دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو


دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژودوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو
تیم طراحی پژو به تازگی تصاویری را از جدیدترین طرح خود، دوچرخه ی B1K را منتشر کرده است. این دوچرخه مانند یک دوچرخه ی مسابقه به نظر می رسد. این دوچرخه زنجیره ندارد و از مواد ویژه و سنگین ساخته شده است. دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو
دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو

دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو

دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو

دوچرخه ی b1k، جدیدترین ایده ی پژو50 out of 100 based on 35 user ratings 910 reviews

@