میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی



میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی
عکسهای دیدنی از شکل میکروبها

میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! واییییییییییییییییمیکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! واییییییییییییییییمیکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی
میکروب‌ها جانداران ریزی هستند که تقریبا در همه جا حضور دارند از کف اتاق تا درون هوا و آب از روی پوست و موهایمان تا درون بدن همه جانداران.


بطور کلی در طبیعت ۳ نمونه وجود دارد:


* تجزیه (فاسد) کننده‌های تدریجی(به انگلیسی: ‎degenerative Microorganisms)


* خنثی‌ها، سازشکارها، فرصت طلب‌ها (به انگلیسی: ‎neutral Microorganisms)


* سازنده‌ها با احیا کننده‌ها (به انگلیسی: ‎regenerative Microorganisms)





تاریخچه
ابن سینا دانشمند ایرانی سده‌های دهم و یازدهم میلادی به این موضوع پی برده بود که موجودات ریزی موجب بیماری می‌شوند. هرچند نمی‌توان به او، عنوان کاشف میکروب‌ها را نسبت داد و این کار توسط رابرت هوک انجام شد. هوک با میکروسکوپ ابتدایی‌اش به مشاهده آب برکه پرداخت و دریافت که موجودات ریزی در آن وجود دارد. از دیگر افراد مهم این زمینه می‌توان به رابرت کُخ اشاره کرد که باکتری بیماری سل را کشف نمود.


عکسهای زیر شکل میکروبها را در زیر میکروسکوپ نمایش می دهد


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی





12 علت عجیب افسردگی

1:

مگه میکروبها چشم و گوش دارن؟


روشهای درمانی عجیب

2:

چی بگم !


بیماری ای که احتمال آن درزنان3برابر مردان است

3:

نه .واقعا دارن؟


تصویری واضح از کف دست +16

4:

اینها تصاویر خیالی نیستن؟


معجزه 8 ماده غذایی برای چربی سوزی ناحیه شکم

5:


6:

نه نترسیدم
مشکل من سر چشم و گوش داشتنشونه

7:

که جوابمو نمیدی

8:

از کجا بدونم چشم و گوش دارن خو !

9:

یه چیزای شبیه چشم و گوش رو سرشونه .ببین

10:

شما درست میگی .

.

.

ولی من نمیدونم واقعا" چشمه !

11:

اشکالی نداره.

با مزه هستن


62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews

@