پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشيپيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي
پيوند صورت براي يک زن قرباني اسيد پاشي در آمریکا به وی زندگي دوباره بخشيد. خانم "کارمن بلاترين" يک زن امريکايي اهل بوستون است که اول ماه جاري ميلادي در بيمارستان اين شهر يک نشست خبري را تجربه کرد. او در سال 2007 در پي نزاع با همسرش توسط وي با اسيد سوزانده شد و در فوريه سال جاري تحت عمل پيوند برنامه گرفت.

پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


صورت يک خانم که در پي سکته دچار مرگ مغزي شد به او پيوند زده شده است . دختر اين زن که اهدا کننده زندگي جديد به کارمن 44 ساله بوده است ميگويد خيلي خوشحال است که هنوز ميتواند صورت مادرش را ببيند و اين مسئله مرگ او را امري باور ناپذير ساخته است.
در حادثه اسيد پاشي کارمن دچار 80 درصد سوختگي در تمام بدن شد و بعد از تحمل دردهاي فراوان به خاطر شدت جراحاتش دچار نابينايي شد. علاوه بر اسکارهاي وحشتناکي که بعد از بهبودي سراسر بدن او را پوشانده بود چهره او به طرز وحشتناکي نابود شد.
اين زن که مادر دو فرزند است کتابي در مورد زندگي اش بعد از اسيد پاشي و دوران بهبودي اش در دست نگارش دارد که به زودي به چاپ خواهد رسيد.


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پرداد
پيوند صورت براي يک زن قرباني اسيد پاشي در آمریکا به وی زندگي دوباره بخشيد. خانم "کارمن بلاترين" يک زن امريکايي اهل بوستون است که اول ماه جاري ميلادي در بيمارستان اين شهر يک نشست خبري را تجربه کرد. او در سال 2007 در پي نزاع با همسرش توسط وي با اسيد سوزانده شد و در فوريه سال جاري تحت عمل پيوند برنامه گرفت.

پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


صورت يک خانم که در پي سکته دچار مرگ مغزي شد به او پيوند زده شده است . دختر اين زن که اهدا کننده زندگي جديد به کارمن 44 ساله بوده است ميگويد خيلي خوشحال است که هنوز ميتواند صورت مادرش را ببيند و اين مسئله مرگ او را امري باور ناپذير ساخته است.
در حادثه اسيد پاشي کارمن دچار 80 درصد سوختگي در تمام بدن شد و بعد از تحمل دردهاي فراوان به خاطر شدت جراحاتش دچار نابينايي شد. علاوه بر اسکارهاي وحشتناکي که بعد از بهبودي سراسر بدن او را پوشانده بود چهره او به طرز وحشتناکي نابود شد.
اين زن که مادر دو فرزند است کتابي در مورد زندگي اش بعد از اسيد پاشي و دوران بهبودي اش در دست نگارش دارد که به زودي به چاپ خواهد رسيد.


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پيوند صورت يک زن قرباني اسيد پاشي


پردادمیوه‌های مسموم از کدام باغ‌ها می‌آیند؟

1:

درود بر شرف وانسانیت این بزشکان و جراحان که دل انسانی و خانواده ای رو شاد میکنن.


مُسکن های بوئیدنی!


انسانیت ودیگر هیچ...


شیوه جدید چینی‌ها برای پیوند صورت+تصاویر


5 راه برای کم کردن وزن بدون رژیم گرفتن

2:

چشماش چی میشه؟


62 out of 100 based on 37 user ratings 862 reviews

@