«رژيم دكتر كرماني»


«رژيم دكتر كرماني»«رژيم دكتر كرماني»
دكتر محمدصادق كرماني از معروف‌ترين و حاذق‌ترين پزشكاني است كه در امر تغذيه فعاليت مي‌‌كند و برنامه‌هاي او براي درمان چاقي و لاغري، موثر واقع شده و به همين خاطر مراجعين زيادي را هر روزه پذيرا مي‌‌شود. در ساليان اخير برنامه‌هاي رژيمي او چنان با استقبال مواجه شد كه از برنامه‌هايش به عنوان «رژيم دكتر كرماني» ياد مي‌‌كنند.
اين پزشك موفق ، در طبابت خود مسائل روانشناسي را هم در نظر مي‌‌گيرد و فقط به بيمار نمي‌‌گويد اين را بخور، آن را نخور، بلكه چنان او را توجيه مي‌‌كند، تا خود بيمار تصميم نهايي را بگيرد. همايش‌هاي او هميشه با استقبال مواجه مي‌‌شود و مطبش هميشه پر از افرادي است كه مي‌‌خواهند با كمك او يا چاق شوند يا لاغر... دكتر كرماني تجربيات خود را در اختيار ما و شما برنامه مي‌‌دهد. به اين اميد كه مورد توجه و استقبال واقع شود.
درك فرد چاق را بالا ببريم!
چاقي چيزي جز اختلال و اشتباه در رفتار تغذيه روزمره نيست و اين اختلال رفتاري با تجويز نسخه و دادن ليست غذايي آنگونه كه بايد، حل نمي‌‌شود زيرا تا فرد به اشتباه خود پي نبرد، نمي‌‌تواند مشكل چاقي را حل كند. از طرفي تغيير رفتار افراد خيلي دقت و حوصله مي‌‌خواهد كه بايد آن را براي بيماران تشريح كرد . ما پزشكان براي اين‌كه بيمار را كاملا توجيه كنيم،به سوگندنامه اي خورديم پايبنديم .
«كراوس» برجسته‌ترين متخصص تغذيه جهان كه عنوان "بنيانگذار تغذيه جهاني " را با خود يدك مي‌‌كشد، در كتاب باارزش خود كه مي‌‌توان آن را عظيم‌ترين كتاب تغذيه جهان به حساب آورد، بارها تكرار كرده كه
آموزش تغذيه صحيح، بهترين راه براي نجات چاق‌ها از چاقي مي‌‌باشد. از طرفي «هاريسون» بزرگ‌ترين مغز متفكر طب داخلي جهان، در بحث چاقي هم اين مطلب را مطرح كرده است.
مي‌‌خواهم بگويم ليست غذايي تنها كافي نيست كه پزشكان تغذيه آن را به بيماران خود مي‌‌دهند يا به فرد چاق تنها بگويند موز، كالباس و سوسيس، بستني و چيپس نخور، بلكه بايد فرهنگ صحيح تغذيه را به خوبي براي او شرح دهند. به نظر شما آيا بهتر نيست به جاي اين‌كه به فرد بگوييم نخور، از عبارات بهتري استفاده كنيم؟ تنها به اين جمله اكتفا نكنيم كه بگوييم بستني نخور بلكه بگوييم يك ظرف بستني سنتي 150 گرمي معادل 45 حبه قند و يك بستني كيم، 25 حبه قند است. به نظر شما او با اين گفتار بازهم به سراغ بستني مي‌‌رود؟اگر به او بگوييم خوردن يك موز معادل 15 حبه قند است. آيا او در يك مراسم عروسي بازهم سه عدد موز خواهد خورد؟ البته نبايد به او بگوييم گرسنه بمان، بلكه مي‌‌گوييم خوردن سي عدد خيار معادل يك موز است! به جاي اين‌كه بگوييم چيپس نخور، به او بگوييم بيشتر كارخانه‌هاي صنايع غذايي و كل كارخانه‌هاي چيپس‌سازي از روغن نباتي جامد استفاده مي‌‌كنند و اين روغن خطرناك‌ترين روغن در ايجاد لخته‌هاي خوني و ايجاد سكته قلبي است.
از طرفي ماندن روغن بيش از سه ساعت روي حرارت منجر به تغيير فرمول آن به مواد سرطان‌زا مي‌‌شود. آيا با اين گفتار فكر مي‌‌كنيد فرد بازهم براي فرزندش چيپس مي‌‌خرد؟ به جاي اين‌كه بگوييم سوسيس و كالباس نخور، بهتر است بگوييم رنگ اين فرآورده‌ها ظرف مدت كوتاهي پس از ساخت، سياه و فاسد مي‌‌شود و براي اين‌كه اين مشكل ايجاد نشود، كارخانه‌هاي توليدي مجبورند موادشيميايي نيترات را به عنوان ماده نگهدارنده به آنها اضافه كنند كه اين ماده، از مواد شيميايي سرطان‌زا به حساب مي‌‌آيد.
مي‌‌خواهم بگويم انسان عقل دارد و دوست دارد كه ديگران با او با عقل و منطق صحبت كنند. اصولا انسان‌ها مايل نيستند به او فرمان بدهند، اين را بخور و آن را نخور. پس بهتر است پزشكان محترم حقايق را به افراد بگويند تا خودشان تصميم صحيح را بگيرند. به عبارتي درك افراد را بالا ببريم، نه اين‌كه نظرمان را به آنها تحميل كنيم.

تندرست و سلامت باشيد
منبع : مجله خانواده سبز56 out of 100 based on 21 user ratings 496 reviews

@