تصویر نجومی روز ناسا 16 اسفند 1394: فوران خورشیدی از منظر رصدخانه دینامیکی خورشیدی


تصویر نجومی روز ناسا 16 اسفند 1394: فوران خورشیدی از منظر رصدخانه دینامیکی خورشیدیتصویر نجومی روز ناسا 16 اسفند 1394: فوران خورشیدی از منظر رصدخانه دینامیکی خورشیدی
یکی از نماهای بسیار زیبای خورشید فوران های سطح آن است. در سال 2011 رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا، SDO، عکس بسیار زیبایی از یکی از این فوران ها گرفت.

تصویر نجومی روز ناسا 16 اسفند 1394: فوران خورشیدی از منظر رصدخانه دینامیکی خورشیدی
این انفجار دراماتیک در ناحیه فرابنفش ثبت شد و 90 دقیقه طول کشید. این فوران انقدر بزگ بود که کل زمین زیر این انفجار به آسانی جا می گرفت.

منبع:وب سایت علم دیلی74 out of 100 based on 39 user ratings 514 reviews

@