طراحی آیینه راننده بدون نقاط کور


طراحی آیینه راننده بدون نقاط کورطراحی آیینه راننده بدون نقاط کور
دستیابی به موفقیت در زمینه آینه سمت راننده با حذف نقاط کور بدون ایجاد خمیدگی در آن

طراحی آیینه راننده بدون نقاط کور

از زمانی که ری هارون اولین بار آینه منحنی دار را روی اتومبیل خود برنامه داد و توانست تصویری از پشت اتومبیل در افتتاحیه ایندیاناپولیس ۵۰۰ در سال ۱۹۱۱ نشان دهد این امکان را در اختیار رانندگان برنامه داد تا پشت سر خود را البته با نقطه کورهایی که این آیینه دسترسی نداشت ببینند. بسیاری از سازندگان اتومبیل برای دیدن این نقاط کور، دوربین و حتی رادارهایی را پیشنهاد دادند اما آینه جدیدی که توسط استاد دانشگاه درکسل ایجاد شده است می تواند تصویری ایمن و خیره کننده ارائه دهند.

آینه های سمت راننده هر اتومبیل مدرن در زمینه دید در حدود ۱۵ تا ۱۷ درجه گستره راپوشش می دهند. این کافی است تا آینه ای ساخته شود که منحنی های آن برای میدان وسیع تر کاربرد داشته باشند که البته این همان کاری است که آینه های سمت مسافر انجام می دهند گرچه منحنی تصویر را از شکل طبیعی خارج می کند که دلیل چرایی آن، این است که در آینه های سمت مسافر به راننده سواری هشدار داده شده است که اشیا بسیار نزدیکتر از آنچه به نظر می رسد می آیند.

نقاط کور یکی از خطرات اصلی و بزرگی است که رانندگان در معرض آن هستند. در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۸ توسط شرکت بیمه ایمنی برای بزرگراه ها انجام شده است برآورد کرده که اگر همه اتومبیل ها با سیستم نظارت بر نقاط کور تجهیز شده بودند از ۴۵۷۰۰۰ تصادف در سال جلوگیری به عمل می آمد. اما این سیستم ها فقط روی اتومبیل های تجملی برنامه داده می شوند و مطالعات گذشته نشان داده است که دو دهه طول می کشد تا این ویژگی های ایمنی جدید به تمام اتومبیل های در جاده گسترش یابند.
اندرو هیکس استاد ریاضی درکسل، کاری انجام داده است تا نیازی به دوربین های ویدیویی نباشد. به جای خم شدن آیینه مانند تکه کاغذ، هیکس سطحی را طراحی کرده است که مانند هزاران توپ نازک دیسکو عمل می کند و بازتاب ها توسط الگوریتم جدیدی به کانون آورده می شوند به طوری که هر اشعه نور قوی آینه، گستره ای بیشتر را به راننده نشان می دهد که از حالت طبیعی خارج نشده است و تصویری از پشت سر در اختیار برنامه می دهد.
با آینه هیکس که اندکی منحنی وار است میدان دید راننده تا ۴۵ درجه گسترش می یابد بدون اینکه دید در مرزهای آن از حالت طبیعی خارج شود.
با ثبت اختراع جدید هیکس پیشرفتی چشمگیر در زمینه آینه امروزه به وجود آمده است که قوانین ایمنی خودرو نیاز به آینه های صاف برای رانندگان را ضروری می سازد مگر اینکه تغییرات هیکس نتواند این اختراع را برای سازندگان آمریکایی به عنوان تجهیزاتی استاندارد معرفی کنند. قوانین در اروپا و آسیا بسیار سخت گیرانه نیست. هیکس می گوید که بعضی سرمایه گذاران با او برای تولید آینه ای به عنوان جایگزین تماس گرفته اند و مزیت آن برای کامیون های بزرگ و اتوبوس بیشتر است که معمولا رانندگان به دو آینه تکیه می کنند. به هر حال در آینده، کاری که هیکس کرده چیزی نادر است. سرمایه گذاری روی چیزی که هر روز استفاده می کنیم می تواند فراتر از آنچه که هست بشود.56 out of 100 based on 61 user ratings 436 reviews

@