گیاه خواری


گیاه خواریگیاه خواری
هرچی تو ذهنتونه بگین لطفن واسم مهمه ک نظراتو دربارش بدونم منم درباره تک تک نظراتتوننظر میدم و جواب همه رو میدمسالم ترین خوراکی ها را بشناسید

1:

- انتقال به تالار مرتبط


روش های کاهش اشتها

2:

تقریبا یک سال و خورده ای هست که گوشت نمیخورم ...


سالم ترین مواد غذایی بر روی کره زمین
راضیم و مشکلی ندارم ...


آیا خوردن دسر بعد از غذا ضرورت دارد؟
و البته بگم که اگر گیاه خواری همراه با مدیتیشن نباشه ضعف جسمانی رو حتما به همراه داره


56 out of 100 based on 61 user ratings 286 reviews

@