کره زمین


کره زمینکره زمین
کره زمین
کره زمینمجله نشنال جغرافی تصاویری را از منظومه خورشیدی منتشر کرد که از مونتاژ و کنار هم برنامه دادن عکسهایی حاصل شده اند که کاوشگرهای ناسا تهیه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگرهایی که در مدار سیارات مختلف منظومه خورشیدی برنامه دارند تاکنون توانسته اند تصاویری تماشایی از سیارات محل ماموریت خود تهیه کنند. به ویژه کاوشگر وویاجر که اکنون به مرزهای منظومه خورشیدی رسیده است با عبور از کنار تمام سیارات توانسته از اجرامی که در اطراف خورشید می گردند عکسبرداری کند.

اکنون مجله نشنال جغرافی تصاویری را منتشر کرده است که با ترکیب این عکسها نمایی تماشایی از منظومه خورشیدی را ارائه می کنند.

منظومه خورشیدی مونتاژ شده

این مونتاژ تصاویر فضاپیمای وویاجر، 8 سیاره به اضافه چهار قمر مشتری و سحابی گل کاغذی (Rosette Nebula) را نشان می دهد که از افق قمر زمین دیده می شوند. علاوه بر سیارات و قمرهایی که در این عکس مونتاژ شده دیده می شوند، منظومه خورشیدی ما از یک ستاره، سیارکها، ستارگان دنباله دار و خرده سیاراتی چون پلوتون تشکیل شده است.

سیاره مریخ
کره زمین
هرچند مریخ یکی از نزدیکترین همسایگان زمین است باوجود این، هنوز 69 میلیون کیلومتر از ما فاصله دارد. این نشان می دهد که منظومه خورشیدی تا چه حد وسیع است. این دانشمندان در سالهای اخیر درباره اسرار آب و هوای مریخ و شواهدی از حضور آب در سیاره سرخ مطالعه کرده اند

74 out of 100 based on 49 user ratings 274 reviews

@