خطاهایی نوشتاری در نسخه نویسی


خطاهایی نوشتاری در نسخه نویسیخطاهایی نوشتاری در نسخه نویسی
نویسنده: دکتر کامران آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایرانیکی از مسایلی که می‌تواند باعث ایجاد عوارض در بیمار و درنتیجه طرح شکایت در مراجع قانونی علیه پزشک شود، مساله بدخط و ناخوانا بودن نسخه نوشته شده توسط پزشک است که این امر موجب تحویل داروی نادرست به جای داروی تجویز‌شده به بیمار می‌شود و این مساله معمولا به دلیل بی‌حوصلگی و عجله پزشکِ نویسنده نسخه و یا توجه نکردن کافی کادر داروخانه به مندرجات نسخه پیش می‌آید.
بسیار مشاهده شده که به علت نزدیک بودن املای بعضی داروها به یکدیگر، داروخانه داروی دیگری را به اشتباه به بیمار تحویل داده است؛ مثلا به جای Metronidazol داروی Mebendazol و یا به جای Cotrimoxazol داروی Clotrimazol و یا به جای Diphenoxylate داروی Diclofenac یا Digoxine تحویل بیمار گردیده است.
در اینجا به نکاتی که رعایت آنها می‌تواند باعث رفع این مشکل شود اشاره می‌کنیم:

1) نام داروها به صورت حروف جدا از هم و خوانا درج شود.

2) دوری جستن از اختصار نویسی. برای مثال، بسیاری از همکاران در زمان نوشتن داروی آموکسی‌سیلین تنها به نوشتن Amo...اکتفا می‌کنند و در واقع بار کشف نام واقعی دارو را بر عهده همکار داروساز می‌گذارند.

3) ذکر شکل دارویی تجویز شده می‌تواند از اشتباه در تحویل داروهایی که تشابه اسمی دارند، جلوگیری نماید. در این حالت دیگر قرص خوراکی کوتریموکسازل با قرص واژینال کلوتریمازول اشتباه نخواهد شد.

4) لازم است دوز داروی تجویزی در نسخه مشخص شود، چرا که این امر در مواردی که همکار داروساز به هر دلیلی در تعیین دقیق نام دارو دچار مشکل شود می‌تواند کمک‌کننده باشد. برای مثال، در این حالت حتی اگر نسخه ناخوانا هم باشد دیگر قرص 50mg دیکلوفناک با قرص mg 25/0 دیگوکسین اشتباه نخواهد شد.

5) ثبت نحوه و مدت زمان مصرف دارو نیز می‌تواند در امر تشخیص داروی تجویز شده مؤثر باشد برای مثال، با ثبت مصرف داروی دیفنوکسیلات به صورت روزی 3 قرص تا رفع اسهال بیمار، دیگر داروخانه این دارو را با قرص دیفن‌هیدرامین که تا زمان رفع رینیت بیمار تجویز شده است، اشتباه نخواهد کرد.

6) سن، جنس، باردار بودن، دیالیزی بودن و اطلاعاتی از این قبیل را در نسخه ذکر کنید تا چنانچه فرضاً داروی نامناسبی تجویز کردید داروساز به این اشتباه پی ببرند.
7

) چنانچه اعداد را به انگلیسی می نویسید حتما از صفر راهنما (0) قبل از نقطه در مقادیر کمتر از واحد استفاده کنید.برای مثال، mg 5/0 به جای 5mg.دستگاه استریولوژی ساخت محققان ایرانی

1:

بسیار عالی و مفید .
البته ذکر این نکته هم ضروری هست که
زیاد هم نسخه نباید خوانا باشه که هر کسی قادر باشه به راحتی اونو بخونه .


سندرم پسر عمه‌زا چیست؟

2:

اینو واقعا تایید میکنم.گاهی خود من هم نمیتونم بخونم:hap py24:
جوری باید بنویسیم که فقط داروخانه بتونه بخونه


68 out of 100 based on 43 user ratings 268 reviews

@