مهندسی صنایع


مهندسی صنایعمهندسی صنایع
مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایعمهندسی صنایع یکی از شاخه‌های مهندسی می‌باشد که با طراحی، پیاده سازی و بهبود سیستمهای یکپارچه ای از انسان (human)، سرمایه، مواد (material)، اطلاعات (information)، تجهیزات (instrument) و انرژی (energy)مرتبط می‌باشد . این رشته بر پایه دانش تخصصی در علوم ریاضی، طبیعی، اجتماعی و نیز قوانین و روشهای تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی بنا شده است به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتایج حاصل از سیستم‌های یکپارچه بپردازد .[۱]
در سیستم‌های تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)، مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان، پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.


هم‌چنین علم مهندسی صنایع راجع به مدیریت عملیات، مهندسی سیستم‌ها، مهندسی تولید و مهندسی ساخت یا مهندسی سیستم‌های ساخت آگاهی می‌دهد؛ وجه تمایز مهندسی صنایع به شرکت داشتن نقطه نظرات دانش آموختگان آن در کارشان باز می‌گردد. این رشته عموماً به‌عنوان مهندسی مدیریت یا مدیریت مهندسی، یا حتی مهندسی سیستم‌های سالم مطرح است. (در یک جمله هزینه و زمان کمتر برای بازده و راندمان بالاتر)


اهداف و ویژگیهای مهندسی صنایع:
نخستین نكته‌‌ای كه كه باید بدان توجه كرد ، پویایی پنهانیست كه در ذات تعاریف فوق نهفته است ؛ این جملات بیانگر حركتی مداوم و همیشگی هستند ، حركتی در جهت آنچه كه بهتر است یعنی بهبود مستمر ، حركتی كه هیچگاه متوقف نمی‌شود . شما برنامه‌ریزی می‌كنید ، تصمیم می‌گیرید ، به اجرا درمی‌آورید ، تجزیه‌وتحلیل می‌نمایید و آنگاه از نتایج حاصل جهت برنامه‌ریزیهای آتی بهره می‌برید ؛‌ این چرخه‌ایست كه هیچگاه از حركت باز نخواهد ایستاد و همواره رو به سوی بهبود دارد ، چرا كه ایستایی یعنی مرگ و مجموعه‌های پویایی چون واحدهای صنعتی - خدماتی هیچگاه به مرگ تمایل ندارند .


نكته دوم آنكه هیچ‌یك از تعاریف فوق به‌تنهایی قادر به بیان آنچه مهندسی صنایع ادعا می‌كند نیستند ، بلكه این‌دو مكمل یكدیگرند . گفته‌ایم كه ویژگی بارز مهندسی صنایع در تفكر بهبود مستمر وضعیت موجود بوده و هرگز از وضعیت موجود راضی نیست و تلاش می‌نماید تا به سوی وضعیتی مطلوبتر حركت نماید . در وهله اول ، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم است كه حركتیست به سوی هدف ، اما در گام بعدی به‌كارگیری و اجرای برنامه یا تصمیم و سپس تجزیه‌وتحلیل نتایج ، تضمین‌كننده صحت آن می‌باشند . گرایش تولید صنعتی به نگرش نظام‌مند ، منظم و علمی گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها نیازمند است و در نقطه مقابل ، برنامه‌ریزی و تحلیل نیز به نگرش اجرایی ، كاربردی و تجربی تولید صنعتی نیاز دارد .


نكته سوم ، دیدگاه انجام‌دهی و هماهنگ‌سازی است ، چراكه مهندسی صنایع گاه باید عوامل متضادی چون نیروی انسانی ، ماشین‌آلات ، زمان ، تجهیزات ، سرمایه ، ساختمان و مواد را در قالب یك مجموعه صنعتی - خدماتی آنچنان هماهنگ سازد تا مطلوبیت لازم در كیفیت و كمیت تولید را بدست آورد . این مساله ، ویژگی دیگری را یادآور می‌شود كه همانا تفكر كل‌گرا ، جامع و نظام‌مند مهندسی صنایع می‌باشد . وی در هنگام برخورد با هر مجموعه ، پیش از آنكه به جزئیات بپردازد ، آنرا به ‌صورت كلی مشاهده می‌نماید و به تعبیری از بالا یا بیرون نگاه می‌كند ؛ او اجازه نمی‌دهد تا یك بخش كوچك از آن مجموعه چنان مجذوبش نماید كه از سایر قسمتها غافل گردد و ارتباط بخشهای دیگر را با آن جزء نبیند . وی می‌داند كه همكاری تمام آن مجموعه است كه كارایی كل را بدست می‌دهد و انتظاری كه از مجموعه می‌رود با هماهنگی تمام اجزا برآورده می‌گردد . گفته شد كه مهندسی صنایع با مجموعه‌های پویایی چون واحدهای صنعتی - خدماتی روبروست . هر مجموعه پویا دارای یك‌سری داشته‌ها یا ورودی‌ها ، یك‌سری ستاده‌ها یا خروجی‌ها و همچنین فرایندیست كه این داشته‌ها را به ستاده‌ها تبدیل نماید . ویژگی مهندسی صنایع ،‌ مشاهده هم‌زمان این سه عامل است و این مساله خود موجب درك ارتباط بین مجموعه‌ها و عوامل مختلف و اقدام در جهت هماهنگ‌سازی و انجام آنها می‌شود . یك مهندس صنایع چنانچه بتواند ورودی‌ها و خروجی‌ها را اعم از فیزیكی و غیرفیزیكی در ذهن خود تصویر نماید و همچنین پردازشها و فرایندهای تبدیل این ورودی‌ها به خروجی‌ها را مرور كند ، آنگاه به یقین خواهد توانست سازمان را به‌ بهترین نحو اداره نماید .


نكته چهارم ، اصل بیشینه‌سازی كلی است كه به‌طور ذاتی در این تعاریف به چشم می‌خورد ؛ اگر شما یك مجموعه را بصورت جامع و نظام‌مند مشاهده كردید ،‌ درست نیست كه تنها سعی نمایید یك جزء آن را در مطلوب‌ترین وضعیت و سطح ممكن نگه دارید و از سایر اجزا غافل بمانید ؛ مهندسی صنایع می‌گوید كل این مجموعه ، یعنی تمامی اجزای آن در ارتباط با هم و به صورت هماهنگ باید در یك سطح مطلوب برنامه گیرند تا مطلوبیت كل مجموعه در بالاترین سطح برنامه گیرد.


نكته پنجم واژه موثر در تعریف ذكر شده ، است ؛ اصولا در مهندسی صنایع مفهوم بهره‌وری كاربرد فراوانی دارد ؛ بهره‌وری خود انواع مختلف دارد و عموما به صورت نسبت خروجی‌ها (ستاده‌ها) به ورودی‌ها (داده‌ها) تعریف می‌گردد . دو ركن اساسی در افزایش بهره‌وری هر مجموعه ، كارایی و اثربخشی می‌باشند . كارایی نشان‌دهنده میزان كل فعالیت می‌باشد حال با هر مقصودی كه می‌خواهد انجام شده باشد ، اما اثربخشی مبین آن قسمت از فعالیت است كه در راستای رسیدن به هدف مجموعه انجام شده است ؛ به‌كارگیری واژه موثر نیز به همین معنا می‌باشد .


نكته ششم آن است مهندسی صنایع از روشهای علمی جهت انجام كارهایش استفاده می‌نماید . روشهای علمی روشهایی هستند كه كه در موارد متعدد از بوته آزمایش و تجربه گذشته‌اند و به بیان بهتر استاندارد گردیده‌اند و این دل‌مشغولی مهندسی صنایع است كه سعی می‌كند در هر چرخه برنامه‌ریزی ، اجرا و تجزیه‌وتحلیل ، روشهای مستند و استانداردی را در امور مختلف طراحی كند ، آنها را از حالت تجربه‌نشده خارج نماید و وارد ذات فرایند داخلی آن مجموعه نماید . دانش مهندسی صنایع سعی می‌نماید برای تمامی شرایط ، روشهای علمی خاصی را طراحی كند تا در موارد مشخص ، این روشها را به عنوان ابزاری در اختیار مدیر برنامه دهد .

دانش پایه ای مهندسی صنایع:
دانشهای ریاضی،آمار و کامپیوتر نقش اساسی را ایفا می کنند.ابزارهایی نظیر بهینه سازی،فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی در مهندسی صنایع حرف اول را می زنند.در دوره لیسانس مهندسی صنایع و به طور کل در دوره های این رشته،هدف این است که با تمرکز روی این دانش های پایه ای،به تحلیل های اقتصادی،برنامه ریزی و کنترل،طراحی تاسیسات،سیستم های تولیدی و تحلیل مشاغل برسیم.لازم به توضیح است دانش استفاده شده در مهندسی صنایع،بر اساس متغیرهای گسسته است ،در حالی که در سایر رشته ها بر اساس متغیرهای پیوسته می باشد.یعنی در مهندسی صنایع بیشتر،جبر خطی استفاده می شود و این دقیقا نوعی از دانش ریاضی است که در سایر رشته ها کمتر مورد تاکید برنامه می گیرد.دلیل تاکید بیش از حد مهندسی صنایع بر این نوع دانش ریاضی،این است که ما با چیدمان محصولات،دسته بندی آنها،طراحی لی اوت کارخانه و ... سر و کار داریم.می توان گفت فرهنگ ریاضی متفاوتی بین این رشته و رشته های دیگر وجود دارد.
اما چرا آمار مهم است؟موضوعاتی مانند کنترل کیفیت،شبیه سازی و فرآیندهای تصادفی همه وهمه با آمار سر و کار دارند.ارزیابی ریسک،برنامه ریزی تولید و به طور کلی مطالعه ی سیستم ها همه به آمار نیاز دارند و اینها همه کارهای مهندسین صنایع است.


حوزه های گوناگون مهندسی صنایع:
مدیریت کیفیت،مهندسی مجدد
مهندسی معکوس،الگوبرداری
شش سیگما
مهندسی ارزش
تفکر ناب،تولید ناب
سازمان های یادگیرنده،تریز
مدیریت پروژه
مدیریت ریسک
مدیریت استراتژیك
مدیریت منابع انسانی
مدیریت زنجیره تامین
برنامه ریزی منابع انسانی
تئوری بهینه‌سازی
تحقیق در عملیات
هیوریستیك‌ ها،مهندسی فاکتورهای انسانی
مدیریت دانش،برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

كلياتي درباره درياها و اقيانوس‌ها

1:

رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش یک رشته منحصربفرد، میان رشته ای در مجموعه مهندسی هست که در سال 1389 بنا به پیشنهاد گروه محاسبات نرم ایجادو مشخصات، برنامه ها وسرفصلهای دروس اون به دانشگاههای مربوطه ابلاغ گردید.این رشته ارتباط تنگاتنگی با رشته هوش مصنوعی دارد و شاید بتوان اونرا شاخه ای از محاسبات نرم در هوش مصنوعی به حساب آورد و به همین دلیل در حوزه های علوم دانش، محاسبات نرم، علوم کامپیوتر(علوم رایانه)، مدیریت فن آوری اطلاعات و مدیریت کارآیی کسب و کار بخوبی قابل تعریف می باشد در همین زمینه می توان به کاربرد خاص و مورد مطالعاتی(Case Study) رشته علوم اقتصادی و شاخه های وابسته به اون اشاره داشت.


آینده رشته

کاربردي بودن اين رشته در فضاي علوم محاسباتی، تکنولوژی اطلاعات، علوم اقتصادي و علوم تصميم گيري از مزایای منحصر به فرد این رشته می باشد.


روش های استخراج
هدف از ایجاد این رشته نهادینه کردن اون در دستگاهها و بخشهايي هست که سياست گذاري از وظائف اونهاست، و در دستگاههاي اجرايي دولتي و دستگاههاي تصميم گير مانند معاونت راهبردي و موسسه مالي مرکزي کاربرد تخصصي دارد.


مفاهيم معدنکاری
رشته مهندسي دانش و علوم تصميم در الگوهاي تصميم گيري کشور کاربرد دارد و حتی می تواند در رهیافتهای الگوها نیز قابلیتهای منحصر به فردی داشته باشد (مانند الگوی نظام جامع کشور منجمله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ..)

ارتباط با سایر گرایشها و رشته ها

از دروس ارائه شده این رشته می توان به ارتباط این رشته با سه رشته اصلی کامپیوتر در دو شاخه علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، مدیریت شاخه مدیریت دانش، مهندسی صنایع، علوم اقتصادی گرایشهای مهندسی(نظیر مهندسی مالی، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و..) پی برد که در این رشته ها ارتباط با علوم کامپیوتر، علوم اقتصادی و بالاخص هوش مصنوعی بدلیل ماهیت مدلسازی اون مشهود هست.


کاربردها

از اونجا که مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی (KM) در دسترس برنامه دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی هست، این رشته به تحلیل ساختارهای علمی و در دسترس برنامه دادن نظامند اونها جهت کاربردهای تصمیم گیری و زمینه های کاربردی مانند روانشناختی(نمونه تحلیل منابع انسانی)، اجتماعی(نمونه تحلیل آسیبهای اجتماعی) و بالاخص اقتصادی هست(نمونه بازار بورس)و حتی در بعضی از علوم زیست محیطی و نیز مدیریت ساختاری دانش در ساوقتها می تواند مدل ارائه نماید.


سنگ های رسوبی
تا بتوان نسبت به عینیت بخشیدن به ذهنیت ها، و هستفاده از ابزارهای صحیح اقدام نمود.


روش جابجائی ناپيوستگی (ddm)
هدف این رشته ایجاد ساختار مبتنی بر بستر سازی و مدلسازی شرایط مجازی، تحلیل و تصمیم با هستفاده از مدلهای محیطی و تسریع در پاسخگویی مبتنی بر چهارچوبهای دانش می باشد.


مواد شيميايي منبسط شونده
اگر چه رشته های علوم ریاضی و مرتبط با اون دارای کاربردهای مختلف در ارائه مدل می باشد اما همچنان مسائل زیادی در چهارچوب علوم ریاضی قابل حل نمی باشند، از اینرو بنظر می رسد با ترکیب علوم مختلف (نظیر مهندسی، ژنتیک و حتی شیمیایی) بتوان روشهای مهندسی نوینی در جهت پاسخگویی به این نیازها هستخراج نمود.


فلوریت fluorite
مهندسی دانش در همین چهارچوب تعریف می گردد.


نقش فعالیتهای معدنی در کاهش فقر
[۳]

اجزا و ساختار رشته

همانطور که از نام این رشته مورد هستنباط هست این رشته دارای دو بخش می باشد:
 • بخش اول: علوم تصمیم (Decision Science): هدف در این بخش تربیت مهندسان با قابلیت شناسایی، و تصمیم سازی مناسب جهت راهکار سازی درست و نیز گزینش راهکار صحیح در افزایش بهره وری، کارایی، ارتقا در ساوقته، شبکه ها، و جامعه می باشد.
 • بخش دوم: مهندسی دانش (Knowledge Engineering): هستخراج دانش، و تعیین نحوه عدم قطعیت اون (نظیر جنس احتمالی بودن، امکانی بودن) و روشهای بررسی دانش بطوری که قدرت هستنباط و تحلیل در ساوقت، محیط و بکارگیری علومی نظیر داده کاوی جهت تحلیل داده و هستخراج الگو مناسب و حتی کاربردهایی دنیای اطلاعات و ارتباطات نظیر وب (وب معنایی) و..

  مد نظر باشد در زمره این بخش هست.
در این رشته هستفاده از محاسبات تکاملی، محاسبات چندعامله، فضا سازی تصمیم و تصمیم گیری چندمعیاره، یادگیری مدل، تخمین سازی محیط، میزان مطلوبیت، شاخصهای تصادفی فرآیند، کاهش خطاهای ناخواسته و هستفاده از درجه ریسک پذیری، مدلهای پژوهشی یا تحقیق در عملیات، بهینه سازی یافتارها یا پردازش تکاملی، داده کاوی، انباره داده، و هستراتژی مدیریت بسیار قوی مورد توجه هست.
ترکیب درست اجزا

برخی تصور می نمايند که در نام این رشته بخش دوم به بخش اول تقدم دارد و نام این رشته باید مهندسی دانش و علوم تصمیم در نظر گرفته می شد.

اگرچه با توجه به اهداف این رشته و عمومیت دانش علوم تصمیم نسبت به مبحث مهندسی دانش به نظر می رسد ترکیب حاضر یعنی رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش عنوان صحیح تری برای این رشته می باشد.

پذیرش دانشگاهها

در حال حاضر دو دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی) و دانشگاه امیرکبیر در این رشته دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می نمایند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به تازگی اقدام به راه اندازی این رشته نموده هست و احتمالا در مقطع دکتری نیز نسبت به ایجاد این رشته در سالهای آتی اقدام خواهد شد.

در این میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهت ایجاد امکان آموزش از راه دور، دوره مجازی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر-علوم تصمیم و مهندسی دانش را در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه کرده هست که در اون کلیه دروس به صورت الکترونیکی آموزش داده می شوند.

برای دریافت اطلاعات مربوط به این دوره می توان به آدرس .: Dr.Mehdi Ghatee :علوم كامپيوتر-آموزش الكترونيكي مراجعه نمود.

مهندسی دانش یا مدیریت دانش

همانطور که در مدیریت تکنولوژی و مهندسی تکنولوژی خاستگاه در منشا متفاوت هست در ساختار دانش نیز دو مقوله مدیریت و مهندسی علی رغم وجوه تشابه زیاد در منشا دارای اختلافات بنیادین می باشد.

بطور کلی مدیریت به مباحث علوم انسانی پرداخته و از اطلاعات فنی یا تخصصی فارغ می باشد و بیشتر به جنبه ی شغل آفرینی، اقتصاد و جامعه شناسی و علومی از این قبیل پرداخته میشود در علوم مهندسی عملا مباحث فنی مورد نظر می باشد تا به ارائه راه حلهای مناسبی جهت بهبود کیفیت تولید، بازدهی بالا نائل گردد.در تعریف مدیریت دانش رویکرد نظام مند یافتن، درک کردن و هستفاده از دانش برای دستیابی به اهداف ساوقتی هست و از طریق کاهش وقت و هزینهٔ آزمایش و خطا یا تکرار، ایجاد ارزش می‌کند ولی مهندسی دانش مدلسازی حقایق و ایجاد پارامترها با توجه به شرایط محیطی و نیازمندیهای مدل می باشد تا بتوان راهکار مناسب را از مدل هستخراج کرد در تعامل بین مدیریت دانش و مهندسی دانش، مهندسان دانش در ساوقت هستخراج دانش خبرگان ساوقت و مستندسازی تجارب را برعهده دارند بطوریکه انجام این مسئولیت مستلزم آگاهی از شیوه‌های گوناگون هستخراج دانش ضمنی خبرگان و بهره‌گیری از بهینه‌ترین شیوه هست.

از دیگر وظایف مهندسان دانش می‌توان به همکاری در برگزاری انجمن‌های خبرگی، انجام فرایندهای درخواست دانش و...

اشاره داشت که انجام هریک از وظایف مذکور نیازمند گذراندن آموزش‌های خاص هست.

بدیهی هست که تصمیم سازی و علوم اون (علوم تصمیم) در زمره هر دو مقوله می تواند کاربرد داشته باشد.از همین رو یک درس سه واحدی بنام مدیریت دانش جهت بکارگیری جنبه های مدیریتی در مهندسی دانش در مجموعه دروس انتخابی دانشجویان پیش بینی شده هست.

این رشته در سایر دانشگاههای جهان

از اونجا که در این رشته از لحاظ ساختاری یک بخش در علوم مهندسی و بخش دیگر در علوم پایه هست لذا ساختار اجرایی اون نیز در دانشگاههای معتبر دنیا دارای چیدمانهای مختلفی هست.

بنابراین می توان گروهها و دپارتمانهای مختلفی را در دانشگاههای سایر کشورها پیدا نمود.

دراینجا دانشگاههای ماستریچد(Maastricht)در هلند و آستون (Aston) مد نظر برنامه گرفته هست.

در این دانشگاهها دپارتمان مهندسی دانش وجود دارد بطوریکه برای دانشجویان دارای سه برنامه از پیش تعیین شده (Minor)بوده که می تواند یکی انتخاب گردد و هر Minor دارای سه درس اصلی و در پایان این سه درس یک پروژه عملی هست :

 • Minor Reasoning
Courses: Introduction to Computer Science, Databases, Semantic Web Project assignment
 • Minor Operations Research
Courses: Knowledge Presentation and Cognitive Psychology, Reasoning Techniques, Prolog Project assignment
 • Minor Data and Knowledge
Courses: Graph Theory, Agorithmic Networks and Optimization, Reasoning Techniques Project assignment
از دروس ارائه شده مهم در این دانشگاه که در سرفصلهای رشته ایجاد شده در ایران دیده نمی شود می توان به دروس زیر اشاره داشت: Philosophy of ScienceوReasoning Techniques و Knowledge Presentation and Cognitive Psy
منابع

 1. Jump up ↑ خبرگزاری مهر فرمودگو با رییس دانشکده علوم اقتصادی
 2. Jump up ↑ خبرگزاری مهر فرمودگو با رییس دانشکده علوم اقتصادی
 3. Jump up ↑ شورای گسترش آموزش عالی-تعریف رشته در برنامه مصوب رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش

2:

با پيشرفت سريع علوم و فن‏آوری پيشرفتـه و پيچيدگی روز افزون اون، مقيــاس توليــد و خدمات اون چنــــــان گستــــرش يافتـه که رشته‏های سنتی مهندسی، پاسخگوی کليـــه مسايل ساوقتهـا نيستند.

برای جبران اين کمبودها، از تلفيق رشته‏های گوناگون علوم و مديريت، اقتصاد و روشهای مهنـدسی، «مهندسی صنايع» به وجود آمده هست.


رشته مهندسی صنايع، با مسايلی از قبيل: کنترل و هماهنگی فعاليتها، برنامه‏ريزی توليد، کنترل کيفيت، هستفاده مؤثر ماشين‏آلات، تجهيزات و امکانات، بهبود سيستمها، بهبود ايمنی و ...

سروکار دارد و مي‏تواند در طرح، ايجاد و يا بهبود سيستمهای متشکل از انسان، مواد، ماشين‏آلات و تجهيزات کمک موثری بنمايد.


مهندسی صنايع، شامل روشهايی هست که منجر به بهبود عملکرد کلی سيستم مي‏شود.

اين امر، توسط معيارهای اقتصادی، کيفيتی، تاثيرات محيطی و ارتباط اونها با رفاه بشر سنجيده مي‏شود، لذا حيطه وظايف يک مهندسی صنايع، وسيع‏تر از وظايف ساير مهندسان هست.

به عبارت ديگر، هر مهندس صنايع، علاوه بر کسب تخصص در زمينه‏های فنی بايد از آموزش کافی در علوم رفتاری و گروهی و علوم زيستی نيز برخوردار باشد.


واحدهای صنعتی و توليدی کشور عليرغم بهره مندی از ماشين‏آلات و وسايل پيشرفته، فاقد يک نظام و سيستم صنعتی هستند.

مشخصاً در اينگونه واحدها با مسائل صنعتی بطور مقطعــی برخورد و به ارتباطی منطقی بين اجزای سيستم کمتـــر توجه شده هست.

اين ضعف عمدتاً به لحاظ کمبــود کادر کارشناسی در سطح علمی بالا هست.با بهره‏گيـــــری از فارغ‏التحصيلان اين رشتـــه مي‏توان به ميزان قابل توجهــــی به اين کمبــود پايان داد.


ضعف عمده ديگر در برنامه‏ريزی بلندمـدت در سطوح مختلف وزارتخانه‏ها و ساوقتهای ستادی هست.

لذا فارغ‏التحصيــلان اين دوره با مشارکت رشته‏های تخصصی ديگر مي‏توانند با روشهای علمی در امربرنامه?ريزی در سطح وزارتخانه‏ها و ساوقتها اين نقيصه را جبران نمايند.

و نهايتاً

  • مهندسی صنايع علمی هست که بايد اون را هنرمندانه بکار گرفت،
هنری هست که بايد اون را علمی آموخت
و فنی هست که بايد اون را با ذوق در آميخت.


  • مهندس صنايع کار يــدی مي‏کند اما کارگر نيست.

  • کار فکری مي‏کند، اما کارمند نيست.

  • مهندسی مي‏کند، اما فقط مهندس نيست.

  • مديريت مي‏کند، اما فقط مدير نيست.

مهندس صنايع کار آفرين هست و مهندسی صنايع، خلاقيت و نوآوری
به اين ترتيب، نه تنها در واحدهای صنعتی، که در هر ساوقت و سيستم ديگری، مهندسی صنايع مي‏تواند حضوری موثر داشته باشد.3:

در تعریف تکنولوژی صنعتی می‌توان فرمود : فن به‌کارگیری مهارتهای اجرایی و ذکاوتهای فنی در جهت طراحی تجهیزات و تسهیلات مورد هستفاده در بخش تولید و خدمات و تعیین تدابیر لازم برای ساخت‌وساز‌ اونان می‌باشد .

(بهینه‌سازی در ساخت‌وساز)
تکنولوژی صنعتی گرایشیست با بینشی‌ فنی‌تر از دو گرایش تولید صنعتی و برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها که مشابه کارشناسی ساخت و تولید در مهندسی مکانیک بوده اما مجهز به توانایی بهینه‌سازی ، آگاه به مسائل بهینه‌سازی ساخت و ساز فرآورده‌های صنعتی و نیز نگهداشت و راه‌اندازی فنی واحد‌های اجرایی می‌باشد .

دارای توانایی انتقال و مدیریت تکنولوژیست و نیز حفظ و حراست از اون که به مدد امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در جهت حفظ و نگهداری نظام فنی و اجرایی گام بر می‌دارد ؛ با مدیریت تکنولوژیهای در دسترس یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی دادوستد می‌شوند ، در جهت اضافه کردن کمیت و کیفیت فرآورده‌ها و نیز بهره‌برداری اثربخش از امکانات در دسترس ، اقدامات موثری انجام می‌دهد .

با هستفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هست طیف وسیعی از خواسته‌‌های اجرایی بشر را که به دلیل محدودیت‌های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی‌باشند ، عینیت ‌بخشد .

مباحث اجرایی و مهارتی ساخت و تولید فرآورده‌های صنعتی ، طراحی قالب ، قیدوبست‌های صنعتی ، عملیات حرارتی و مباحث انتقال تکنولوژی را می‌توان در زمره دیگر زمینه‌های تخصصی این گرایش ذکر نمود .

کارشناس تکنولوژی صنعتی از مرحله طراحی یک ایده و نمونه‌سازی اون گرفته تا مرحله ساخت و تدارک امکانات تولید ، همین‌طور مدیریت مراحل اجرایی ، توان خدمت‌رسانی دارد ؛ علاوه بر اون ، ضایعات و شرایط بروز اونها را شناسایی کرده و تاثیرات گوناگونی که برجای می‌گذارند را ، مورد سنجش و ارزیابی برنامه می‌دهد .

4:

گرایش تکنولوژی صنعتی :


گرایش های تکنولوژی
صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند.

کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از اون هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در اضافه کردن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با هستفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.اونها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی اون گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک
امکانات تولید،همین طورمدیریت مراحل اجرایی، توان خدمت رسانی را دارند.

ضمنا ضایعات ومنابع بروزاونها را شناسایی می نمايند و می توانند تاثیرات گوناگون اونها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه هست .


5:

دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی:

ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی
ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.


68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

@