آشنائی با اهداف و ماموریتها و اعضاء سازمان فضائی


آشنائی با اهداف و ماموریتها و اعضاء سازمان فضائیآشنائی با اهداف و ماموریتها و اعضاء سازمان فضائی
آشنائی با اهداف و ماموریتها و اعضاء سازمان فضائی ایران (ایسا)آشنائی با اهداف و ماموریتها و اعضاء سازمان فضائی
سازمان فضائی ایران به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضائی کشور و امور مقرر در ماده 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است. باتصویب اساسنامه آن توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ 22/03/84 فعالیت رسمی خود را در زمینه فناوری فضائی آغاز کرد. ماموریت های اصلی سازمان فضائی ایران عبارتند از : (ماموریت اول) :به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضائی کشور و امور مطالعاتی و مهندسی و طراحی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضائی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضائی در داخل و خارج کشور و تجمیع فعالیتهای حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضائی ایران با استفاده ازامکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.( ماموریت دوم ) : تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت در بخش فضائی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط.( ماموریت سوم ) : انجام مطالعات به منظور تدوین سیاستهای طراحی و ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره های تحقیقاتی و کاربردی و ارائه خدمات فضائی.( ماموریت چهارم ) : مطالعه و کاوش و آموزش های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری فضائی.( ماموریت پنجم ) :بررسی نیازها و اجرای طرحهای ماهواره ای و سایر فناوری های فضائی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضائی.( ماموریت ششم ) :مشارکت در اجرای طرحهای ماهواره ای منطقه ای و ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات.( ماموریت هفتم ) : اعطای مجوز برای فعالیتهای فضائی به منظور بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضائی که شامل ماهواره ها و ایستگاه های اخذ مستقیم و ایستگاهای ارسال مستقیم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط می شود.( ماموریت هشتم ) : همکاری با مراجع زیربط برای تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیر دولتی برای انجام امور اجرائی و تحقیقاتی فضائی در بخش های مختلف کشور.( ماموریت نهم ) : نمایندگی و عضویت و حضور در مجامع و اتحادهای منطقه ای و بین المللی ذیربط به منظور حفظ مانفع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات.

اعضاء شورای عالی فضائی عبارتند از :
رئیس جمهور : رئیس شورا(1)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(2)
وزیر علوم و تحقیقات و فناوری(3)
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(4)
وزیر امور خارجه(5)
وزیر صنایع و معادن(6)
وزیر راه و ترابری(7)
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(8)
رئیس سازمان صدا و سیما(9)
رئیس سازمان فضائی ایران : دبیر شورا(10)
سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضائی(11)
برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید :
◊ بیوگرافی ریاست سازمان فضایی ایران
http://www.isa.ir/main.aspx?page=data&pageID=biography

◊ پیام معاون وزیر و ریاست سازمان فضایی ایران
http://www.isa.ir/main.aspx?page=data&pageID=message

◊ اساسنامه سازمان فضایی ایران
http://www.isa.ir/main.aspx?page=dat...saconstitutionBmw هواپیما میسازد!

1:

اینا همش کشکه!


74 out of 100 based on 49 user ratings 274 reviews

@