عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس


عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکسعجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس

وسایل نقلیه روی دو، سه و یا چهار چرخ راه زیادی را پیموده اند و بارها شکل و ظاهرشان برای کاربرد های متفاوت تغییر کرده است تا به امروز رسیده اند.

عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس
 خودرویی با آلودگی صفر

1:


این چقدر باحاله
خفه نمیشدن توش ؟؟

عجیب‌ ترین وسایل نقلیه تاریخ+عکس


حقایقی تلخ در مورد لاستیک اتوبوس‌ ها

2:

جالـــــب بود
ممنون


88 out of 100 based on 68 user ratings 718 reviews

@