ستاره شناسان انگليسي: کهکشاني که خورشيد توليد مي‌کند


ستاره شناسان انگليسي: کهکشاني که خورشيد توليد مي‌کندستاره شناسان انگليسي: کهکشاني که خورشيد توليد مي‌کند
ستاره شناسان انگليسي:
کهکشاني که خورشيد توليد مي‌کند ....

جام جم آنلاين: ستاره شناسان انگليسي با کمک تلسکوپ «آپکس» کهکشان جديدي را کشف کردند که قادر است در هر سال 250 خورشيد توليد کند.
ستاره شناسان انگليسي: کهکشاني که خورشيد توليد مي‌کند


محققان دانشگاه دورهام انگليس با کمک تلسکوپ «آپکس» واقع در کوههاي آند و ارتفاع 5 هزار متري از سطح دريا موفق شدند اين کهکشان جديد را که SMM J2135-0102 نام دارد کشف کنند.
اين کهکشان آنچنان دور است که وقايعي که اکنون در آن مشاهده مي شوند 10 ميليارد سال قبل رخ داده اند. به اين دليل اين ستاره شناسان موفق شده اند براي اولين بار اندازه گيري هاي مستقيمي از ابعاد و نور مناطق تشکيل ستارگان در جهان نخستين (تنها حدود 4 ميليار سال پس از بيگ بنگ) به دست آورند.
اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند:«ما دريافتيم که SMM J2135-0102 در حال توليد ستارگان با يک ريتم برابر با حدود 250 خورشيد در هر سال است».
براساس گزارش نيچر ، اين کهکشان جديد به دليل جرم بسيار زيادي که دارد حتي از فاصله 10 ميليارد سال نوري نيز بسيار درخشان ديده مي شود.
بزرگنمايي 32 برابر تلکسوپ «آپکس» ، جزئيات بي سابقه اي را از ابعاد و جرم اين کهکشان ارائه کرده است. اين بزرگنمايي اجازه مي دهد که دانشمندان ابرهاي منشاي تشکيل ستارگان را در داخل اين کهکشان و در مقياس بسيار جزئي حتي برابر با چند صد سال نوري شناسايي کنند.
نتايج اين رصدها حاکي از آن است که اين «کارخانه هاي ستاره سازي» از نظر ابعاد بسيار شبيه به ابرهاي تشکيل دهنده ستارگان در کهکشان راه شيري هستند اما 100 برابر درخشان تر از ابرهاي حاضر در کهکشان راه شيري به نظر مي رسند.
اين کشف نشان مي دهد که تشکيل ستارگان در اولين فازهاي زندگي کهکشانها فرايندي بسيار نيرومند بوده است.74 out of 100 based on 39 user ratings 514 reviews

@