فاصله بین دو عکس


فاصله بین دو عکسفاصله بین دو عکس
به نظر شما فاصله گرفته شدن این دو عکس از این خانم غربی چند سال است؟

فاصله بین دو عکس

شاید شما هم گفته باشید که احتمالا 30 یا 40 سال اختلاف بین گرفته شدن این دو عکس از این خانم باشد...ولی اشتباه میکنید!
این بلایی است که مصرف مواد مخدر ظرف مدتی بسیار کوتاه سر شخص و جوانی اش می آورد.برای این خانم تنها یکی دو سال طول کشید تا از صورت جوان و شاداب خود (عکس سمت چپ) به قیافه یک پیرزن فرتوت و زشت درآید.متاسفانه این معامله ای است که مواد مخدر با انسان می نماید.خوب است عبرت بگیریم...
دکتر زهرا سلطانی

1:

انتقال به تالار پزشكي و سلامت


50 out of 100 based on 25 user ratings 250 reviews

@