احتمال وجود دو سیاره‌ی دیگر پس از پلوتو در منظومه شمسی


احتمال وجود دو سیاره‌ی دیگر پس از پلوتو در منظومه شمسیاحتمال وجود دو سیاره‌ی دیگر پس از پلوتو در منظومه شمسی
تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته از وجود حداقل ۲ سیاره‌ی دیگر پس از مدار پلوتو در حال گردش دور خورشید خبر می‌دهد. این تحلیل بر مبنای محاسبه‌ی اجرام گذر کرده از نپتون، قسمت‌هایی از فضا که در بر گیرنده‌ی کمربند کویپر است، دیسک فشرده منظومه شمسی و ابر اورت ارائه شده است.
احتمال وجود دو سیاره‌ی دیگر پس از پلوتو در منظومه شمسی
۱۲ مورد از اجرام آسمانی که اجرام فرانپتونی (ETNO) خوانده می‌شوند به جای اینکه مطابق انتظارات، بصورت تصادفی در حال حرکت در فضا باشند، الگوهای حرکتی متقارنی از خود نشان داده‌اند. نخستین جرم فرانپتونی شناسایی شده، پلوتو بود که اکنون بعنوان بخشی از سیستم سیاره‌ای منظورمه‌ی شمسی در نظر گرفته می‌شود. کارلوس د لا فوئنته مارکوس که از محققان دانشگاه مادرید است در بیانیه‌ی منتشر شده چنین می‌گوید:
این اجرام مازاد، با پارامترهای مداری غیرمنتظره‌ی خود باعث شده‌اند به این عقیده برسیم که نوعی نیروی نامرئی در حال تغییر توزیع المان‌های مداری ETNO است. تصور می‌کنیم محتمل‌ترین توضیح، وجود سیاره‌هایی ناشناخته فراتر از نپتون و پلوتو است.
این مطالعه بر مبنای محاسبه‌ی اثرات گرانشی یک جرم بزرگ بر جرم کوچک‌تر در اجرام دوردست به اجرا درآمده است.
در صورت تایید نتایج بدست آمده، ممکن است مطالعه‌ی ما برای ستاره‌شناسی به معنای واقعی انقلابی باشد.
این تحقیق در نشریه‌ی Monthly Notices متعلق به جامعه‌ی ستاره‌شناسی رویال منتشر شده است.74 out of 100 based on 59 user ratings 334 reviews

@