مشاهده یک انفجار رادیویی کیهانی عجیب


مشاهده یک انفجار رادیویی کیهانی عجیبمشاهده یک انفجار رادیویی کیهانی عجیب
اخترشناسان استرالیایی موفق به رصد پدیده عجیبی موسوم به انفجار رادیویی سریع در فاصله 5.5 میلیارد سال نوری از زمین برای نخستین بار شدند.
مشاهده یک انفجار رادیویی کیهانی عجیب
این انفجار کیهانی بسیار کوتاه شامل جرقه سریع امواج رادیویی از یک منبع ناشناخته در فضا بود.
در طی چند سال گذشته اخترشناسان موفق به رصد پدیده جدیدی شدند که شامل انفجار سریع امواج رادیویی است که در مدت چند میلی‌ثانیه روی می‌دهد؛ این پدیده نخستین‌بار در سال 2007 با استفاده از تلسکوپ رادیویی پارکیز (Parkes) در شرق استرالیا رصد شد.
پس از آن شش انفجار دیگر در داده‌های تلسکوپ پارکیز و هفت انفجار نیز در داده‌های تلسکوپ آرسیبو (Arecibo) در پورتوریکو مشاهده شدند.
اخترشناسان هیچگاه موفق به رصد مستقیم این انفجارها نشده بودند؛ اما گروهی از اخترشناسان در دانشگاه فناوری سوینبرن در استرالیا روش جدیدی را ابداع کردند که امکان شناسایی آنی انفجارهای امواج رادیویی را فراهم می‌کند.
محققان با استفاده از تلسکوپ پارکیز موفق به رصد یک انفجار سریع امواج رادیویی در فاصله 5.5 میلیارد سال نوری از زمین شدند.
سایر تلسکوپ‌های زمینی و فضایی باتوجه به موقعیت این انفجار، آماده انجام رصد در طول موج‌های دیگر شدند؛ با استفاده از تلسکوپ فضایی سوئیفت، نور در منطقه اشعه ایکس مشاهده شد و دو منبع اشعه ایکس در این موقعیت شناسایی شدند؛ دو منبع اشعه ایکس با استفاده از تلسکوپ نوری Nordic بررسی شدند و در نهایت محققان موفق به شناسایی دو کوازار شدند که می‌توان گفت سیاهچاله‌های فعال هستند.
نتایج این تحقیق در مجله Royal Astronomical Society منتشر شد.68 out of 100 based on 43 user ratings 718 reviews

@