشته، توسط محققان دانشگاه پرووانس ارائه شده هست.

اونها می گویند که فراوانی این ژن با تغییر مرزهای این امپراتوری هزارساله ارتباط نزدیک دارد.

در کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا، و یونان که مدت بیشتری در درون مرزهای امپراتوری روم برنامه داشتند، فراوانی ژن سی سی آر- دلتا 32 که تا حدی در برابر اچ آی وی ایجاد مقاومت می کند، بین صفر تا 6 % هست.

در کشورهایی مثل آلمان و انگلستان کنونی که در لبه این مرز برنامه داشتند، % فراوانی این ژن بین 8 تا 11 و در کشورهایی که به تسخیر روم در آمده بودند، این رقم بالاتر هست.

بیماری لژیونرها

با این حال محققان بر این باور نیستند که این اختلاف ژنتیکی ارتباطی با زاد و ولد سربازان رومی و زنان این مناطق داشته باشد.

تاریخ نشان می دهد که این اتفاق خیلی گسترده نبوده و ارتش های اشغالگر ممکن بود از هر جای امپراتوری باشند، نه فقط از ایتالیا.

در عوض اونها می گویند که رومی ها احتمالا نوعی بیماری با خود آوردند که افراد دارای ژن سی سی آر- دلتا 32 نسبت به اون آسیب پذیر بودند.

این نظریه با این واقعیت که چرا برخی این ژن را دارند و برخی ندارند، سازگار هست.

پژوهشگران دانشگاه لیورپول می گویند که این گونه ژنتیکی احتمالا در برابر اپیدمی های مختلف و همچنین طاعون سیاه (اپیدمی طاعون خیارکی که کل اروپا را در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ میلادی دربرگرفت) ایمنی ایجاد کرده بود.

به فرموده محققان دانشگاه لیورپول این بیماری ها که بسیاری از اونها روده ای بودند، برای افراد فاقد این ژن کشنده بودند و باعث شدند که فراوانی این ژن از یک در 20 هزار نفر به حدود ده % اروپا برسد.

دانشمندان همچنان در حال تحقیقات بیشتر برای دستیابی به شواهدی محکمتر برای اثبات این نظریه اند.

منبع: بی بی سی

79:

بيش از 40 ميليون نفر در دنيا مبتلا به ايشانروس ايدز هستند و تاكنون 25 ميليون نفر بر اثر اين بيماري در جهان جان خود را از دست داده‌اند و هر 15 ثانيه يك كودك بر اثر بيماري ايدز پدر يا مادر خود را از دست مي‌دهد.


در حالي كه كشورهاي پيشرفته جهان در طي چند دهه اخير مشكل بيماريهاي واگيردار را تا حد زيادي حل كرده و تمامي توان و امكانات خود را براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير منجمله بيمارهاي قلبي – عروقي و سرطانها متمركز كرده بودند ، ناگهان در سال 1981 ميلادي (1360 شمسي ) نوعي بيماري عفوني در دنيا پيدا شد كه به سرعت درهمه نقاط جهان گسترش پيدا كرد و اميد به ريشه كني بيماريهاي واگيردار را حتي در كشورهاي پيشرفته تبديل به ياس نمود.

اين بيماري كه بصورت يك مشكل عمده بهداشتي خود را نشان داد ايدز نام دارد .

در اين بيماري دستگاه دفاعي بدن شديداًدچار اختلال مي شود.


بيماري ايدز نوعي بيماري كشنده هست كه، در همه كشورهاي جهان، در گورههاي سني متفاوت ، نژادهاي مختلف نه فقط در هم جنس بازان بلكه در هر دو جنس مشاهده شده هست و در واقع ايدز يك مشكل جهاني و به كشور و گروه خاصي اختصاص ندارد .
عامل بيماري نوعي ايشانروس هست كه مبداء اوليه اون كاملاً مشخص نيست .
راههاي عمده سرايت بيماري ايدز عبارتند از :
تماسهاي جنسي (جنس مخالف هم جنس بازان )با افراد آلوده
تزريق خون و فراوردهاي آلوده اون، هستفاده از سرنگهاي مشترك ، بخصوص در بين معتادان تزريقي و بكار بردن لوازم و وسايل آلوده

انتقال از مادر آلوده به جنين
بطور كلي دو گروه سني بيشتر گرفتار مي شوند:
بالغين در سنين 20تا 45 سال
شير خواران و نوزادان
مرگ و مير ناشي از ايدز در جوانان در كليه كشورهاي جهان بصورت يك مشكل خطر ناك در آمده هست.

حدود 75تا 90 % آلوده به ايشانروس ايدز در گروه سني 20تا 45سال كه سن تلاش و ساز
ندگي و فعاليت اقتصادي هست، اتفاق مي افتد .

افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از آلودگي به ايشانروس ايدز و ابتلا به بيماري در جوانان و شير خواران ، طول عمر بسياري از كشورهاي جهان كاهش خواهد داد.

از اونجاي كه ايدز يك مشكل بهداشتي نيست ،بلكه يك مشكل اجتماعي و فرهنگي هست كه مسائل اقتصادي را نيز بدنبال دارد، لازم هست همه سازمانهاي دولتي، غير دولتي و امت در امر كنترل و پيشگيري از بيماري با هم همكاري و مشاركت نمايند .

از اونجايي كه در حال حاضر واكسني موثر و درمان پايه ي براي بيماري وجود ندارد ، تنها راه مبارزه با ايدز ، پيشگيري از آلودگي هست .

هر چند بيماري ايدز در حال حاضر جزء مسايل حاد بهداشتي كشور ما نيست ، ولي افزايش موارد آلودگي و بيماري از سال 1366 به بعد كه اولين مورد اون در كشور شناخته شد ، از اين طرف و قرار گرفتن ايران در منطقه آسيا كه هر سال بطور فزاينده اي مورد اون زيادتر مي شود از طرفي ديگر ، ايجاب مي نمايد با بكارگيري راههاي موثر پيشگيري ، از انفجار اين آتش فشان خاموش جلوگيري شود .

خوشبختانه وجود اعتقادهاي مذهبي و پاي بندي خانواده هاي ايراني به اصول و اخلاق اسلامي، خود يكي از راههاي موثر كنترل و پيشگيري از آلودگي و بيماري هست .

تعريف

چون در بعضي از كشورهاي جهان بواسطه نبود امكانات ، تشخيص آزمايشگاهي ايدز مقدور نيست ، وجود بعضي از علائم زير در بزرگسالان و كودكان ممكن هست نشانه اي از ايدز باشد.

ايدز در افراد بالغ:

ايدز در شخص بالغ با وجود دست كم دو علامت اصلي ، همراه با حداقل يكي از نشانه هاي فرعي زير مشخص مي شود ، مشروط بر اينكه براي نارسايي ايمني و نقص دستگاه دفاعي بدن علت مشخص از قبيل سرطان ، سوء تغذيه شديد و يا ساير علل شناخته شده وجود نداشته باشد.

علائم اصلي

كاهش وزن بيشتر از 10 %
اسهال مزمن بيشتر از يك ماه
تبهاي متناوب يا ثابت بيش از يك ماه
درمورد بيماري ايدز
علائم فرعي

سرفه پايدار به مدت بيش از يك ماه

عفونت پوستي منتشر همراه با خارش

تبخالهاي عود كننده

برفك دهاني

عفونت تبخالي مزمن پيشرونده و منتشر,بزرگ شدن عمومي غدد لنفي


در واقع بيماري ايدز ، مجموعه اي از علائم هست كه در اثر نقص دستگاه دفاعي بدن انسان و علائم مربوط به عفونهاي موقعيت طلب ، خود را نشان مي دهد.

شرایط بيماري

عامل بيماريزا ايشانروسي هست كه قدرت آلوده كنندگي و سرايت پذيري بالائي دارد و به نام ايشانروس نقص ايمني انسان ياH.I.V ناميده مي شود، زيرا موجبات ضعف دستگاه دفاعي بدن انسان را فراهم مي آورد .

ايشانروس ايدز در بدن انسان مراحل مختلفي را طي مي كند كه يكي از اونها دوره فعاليت پنهاني هست ، در اين مرحله ايشانروس در حال رشد و تكثير هست و پس از اونكه واقعيات از هر نظر آماده شد، حملات خود را شروع مي كند و سبب نابودي سلولهاي دفاعي و مرگ انسان مي شود .

آلودگي به ايشانروس در تمام دوران زندگي انسان ادامه پيدا مي كند ..


تنها خون، ترشحات جنسي مردان و زنانه و شير مادر آلوده در انتقال بيماري دخالت دارد که از اين راه ها آلودگي انتقال پيدا مي كند .

چون ايشانروس ايدز نمي تواند بمدت طولاني در محيط خارج از بدن به حياط خود ادامه دهد ، تماسهاي عادي در محيط كار ، اجتماع و مدرسه باعث انتقال بيماري نمي شود ايشانروس ايدز به شدت به حرارت حساس هست.راههاي سرايت

شناخت راههاي انتقال بيماري در پيشگيري از آلودگي بسيار موثر هست .

ايشانروس مولد ايدز از چند راه عمده زير ، از فرد آلوده به شخص سالم منتقل مي شود:

سرايت از راه تماس جنسي

شايعترين راه سرايت آلودگي، تماس جنسي هست .

ايشانروس ممكن هست از فرد آلوده به شريك جنسي اش منتقل بشود(مرد به مرد، مرد به زن و زن به مرد).

سرايت از زن به زن هم امكان دارد آلودگي از راه تماس جنسي 80 % كل موارد را شامل مي شود كه بيشتر از 70 %اون از راه تماس با جنس مخالف و 10 % اون از طريق همجنس بازي هست.


وجود بيماريهاي مقاربتي ديگر مانند سوزاك،سيفليس و همينطور زخمهاي دستگاه تناسلي ، خطر آلودگي را چند برابر خواهد كرد.

بنابر اين توجه به اين مهم و درمان فوري اونها بايد مد نظر برنامه گيرد .

زنان، بيشتر در معرض خطر آلودگي بوسيله شريك جنسي خود برنامه دارند ، زيرا احتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد مي باشد.


سرايت از راه خون و فراورده هاي خوني

استفاده از خون و فراورده هاي خوني آلوده به ايشانروس ايدز، يكي ديگر از راه هاي انتقال هست .

با وجود اينكه قدرت آلوده كنندگي خون و فراورده هاي اون زياد هست، خطر سرايت از اين راه 3تا 5 % مي باشد ، زيرا نمونه هاي خون اهدايي به ساوقت بدقت مورد آزمايش برنامه گرفته و خونهاي آلوده پس از شناسايي مورد هستفاده برنامه نمي گيرد .

به همين دليل در اكثر كشورهايي كه امكانات آزمايشگاهي براي اين كار وجود دارد، انتقال بيماري از طريق خون تقريباً غير ممكن شده هست.
درمورد بيماري ايدز


استفاده از سرنگ و سوزن آلوده
هستفاده از سرنگ و سوزن آلوده بطور اشتراكي در معتادين تزريقي، يكي ديگر از راههاي سرايت آلودگي هست كه حدود 12 % موارد موارد انتقال را شامل مي شود.

در واقع پس از انتقال از راه تماس جنسي ، دومين رقم شيوع بيماري از طريق هستفاده از سرنگ و سوزن آلوده هست.


چون هستفاده از مواد مخدر عملي غير قانوني هست و اكثر افراد معتاد داراي وضع مالي بسيار بدي هستند ، در نتيجه از سرنگهاي هستفاده شده ديگران هستفاده مي كنند و از اين طريق اگر شخصي آلوده به ايشانروس ايدز باشد ، به راحتي آلودگي را منتقل مي كند .

سرايت از مادر به كودك

ايشانروس ايدز از مادر آلوده به كودك ممكن هست در دوران حاملگي ، هنگام وضع حمل و يا كمي سپس زايمان انتقال يابد .

ميزان سرايت آلودگي از مادر به كودك 5تا 7% هست.

آلودگي در بچه هايي كه به روش سزارين به دنيا آمده اند نيز ديده شده هست .

شير دادن يكي از راههاي سرايت آلودگي هست.

ولي چون احتمال اون كم و مزاياي تغذيه با شير مادر بسيار زياد هست ، اكثراً توصيه مي شود كه مادر به فرزند خود شير بدهد.


حدود35-25 % (يك سوم) نوزاداني كه از مادر آلوده به ايشانروس ايدز متولد مي شوند ، قبل از تولد ، هنگام تولد و يا در دوران تغذيه از شير مادر آلوده مي گردند.

در كودكان،آلودگي به ايشانروس ايدز به سرعت به طرف ايجاد بيماري ايدز پيشرفت مي كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم هست .


راه هاي ديگر سرايت

پيوند اعضاء از بافت هاي افراد آلوده، خال كوبي و سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده ، هستفاده مسواك و تيغ ريش تراشي شخص بيمار و ختنه با وسايل آلوده نيز را راه هاي ديگر سرايت بيماري هست .راه هايي كه سبب سرايت نمي شودرايشان هم رفته هستفاده از وسايل بهداشتي شخصي ديگران حتي افراد سالم نيز عاقلانه و بهداشتي نيست چه رسد به هستفاده از وسايل شخص بيمار مبتلا به ايدز.

از راه هاي تنفسي ، گوارشي و يا از طريق تماسهاي معمولي خانوادگي و يا محيط كار ، دانشگاه ، مدرسه و اردوگاه هاي جمعي كاري و يا تفريحي ، انتقال نقل نشده هست.

ايشانروس بيماري ايدز ، از راه هاي زير قابل سرايت نيست:


تماس معمولي افراد در منزل يا اجتماع با بيمار

دست دادن

استفاده از وسايل غذا خوري مشترك :بشقاب، ليوان، قاشق و چنگال و…

استفاده از هستخر هاي عمومي و يا توالت عمومي

بغل گرفتن و يا بوسيدن صورت

عطسه و سرفه

دستگيره در، گوشي تلفن و ميله اتوبوس

استفاده از البسه دست دوم

آب و غذا

تماس با اشك و عرق بيمار

استفاده از وسيله نقليه مشترك

نيش حشرات

گروه هاي در معرض خطر

گروه هاي زير بيشتر درمعرض خطر برنامه دارند :

كساني كه پيوند هاي متعدد يا دياليزهاي مكرر هستفاده مي كنند و رعايت احتياطهاي همه جانبه را نمي كنند .

كساني نياز به خون وفراورده هاي خوني بيشتري نياز دارند (به علت بيماريهاي نظير هموفيلي، تالاسمي و…)

معتادين تزريقي كه از سرنگ و سوزن بطور مشترك هستفاده مي كنند كه اين مسئله در زنداني ها بيشتر مشاهده مي شود .

همسران افراد مبتلا.

شركاي جنسي افراد مبتلا.

افرادي كه شركاي جنسي متعدد دارند .

زنان فاسد و بدكار.

هم جنس بازان و يا زن و مردي كه تماسهاي جنسي خارج از روابط زناشوئي دارند .

مبتلايان به هپاتيت(ورم كبد)يا مبتلايان به سل.

خالكوبي هاي دسته جمعي .

مبتلايان به بيماريهاي آميزشي و بخصوص افراد داراي زخمهاي تناسلي .

ملوانان و رانندگان عبوری ا زمرزها.

فرزندان مادران آلوده .

جوانانعلائم

آلودگي به ايشانروس ايدز دليل ابتلا به بيماري ايدز نيست،ولي سرانجام تقريباً بطور اجتناب ناپذيري به بيماري ايدز منتهي مي شود.

مقصود از آلودگي به ايشانروس ايدز اين هست كه ايشانروس وارد بدن انسان شده هست ولي هنوز تغييراتي كه علائم بيماري را به بار مي آورد ، ايجاد نكرده هست.


يكي از اولين راه هاي شناخت يك بيماري ، شناخت علائم و مراحل مختلف سير بيماري هست .

با اين شناسايي ميتوان از گسترش و توسعه بيماري در مراحل اوليه جلوگيري نمود .علائم آلودگي بيماري ايدز بسيار پيچيده هست و داراي مراحل چندي هست كه الزاماًهمه اونها در افراد آلوده مشاهده نمي شود.

اين مراحل عبارتند از:

مرحله اول

عفونت حاد:

در اغلب موارد در صورتي كه تعداد كافي ايشانروس ايدز وارد بدن فردي شود ، سپس چند هفته علائمي نظير تب ، گلودرد،بزرگي غدد لنفاايشان، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهايي ، تهوع و هستفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرات عصبي ظاهر ميگردد.

اين علائم اختصاصي نبوده و شباهت كاملي با نشانه هاي بسياري ازبيماريهاي ديگر دارد .

چون خود بخود ظرف يك تا دو هفته بهبودي حاصل ميگردد ، كمتر اتفاق مي افتد كه بيماري دراين دوره تشخيص داده شود.


بعلاوه از هنگام ورود ايشانروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود 2تا 12 هفته و گاهي تا16 ماه طول مي كشد.

در اين فاصله وقتي ، فرد، آلوده بوده و ممكن هست سايرين را آلوده كند و متاسفانه به روشهاي آزمايشگاهي فعلي نمي توان بوجود اون پي برد.

مرحله دوم

بدون علامت:پس از بهبودي خود بخودي مرحله حاد، بيمار وارد مرحله بدون علامت مي شود كه بر حسب نوع ايشانروس آلوده كننده از10تا17 سال طول مي كشد.

در اين مدت شخص آلوده هيچگونه علامتي از بيماري را بروز نمي دهد و به ظاهر كاملاً سالم هست ولي براي ديگران آلوده كننده مي باشد .

اين مرحله نزد كودكان كوتاهتر هست و در اين مرحله شخص دي
گران را مبتلا مي كند .

در اين دوره آزمايش خون مثبت هست.

كنترل انتشار ايشانروس در اين مرحله مشكل مي باشد .

مرحله سوم

بزرگي منتشر و پايدار غدد لنفاايشان:دراين مرحله غدد لنفاايشان به صورت بزرگ شده و به شكل قرينه و بدون درد در بيش از دو نقطه بدن بجز ناحيه كشاله ران ظاهر مي شود حداقل 3ماه باقي مي مانند.
مرحله چهار

مرحله قبل از ايدز و حالات وابسته به ايدز:قبل از بروز علائم نهايي ايدز در بيمار ، عوارضي ظاهر مي شود كه به اون علائم مربوط به ايدز مي گايشانند و عبارتند از :
كاهش وزن بيشتر از10% وزن سابق
اسهال به مدت بيشتر از يك ماه
تب به مدت بيشتر از يك ماه

عرق شبانه
خستگي، بي حالي و ضعف
اين علائم را مقدمه هستبرنامه كامل ايدز كه پايان طيف بيماري مي باشد ، به حساب مي آورند .

در برخي موارد ، بي قراري، بي اشتهايي، دل درد ، سردرد وجود دارد و تغييرات عصبي منجر به از دست دادن حافظه و آسيب اعصاب محيطي مي شود.

اين علائم معمولاً متناوب هست ولي كاهش وزن در اكثر بيماران وجود دارد و پيشرونده هم مي باشد .

بسياري از بيماران در اين مرحله دچار ضايعات پوستي، مخاطي و ضايعات دائم و يا عود كننده دهني و يا ناحيه تناسلي به علت ايشانروسهاي مختلف مي شوند.
مرحله پنجم

ايدز:ايدز به مرحله نهايي آلودگي ايدز فرموده ميشود.

در اين مرحله به علت كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسياري عفونتهاي و سرطانها مي شود كه علائم بسيار متنوعي دارند و د رنهايت بيمار را از پاي د
ر مي آورند.

حدود 25% افراد پس از 5سال ،25% پس از 10سال و حدود25% پس از 15سال از ورود ايشانروس به بدن دچار ايدز مي شوند .

يعني در مجموع حدود 75% افراد آلوده پس از 15سال به مرحله ايدز مي رسند.

در مورد اين مساله كه بالا خره 25% باقيمانده چه سرنوشتي دارند و چه وقتي وارد مرحله ايدز مي شوند بحث وجود دارد.

ولي اونچه كه مسلم هست فرد آلوده ، حتي اگر ديرتر هم وارد مرحله بيماري شود، همواره براي سايرين آلوده كننده باقي مي ماند.

ايدز بر رايشان تمامي دستگاههاي و اندام هاي بدن مانند تنفس ،گوارش، عضلاني، عصبي، پوست و مخاط، گوش و حلق و بيني و …اثر مي گذارد.


پس از رسيدن به مرحله نهايي ايدز، متوسط طول عمر در بالغين حدود 5/2 سال هست و بيماري نهايتاً به علت يكي از عفونتهاي موقعيت طلب و يا سرطانها از پا در مي آيد .
تشخيص بيماري

بيماري ايدز تمامي دستگاههاي بدن را گرفتار مي كند.

با تشخيص به موقع و بجا و بدنبال اون با بكار بستن در مانهاي نگه دارنده و مراقبتهاي صحيح مي توان تا حد قابل توجهي از مشكلات بيمار كاست و واقعيات مناسبتري را براي زندگي ايشان فراهم نود.

درمان

متاسفانه بيماري ايدز درمان قطعي ندارد .

براي عفونتهاي موقعيت طلب و سرطانها مي توان درمانهاي لازم را بكار برد و با داروهاي مخصوص دستگاه دفاعي بدن را تقايشانت نمود .

تاكنون واكسن موثري براي جلوگيري از بيماري پيدا نشده هست.

راههاي پيشگيري

چون بيماري واكسن و درمان موثري ندارد و آلودگي به ايشانروس ايدز نهايتاً به بيماري ايدز منتهي ميشود كه كشنده هست ، بنابر اين تنها راه مبارزه ، بكاربردن روشهاي پيشگيري از آلودگي هست كه عباتند از:
به منظور پيشگيري از سرايت بيماري از راه تماس جنسي:
خايشانشتن داري و دوري از تماسهاي جنسي مشكوك،در دوران تجرد،
پاي بند به اصول اخلاقي و خانوادگي پس از ازدواج،
وفاداري به همسر و عدم بي بندوباري و پرهيز از انحراف جنسي و روابط جنسي غير مطمئن،
استفاده از كاندوم،
اجتناب از رابطه جنسي مقعدي.
با كنترل خون و فراورده هاي خوني،احتمال سرايت آلودگي از اين راه بسيار کم مي شود.


اجتناب از هستفاده مجدد از سرنگهاي يك بار مصرف و عدم هستفاده از سرنگهاي مشترك.

ايدز در ايران


اولين مورد بيماري ايدز در ايران در سال 1365 در يك كودك 6ساله هموفيل كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به ايشانروس ايدز هستفاده كرده بود ، مشاهده شد.
تا تاريخ اول مهر ماه 1378 تعداد1804 مورد آلودگي به ايشانروس ايدز شناسايي شده بود كه 237 مورد اون به مرحله ايدز رسيده و از اين عده 203 نفر فوت شده اند.
بر پايه آخرين آمار فراخوان شده از سايشان وزارت بهداشت از سال 1365 كه اولين مورد ابتلا به ايشانروس ايدز در ايران شناسايي شد تاكنون 16 هزار و 90 نفر مبتلا به اين بيماري در كشور شناسايي شده‌اند كه 15 هزار و 150 هزار نفر اونها مرد هستند، 7/66 % اونها از طريق سرنگ آلوده مبتلا شده‌اند، دو هزار و 121 نفر از اين بيماران جان خود را از دست داده‌اند و هزار و 122 نفر اونها از مرحله ابتلا به ايشانروس HIV گذشته و اكنون وارد فاز بيماري ايدز شده‌اند.


هنوز اعتياد تزريقي الگايشان اول انتقال ايدز در ايران هست اما طي سالهاي اخير رشد اين بيماري از طريق بي بند و باري جنسي نيز در ايران نگران كننده شده هست به طوري كه مسئولان وزارت بهداشت نگران موج سوم انتشار اين بيماري از طريق ارتباط جنسي هستند، موج اول اين بيماري از طريق فرآورده‌هاي خوني آلوده در ايران مطرح شد و موج دوم اون اكنون با انتقال از طريق اعتياد تزريقي و سرنگ آلوده مطرح هست.


كارشناسان و متخصصان بيماريهاي عفوني بر پايه فرمولهاي ساوقت بهداشت جهاني معتقدند كه
بيش از 70 هزار نفر در ايران به ايشانروس ايدز مبتلا هستند كه فقط 16 هزار و 90 نفر اونها تاكنون شناسايي شده‌اند و بقيه كه از بيماري خود بي خبرند عاملان انتقال اين بيماري در جامعه هستند

موارد ياد شده در بالاي از راههاي زير آلوده شده اند:
69 % در اثر هستفاده از سرنگ و سوزن اشتراكي (معتادين تزريقي)
13 % از راه تماس جنسي.
11 % از راه خون و فراورده هاي خوني .


1 % از مادر آلوده به كودك و مواردي هم نامشخص بوده هست.
ايدز بلاي جامعه معاصر هست .

در حال حاضر ايدز تنه بيماري هست كه در همه كشورهاي جهان، چه غني و چه فقير ، بعنوان يك مشكل حياتي مطرح هست.


بيماري ايدز در همه كشورهاي جهان، در گروههاي سني متفاوت، نژادهاي مختلف و در هر دو جنس مشاهده مي شود.

ايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي فرهنگي هست.

بيماران مبتلا به ايدز بي نهايت آسيب پذيرند.

بعلت پيش داوري و ترس از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد انتخاب مسكن، شغل، مراقبتهاي بهداشتي و حمايت عمومي مورد تبعيض برنامه مي گيرند.

رفتارهاي نامناسب و تحقيرآميز، موجب انزواي بيمار گشته، موقعيت آموزشي را از ايشان مي گيرد.

وحشت مرگ، وحشت طرد و تنهايي، وحشت انگ اجتماعي، اخراج كارگران مبتلا و بدنامي از طرف دوستان، آشنايان و خانواده، سبب مي شود اونهايي كه گمان مي كنند ممكن هست آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جايي كه مقدور تست پنهان نگهدارند كه اين خود موجب گسترش آلودگي مي شود.

به همين دليل اين بيماران بايد از خدمات حمايتي از قبيل حمايت قانوني و مالي، مشاوره اي و خدمات بهداشتي درماني برخوردار گردند.
در بعضي جوامع مانند كشور ايران كه آلودگي در سطح خيلي پائين هست، هنوز مشكلات اقتصادي و اجتماعي، خود را نشان نداده هست ولي در آينده شايد چنين نباشد.

بايد بدانيم اين مشكلات در كنار ماست و ما را تهديد مي كند، زيرا كشور ما در منطقه آسيا واقع هست كه پرجمعيت ترين و فقيرترين منطقه جهان هست و بر پايه بهداشت جهاني با دارا بودن پايين ترين معيارهاي اقتصادي و انساني، امكان همه گيري آلودگي و بي
ماري ايدز در قرن بيست و يكم بر پايه برآورد ساوقت جهاني بهداشت در اون زياد هست.

بايد توجه داشت كه تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانونمند روابط جنسي و پاي بندي به اصول مقدس زناشايشاني و ارزشهاي اخلاقي در جامعه هست.

آمار ايدز در ايران از نگاه بخش فارسي بي بي سي
هر سال در روز اول دسامبر، که روز جهانی بِيماری ايدز هست، در سراسر دنيا فعاليت و تلاش تازه ای آغاز می شود تا با آگاه کردن امت از راههای جلوگيری از ابتلا به اين بيماری مرگبار، جلوی شيوع سريع اون گرفته شود.
تازه ترين آمارهای ساوقت ملل متحد نشان می دهد که در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به "اچ آی وی" يا ايشانروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد.

اين ايشانروس سيستم ايمنی بدن را به تدريج فلج می کند و فرد آلوده را از پای در می آورد.تازه ترين آمارهای ساوقت ملل متحد نشان می دهد که در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به "اچ آی وی" يا ايشانروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد

آژانس مسوول مبارزه با بيماری ايدز وابسته به ساوقت ملل متحد پيش بينی می کند که بيش از سه ميليون نفر طی سال جاری ميلادی در اثر بيماری ايدز جان خود را از دست خواهند داد، که با اين تعداد شمار قربانيان ايدز در 20 سال گذشته به 24 ميليون نفر می رسد.
اين آژانس هشدار می دهد که بيماری ايدز در اروپای شرقی و در سراسر آسيا به سرعت در حال رشد هست، ولی در جنوب آفريقا که بيش از دو سوم از مجموع 42 ميليون فرد آلوده به ايشانروس اچ آی وی در سراسر جهان را در خود جای داده هست، همچنان بدترين منطقه جهان از لحاظ ابتلا به بيماری ايدز هست.

حدود سی ميليون نفر در اين منطقه مبتلا به ايدز هستند.


از سوی ديگر ايدز در ميان زنان نيز رو به گسترش هست.

در شهر واشنگتن يک سوم از بيماران مبتلا به ايدز را زنان تشکيل می دهد.


ايدز در ايران
در ايران نيز اخيرا آمارهای نگران نماينده ای از افزايش مبتلايان به ايدز به گوش می رسد، به طوری که فرموده شده که در سالهای اخير تعداد مبتلايان به ايشانروس اچ آی وی، چندين برابر شده هست.

اين آمارها نشان می دهد که ايران با يک اپيدمی جدی ايدز روبروست.مقامات ايران تاکيد می نمايند که عامل اصلی گسترش ايدز در بين مردان در ايران تزريق با سرنگ مشترک در ميان معتادان هست، ولی اکنون فرموده می شود که انتقال ايشانروس اچ آی وی از طريق آميزش جنسی نيز مساله نگران نماينده ای هست

دكتر سياری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ايران، در سال گذشته ميلادی اين تعداد را 15000 نفر ذکر کرد.

اين در حالی هست که در گذشته مقامات رسمی ايران معمولا از رقم بين دو تا سه هزار در مورد تعداد مبتلايان به ايشانروس ايدز سخن می فرمودند.

البته مقامات ايران تاکيد می نمايند که عامل اصلی گسترش ايدز در بين مردان در ايران تزريق با سرنگ مشترک در ميان معتادان هست، ولی اکنون فرموده می شود که انتقال ايشانروس اچ آی وی از طريق آميزش جنسی نيز مساله نگران نماينده ای هست.
هومان نارنجی ها، کارشناس پيشگيری از اعتياد در ساوقت بهزيستی ايران نيز به بی بی سی فرمود که بحث های کارشناسی در کشور نشان می دهد که معتادان به علت هستفاده از سرنگ مشترک مبتلا به ايدز می شوند و ساوقت بهزيستی برنامه هايی در دست دارد که پايه اونها بر "کاهش زيان" هست و تلاش می کند بيشتر مواد مخدر به صورت خوراکی مصرف شود تا از طريق سرنگ مشترک.
بعضی از مقامات مسوول "ازدواج موقت" را راه حلی برای کتنرل بيماری های مقاربتی در کشور دانسته اند.بتازگی فعاليت های تبليغاتی بسياری نظير چاپ پوستر و غيره برای آگاهی دادن به امت در زمينه ايدز انجام می شود.

همينطور مشاوره های ازدواج که در اونها دانش افراد درباره ايدز نيز سنجيده می شود، تاثير بسياری در اطلاع رسانی در اين زمينه داشته هست، ولی کارشناسان می گايشانند که هنوز راديو و تلايشانزيون ايران که دولتی هست، فعاليت چندانی در اين زمينه از خود نشان نداده هست.
دکتر مينو محرز، هستاد دانشگاه و متخصص بيماری ايدز، فرمود که بر پايه آمارها 80 % مبتلايان به ايدز از طريق آميزش جنسی آلوده شده اند و اين موارد رو به افزايش هست.


وی فرمود که در ايران اخيرا برنامه ريزی هايی برای صحبت کردن در مورد اين بيماری و آموزش چگونگی پيشگيری از اون در دست هست، ولی هنوز به صورت جدی به جوانان و والدين آموزش داده نشده هست.
کارشناسان معتقدند مقامات ايرانی مدت ها از اون جا که مشکل ايدز را به عنوان يک معضل محسوس نمی ديدند، اون را جدی نمی گرفتند و به همين دليل اين روند در ايران رو به افزايش گذاشته هست.


ين کارشناسان پيشنهاد می نمايند که در آموزش پروش بايد آموزش جنسی و نحوه پيشگيری از ايدز را در موضوعات درسی اصلی برنامه گيرد، زيرا بر پايه فراخوان آژانس مبارزه با ايدز ساوقت ملل متحد آگاهی دادن به امت تاثير محسوسی بر کاهش ايدز داشته هست.


شمار تخميني از امتي كه با ايشانروس ايدز / بيماري ايدز زندگي مي كنند و درگيرند


در سال 2001 و طي سه ماهه اول 2002، UNAIDS و WHO با همكاري ملل مختلف شروع به كار كردند و توسط نهادهايي محاسبات رايجي را جهت برآورد شمار امت درگير با ايدز انجام دادند.

اين محاسبات بر پايه برآوردهاي قبلي به چاپ رسيده در سالهاي 1997 و 1999 پايه ريزي شده هست و اخيراً به نظارت در مورد ايدز در جوامع مختلف منجر گرديده هست.

يك علم روش شناسي پيشرفته در امور شراكتي و مشاوره اي به همراه يك گروه بين المللي تشكيل يافته از متخصصين جهت برآوردهاي جديدي از شيوع و بروز ايشانروس ايدز (HIV ) و مرگ ومير ناشي از ايدز و همينطور بررسي تعداد كودكاني كه از طريق مادرانشان با ايشانروس ايدز تماس پيدا كرده اند و دچار عفونت شده اند، مورد هستفاده برنامه گرفت.

طرح هاي برنامه ريزي مختلف نيز جهت تخمين شيوع اين ايشانروس در كشورها و همينطور در سطح پايينتري همه گيري منتشر يا محدود منطقه اي اين بيماري هستفاده شدند.

برآوردهاي معمول نتوانستند يك شمار قطعي و قابل قبولي در مورد عفونت ها بدهند.

نتيجتاً اونها از روشي هستفاده كردند كه تا اندازه اي به طور دقيق برآوردهاي خوب و دقيقي را در مورد بيماري هاي همه گير در كشورهاي خاص ثبت كرده بود.

بهر حال در اين برآوردها تجديد نظرهاي پايه ي و پايداري به انجام رسيد و همينطور كشورهاي مختلف سيستم هاي نظارتي خودشان را اصلاح و اطلاعات بيشتري را جمع آوري كردند.

در اين گزارش، بزرگسالان را چه مرد و چه زن، از سن 15 تا 49 سالگي در نظر گرفته اند.

اين محدودة سني، افرادي را كه در سنين فعال جنسي خود بسر مي برند پوشش مي دهد.

در حاليكه خطر عفونت با HIV مشخصاً تا سپس 50 سالگي نيز ادامه دارد و اكثر اين افراد بخاطر رفتارهاي پرخطرشان در اين سن عفوني مي شوند.

پس همانطور كه ذكر شد براي محاسبات شيوع HIV در بزرگسالان، محدودة سني 15 تا 49 سالگي در نظر گرفته شد.

□ شمار تخميني بزرگسالان و كودكاني كه مبتلا به ايشانروس ايدز / بيماري ايدز هستند (تا پايان سال 2001)
اين تخمين ها همه امتي كه تا پايان سال 2001 ايدز داشته و يا علائم پيشرفته ايدز را داشته و زنده مانده اند را شامل مي شدند.


بزر گسالان و بچه ها 20000
بزرگسالان (49-15) 20000 ميزان در صد بزرگسالان (%) >0.1
زنان (49-15) 5000
كودكان (15-0) >200
□ شمار تخميني مرگ هاي ناشي از ايدز
شمار تخميني مرگ و مير ناشي از بيماري ايدز در طي سال 2001 در بزرگسالان و كودكان
مرگ و مير در 2001 290
□ شمار تخميني از كودكاني يتيم
كود كان يتيم زنده وقت حال
شمار تخميني كودكاني كه پدر يا مادر يا هر دو والدين خود را به علت ابتلا به ايدز از دست داده اند و كمتر از 15 سال سن دارند
(تا پايان سال 2001)

نظارت جهاني گروه كاري WHO/UNAIDS بر AIDS / HIV و STI (عفونت هاي انتقالي از راه جنسي)
نظارت جهاني بر AIDS / HIV و STI يك تلاش مشترك بين WHO و UNAIDS هست.

اين گروه كاري، فعاليت خود را در نوامبر سال 1996 آغاز كرد و هم اكنون نيز به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.

اولين كار عيني اين گروه تقايشانت فعاليت ها و ساختارهاي ملي ـ منطقه اي و جهاني در نظارت و آگاهي دادن بهتر در زمينه
AIDS / HIV و STI هست.

به همين منظور اين گروه با برنامه ريزان ملي ايدز يك تعداد از مؤسسات و گزارشات ملي و بين المللي همكاري نزديكي دارد.

هدف از اين مشاركت جمع آوري بهترين اطلاعات قابل دسترسي و پيشبرد كيفيت اطلاعات مورد نياز جهت رسيدن به تصميم گيري و برنامه ريزي ملي منطقه اي و جهاني هست.
مطابق اين چهارچوب، اين اوراق مستند اكثر اطلاعات جديدو اختصاصي كشورها در مورد شيوع AIDS /HIV را با اطلاعات رفتاريي (از جمله روابط جنسي اتفاقي و هستفاده از كاندوم ) كه مي توانند انتقال ايشانروس ايدز را ريشه كن كنند تطبيق مي دهند.
بسياري از اطلاعات توافق شده نسبت به نشانگرها در بسياري از كشورها در سال 2001 قابل دسترس نبود كه اين دور از انتظار نيست.
البته اين اوراق مستند تجديد شده شامل يك تعداد اطلاعات با ارزشي هستند كه اجازه و امكان شناسايي درست در زمينه موجوديت برنامه ها و مقايسات بين كشورها و مناطق مختلف را مي دهند.

همينطور موقعي كه برنامه ريزي و اجراء سيستم هاي نظارتي تصحيح شد اين اوراق مستند ممكن هست بتوانند ابزاري براي شناخت پتانسيل دروني شركاي جنسي باشند.

اين اوراق مستند مي توانند اطلاعات خوب و قابل دسترسي براي گروه WHO/ UNAIDS در زمينه نظارت جهاني STI و AIDS / HIV باشند.

بنابراين اين گروه كاري مي خواهد كه همه مديران برنامه ريزي و متخصصين ملي و بين المللي را در جهت رساندن اطلاعات اضافي به اونها تقايشانت كند , در نتيجه اطلاعات قابل دسترس مي شوند.

اعضاي اين گروه همينطور هر پيشنهادي را براي كسب اطلاعات اضافي در جهت مثمر ثمر بودن تصميم گيري و برنامه ريزي ملي يا بين المللي مي پذيرند.


ارزيابي موقعيت اپيدميولوژيكي (علم همه گير شناسي)
پايه اطلاعات نقل شده به اين ترتيب هست كه بيماري همه گير ايدز در ايران در حال افزايش هست و اين گزارشات بصورت يك اخطار عمل مي كنند.

بر طبق گزارشات برنامه ريزان ملي ايدز 1159 مورد جديد شناخته شده از عفونت ايشانروس ايدز و موارد بيماري ايدز در سال 2001 ديده شده كه افزايش 3 برابري را در مقايسه با سالهاي 99 و 2000 نشان مي دهد.

اين افزايش قابل توجه يادآور بروز اتفاق غم انگيز قبلي كه در سال 1997 به وقوع پيوست مي باشد همان وقتيكه شمار بيماران ايدزي به 815 نفر رسيده بود.
مصرف كنندگان داروهاي تزريقي (IDUs) اين بيماري را به طور همه گيري در ايران پيش مي برند.

در سال 2001، 64% از محل بيماران ايدزي را
IDUs شامل بودند.

اطلاعات در زمينه شيوع خوني
HIV نشان مي دهد كه IDUs بيشترين ميزان عفونت را در مقايسه با ديگر گروههاي آزمايش شده دارند.

IDUs كه در سال 1996 جواب آزمايش اونها + شده بود شيوعي در حدود 7/5% از كل موارد ايدز را در سال 96 داشته اند و 7/1% نيز در سال 97 بوده هست.

اين اطلاعات به خاطر عده اي از
IDUs كه در زندان يه سر مي برند، متغير هست. پس اين موضوع تعجب آور نيست كه ميزان زندانيان مبتلا به ايدز در سال 1999 نسبت به 1996، شش برابر افزايش يافته باشد.

بعلاوه ما با آزمايشات زيادي در مورد ايشانروس ايدز كه جواب مثبت داشته اند، برخورد كرده ايم كه وابسته به يك مركز مشاوره اي آزمايش داوطلبانه بود.

اين مركز از مصرف كنندگان دارو ها حمايت مي كند و حدوداً در سال 1999 برپا شد و هم اكنون در صدهاي ساليانه قابل بررسي عفونت هاي ايشانروس ايدز را محاسبه مي كند.

ميزان شيوع بدست آمده در مورد ايشانروس ايدز در اين مركر در سال 1999 در حدود 3%، در سال 2001، 4% بوده هست.

افزايش قابل توجهي از كل تعداد موارد STD (بيماري هاي انتقال يافته از راه جنسي) نقل شده در ايران طي سالهاي 95 تا 98 وجود داشته هست.

به اين نتيجه رسيده اند كه كانديديازيس، تريكومونازيس، كلاميديا و گنوره آ، چهار عامل اصلي هستند كه 60% از موارد تشخيص داده شده از اين بيماري را شامل مي شوند.

نقشه هاي مراكز حفاظتي ايدز:
نقشه توزيع جغرافيايي مراكز حفاظتي ايدز براي گروههاي جمعيتي مختلف ممكن هست در تفسير پوشش ملي سيستم نظارتي ايدز و همينطور شرح اختلاف روند و سطح شيوع در اين مناطق كمك كننده باشد.

گروه كاري

WHO / UNAIDS براي نظارت جهاني STI و AIDS / HIV در مشاركت با گروه نقشه كشي براي توزيع سلامتي WHO و بيماري هاي قابل بررسي، نقشه هايي را مي سازند تا محل قرارگيري و شيوع ايشانروس ايدز در مراكز حفاظتيِ وابسته به تراكم جمعيتي، مناطق شهري بسيار بزرگ و راههاي ارتباطي را مشخص سازند.


روشها و برنامه ها در نظارت حفاظتي قبل از زايمان و تولد، براي كشورهاي با شيوع بيشتر يا شيوع در جمعيتهاي منتخب در بعضي كشورهاي با بيماري هاي همه گير متمركز فوق برنامه هاي جديدي به حساب مي آيند.

اين موارد براي كشورهايي كه اطلاعات كافي دارند امكان پذير خواهد بود.

موارد نقل شده از ايدز
گزارشات سالانه از ايدز
در پي پيشنهادات WHO و UNAIDS ، نقل در مورد ايدز در اكثر كشورها انجام مي شود و اطلاعاتي از موارد ايدز در سطح ملي گردآوري و به WHO فرستاده مي شود و بعد اينها به سيستم هاي نظاريتي تغيير دهنده كيفيت نقل مي شوند.

به طور قابل توجهي مقدار اين گزارشات از كشوري نسبت به كشور ديگر فرق مي كند.

كمي ميزان گزارشات در كشورهاي در حال توسعه عادي هست و سبب تضعيف مراقبتهاي حفظ سلامت و سيستم هاي اپيدميولوژي مي شوند.

بعلاوه كشورها از تعريفهاي متفاوتي نسبت به ايدز هستفاده مي كنند.

يك مشكل اصلي نقل در مورد ايدز اطلاعاتي هست كه به ما در مورد طرح هاي انتقال و حدود ميزان عفونت ها مي دهد.

چون تقريباً مربوط به 5 تا 10 سال اخير هست در نتيجه فقط براي آگاهي دادن در مورد عفونت هاي ايدز جديد مفيد واقع مي شوند.

با وجود اين بيانات اين نقل بعنوان يك لوازم دفاعي مهم تلقي مي شود و در تخمين ميزان شيوع ايدز و براي برنامه ريزي كوتاه مدت خدمات حفظ سلامت مفيد هست.

همينطور اين گزارشات در زمينه آمارگيري و صفات جغرافيايي جوامع تأثيد پذير و اهميت ارتباطي خطرات متنوع موجود، اطلاعاتي را فراهم مي كند.

در بعضي واقعيات، گزارشات ايدز مي توانند براي تخمين سريعتر طرحهاي عفونت HIV با بهره گيري از محاسبات قبلي هستفاده بشوند.

گزارشاتِ در مورد ايدز و مرگ و مير ناشي از ايدز شديداً در كشورهاي صنعتي با معرفي HAART (درمان ضد ايشانروسي بسيار فعال) كاهش داشته اند.

طرق انتقال ايدز:
هترو: تماسهاي دو جنس مخالف
Homo/Bi: تماسهاي جنسي بين دو مرد
IDV: مصرف كنندگان داروهاي تزريقي.

اين طرز انتقال موارد ديگر رفتارهاي پرخطر را نيز شامل مي شود كه نقل شده اند.

منظور داروهاي تزريقي

Blood خون: خون و محصولات خوني
Perinatal جنيني: انتقال مادر به فرزند در حاملگي، تولد زايمان يا شير دادن.
NS مواد ناشناخته و غير اختصاصي
عفونتهاي انتقال يافته از راه جنسي قابل درمان:
يك طرز انتقال پيش غالب در HIV و STI آميزشهاي جنسي هست.

طرح و مقياسهاي جلوگيري از انتقال جنسي در STI و HIV مشابهند و جزو اهداف گردهمايي ها به حساب مي آيند.

بعلاوه؛ يك مدرك قايشان حمايت مي كند از اين موضوع كه مكانيسم هاي بيولوژيكي (زيست شناسي) مختلف در مورد STI، انتقال HIV را در افزايش عفونت هاي HIV ، هستعداد عفونت به HIV كمك مي كنند.

همينطور مشاهده كاهش شديد مقدار تراكم ايشانروس ايدز در ترشحات دستگاه تناسلي سپس درمان مهم و قابل توجه هست.

روشهاي آگاهي دهنده در مورد STI مي توانند اطلاعات قابل قبولي را در زمينه انتقال جنسي ايدز و تماس شديد در ملاحظات رفتاري و همينطور در پيشبرد هستفاده از كاندوم فراهم بكنند.

سرايشانسهاي خدماتي كلينيكي و پزشكي در مراقبت از STI يك نقطه دسترس مهم براي امت در خطرات بزرگ برخاسته از ايدز و STI هستند.

البته نه فقط در زمينه تشخيص و درمان، بلكه همينطور در مورد اطلاعات و آموزش و افزايش آگاهي ها.

در نتيجه كنترل و جلوگيري از STI بعنوان يك طرح و برنامه عظيم در جلوگيري و پيشگيري از عفونت هاي ايشانروس ايدز بيماران ايدزي شناخته شده هست.

يكي از بنيان هاي كنترل STI مديريت و برنامه ريزي درماني كافي با بيماران علامت دار STI هست كه شامل تشخيص و درمان و آموزش سلامت فردي و مشاورات پيشگيري از بيماري و اخطار و اطلاع رساني به شركاي جنسي هست.

نتيجتاً قسمت هاي مختلف طرح اطلاع رساني در مورد كنترل STI همينطور مي توانند اطلاعاتي را در زمينه جلوگيري و پيشگيري از HIV در يك كشور فراهم بكنند.

نشانگرهاي مراقبت و خدمات درماني بهداشتي:
برنامه هاي پيشگيري از ايدز وابسته هست به تلاشهاي دو طرفه مراقبت و حمايت در مورد اونهايي كه درگير با ايشانروس ايدز و بيماران ايدزي هستند و همينطور بستگي به پيشگيري هدفمند براي همه امت آسيب پذير در برابر عفونت دارد.

اين خيلي مشكل هست كه محدودة وسيعي از فعاليت ها را بوسيله يك يا فقط تعداد كمي نشانگر

(indication) جمع آوري و برداشت كنيم.

هرچند كه يك نمونه از نشانگرهاي مراقبت سلامتي خوش ساخت مي تواند در شناسايي كلي توانايي ها و ضعف هاي سيستم هاي سلامتي بهداشتي كمك بكند.

نشانگرهاي اختصاصي، همانگونه كه در غربالگري خون و آزمايشات ايدز در دسترس اند براي اندازه گيري ظرفيت خدمات بهداشتي كمك كننده هستند ودر مورد نتايج نقل شده در مورد AIDS / HIV پاسخگو هستند.

دانش و آگاهي و رفتار:
در اكثر كشورها علم همه گير شناسي در مورد ايشانروس ايدز بوسيله رفتارهايي كه (از جمله: شركاي جنسي متعدد و هستفاده از داروهاي تزريقي) افراد را در معرض خطر عفونت برنامه داده پيش مي رود.

اطلاعات در زمينه دانش و سطح اين رفتارهاي خطرناك بيان شده در مورد AIDS / HIV در تشخيص جمعيتهاي درگير با خطر عفونت به ايدز و همينطور در درك بهتر پايشانايي علم همه گير شناسي (اپيدميولوژي) بسيار مهم و پايه ي هستند.

اين اطلاعات بحراني در ارزيابي تغييرات اضافي بعنوان نتيجه اي از تلاشهاي پيشگيري هستند.

يكي از اهداف اصلي دومين دوره سيستمهاي نظارتي ايشانروس ايدز، پيشبرد يك سيستم هستاندارد از نشانگرها هست كه در راهنماي ملي تعريف شده (مرجع: برنامه ريزان ملي ايدز، راهنمايي جهت آگاهي و آموزش، 00/17/ UNAIDS ) و ارزيابي منظم رفتارهايي كه روندهايي را در رفتار مورد ارزيابي برنامه مي دهند و مداخله و همفكريهايي را مد نظر دارند.

نشانگرها در زمينه آگاهي دادن و همينطور تصورات غلط يك پيش نياز مهمي براي برنامه هاي پيشگيري هستند تا دانش امت را دربارة انتقال جنسي بيماريها افزايش بدهند و بر تصورات غلط و بي ميلي نسبت به تغيير رفتارها غلبه كنند.

نشانگرها در زمينه رفتارهاي جنسي و پيشبرد رفتارهاي جنسي سالم، هسته برنامه ريزي ها در مورد ايدز هستند.

بايشانژه با جواناني كه هنوز از نظر جنسي فعال نيستند يا فعاليت جنسي اونها در حال حاضر آغاز شدن هست چون اينها بيشتر متمايل به تغيير رفتار هستند تا بزرگترها.

نشانگرهاي پيشگيري:
كاندوم هاي زنان و مردان فقط لوازم قابل دسترسي هستند كه مي توانند از انتقال جنسي ايشانروس ايدز و ديگر بيماري هاي STI جلوگيري كنند.

افرادي كه بيشتر در معرض خطر انتقال جنسي HIV برنامه مي گيرند، بايد از كاندوم هاي با كيفيت بالا بهره مند شوند.

فعاليت هاي تكميلي برنامه هاي ايدز احتماا دسترسي بيشتر به كاندوم را افزايش مي دهد.

اين فعاليت ها بايد مستقيماً به مناطق داراي مشكل ارجاع داده شوند تا در اونجا به آگاهي امت رسانده شوند.

نشانگرهاي احتمال دسترسي به كاندوم را آسان مي سازند اگر چه حتي اگر كاندوم ها به طرز وسيعي در دسترس باشند باز به اين معني نيست كه همه امت مي توانند به اونها دسترسي پيدا كنند.

منابع:
اطلاعات موجود در اين اوراق مستند اپيدميولوژيكي از منابع متعدد و مختلفي جمع آوري مي شوند كه شامل گزارشات جهاني منطقه اي و كشوري و مدارك و مقالات منتشر شده و پوسترها و همايش ها كه در كنفرانسهاي بين المللي و براوردهاي حاصل از WHO/ UNAIDS و ديگر آژانسهاي كشوري هستند.

اين قسمت شامل يك ليست از منابع مربوطه هست كه براي آمارسازي اوراق مستند هستفاده مي شوند.

منابع قابل دسترسي ديگر همان سيستمهاي انتخاب شده ملي در وب سايت هاي اينترنتي مي توانند باشند كه شامل اطلاعاتي اضافي در مورد STI و ايدز هستند و به طور منظم نيز تجديد مي شوند.

هر چند كه WHO و UNAIDS درست و كامل بودن اين سايت ها را تضمين نمي كنند و مسؤول خسارت هاي وارده از هستفاده از اين سايت ها نخواهد بود.واكسن و داروی ايدز

درمورد بيماري ايدز
يك شركت آمريكايى فراخوان كرده هست كه ممكن هست ظرف پنج سال آينده واكسن بيمارى ايدز در دسترس برنامه گيرد.


برنامه هست شركت "واگسجن"، كه مراحل نهايى آزمايش واكسن ايدز را روى انسان انجام مى دهد، در اجلاس ايدز در بارسلون، اسپانيا، فراخوان كند كه نتايج اين آزمايش ها سال آينده معلوم خواهد شد.


در همان حال، ساوقت موسوم به "ابتكار عمل بين المللى براى واكسن ايدز" هشدار داده هست كه از هم اكنون بايد تلاش كرد تا هزينه هستفاده از واكسن اين بيمارى در حدى باشد كه بتوان اون را در دسترس كشورهايى برنامه داد كه بيش از همه به اون نياز دارند.


دو شركت دارايشانى "روش" سايشانيس و "تريمريس" آمريكا فرموده اند كه دارايشانى را تكميل كرده اند كه قبل از اين كه ايشانروس عامل ايجاد بيمارى ايدز - اچ آى وى - وارد سلول ها شود، مى تواند اون را از بين ببرد.


اكثر داروهاى ايدز كه در حال حاضر مورد مصرف برنامه مى گيرد تنها سپس ورود ايشانروس بيمارى به سلول انسان مى تواند با اين بيمارى مقابله كند.
داروی ضد ایدز ایرانی سر و صدای زیادی در مجامع علمی جهان ایجاد کرده و وقتی که رئیس انستیتو ملی سلامت آمریکا می گوید چنین دارویی در کنار دستاورد جدید دانشمندان این انستیتو در کشف نقطه ضعف ویروس ایدز می تواند در مبارزه قطعی با این ویروس مثمر ثمر باشد، بیش از پیش ارزش فعالیت محققان ایرانی مشخص می شود.

این مشاوره ساوقت جهانی بهداشت ضمن تشریح جزئیات این کشف بی سابقه معتقد هست تولید واکسن قطعی ایدز دور از ذهن نخواهد بود.


دکتر الیاس زرهونی - رئیس انستیتو ملی سلامت آمریکا در مریلند این کشور با اشاره به بی سابقه بودن دستاورد دانشمندان این انستیتو در فرآیند جهانی مبارزه با ایدز فرمود: اونچه که من درباره اون با شما صحبت می کنم، در حقیقت ثمره تلاشی هست که طی حدود ۲۰ سال تداوم داشته هست.

مشکلی که طی دو دهه با اون مواجه بوده ایم، جهش ها و تغییرات دائمی ویروس HIV هست که در مقایسه با سایر ویروس های مهلک همچون آبله و سرخک بحرانی تر هست.
مشاور کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری ریگان در ادامه اضافه کرد: مشکل اصلی ما این بوده هست که ویروس HIV دارای میلیون ها فرم در بدن میلیون ها مبتلاست و در نتیجه غیر ممکن به نظر می رسد که بتوان میلیون ها فرم از واکسن اون را نیز تولید کرد.

پس تلاش کردیم تا بخشی ازویروس HIV را کشف کنیم که ثابت بوده و تغییر ناپذیر باشد و بر پايه اون نقطه که در حقیقت نقطه ضعف ویروس HIV محسوب می شود گام در راه پیچیده تولید واکسن ایدز برداریم.
وی که معتقد هست کشف واکسن قطعی ایدز یکی از مشکل ترین چالش های علمی دانشمندان در عصر حاضر هست، اضافه کرد: ما تاکنون موفق شده ایم که یک بخش از نقطه ضعف ویروس HIV را کشف کنیم و مطمئن هستیم که ممکن هست نقاط دیگری هم وجود داشته باشند.
زرهونی که در ماه مه سال ۲۰۰۲ و به دستور جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به عنوان پانزدهمین رئیس انستیتو ملی سلامت آمریکا برگزیده شده هست، طی سالهای اخیر ضمن دو برابر کردن بودجه این انستیتو، موفق به تهیه نقشه راه تحقیقات نوین پزشکی در آمریکا شده هست.


وی در این خصوص فرمود : در این انستیتوی بزرگ بیش از ۱۸ هزار دانشمند، متخصص و کارمند زبده در عرصه تحقیقات نوین پزشکی آمریکا با بودجه ای بالغ بر ۶/۲۸ میلیارد دلار مشغول به فعالیت و ارایه دستاورد های نوین پزشکی و مهندسی پزشکی هستند.
دارنده نشان طلای جامعه پرتوی ایکس آمریکا در ادامه فرمود: نگرش های گوناگونی نسبت به ساخت واکسن ایدز وجود دارد.

در کل ساخت واکسن برای سایر بیماری ها آسان تر از بیماری مهلک ایدز هست چون ما در این فرآیند با تغییرات و جهش های مختلفی مواجه هستیم.
دکتر زرهونی که برنده دو نشان ویژه Paul Lauterbur در خصوص تحقیقات نوین فناوری MRI در آمریکا نیز شده هست، به دانش گسترده و ارزشمند دانشمندان ایرانی در فرآیند مبارزه و یافتن شیوه های نوین درمانی علیه ایدز اشاره کرد و فرمود: ما با دانشمندان بین المللی و از جمله دانشمندان ایرانی همکاری داریم.

در حقیقت ما مرزهای موجود را شکسته و تلاشی بین المللی را علیه ایدز به راه انداخته ایم.
وی که تحقیقات نوینش در عرصه پرتونگاری‌ مقطعی‌ یا Tomograph (فن‌ تشخیص‌ امراض‌ از روی‌ عکسبرداری‌ با اشعه‌ مجهول‌) به پیشرفت های ارزشمندی در دانش تصویربرداری پزشکی منجر شده هست در ادامه تاکید کرد: نمی توان دانشمندان ایرانی را نادیده گرفت.

وقتی که دنیا با چالش هایی همچون ایدز مواجه هست، همکاری جامعه علمی و پزشکی جهان با دانشمندان ایرانی ضروری هست.
وی ساخت داروی ایرانی ضد ایدز موسوم به iMOD را خبری خوش برای جهان عنوان کرد و فرمود: پیش بینی می کنم دانشمندان ایرانی در سالهای نه چندان دور از پیشرفت حیرت آوری در عرصه های نوین پزشکی برخوردار شوند.
عضو ارشد آکادمی ملی انستیتو علوم پزشکی آمریکا در ادامه فرمود: ما از همکاری با دانشمندان ایرانی در فرآیند پیچیده مبارزه با ایدز هستقبال می کنیم.
دکتر زرهونی که در سابقه درخشان کاری خود حضور در بورد علمی انستیتو ملی سرطان آمریکا به عنوان عضو ارشد و سمت مشاوره ساوقت جهانی بهداشت و نیز مشاور کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری ریگان را دارد، اضافه کرد: با شناسایی چنین نقطه ضعفی، امت در آینده منتظر کشف واکسن قطعی ایدز باشند.

همکاری دانشمندان ایرانی و دانشمندان آمریکایی در عرصه های نوین پزشکی می تواند ثمرات گوناگونی از جمله نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت به هم داشته باشد.

شركت توليد كننده دارايشان ايراني ايمود كه با بالابردن سطح ايمني بدن موجب بهبود كيفيت زندگي و افزايش طول عمر بيماران مبتلا به ايدز مي‌شود سرانجام پس از ماهها تلاش توانست اين دارو را در ساوقت حمايت از مالكيت معنايشان( وايپو) ثبت كند و به اين ترتيب نگراني در مورد ثبت اين دارايشان ايراني، حفط حقوق مالكيت معنايشان اين دارو و صدور اون به كشورهاي خارجي از بين رفت.


كشورهاي مختلف آسيايي، اروپايي و آفريقايي اكنون براي خريد اين دارو به شركت توليد كننده اون مراجعه كرده‌اند، برخي از اين كشورها قرارداد خريد را امضا كرده‌اند و برخي ديگر نيز مراحل نهايي عقد قرارداد را طي مي‌كنند.


وزير بهداشت ایران 14 بهمن سال 85 در مراسم رسمي معرفي دارايشان گياهي ايراني ايدز فرموده بود: اين دارو سطح ايمني بدن( cd4) بيماران را از حدود 350 تا 400 به بيش از دو برابر ارتقا مي‌دهد و به اين ترتيب بيماران را در برابر عفونتهاي ثانايشانه كه عامل مرگ بيماران مبتلا به HIV هست، مقاوم مي‌كند.


داروهايي كه قبلاً براي درمان بيماري ايدز هستقاده مي‌شد داروهاي شيميايي بودند كه به عنوان داروهاي ضد ايشانروس كاربرد داشتند اما در بيش از 30 % موارد به علت عوارض اين داروها مجبور به عوض كردن دارو يا دوز مصرف اون بوديم اما اين دارو هيچ عارضه اي ندارد ضمن اينكه هزينه اين دارو از داروهاي شيميايي بسيار كمتر هست كه البته ممكن هست به صورت تنها يا همراه با داروهاي ضد ايشانروس مصرف شود.


ساخت اين دارو به ابتكار دانشمندان ايراني طي 6 سال در 15 مركز مختلف تحقيقاتي به سرانجام رسيد و مطالعات باليني و پايه زيادي براي اثبات اثربخشي، كيفيت و نداشتن عوارض اون انجام شد.

80:

سلام محمد سينا
خيرمقدم بابت حضور دوباره
تاپيك شما با تاپيك مشابه ادغام شد.

81:

جایزه روبان سرخ ساوقت ملل به یک انجمن ایرانی اهدا شد
بمنظور انجام فعالیت های موثر در زمینه ایدز جایزه روبان سرخ به یک انجمن فعال ایرانی اهدا شد.
درمورد بيماري ايدز

به نقل از مرکز اطلاعات ساوقت ملل متحد، برنامه عمران ساوقت ملل متحد (undp ) با همکاری برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (unaids ) طی مراسمی در ساختمان ساوقت ملل در شهرستان تهران که امروز انجام شد، جایزه روبان سرخ را به انجمن همیاران مثبت مشهد مقدس بمنظور انجام فعالیت های موثر در زمینه ایدز و اچ ای وی اهدا نموداند.

برگزیده از میان 500 کاندیدای جهانی، برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS ) از هر 25 دریافت نماينده جایزه به عنوان یک تعهد برای موفقیت ساوقت های غیر دولتی در زمینه پیشگیری و کنترل ایدز یاد می کند.

انجمن همیاران مثبت نه تنها به عنوان یکی از دریافت نمايندگان اصلی جایزه روبان سرخ ، بلکه به عنوان یکی از 5 ساوقتی که جایزه ویژه از طرف هیئت داوران در هفدهمین کنفرانس بین المللی ایدز در شهر مکزیک دریافت کرده، شناخته شده هست.

انجمن همیاران مثبت در ماه می 2007 تاسیس و با موسسات محلی، ملی، بین المللی در شمال و شرق ایران جهت حمایت از افراد مبتلا به اچ آی وی و جمعیت های در معرض خطر همکاری نزدیک دارد.

این موسسه باشگاههایی تاسیس نموده که آموزش همسانان، کارگاههای پیشگیری از ایدز و اچ آی وی ، سیستم ارجاعی حمایت از افراد مبتلا به بیماری ، مشاوره و نظام مراقبت در منزل را ارائه می نماید و هموقت از رهبران مذهبی در این زمینه حمایت می کند.


این ساوقت که با برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، انجمن تنظیم خانواده در ایران و مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت همکاری دارد ، یکی از ذی نفعان پروژه صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا با عنوان " پیشگیری و کنترل ایدز و اچ آی وی در میان جامعه مدنی و بخش خصوصی" هست.

این پروژه از سال 2005 با همکاری دفتر برنامه عمران ساوقت ملل متحد ، مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، ساوقت زندانها، وزارت آموزش و پرورش، برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز و انجمن تنظیم خانواده در ایران فعالیت می کند.

82:

تازه‌ترين تحقيقات در آمريكا نشان مي‌دهد ايشانروس ايدز براي ورود به بدن انسان نيازي به خراش يا بريدگي و تماس مستقيم با خون ندارد.

دانشمندان دانشگاه نورتوسترن در شيكاگو براي اولين بار توانستند نشان دهند كه ايشانروس ايدز مي‌تواند از پوست دستگاه تناسلي زنان عبور كند و با سيستم ايمني بدن مبارزه كند.

تاكنون پزشكان فكر مي‌كردند كه اين ايشانروس بدون خراش يا بريدگي و تماس مستقيم با خون قادر به ورود به بدن انسان نيست .


درمورد بيماري ايدز

ايشانروس ايدز پس از ايجاد عفونت در بدن در صورتي كه سدهاي دفاعي سيستم ايمني بدن انسان را بشكند منجر به بيماري كشنده مي‌شود.
محققين اين دانشگاه با مطالعه ورود اين ايشانروس در عضوهايي كه از بدن انسان خارج شده متوجه اين يافته بسيار مهم شدند.
در حال حاضر ‪ ۳۳‬ميليون نفر در جهان به ايشانروس ايدز مبتلا هستند و تاكنون ‪ ۲۵‬ميليون نفر بخاطر ابتلا به ايدز، جان خود را از دست داده اند.


استفاده از مواد مخدر از طريق تزريق به رگ ، همجنس بازي و فحشا از مواردي هستند كه موجب گسترش بيشتر اين ايشانروس مي‌شوند.
پزشكان اميدوارند كه با يافته‌هاي اخير ،امت آمريكا و جهان در تماس نزديك با افرادي كه مبتلا به اين بيماري هستند، اصول بهداشتي را بيشتر رعايت كنند.

83:

این مطلب خیلی مهمیه
لطفا منبعش رو هم برای مطالعه بیشتر ذکر کن.


84:

عجب چیز وحشتناکیه این ایدز !

85:

بعید می دانم این گونه باشد !


86:

واییی چه وحشت ناک منبعش مطمعنه دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

87:

سایت ایرانیان انگلستان منبعش بود.


88:

خسته نباشی عزیزم..ولی این اخبار بی پایه و پايه جز اغتشاش اذهان عمومی نتیجه دیگری نداره...ایدز به اندازه کافی تابو هست در مملکت ما..
از این دست تحقیقات که بعد ها رد میشن بسیاره..بیشتر از بیش از ایدز نترسیم و نترسانیم

89:

بنده هم چند روز پیش این نقل را در اخبار شنیدم و خیلی نگران شدم
آیا از طریق پوست سالم دست یا صورت هم ویروس منتقل میشه؟

90:

درمورد بيماري ايدز

گروهی از پژوهشگران و دانشمندان بین‌المللی موفق به كشف یك سلاح جدید بالقوه برای مقابله باایدز شده‌اند.پژوهشگران فراخوان نمودند كه این اسلحه جدید برای مقابله با ایدز نوع خون هست.

پژوهشگران مركز خدمات خون رسانی كانادا، بیمارستان اطفال بیمار و دانشگاه لوند در سوئد پس از مطالعات دقیق‌تر دریافته‌اند كه انواع خاصی از خون نسبت به آلوده شدن با عفونت ایدز مستعدتر هستند در حالی كه برخی دیگر از انواع خون در واقع در دفع ویروس این بیماری موثرتر عمل می‌كنند و بیشتر توان اون را دارند كه عفونت ایدز را سركوب كنند.

یك نوع اونتی ژن محتوی كربوهیدرات موسوم به گروه خونی Pk كه از سیستم‌های گروه بندی خونی شناخته شده ABO و RH مجزا هست، در سطوح مختلف در سطح گلبولهای سفید و قرمز خونی تقریبا در تمام افراد وجود دارد.
نتایج تحقیقات این پژوهشگران نشان می‌دهد كه سلولهایی در افراد بسیار نادر كه مقادیر زیادی از این اونتی ژن گروه خونی را تولید می‌كنند، به میزان قابل ملاحظه‌ای حساسیت نسبت به عفونت ایدز را كاهش می‌دهند.به فرموده پژوهشگران؛ از هر یك میلیون نفر تنها یك نفر می‌تواند به میزان زیاد این نوع اونتی ژن را تولید كند.

از سوی دیگر گروهی دیگر از افراد كه اونها هم تعدادشان تقریبا بسیار كم هست هیچ نوع اونتی ژن PK تولید نمی‌كنند كه با توجه به این یافته‌ها، این افراد بیش از سایرین نسبت به ویروس ایدز آسیب پذیر هستند و در واقع بسیار بیشتر مستعد ابتلا به این عفونت می‌باشند.در این گروه نیز تقریبا از هر یك میلیون نفر پنج نفر این شرایط را دارند.


پژوهشگران تاكید می‌كنند كه این تحقیق نمی‌تواند بگوید كه نوع خون شما نشان دهنده اون هست كه به ایدز مبتلا می‌شود اما می‌تواند به كسانی كه در معرض این ویروس هستند كمك كند از وضعیت خونی خود برای مقابله با این بیماری مطلع شوند و این امر برای درمان بهتر بسیار موثرتر خواهد بود.شرح این تحقیق در مجله «خون» منتشر شده هست.

91:

دانشمندان فراخوان كردند مصرف الكل باعث افزایش احتمال آلودگی بدن انسان به ویروس اچ.آی.وی میشود.

به نقل شبكه بی.بی.سی، با توجه به اینكه مصرف الكل در بین افراد آلوده به ویروس اچ.آی.وی بالاست، نتیجه این تحقیقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست.

برپايه یك تحقیق انجام شده، در 41 % از بیماران مبتلا به ویروس اچ.آی.وی، در پی مصرف الكل، ضعیف شدن بدن در مقابل ویروس اچ.آی.وی و افزایش حساسیت و احتمال آلوده شدن بدن به این ویروس، مشهود بوده هست.نتایج بدست آمده در این تحقیق در پی آزمایش های انجام شده بر روی میمون هایی هست كه به یك ویروس مشابه آلوده شده بودند.

در این آزمایش ها معلوم شد كه بالا بودن میزان مصرف الكل در این میمون ها در تقویت این ویروس نقش بسزایی داشته هست.در این آزمایش ها پس از خوراندن میزان مشخصی از الكل در فاصله‌های وقتی منظم به تعدادی از میمون ها و خوراندن محلول قند به تعداد دیگری از میمون ها، این حیوانات به ویروس اس.آی.وی (ویروس مشابه اچ.آی.وی) آلوده شده بودند.

تقریباً پس از گذشت یك هفته از آلوده كردن این میمونها به ویروس اس.آی.وی مشخص شد كه رشد این ویروس در میمون هایی كه به اونها الكل خورانده شده بود، در مقایسه با دیگر میمون ها 64 برابر بیشتر بوده هست.پروفسور" گریگوری باگبی" محقق ارشد این تحقیق از دانشگاه ملی لوییزیانا در این باره فرمود: به احتمال زیاد این بدین معناست كه در چنین وقت كوتاهی یا سلولهای بیشتری در بدن این میمونها آلوده به اس.آی.وی شده‌اند و یا اینكه سلولهای آلوده شده به تولید بیشتر این ویروس پرداخته‌اند.


وی اضافه کرد: در صورتیكه سلولهای بیشتری آلوده شده باشند، این بدان معنا خواهد بود كه الكل در افزایش آلودگی سلولها یا افزایش تعداد سلولهای تضعیف شده نقش داشته هست.با این حال دلیل اونكه چگونه الكل باعث افزایش آلودگی بدن به ویروس اچ.آی.وی میشود، همچنان نامعلوم هست.

با اینحال برخی از محققین بر این باورند كه الكل ممكن هست باعث فعال شدن سلولهای محافظ غیرفعال بدن موسوم بهcd4+t كه در دیواره روده برنامه دارند، شود.

فرموده میشود كه این سلولها در برابر آلودگی به ویروس اچ.آی.وی بسیار آسیب‌پذیر و ضعیف هستند.گریگوری باگبی همچنین با اشاره به خطرات ناشی از مصرف الكل فرمود: مداركی وجود دارد كه نشان می‌دهد احتمال سرزدن رفتارهای خطرآفرین مانند آمیزش جنسی بدون هستفاده از لوازم پیشگیری در افرادی كه در مصرف الكل زیاده‌روی می‌كنند، بسیار بالاتر از دیگران هست.وی تصریح كرد: بنابراین دلیلی برای این باور وجود دارد كه افرادی كه الكل زیاد مصرف می‌كنند، در معرض خطر آلودگی بیشتری به ویروس اچ.آی.وی در مقایسه با دیگران هستند.


همچنین تحقیقات به عمل آمده توسط این محقق دانشگاه لوییزیانا حاكی از اون هست كه حتی مصرف بالای الكل در افرادی كه آلوده به ویروس اچ.آی.وی هستند، اونان را در برابر عوارض این ویروس آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

این تحقیقات در مراحل اولیه می باشد، ولی می‌تواند به حل این معما كمك كند كه " چرا برخی افراد پس از تماس با ویروس اچ.

آی.وی مبتلا به ایدز شده و برخی دیگر نمی‌شوند؟

92:

روبان قرمز چطور به نشان ايدز تبديل شد؟

درمورد بيماري ايدز
آرماني که هستفاده ازروبان قرمز را باب کرد آرمان آگاهي يافتن و آگاهي دادن به عموم درباره بيماري ايدز بود.


در سال1991 گروهي از هنرمندان ، که بسياري از دوستان اونها بر اثر ابتلاء به ايدز جان خود را از دست داده بودند، با تأسيس گروه ايدز تجسمي (THE VISUAL AIDS ARTISTS CAUCUS) در شهر نيايشانورک تصميم گرفتند با به خدمت گرفتن هنر، به نبرد با اين بيماري مرگبار بپردازند.

اولين بار اونان بودند که روبان قرمز را به عنوان نشان گروه خود انتخاب کردند.


پاتريک او کانل ، بنيانگذار گروه ايدز تجسمي ، هنوز هم رايشان تک تک پوشش هاي خود يک روبان قرمز دارد؛ و البته خود او هم به ايدز مبتلاست.


او مي گايشاند: من از ايدز نمي ميرم، من با ايدز زندگي مي نمايم.

رفقاي زيادي داشتم که وقتي بيمار شدند، خيلي جوان بودند.

اونها همه در جواني از دنيا رفتند و من زندگي خود را براي اونها صرف مي نمايم.


با پاتريک در حالي که رايشان کاناپه اي در منزلش، واقع در منطقه شمالي شهر نيايشانورک نشسته هست، فرمودگو مي نمايم .

چهره او از بيماري تکيده شده ، اما هنوز در وجودش سرزندگي مشهود هست.


در کنار او الن فريم، از اعضاي گروه 15نفره ايدز تجسمي، نشسته هست.

او که يک عکاس هست در سال 1991مانند ديگر اعضاي اين گروه يک هدف را دنبال مي کرد و اون هم يافتن وسيله اي بود که بتواند امت را وادار به انديشيدن درباره ايدز کند.


الن مي گايشاند : چاره ديگري نداشتيم.

ما بايد از هنرمان هستفاده مي کرديم.

درست مثل اين بود که ايدز يک شبه کل جامعه هنري نيايشانورک را مي بلعد.

ناگهان چشم باز کرديم و ديديم خيلي از همکاران و دوستان ما دارند با مرگ دست و پنجه نرم مي نمايند.


او ادامه مي دهد: ابتکار هستفاده از روبان موقعي به فکر ما رسيد که ديديم چطور پس از پايان جنگ خليج فارس آمريکايي ها حتي در شهرهاي کوچک آمريکا، براي حمايت از سربازان، از روبان هاي زرد هستفاده کردند.

اما سؤال بعدي اين بود که چه رنگي براي روبان ايدز مناسب هست و بعد با اون چه بايد کرد؟


اون وقت بود که بحث ميان گروه در گرفت و سرانجام اونها در مورد رنگ قرمز به توافق رسيدند.


الن در اين باره مي گايشاند: ما با رنگ هاي ديگر شروع کرديم.

بعد يکي يکي اونها را کنار گذاشتيم و بالاخره رنگ قرمز را انتخاب کرديم چون رنگي هست که جلب توجه مي نمايد و همينطور حسي پر شور را القا مي نمايد.به او يادآوري مي نمايم که قرمز همينطور رنگ خون هست و پاتريک با تأييد حرف من اضافه مي نمايد: و همين طور رنگ عشق .


گروه هنرمندان ايدز تجسمي، ابتدا برسرشکل پايپون به عنوان نماد ايدز اختلاف داشت، اما پس از مدتي طرحي را پذيرفت که حالا در سراسر جهان به عنوان سمبل ايدز شناخته مي شود.اون سال، پاتريک در برادايشان، مرکز تئاترآمريکا در نيايشانورک، آشناياني داشت و مراسم اهداي جوايز توني (TONY AWARDS) نيز برنامه بود به زودي برگزارشود.

گروه، سه هزار روبان قرمزي را که آماده کرده بود به محل برگزاري مراسم تحايشانل داد.

اما اتفاقي که افتاد هرگز براي اونها تصور نبود .

هنگام پخش سراسري اين مراسم از تلايشانزيون آمريکا ، جرمي آيرنزJEREMY IRONS هنرپيشه سرشناس بريتانيايي، درحالي که يکي از اين روبان ها را برسينه داشت در برابر دوربين ها ظاهر شد.الن مي گايشاند: ماحيرت کرديم.

البته مي دانستيم پروژه خوبي داريم اما فکرش را هم نمي کرديم روزي بتوانيم امت را راضي کنيم روبان ها را به سينه بزنند.

در مراسم جوايز توني همه اون را به سينه داشتند.

سر از پا نمي شناختيم .

خوابش را هم نمي ديديم ابتکار ما درچنين ابعاد وسيعي مورد هستقبال برنامه گرفته باشد.به اين ترتيب بود که روبان قرمز به سرعت به نماد زيباي يک بيماري زشت تبديل شد.


اما گروه ايدز تجسمي نه از روبان قرمز و نه از هيچ روبان ديگري کسب درآمد نکرده هست.

پاتريک مي گايشاند : نکته مهم در باره اين پديده اين هست که خود به خود رواج پيدا کرد.

ما اون را براي کسب درآمد درست نکرديم و حتي آگاهانه تصميم گرفتيم به اين ايده جنبه تجاري ندهيم.


پاتريک لحظه اي تأمل مي نمايد وادامه مي دهد: خيلي عجيب هست که حالا سياستمداران پليدي را مي بينيم که انواع روبان هاي سرخ و سفيد و آبي را به سينه مي زنند و جلايشان دوربين ها مي آيند.

هيچ نمي دانم اينها چطور باب شده هست.پانزده هنرمندي که روبان قرمز ايدز را آفريدند پس از اون کار مشترکي
انجام نداده اند .


الن مي گايشاند: ما در مقطعي کوتاه از وقت به هم پيوستيم و پروژه روبان، آخرين کار مشترک ما بود.

اين که موقعيتي به دست آمد تا در يک اثر هنري مهم در دوران پست مدرن سهمي داشته باشيم ، عالي بود.

پاتريک هم مي گايشاند: خيلي سخت هست که آدم در مورد چيزي که از اندوه سرچشمه گرفته افتخار کسب کند.

کاش مي شد همه اين افتخار را پس مي دادم، ولي اين چند سال شيوع ايدز را نمي ديدم .

سال هايي که اون همه آدم، آدم هاي با هستعداد ، در بهترين سال هاي جواني از دست رفتند.

حالا فقط يک نفر از دوستان دوران بيست سالگي من باقي مانده هست.


93:

درمورد بيماري ايدز

خطر ايدز در آرايشگاه‌هاي زنانه

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان: بيش از 50 % آرايشگاه‌هاي زنانه در هستان اصفهان غيرقانوني هستند.

دکتر حيدري معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان فراخوان نمود: ما امروز با موج سوم ايدز رو به رو هستيم.

در موج اول محصولات و فرآورده‌هاي خوني باعث اين بيماري بود و در موج دوم اعتياد تزريقي بيشترين آمار ابتلا را به خود اختصاص داده بود.ايشان اضافه کرد: در حال حاضر به دليل کنترل مطلوب اين بيماري در معتادان تزريقي در طرح کاهش آسيب، الگايشان ابتلا به سمت روابط جنسي محافظت نشده تغيير مسير داده هست.

ايشان با اشاره به صورت‌هاي ديگر انتقال ايدز اشاره کرد و فرمود: در حال حاضر بيش از 50 % آرايشگاه‌هاي زنانه در هستان و شهر اصفهان غيرقانوني و زيرزميني هستند و در اين اماکن اعمال مختلف آرايشي منتقل نماينده بيماري مانند تاتو انجام مي‌شود.

دکتر حيدري با تاکيد در مورد نقش رسانه در اين مورد اضافه کرد: رسانه‌ها و مطبوعات بايد در اين زمينه براي امت اطلاع‌رساني لازم را داشته باشند.


منبع: سلامت ایران

94:

روز جهاني ايدز از سال 1988 نه تنها به خاطر افزايش بودجه ها بلكه براي افزايش آگاهي، آموزش و مبارزه با تبعيضها تعيين شد.


همينطور اهميت روز جهاني ايدز در اين هست كه به عموم امت ياد‌آور مي شايشانم كه HIV از بين نرفته هست و هنوز كارهاي زيادي هست كه بايد انجام شود.


شعار روز جهاني ايدز
شعارهاي 22 سال گذشته براي روز ايدز عبارتند از :


دسترسي جهاني و رعايت حقوق بشر

Universal Access and Human Rights2009


پيشگامي، توانمندسازي، تحقق بخشي

Stop AIDS.

Keep the Promise - Lead - Empower - Deliver


2008
در برابر گسترش ایدز پيشگام شو
Stop AIDS; Keep the Promise - Leadership

2007


Stop AIDS; Keep the Promise - Accountability


2006


هم پیمان در برابر گسترش ایدز (Stop AIDS , keep the promise)

2005

ايدز، زنان و دختران
2004 بدنامي و تبعيض
2003 بدنامي و تبعيض
2002 من مراقبم ، توچطور ؟
2001 ايدز: مردان تفاوت بوجود مي آورند.


2000
گوش دادن، آموختن، زندگي كردن:
فعاليت جهاني ايدز در رابطه با كودكان و جوانان

1999
تلاش براي تغيير : فعاليت جهاني ايدز در ارتباط با جوانان
1998 كودكان در جهاني با ايدز
1997 يك جهان، يك اميد
1996 حقوق مشترك ، مسئوليتهاي مشترك
1995 ايدز و خانواده
1994 وقت عمل فرا رسيده
1993 تعهد اجتماعي
1992 تشريك مصائب (sharing the challenge)
1991 زنان و ايدز
1990 جوانان
1989 ارتباط 1988
درمورد بيماري ايدز

95:

امروز دهم آذر برابر با اول نوامبر روز جهاني ايدز نامگذاري شده هست."دسترسي به آموزش، پيشگيري، مراقبت و درمان ايدز حق هر انسان هست.

با مشارکت در اطلاع رساني، همه را از اين حق بهره‌مند سازيم "

شعار امسال روز جهاني ايدز

96:

ساوقت غذا و دارو ایالات متحد FDA اولین آزمون بزاق برای تشخیص ویروس اچ آی وی که می تواند به جای آزمایش خون مورد هستفاده برنامه گیرد و در کمتر از ۲۰ دقیقه آلوده بودن فرد به ویروس را نشان دهد تایید کرده و دندانپزشکان آمریکایی هم‌اکنون از تست‌های بزاقی هستفاده می‌نمايند که می‌توانند ویروس ایدز را ظرف چند دقیقه شناسایی نمايند.

پژوهشگران آزمایش بزاق دهان برای تشخیص ایدز را روش موثری بجای آزمایش خون می‌دانند که می‌تواند در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند هستاندارد شود.

دکتر کاتریس اوستین که این آزمایش را در کلینیک دندانپزشکی خود روی ۱۰۰ بیمار برای تشخیص ایدز انجام داده هست، می‌گوید: این روشی شفرمود‌انگیز هست که برای شناسایی ویروس ایدز به شما ارائه می‌شود.


این تست بسیار ساده و ارزان‌قیمت هست و ظرف ۲۰ دقیقه انجام می‌شود.

نمونه پزشکی که از بیماران به دست می‌آید، تغییر رنگ می‌دهد تا نشان دهد که نتیجه آزمایش مثبت یا منفی هست.


دقت آزمایش “‪ “OraQuick‬در یک مطالعه بالینی بر روی ‪ ۴۵۰‬بیمار که بر روی بیماران بیمارستانی در ماهارشترا در هند انجام شد ‪ ۱۰۰‬% تعیین شد.

دقت آزمایش هستاندارد خون ‪ ۹۹/۷‬% هست.
در حال حاضر نتایج آزمایش نیازمند تجزیه و تحلیل هست.
آزمایش ایدز در مناطق دورافتاده بدون ارایه مشاوره کافی در مورد ایدز با مشکلاتی همراه هست.
بهای این تست در آسیا حدود ‪ ۱۰‬دلار فراخوان شده هست.

این تست که ساخت شرکت “‪ “OraSure Technologies‬است برای هستفاده در کره و سنگاپور تایید شده هست.

در حدود ۲۵ % از آمریکایی ها که حامل ویروس اچ آی وی هستند نمی دانند که
به این ویروس آلوده و یا به ایدز مبتلا شده اند ، بر پايه برآوردهایی که توسط مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ( CDC ) و با توجه به تاکید ساوقت بهداشت جهانی ( WHO ) ، در کل جهان رقم افرادی که به ویروس HIV آلوده هستند و از آلودگی خود بیخبر هستند ممکن هست تا ۹۵ % افراد آلوده را شامل گردد .

97:

آیا شما حاضرید الان که آزمایش ایدز واسه ازدواج اجباری نیست قبل از ازدواج آزمایش ایدز بدین؟؟؟
چند وقت پیش میخواستن این آزمایش را به آزمایشهای پیش از ازدواج اضافه کنن ولی مثل اینکه کنسل شد چون به این نتیجه رسیدن که اگر این آزمایش اجباری بشه آمارازدواج پایین خواهدآمد.
نظر شما چیه؟

98:

به نظر من باید حتما اجباری بشه هم ایدز و هم هپاتیت.
2 سال قبل تو مرکزی که من کار میکنم انجام این ازمایشات اجباری شد و خود بیمارستان
اونو انجام میداد تعداد خیلی زیادی ویروس هپاتیت یا همون HBS Ag مثبت داشتن بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن

99:

فکر میکنم ازامایش ایدز الان جزو قانون هست مطمئنید نیست ؟

100:

باید تمام آزمایشها اجباری شود.

آینده جامعه و خانواده ها و بچه هایی که به دنیا می آیند مهمتر هست.
دانش مسؤولیت می آورد.


101:

آزمایش ایدز هنوز اجباری نشده.قبل از عید من از یک مرکز انجام آزمایشات قبل از ازدواج سوال کردم فرمودن که آزمایش ایدز جزء آزمایشات قبل از ازدواج نیست

102:

که اینطور ، به هر این حق هر فردی خواهد بود که از سلامتی کامل جسمی و روحی شریک ایندش مطمئن بشه

103:

آزمایشات قبل از ازدواج

۱) آزمایش عدم اعتیاد از هر دو نفر؛ اعتیاد به عنوان یک معظل اجتماعی هست و تأثیرات سویی که بر ادامه یک زندگی دارد مورد توجه ویژه برنامه گرفته هست.


۲) بررسی بیماری سیفلیس؛ انجام این تست برای آقایان الزامی هست.


۳) بررسی زوجین از نظر تالاسمی؛ تالاسمی یک نقص ژنتیکی هست که به دلیل شیوع بالای اون مورد توجه برنامه می‌گیرد.


۴) تزریق واکسن کزاز برای خانم‌ها.


۵) گذراندن کلاس مشاوره تنظیم خانواده.

104:

افزایش اشتها در مبتلایان به ایدزدرمورد بيماري ايدز

از اونجایى كه در مبتلایان به ایدز، اختلال در حس چشایى وجود دارد ، منجر به كاهش اشتها و در نتیجه لاغرى مفرط در اونها مى شود.

بنابراین برای بهبود وضعیت اشتها ،در زیر به برخى مواد غذایى اشتها آور اشاره مى كنیم:


هویج :

دم كرده تخم هویج، به مقدار یك قاشق قهوه خورى تخم هویج براى یك فنجان آب جوش مقوى، مدر و اشتها آور هست و عوارض پوستى را هم كاهش مى دهد.

آبهویج خام نیز بسیار مفید هست.

آب هویج علاوه بر این كه از منابع بسیار عالى ویتامینA در بدن هست، اشتها آور هم هست.
شلغم پخته:

شلغم داراى فسفر هست و برای مغز و اعصاب مفید می باشد .

اشتها آور نیز هست.ترب:

اشتها آور هست و داراى ویتامین هاىA , B , C, و فسفر هست.

یك باور قدیمى در این زمینه وجود دارد كه زهر عقرب در بدن كسى كه ترب خورده باشد، موثر نیست.روغن زیتون:

مصرف روغن زیتون همراه با غذا اشتها آور بوده و به دلیل اسید هاى چرب مفیدى كه دراون هست بسیار توصیه مى شود چنانچه بهترین روغن براى آشپزى همین روغن زیتون هست.


زنجبیل:

این ماده غذایى علاوه بر درمان دارویى از دیر باز به عنوان یكى از بهترین طعم دهنده ها به خصوص در آسیاى شرقى هستفاده می شد.
از دیگر سبزیجات و مواد غذایى مفید براى این بیماران مى توان به موارد زیر اشاره كرد.

قارچ:

انواع قارچ هاى خوراكى به دلیل پروتئین هاى موجود در اونها بسیار مفید می باشند.

همچنین عصاره نوعى قارچ به نام قارچ شى یتیك (shiitake) بسیار مفید هست.

در آزمایشى كه در كشور ژاپن به عمل آمده بود مشخص شد كه عصاره این قارچ ضد ویروس ایدز هست و اثر داروى معروف ضد ایدز به نامT-Z-A را بیشتر مى كند.


درمورد بيماري ايدز
سیر:

امروزه سیر به عنوان اولین گیاه دارویی در بین گیاهان هست و این به دلیل وجود ماده اى به نام الیلین در سیر هست.

این ماده حاوى گوگرد، سیلیس و ید هست كه بدن را از خیلى از بیمارى ها محفوظ نگه مى دارد و توان بدنى را افزایش مى دهد.

البته مصرف اون به كسانى كه دارای عارضه هاى پوستى یا مشكلات گوارشى شدید بوده و یا قرص آسپیرین مصرف مى كنند، توصیه نمى شود، ولى مصرف اون به شكل پودر سیر مانعى ندارد.


انجیر:

سرشار از ویتامین هاىA , B , C و قند هست.

انجیر مناطق گرمسیر شیرین تر هست و وقتى كاملاً برسد، 30 تا 40 % اون قند هست ، بنابراین به افراد دیابتى توصیه مى شود در مصرف اون احتیاط كنند.

انجیر داراى مواد ازته، آهن، برم، منگنز و كلسیم هست.

بسیار مغذى هست و علاوه بر اینها از گذشته براى افرادى كه دوره نقاهت را مى گذرانند توصیه می شود.


گلپر:

نام علمى اون هراكلئوم اسفندیلیوم هست و به فرانسه برس و به آلمانى گمین بیرنكلو نامیده مى شود.

پیشینیان براى اون خواص بى شمارى برشمرده اند و چنین پنداشته اند كه موجب افزایش نیروى بدنی مى شود و به همین جهت اون را به هركول پهلوان افسانه اى یونان ( كه همان هركول رومى هست ) نسبت داده اند و نامیده اند.این ماده غذایى برای تحریك اشتها و تقویت هاضمه بسیار مفید هست.


درمورد بيماري ايدز


عسل:

در عسل املاح و ویتامین هاى بسیارى وجود دارد، از اون جمله آهن، كلسیم، اسید فسفریك و ویتامینC .

اگر به طور مرتب مصرف شود، داراى خواص معجزه گری هست.

همچنین در افزایش وزن بسیار سودمند هست.

بنا به تجربه ثابت شده ، افرادی كه به بیمارى هاى عفونى و شدید مثل سل مبتلا بوده اند، پس از مصرف عسل بهبود یافتند كه به دلیل ویتامین ها و املاح فراوان موجود در اون هست.انار:

مصرف انار و لیمو ترش نه تنها شفابخش بوده، بلكه در حفظ سلامتى و جلوگیرى از بیمارى ها موثر هست.

این خاصیت شفابخش انار به دلیل وجود ویتامینC،B1،B2،B6، فسفر، آهن و منگنز هست .

انار عمل تنظیم كننده و تعادل دهنده مایعات بدن به خصوص خون را داراست.

نكته جالب اینجاست كه بسیارى از امت معتقدند كه انار شیرین اثر درمانی بیشتری دارد و علم هم این موضوع را ثابت مى كند، زیرا انار شیرین انارى هست كاملاً رسیده و تركیبات شیمیایى اون كامل شده و تاثیرات اون بهتر هست.

انار سموم بدن را دفع مى كند و نشاط آور هست.

شكلات:

سال هاى اخیر دانشمندان به این نكته پی برده اند كه در شكلات ، اونتى اكسیدان هاى فلاوونوئید وجود دارد و مصرف این اونتى اكسیدان ها در تندرستى بدن موثر هست.

البته میزان آ«تی اكسیدان ها در شكلات تیره خالص بیشتر هست.

ولی باید بدانید كه مصرف شكلات یا قهوه همراه با شیر موجب عدم جذب كلسیم شیر توسط بدن مى شود.


عرق شاتره:

یكى از عرقیاتى هست كه مصرف اون به شكل شربت شاه تره معمول هست، علاوه بر تامین مایعات بدن، اشتها آور هم هست

105:

درمورد بيماري ايدز

ساخت تلفن‌همراه براي تشخيص بيماري ايدز
در حالي كه ميزان شيوع اين قبيل بيماري‌ها در مناطقي نظير آفريقا بسيار افزايش يافته هست، كارشناسان بر اين باورند كه اين تلفن‌همراه مي‌تواند جان هزاران نفر را از مرگ نجات دهد.

گروهي از دانشمندان در مركز علمي و تحقيقاتي UCLA در حال ساخت تلفن‌همراهي هستند كه علاوه بر برقراري ارتباط كاربر با اطرافيان، امكان تشخيص ايشانروس HIV، مالاريا و ديگر بيماري‌ها را ممكن مي‌كند.

در حالي كه ميزان شيوع اين قبيل بيماري‌ها در مناطقي نظير آفريقا بسيار افزايش يافته هست، كارشناسان بر اين باورند كه اين تلفن‌همراه مي‌تواند جان هزاران نفر را از مرگ نجات دهد.

دكتر "آيدوگان اوزكان " از دانشمندان مركز UCLA كه مديريت اين گروه را برعهده دارد، براي انجام بررسي‌هاي خود هزاران سلول خوني را رايشان لنز دوربين ديجيتالي يك تلفن‌همراه برنامه داد و از طريق يك فيلتر ايشانژه، از منبع موجود به اون‌ها نور تابيد.

اين نور فيلترشده توانست كيفيت هر يك از اين سلول‌ها را نمايان كند و اون را در يك نرم‌افزار ايشانژه مورد بررسي برنامه دهد.

اين بررسي‌ها كه تنها در چند دقيقه صورت گرفت، نشان داد كه اين سلول‌ها حاايشان چه بيماري هستند.


اين تلفن‌همراه و فناوري وابسته به اون هنوز تكميل نشده و برنامه هست به زودي آزمايش‌هاي اوزكان و گروه تحقيقاتي ايشان رايشان اون تمام شود.

106:

عامل ویروس ایدز در بدن کشف شد


درمورد بيماري ايدز
بفرموده دانشمندان اسپانیایی در بنیاد تحقیقات ایدز در شهر بارسلون، ویروس هایی که این عامل را به همراه دارند از سیستم ایمنی بدن برای انتقال به غدد هستفاده می نمايند و سلولهای مقاوم در برابر التهاب را از بین می برند.

این دانشمندان تاکید کردند می توان از این کشف برای محدود کردن تکثیر و شیوع ویروس اچ آی وی عامل بیماری ایدز در بدن هستفاده کرد.

این عامل که روی ویروس ایدز را پوشانده هست به اون کمک می کند در غدد لنفاوی بدن نفوذ کند.

محققان اسپانیایی می گویند این کشف به تولید داروهایی برای این بیماری که کارآیی بیشتری داشته باشد، کمک می کند.
ابتلا به بیماری ایدز در یک دهه گذشته هفده % افزایش یافته هست.

درمانهای کنونی بیماری ایدز را مهار می کند، اما در صورت توقف درمان، این بیماری باید دیگر در بدن فرد ظاهر می شود.

زیرا درمانهای کنونی این ویروس را از بین نمی برد.


56 out of 100 based on 51 user ratings 1126 reviews

@