کشف سیستم روشنایی هوشمند خودرو برای روزهای بارانی


کشف سیستم روشنایی هوشمند خودرو برای روزهای بارانیکشف سیستم روشنایی هوشمند خودرو برای روزهای بارانی
تیم تحقیقاتی دانشگاه کارنگی ملون موفق به طراحی سیستم هوشمند چراغ جلو خودرو شده اند که به راننده برای یافتن مسیر درست در شرایط بارندگی کمک می کند.

رانندگی در شرایط نامناسب آب و هوایی علاوه بر خطراتی که در پی دارد، بسیار استرس زاست و میدان دید راننده در نور کم و بارش سنگین برف و باران بشدت کاهش می یابد.
تیم تحقیقاتی دانشگاه کارنگی ملون به سرپرستی پروفسور «سرینیواسا ناراسیمهان» نمونه آزمایشگاهی از یک سیستم جدید چراغ جلوی خودرو طراحی کرده اند که می تواند میدان دید راننده را ارتقاء بخشد.
در قلب سیستم روشنایی هوشمند یک پروژکتور نوری دیجیتال و در مجاورت آن یک دوربین تصویربرداری تعبیه شده است؛ با تصویربرداری از قطرات باران، الگویی از پیش بینی محل افتادن قطرات بعدی توسط ریز پردازنده تهیه می شود.
با تخمین مسیر افتادن قطرات بعدی باران، حرکت پرتوهای نور در طول این مسیر غیر فعال و در این حالت نور از نقاط دیگر و از بین قطرات باران عبور داده می شود.
زمان تشخیص و مسیریابی قطره باران و واکنش سیستم به قطع نور تنها در ۱۳ میلی ثانیه اتفاق می افتد.
با توجه به غیرفعال شدن پرتوهای نور در زمان افتادن هر قطره، میزان روشنایی این سیستم با چراغ معمولی خودروها کمی متفاوت است، اما این سیستم باعث ارتقاء میدان دید راننده تا فاصله حدود چهار متری مقابل خودرو می شود.
نمونه آزمایشگاهی از این سیستم چراغ جلوی خودرو مورد آزمایش برنامه گرفته است و نتایج نشان می دهد که میدان دید راننده در هوای بارانی تا ۷۰ درصد بهبود یافته می یابد.
به گفته طراحان، عملکرد سیستم روشنایی چراغ جلوی خودرو در هنگام بارش باران بهتر از زمان بارش برف یا تگرگ است، اما محققان قصد دارند ضمن تکمیل و توسعه این سیستم، امکان استفاده از آن را بر روی خودروهای پر سرعت فراهم کنند.
هنوز زمان دقیقی برای تولید نمونه اولیه این محصول اعلام نشده است.
سیستم روشنایی هوشمند خودرو (سمت راست) می تواند ۷۰ درصد قطرات باران را ناپدید کند
کشف سیستم روشنایی هوشمند خودرو برای روزهای بارانی68 out of 100 based on 23 user ratings 448 reviews

@