اوستئوپتى درمانى


اوستئوپتى درمانىاوستئوپتى درمانى
اين روش از طريق دستكارى بدن، و به ويژه ستون فقرات، بيمارى‏ها را درمان مى‏كند- حتى در مواردى كه به نظر مى‏رسد علائم بيمارى هيچ ربطى به ستون فقرات نداشته باشند.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

محقق اولیه این روش استدلال مى‏كرد كه در ماشينى كه اجزاء متحرك دارد خراب شدن يك جزء باعث خرابكارى كل ماشين مى‏شود و همچنين است در بدن انسان: فرسودگى يا نقص يا خرابى يك عضو بدن انسان باعث تغيير عملكرد مطلوب بدن او مى‏شود. بنابر اين او كوشيد چرا و چگونگى پيدايش اين وضعيت را كشف كند. فرضيه اساسى او اين بود كه بسيارى از بيمارى‏ها را كه گريبانگير انسان مى‏شوند مى‏توان به سادگى براساس بدكارى مكانيكى يك يا چند عضو بدن او درك كرد و توضيح داد.

او توانست نشان دهد كه بسيارى از بيمارى‏ها مربوط به اختلال در ستون فقرات هستند، و روش او مى‏تواند بسيارى از بيمارى‏هاى غيراستخوانى را نيز درمان كند. تأكيد او بر نقش آشفتگى‏هاى ستون فقرات در پيدايش برخى بيمارى‏ها شباهت به نگرش روش‏هاى كايروپركتيك درمانى و الكساندر درمانى دارد.

اين روش چگونه عمل می کند؟

دكتر استيل محقق این روش فرمول "قاعده شريانى" را ساخت و توضيح داد که اساس آن قاعده اين است كه هر گاه تركيب و جريان خون طبيعى است، بيمارى نمى‏تواند پديد آيد زيرا خون ما در شرايط طبيعى قادر است همه عناصر حافظ ايمنى در مقابل بيمارى‏ها را توليد كند.

فشار دايم ناآگاهانه بر مهره‏ها و سوءاستفاده دايم از آن مهره‏ها و ديگر مفصل‏ها، انواع دردهاى پشت و كمر و دردهاى پاها را كه امروزه شيوع بسيار گسترده دارند توليد مى‏كنند و پايين افتادن اعضاى درونى بدن نيز بيمارى‏هايى چون هرنيا، يبوست مزمن، بواسير و واريس رگ‏هاى پاها را توليد مى‏كند.
روش اوستئوپتى درمانى، در سطح دستكارى كردن، مى‏كوشد عاملی را كه باعث پيدايش مشكل شده است اصلاح و طبيعى كند. اگر منطقه گرفتار آن عوارض نزديك به ريشه عصبى يا شريان خونى در ستون فقرات باشد، اصلاح كردن وضعيت مهره‏ها و مفاصل و آزاد كردن بافت‏هاى ارتباطى از زير فشار، مى‏تواند به جريان خون امكان دهد كه نه تنها به اندام‏هاى آن منطقه از بدن بلكه به رشته‏هاى عصبى اندام‏هاى دور دست نيز بهتر برسد. به اين طريق است كه اوستئوپتى درمانى مى‏تواند نتايج خوبى در اعضايى از بدن كه دور از منطقه ظهور علائم درد و بيمارى هستند توليد كند.

روش اجرا چگونه است؟

جلسه ملاقات با درمانگر اوستئوپتى درمانى با شرح تاريخچه پزشكى بيمار آغاز مى‏شود. سپس درمانگر بدن بيمار را، با توجه زياد بر آنچه مى‏تواند با دستان خود بيابد، به دقت بررسى مى‏كند.

درمان اوستئوپتى در اساس، نوعى دستكارى اعضاى بيمار شده بدن است به طريقى كه مشكلات و دردهاى پديد آمده را رفع كند و عملكرد و ساختار آن‏ها را اصلاح و طبيعى كند.

اين روش چه کاربردی دارد؟

این روش برای درمان درد پشت، اندام‏هاى مفصلى، برخى انواع برونشيت، تنگى نفس، انواع سردرد ميگرن كه با هيچ درمان ديگر بهبود نيافته‏اند و برخى مشكلات اصلاح‏پذير چشم مفيد بوده است.
چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

مشكل روش اوستئوپتى درمانى اين است كه نمى‏توان آن را به طريق آزمايش‏هاى كلينيكى ثابت كرد. در آزمايش‏هاى كلينيكى دو گروه مردمى كه يك بيمارى يكسان دارند را انتخاب مى‏كنند و به يك گروه دارويى كشف شده براى آن بيمارى مى‏دهند. اين آزمايش را با اوستئوپتى نمى‏توان كرد زيرا نمى‏توان تظاهر به دستكارى بدن بيمار كردهيچكس ، هرگز نخواهد فهميد كه اين يك اتفاق بود و يا يك تشكر واقعی

1:

اوستئوپتى درمانى مى ‏تواند نتايج خوبى در اعضايى از بدن كه دور از منطقه ظهور علائم درد و بيمارى هستند توليد كند.


74 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

@