اولين ارتعاشات نوراني کائنات


اولين ارتعاشات نوراني کائناتاولين ارتعاشات نوراني کائنات
اولين ارتعاشات نوراني کائنات


مرکز مطالعات ملي فضايي روز جمعه اعلام کرد ماهواره "پلانک" موفق شد به دماي مورد نظر براي آغاز مطالعه پيرامون اولين تشعشعات نوراني کائنات که 380هزار سال پس از "بيگ بنگ" بوجود آمده دست يابد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، اين ماهواره که به تجهيزات فرکانس بسيار بالا مجهز است موفق شد به دماي منهاي 273 درجه سانتيگراد دست يابد که فقط يک دهم درجه سانتيگراد با دماي صفر مطلق فاصله دارد.
اين اولين بار در جهان است که دانشمندان موفق مي شوند به چنين دماي پاييني در فضا دست يابند.


دانشمندان و ستاره شناسان اميدوارند با کمک اين تجهيزات جديد بتوانند از راز اولين لحظات تولد کائنات پرده بردارند.
ماهواره پلانک که در 14 ماه مه و همزمان با تلسکوپ فضايي "هرشل" به فضا پرتاب شد برنامه است کوچکترين نوسانات تشعشعات نوراني باقي مانده از دوران تشکيل کائنات را ثبت کند.


اين يافته ها مي تواند به دانشمندان در توضيح و تبيين چگونگي تشکيل کائنات کمک کند. دانشمندان معتقدند تغييرات دما در اين تشعشعات که در تمامي کائنات پراکنده است مي تواند وجود اولين هسته هاي ماده را ثبت و بيان کند که سنگ بناي اتم ها در تشکيل جهان محسوب مي شود.

ماهواره "کوبه" که در سال 1989 به فضا پرتاب شد اولين نوع از اين وسيله براي شناسايي و ثبت تشعشعات نوراني بسيار کهن باقي مانده از زمان تشکيل جهان بود.
اين در حالي است که ماهواره پلانک تجهيزاتي در اختيار دارد که هزار برابر حساس تر و دقيق تر از تجهيزات ماهواره "کوبه" است68 out of 100 based on 33 user ratings 358 reviews

@