نخستین جرقه عظیم خورشیدی سال 2015


نخستین جرقه عظیم خورشیدی سال 2015نخستین جرقه عظیم خورشیدی سال 2015
رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا تصاویر ویدئویی از جرقه خورشیدی کلاس ایکس را در لکه خورشیدی موسوم به AR12297 ثبت کرد.
نخستین جرقه عظیم خورشیدی سال 2015
این جرقه خورشیدی در ساعت 16:22 به وقت گرینویچ روز چهارشنبه یازدهم مارس (20 اسفند ساعت 19:52 به وقت تهران) در لکه خورشیدی موسوم به منطقه فعال 12297 روی داد.
این جرقه خورشیدی عظیم از کلاس X2.2‌ بود که قدرتمندترین جرقه خورشیدی از ابتدای سال 2015 محسوب می‌شود.
منطقه فعال 12297 طی روزهای گذشته چندین جرقه کلاس متوسط داشت، اما جرقه عظیم عصر چهارشنبه باعث قطعی یک ساعته ارتباطات رادیویی با فرکانس بالا در منطق گسترده‌ای از آمریکا شد.
به گفته محققان مرکز پیش بینی آب و هوای فضایی آمریکا (SWPC)، احتمال قطعی مجدد فرکانس‌های رادیویی در صورت وقوع جرقه‌های بعدی در این منطقه فعال خورشید وجود دارد.
همچنین طوفان ژئومغناطیسی متوسطی برای روز جمعه 13 مارس (22 اسفند) در نتیجه سه فوران تاج خورشیدی (CMEs) که هفته گذشته به وقوع پیوستند، پیش‌بینی شده است.
نخستین جرقه عظیم خورشیدی سال 2015 جرقه خورشیدی در منطقه فعال AR1229774 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

@