اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشووناتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون
هنرمند 48 ساله آلمانی به نام مارتین هیکشوون سال ها است به ساخت مدل های مینیاتوری از اتومبیل های آنتیک می پردازد.
البته روش او با مدل های مشابه بسیار متفاوت است.

او بجای ساختن اتومبیل های قدیمی شیک و براق و لوکس اتومبیل هایی میسازد که انگار سالها است در قبرستان اتومبیل ها بوده اند. اتومبیل های زنگ زده و اوراقی . او مدل اتومبیل های آنتیک پورشه ، جگوار و سیتروئن را میسازد.
اتومبیل های دهه 70 میلادی./برای دیدن در سایز ِ بزرگ روی عکس کلیک کنید !


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون


اتومبیل های مینیاتوری اثر مارتین هیکشوون

68 out of 100 based on 43 user ratings 1168 reviews

@