دليل علمي به وجود آمدن شب يلدا


دليل علمي به وجود آمدن شب يلدادليل علمي به وجود آمدن شب يلدا
سلام دوستان عزيز
بعد از مدتي تقريبا زياد تاپيكي رو استارت مي زنم كه واقعا جالبه!
همه ما مي دونيم كه زمين به دور خود و به دور خورشيد مي چرخد!اما واقعا چرا فصل ها به وجود مي يان؟براتون مي گم:
اگه از قطب شمال به قطب جنوب ميله اي بكشيم،مداري به وجود مي ياد.اين مدار به صورت عمود نيست.بلكه حدودا 23.5 درجه متمايل است به سمت خورشيد.پس اگه زمين مداري مايل نداشت خورشيد در همه روزهاي سال به طور يكنواخت به زمين مي تابيد.اما اين تمايل مدار زمين باعث شده است كه خورشيد در لحظه 90 درجه (در نيمكره شمالي) مستقيم به نيمكره شمالي بتابد.اين زمان 1 تير مي باشد كه طولاني ترين روز سال نيز هست.اول تابستان را انقلاب تابستاني مي گويند.متذكر بشم كه اين لحظه در نيمكره جنوبي ابتداي زمستان و طولاني ترين شب سال هست.بعد از 180 درجه چرخش زمين،زمين به نقطه اي مي رسد كه در نيمكره شمالي طولاني ترين شب سال (1 دي) و در نيمكره جنوبي طولاني ترين روز سال هست.پس ديشب آغاز تابستان براي نيمكره جنوبي بوده است.اين روز به انقلاب زمستاني معروف هست.به اول بهار و اول پاييز هم به ترتيب اعتدال بهاري و اعتدال پاييزي مي گويند.در اين دو روز طول روز و شب تقريبا برابر هست.مي تونين براي تجسم بيشتر از دو تا پرتقال استفاده كنين!
پس مي بينيم كه همون 23.5 درجه انحراف باعث شده ما چنين فصل هاي زيبايي داشته باشيم و در نهايت چنين شب و روز هاي طولاني!
شب يلداتون مبارك باشه!
امين اسعدي74 out of 100 based on 19 user ratings 394 reviews

@