تنها ماهواره کاربردی ایران کنج اتاق تمیز، پیر می‌شود!


تنها ماهواره کاربردی ایران کنج اتاق تمیز، پیر می‌شود!تنها ماهواره کاربردی ایران کنج اتاق تمیز، پیر می‌شود!

سرویس : علمي و فناوري - علم و فناوري ايران


معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با تاکید بر این که ماهواره مصباح آماده پرتاب است، گفت: به دلیل در اختیار نداشتن موشک حامل، پرتاب این ماهواره به تعویق افتاده است.دکتر عبدالرضا صمیمی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری ایسنا طراحی و ساخت ماهواره مصباح را مربوط به دهه 1380 دانست و افزود: کار طراحی و ساخت این ماهواره در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات از 10 سال قبل آغاز شد.وی با بیان اینکه طراحی و ساخت این ماهواره به پایان رسیده است، اظهار کرد: ماهواره مصباح تنها ماهواره کاربردی و واقعی است که ساخته شد.صمیمی به چالش‌های پرتاب این ماهواره اشاره کرد و گفت: ماهواره‌هایی که تاکنون پرتاب شده از نوع ماهواره کوچک است ولی با توجه به طراحی ماهواره مصباح، موشک حامل مورد نیاز آن را در اختیار نداریم.معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اضافه کرد: در صورتی که موشک حامل مهیا شود، ماهواره مصباح آماده پرتاب خواهد شد.وی با تاکید بر این که این ماهواره در حال حاضر در اتاق تمیز نگهداری می‌شود، ادامه داد: این ماهواره دارای ماموریت‌های مخابراتی و تصویربرداری است.به گزارش ایسنا، مصباح ماهواره‌ای است مخابراتی- تحقیقاتی که در مدار ارتفاع پایین LEO به دور زمین می‌چرخد. مأموریت این ماهواره برای انتقال دیتا میان ایستگاه‌های زمینی به صورت ذخیره و ارسال غیر همزمان ( Store and Forward ) مانند پیام‌های کوتاه و فکس، اطلاعات مربوط به شبکه‌های آب و برق و گاز، قرائت از راه دور کنتور، دریافت و ارسال اطلاعات ایستگاه‌های مختلف مانند هواشناسی و زلزله شناسی و همچنین دریافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال کاربرد تعیین شده است.

ما میتوانیم

انتهای پیام56 out of 100 based on 21 user ratings 196 reviews

@