انواع فونداسیون با توضیحات جامع


انواع فونداسیون با توضیحات جامعانواع فونداسیون با توضیحات جامع
فونداسیون ها را نسبت به نوع مصالح و سیستم ساخت آن می توان به دو گروه تقسیم کرد : گروه اول شامل انواع فونداسیون از نظر نوع مصالح آن مانند فونداسیون های سنگی ، آجری ، شفته ای ، بتنی ، گروه دوم شامل انواع فونداسیون از نظر سیستم ساخت آن مثل : : فونداسیون های تکی ، نواری ، صفحه ای ، فونداسیون مشترک و فونداسیون های کلاف شده می باشد .

1.
فونداسیون سنگی :
این فونداسیون از سنگ های طبیعی و در مناطقی که سنگ ارزان در دست رس باشد ساخته می شود سنگی که در برای این گونه فونداسیون ها انتخاب می گردد باید سالم ( نپوسیده ) بوده و از انواع سنگ های لاشه شکسته باشد سنگ های قلوهای به علت صیقلی و مدور بودن آن برای بی سازی مناسب نمی باشد زیرا حالت ناپایدار به فونداسیون می دهد . سطح فونداسیون سازی با سنگ باید از دیوار هایی که روی آن برنامه دارد وسیع تر و از هر طرف دیوار حداقل 15 سانتیمتر عنوان ریشه گسترش داشته باشد . فونداسیون سازی با سنگ با دو نوع ملات صورت می گیرد . چناچه بار و فشار کم باشد ملات سنگ ها را از نوع گل آهک و چنانچه بار زیاد باشد ملات ماسه سیمان انتخاب می شود و استفاده از ملات ماسه سیمان ، ماسه و آهک و یا ملات باشد و از فونداسیون های سنگی فقط و ساختمانهای یک طبقه . فونداسیون دیوارهای محوطه استفاده می شود .

2.
فونداسیون آجری :
از فونداسیون های آجری در مواقعی استفاده می کنند که ساختمان کوچک و باروارده نیز کم باشد در ضمن از فونداسیون های سنگی نیز به علت گرانی و کمیابی سنگ نتوان استفاده کرد این فونداسیون نیز مانند فونداسیون های سنگی بایستی دارای ریشه ای به اندازه 15 تا 20 سانتی متر از طرفین دیوار روی آن باشد برای این منظور است که عرض پی کنی نیز 30 تا 40 سانتی متر از عرض دیوار بیشتر باشد این مقدار اضافه عرض همچنین عمل آجر چینی در داخل پی را آسان تر می نماید چون زاویه پخش بار در فونداسیون عالی آجری در حدود 60 درجه می باشد برای صرفه جویی در مصرف آجر بهتر است آن را به شکل پلکانی در آورد .

3.
فونداسیون شفته ای :
ساده ترین و در عین حال ابتدایی ترین فونداسیون سازی برای ساختمان کوچک 2 یا 3 طبقه آجری است . شفته خمیری است از مخلوط خاک ، آب ، شن و گردآهک که در هر متر مکعب خاک آن بن 200 تا 250 کیلو گرم آهک به کار می رود . گاهی نیز بنابر لزوم مقداری پاره سنگ به آن می افزایند . طریقه شفته ریزی بدین صورت است که شفته را در فونداسیون ریخته و پس از آنکه شفته به حدود 20 یا 30 سانتی متر رسید آن را در یک سطح افقی هموار می کنند و یک روز آن را به حالت خود می گذارند . تا آبش در اثر تبخیر یا جذب کاهش باید ( اصطلاحا دونم شود ) سپس آن را با وزنه ی سنگینی ( تخماق ) می کوبند تا کاملا متراکم گردد . مجددا به همان ارتفاع شفته ریزی انجام گرفته و تا پر شدن فونداسیون همچنان ادامه می یابد .

4.
فونداسیون بتنی :
بتن را می توان یکی از مقاومترین و مستحکم ترین سنگ های مصنوعی دانست . لذا فونداسیون هایی که با بتون ساخته می شود ، بهترین فونداسیون در کارهای ساختمان به شمار می آیند . امروزه توصیه می شود . که فونداسیون کلیه ی ساختمانها را با بتون مسلح بسازند به خصوص در مناطق زلزله خیزی نظیر شهر های جنوب خراسان ، دامنه های سلسله ی جبال البرز ، قزوین حتی برای ساختمان سبک و یک طبقه نیز فونداسیون های بتونی از نوع نواری آن بسیار مناسب خواهد بود . زاویه ی پخش بار در فونداسیون های بتنی بین 30 تا 45 درجه می باشد . لذا می توان این گونه فونداسیون ها را پلکانی یا به صورت هرم ناقص ( سومل ) ساخت و از مصرف اضافی بتن صرفه جویی نمود . فونداسیون سازی با بتن بدین طریق انجام می گیرد که ابتدا کف فونداسیون را به اندازه تقریبی 10 سانتی متر بتن کم سیمان با نام مکر می ریزند . که سطح خاک و بتن اصلی را از هم جدا کرده و همچنین سطح پی را جهت بتن ریزی اصلی تراز نمایند . سپس روی بتن مگر داخل پی را با تخته قالب بندی می کنند و پس از آماده شدن قالب بتن ساخته شده را داخل قالب ریخته و خوب می کوبند ویبرا تور ( لرزاننده ) به آن ارزش می دهند .
تا بتون اصطلاحا جا بیفتد یعنی دانه های شن ماسه در بتون عمل جایگیری را کاملا انجام دهند و متراکم گردند . بارگذاری روی فونداسیون های بتنی بایستی حداقل هفت روز پس از پی ریزی انجام می گیرد . ضمنا باید توجه داشت ، چنانچه بتون از نوع مسلح باشد ، باید ابتدا میلگرد در قالب جاسازی شده ، سپس بتن ریزی صورت گیرد ، از این فونداسیون شفته در ساختمان های اسکلت فلزی استفاده می شود .

5.
فونداسیون های نقطه ای
برای ساختمانهایی که بار آن ها به صورت متمرکز (نقطه ای)به زمین منتقل می شود ساخته میگردد مانند ساختمان های فلزی یا ساختمان های بتونی

لایه های فونداسیون های نقطه ای:
1.
زمین مناسب
2.بتن مگر
3. میلگرد های کف فونداسیون
4.
بتن اصلی
5.صفحه زیر ستون(در ساختمانهای اسکلت فلزی)

6.
فونداسیون های نواری
این فونداسیون ها معمولا در ساختمان های آجری مورد استفاده برنامه می گیرد. حداکثر عمق پی های نواری در حدود 50 و عرض پی قدری بزرگتر از عرض دیوار روی آن می باشد.
لایه های فونداسیون های نواری به ترتیب از پایین به بالا
1.شفته ریزی
2.کرسی چینی
3.شناز
4.ملات ماسه سیمان برای ایزولاسیون رطوبتی
5.قیر گونی
6.ملات ماسه سیمان برای پوشش روی قیر گونی
7.دیوار چینی اصلی

7.
فونداسیون های گسترده
به فونداسیون هایی اطلاق می شود که بار چند ستون یا دیوار را که در ردیف ها یا امتداد های مختلف برنامه دارند به زمین منتقل می نمایند. پی گستره ممکن است به شکل دال مجموعه تیر_دال و... ساخته شود.
باید توجه کرد که در بندر عباس با توجه به گرمای هوا باید 3الی4 ساعت بعد از ریختن بتن فونداسیون آبدهی بتن آغاز شود و بتن ریزی بعد از ظهر انجام گیرد.
در صورت که بتن ریزی در صبح زود تا قبل از ساعت 10 صبح انجام گیرد دمای بتن را با خنک کردن آب مصرفی بتن .به کار بردن سیمان مناسب با حرارت زدایی کم. پایین نگه داشتن دمای سیمان با نگهداری سیمان در سیلو های عایق بندی شده.
کاهش دمای مصالح سنگی با انبار کردن آنها و یا آب پاشی یا دمیدن هوای سرد به آنها و نگهداری ابزار و ماشین آلات تهیه و حمل مخلوط بتن در سایه و یا آب پاشی به آنها پایین تر از 32 درجه آورد.
لازم به ذکر است حداقل سیمان یا مواد سیمانی در مناطق ساحلی خلیج فارس 350kg/mو حداکثر آن 425kg/m بتن می باشد.
مقدار کلرید های مصرفی در بتن مسلح باید کمتر از 500 قسمت در میلیون باشد.میزان کل کلرید قابل حل در آب بتن سخت شده 28 روزه نیز باید مطابق آیین نامه مقررات ملی ساختمان باشد.

8.
فونداسیون صفحه ای :
(
رادیوژنرال ) ، در مواردی استفاده می شود که بارهای وارده از ساختمان بسیار بوده (بار آسمان خراش ها ) و یا مقاومت زمین تا قدری کم باشد . که جهت انتقال بار به خاک تمام سطح زیر ساختمان مورد لزوم برنامه گیرد . فونداسیون صفحه ای به صورت یک پارچه از بتن آرمه در سر تا سر زیر ساختمان ساخته می شود که میله ی ستون ها و دیوار بر روی آن برنامه می کیرد . در بعضی مواقع که بار بسیار زیاد باشد . سطح فونداسیون را بزرگ تر از سطح ساختمان روی آن می سازد تا پخش فشار در سطح بزرگتری انجام پذیرد .
فونداسیون های صفحه ای به صورت مختلف ساخته می شود و مانند فونداسیون صفحه ای ساده صفحه با دیوار محیطی ، صفحه ای با تیر صفحه ای با دیوار بتنی در یک جهت – صفحه ای با دیوار بتنی در دو جهت و فونداسیون های سلولی .

9.
فونداسیون های مشترک :
هر گاه برای دو و یا چند ستون یک فونداسیون ساخته شود پی را مشترک گویند . پی مشترک وقتی مورد استفاده برنامه می گیرد که :
1 ).
فاصله فونداسیون ها از یکدیگر کم بوده و یا طوری باشد که سطح فونداسیون ها ، یکدیگر را بپوشانند .
2 ).
یکی از فونداسیون ها در کنار زمین همسایه برنامه گرفته باشد .
3 ).
وقتی که به علت طول زیاد یک بنا مجبور باشیم ساختمان را درز انبساط ( ژوئن ) بسازیم . در این صورت برای ستون های مجاور درز انبساط فونداسیون مشترک در نظر می گیرد . چنانچه برای در فونداسیون بار های مختلف خواسته باشیم فونداسیون مشترک طرح نمائیم . فونداسیون مزبور به شکل ذوزنقه ای خواهد که قاعده ی کوچک در طرف بار کمتر و قاعده بزرگ آن در جهت باریستنر باشد .

10.
فونداسیون باسکولی :
برای جلوگیری از چرخش فونداسیون و تیر و در کنار دیوار همسایه از فونداسیون باسکولی یا استواپییم استفاده می شود

11.
فونداسیون های کلاف شده :
اتصال دو فونداسیون فنرو توسط شناژ ( بتن آرمه ) را پی کلاف شده می نامند . در مناطق زلزله خیز بهترین نوع فونداسیون برای ساختمانهای مسکونی معمولی به حساب می آید . در حالتی که ضخامت شفاژ از ارتفاع پی کمتر باشد ، به دو صورت اتصال صورت می گیرد :
الف : سطح بالایی شناژ و سطح بالایی فونداسیون در یک امتداد برنامه می گیرد .
ب : سطح زیر شناژ با سطح زیر فونداسیون در یک امتداد برنامه می گیرد .

12.
فونداسیون های شمعی :
شمعها اعضایی از جنس فولاد ، بتن ، بتن مسلح ، و چوب می باشند که در صورت مناسب نبودن ظرفیت باربری زمین برای استفاده از شالوده های سطحی ، از آنها برای ساخت شالوده های عمیق ( شالوده های شمعی ) استفاده می شود . وقتی که لایه یا لایه های فوقانی خاک دارای قابلیت فشردگی زیاد و یا خیلی ضعیف باشند ، به طوری که نتوان از شالوده سطحی برای توزیع بار ساختمان استفاده کرد ، شالوده های شمعی برای انتقال بار به لایه تحتانی محکمتر و یا سنگ بستر مورد استفاده برنامه می گیرند. وقتی که بستر سنگی و یا لایه محکمتر تحتانی در عمق معقولی از سطح زمین برنامه نداشته باشد ، از شمع برای انتقال تدریجی بار استفاده میشود . در این حالت ، بیشتر مقاومت شمع از طریق نیروی اصطکاک بین سطح تماس شمع و خاک ( مقاومت جلدی ) تامین میشود . اگر شمع ها تحت تاثیر نیروی افقی برنامه گیرند ، در حالی که هنوز قابلیت حمل بار های قایم را دارا هستند ، می توانند به وسیله خمش ، نیرو های افقی راحمل نمایند . این وضعیت اغلب در شالوده سازه های حایل خاک که وظیفه آنها مقاومت در مقابل فشار جانبی خاک است و یا ساختمان های بلند که تحت تاثیر نیروی باد یا زلزله برنامه دارند ، پیش می آیداحداث فضای سبز در دریا با آسمان‌خراش شناور گیاهی جانوری + عکس

1:

نحوه اجرای قالب بندی فونداسیون

قالب بندی برای ساختمان ها از نظر بزرگی و کوچکی ساختمان متفاوت هست .


نکات مهم در نصب دوربین های مدار بسته
در ساختمانهای کوچک معمولا برای قالب بندی فونداسیون از آجر هستفاده میشود.

انواع فونداسیون با توضیحات جامع

قالب بندی برای ساختمان ها از نظر بزرگی و کوچکی ساختمان متفاوت هست .


ساخت کوچک‌ترین الماس جهان
در ساختمانهای کوچک معمولا برای قالب بندی فونداسیون از آجر هستفاده میشود .


7 توصیه مهم برای امن‌تر کردن انجام امور بانکی آنلاین

بدین طریق که سپس خاک برداری و تعیین محورها اندازه پی ها را با آجر چیده و سپس اون شناژ ها را به اون متصل مینمایند .


انتشار اولین تصاویر اینشتین هنگام اثبات برابری جرم و انرژی
ضخامت این آجر چینی میتواند حتی تا 10 سانتیمتر نیز باشد .


ساخت ژنراتور نانویی برای تولید هیدروژن
بهتر هست برای این آجر چینی از ملات گل هستفاده شود زیرا در این صورت سپس سخت شدن بتن میتوان آجر ها را برداشته و مجددا هستفاده کرد , ولی با تمام این وجود در این روش ممکن هست در موقع بتن ریزی دیوار های قالب تحمل وزن بتن را ننموده و از همدیگر متلاشی شود که در این صورت میباید قبل از بتن ریزی پشت کلیه قالب ها با خاک و یا آجر و یا مصالح دیگر بسته شود به طوری که بدون هیچ مشکلی بتواند وزن بتن را تحمل نماید .


رد پایی از چهره قدیمی‌ترین انسان در اعماق دریا کشف شد + تصاویر


انواع فونداسیون با توضیحات جامع

پايه ی ترین مشکل در این نوع قالب بندی این هست که آجر آب بتن مجاور خود را مکیده و ان را خشک نموده و فعل و انفعالات شیمیایی را در ان متوقف مینماید و در نتیجه حدود 5 سانتیمتر بتن مجاور خود را فاسد میکند .


تولید سوخت زیستی از میکروب های روده
برای جلوگیری از این کار بهتر هست که رویه آجر با یک ورقه نایلونی پوشانده شود تا آجر و بتن مستقیما در تماس نباشند .

مزیت دیگر این عمل اون هست که سپس سخت شدن بتن آجرها به راحتی از قالب جدا شده و میتواند در محل های دیگری مورد هستفاده برنامه گیرند .

به تصور عوام میتوانیم قبل از بتن ریزی قالب های آجری را با پاشیدن آب کاملا سیراب نمود به گونه ای که آجرها آب بتن را جذب ننمايند .این تصور کاملا بی پايه میباشد زیرا اولا با پاشیدن آب آجر کاملا سیراب نمیشود و حتی مقدار زیادی آب در قالب جمع شده که خارج کردن ان از قالب بسیار مسئله و گاهی غیر ممکن میباشد .
و این آب موجود در داخل پی جای بتن را گرفته و موجب پوکی قطعه میشود .

در ساختمانهای بزرگ قالب پی ها را با تخته های تهیه مینمایند ع بدین طریق که ارتفاع پی ها را که روی نقشه مشخص میباشد تعیین نموده و با کنار هم برنامه دادن تخته ها به همان اندازه و اتصال اونها با یکدیگر به وسیله چوب های چهار تراش قالب پی و یا هر قسمت دیگر را میسازند .

انواع فونداسیون با توضیحات جامع

البته باید توجه داشت که تخته ها باید اونچنان به یکدیگر اتصال داشته باشند که بتوانند وزن بتن و ضربه ها و ارتعاشات بو جود آمده بوسیله ویبراتور را تحمل نمایند .این مساله در مورد شناژ ها مهمتر هست , در این مورد باید تخته ها را از بالا به وسیله قطعات چوب چهار تراش به یکدیگر متصل نمود .


تخته ها باید طوری درز بندی شوند که شیره بتن از لای اون خارج نشود.

میلگرد نباید رنگ آمیزی شده و یا به روغن آغشته شود زیرا در این صورت رنگ روی میله گرد مانع چسبیدن بتن و فولاد به یکدیگر می شود .

باید دقت شود میله گرد های مصرفی صاف و بدون انحنای موضعی باشد .

فاصله میله گرد ها باید یکنواخت باشد ( در حدود 10 سانتیمتر) به طوری که بزرگترین دانه بتن به راحتی از داخل اون رد شود .در موقع بتن ریزی باید دقت شود که بتن پی یا ستون و یا دال بتونی کاملا یکپارچه و تو پر و متراکم بوده و در داخل اون حفره های خالی وجود نداشته باشد (کرمو نباشد) برای این کار اغلب از ویبره هستفاده می شود .

ویبراتور موتور برقی یا بنزینی کوچکی هست که در بتن تولید ارتعاش نموده و بتن را به تمام گوشه های قالب هدایت مینماید و در نتیجه مانع ایجاد فضای خالی در داخل بتن می گردد ولی باید توجه داشت که اگر بتونی را بیش از حد ویبره نماییم دانه های درشت تر اون در زیر برنامه گرفته و دانه های ریزتر و همچنین دوغاب سیمان در رو برنامه می گیرد که این خود باعث غیر یکنواختی و ضعف قطعه بتنی میشود .بهتر هست در صورت امکان هموقت با بتن ریزی تکه ای میله گرد و یا سر تیر باریکی از جنس چوب بتن کوبیده شود و یا با نواختن ضربه های ملایم به پشت قالب چوبی بتن را ویبره نماییم قبل از بتن ریزی باید محل پی را قالب بندی نمود , این قالب بندی که به اون کفراژ هم فرموده می شود ممکن هست از چوب (تخته به ضخامت 2 الی 2.5 سانتیمتر که در بازار به چوب روسی معروف هست) یا فلز باشد .

در بعضی از ساختمانها قالب را با تیغه های آجری درست مینمايند .انواع فونداسیون با توضیحات جامع

قالب های آجری از لحاظ سرعت کار و اقتصادی مقرون به صرفه می باشد ولی به علت اونکه آجر آب بتن مجاور خود را به سرعت مکیده و اون را خشک میکند و مانع فعل و انفعالات شیمیایی تدریجی اون گشته و در نتیجه بتن مجاور قالب به هستقامت دلخواه نمیرسد , بدین لحاظ باید در موقع هستفاده از قالب آجری ابعاد پی را در حدود 5 سانتیمتر در هر طرف بیشتر از ابعاد محاسبه شده انتخاب نمود و یا روی آجر را با ورقه های پلاستیک پوشاند تا آجر مستقیما با بتن در تماس نباشد .در صورت اخیر باید دقت شود که لبه های ورق پلاستیک روی کف فونداسیون برنامه نگیرد , زیرا در این صورت این پلاستیک متنع چسبیدن و یکپارچگی بتن جدید به بتن مگر میشود .

انواع فونداسیون با توضیحات جامع

ممکن هست تصور شود که میتوان بلافاصله قبل از بتن ریزی به وسیله آب پاشی دیوار آجری را سیراب نموده و در نتیجه مانع اون بشویم که آجر آب بتن مجاور خد را بمکد و اون را پوک نماید , ولی چون در اثر این کار همیشه مقدار زیادی آب در محل پی جمع میشود و حجم این آب مقداری از فضای پیرا اشغال کرده و مانع رسیدن بتن به تمام نقاط پی شده و پس از خشک شدن فضای خالی در کف پی به وجود آمده و در نتیجه نقطه ضعفی در اون ایجاد می نماید .

اشاره به این مطلب ضروری هست که به واسطه وجود آرماتورهای کف پی جمع آوری آب های ریخته شده در کف پی بسیار مشکل و بلکه غیر ممکن میباشد .چنانچه برای بتن ریزی از قالب چوبی هستفاده شود بهتر هست قبل از بتن ریزی سطح تماس قالب با بتن را با نفت سیاه و یا روغن های دیگر چرب نمود تا در موقع باز کردن قالب به راحتی از بتن جدا شود .

این روغن مالی و همچنین سایر روغن مالی های کفراژ میباید قبل از کفراژ بندی انجام شود زیرا اگر سپس بستن قالب بخواهیم اون را روغن مالی کنیم ممکن هست میله گردهای بسته شده به روغن آغشته شود که این خود مانع چسبیدن بتن و فولاد و یکپارچگی اونها میگردد.


2:

در نقشه های قالب بندی و آرماتورگذاری شالوده، در محلهای تغییر تراز، مقاطع طولی و عرضی کافی جهت روشن شدن نحوه قالب بندی و آرماتورگذاری ارائه گردد.انواع فونداسیون با توضیحات جامع

موارد کلی درباره نقشه های شالوده

1در نقشه های قالب بندی و آرماتورگذاری شالوده، در محلهای تغییر تراز، مقاطع طولی و عرضی کافی جهت روشن شدن نحوه قالب بندی و آرماتورگذاری ارائه گردد.


2.

نوع سیمان مصرفی ذکر شده در توضیحات نقشه ها برای ساخت بتن، طبق توصیه نقل مکانیک خاک درج گردد.3.

محل و قطر چاههای فاضلاب، آب باران و چاه ارت در نقشه های شالوده به صورت خط چین نشان داده شود.انواع فونداسیون با توضیحات جامع

4.

در صورت هستفاده از شمع در شالوده، مقطع پاشنه پایین شمع در نقشه ها به نحوی ترسیم شود که وارد حریم همسایه یا گذر نشود.

در صورتیکه عمق شمع کم بوده (کمتر از حدود 15 متر) و به لایه مقاوم بستر سنگی نرسد، باید از مدل سازی اون در فایل فونداسیون صرفنظر شود.

در صورتی که شمع عمیق باشد، با محاسبه سختی بر مبنای نقل مکانیک خاک، در مدل فونداسیون در نظر گرفته شده و پس از تحلیل باید برای نیروهای فشاری و کششی وارد براون کنترل و طراحی ابعادی و محاسبه آرماتورگذاری انجام گیرد.انواع فونداسیون با توضیحات جامع

5.

در صورت وجود تصفیه خانه هستخر جهت اجتناب از هوا گرفتن پمپ های تصفیه خانه، باید تراز فضای تصفیه خانه پایین تر از هستخر باشد.

همچنین جزئیات سازه تصفیه خانه به نحوی در نظر گرفته شود که با فونداسیون ساختمان تداخل نداشته باشد.6.

ارائه یک سری مقاطع کلی برای آرماتور گذاری شالوده کافی نیست.

در نقشه آرماتور گذاری شالوده باید پلان آرماتور گذاری سراسری و تقویتی جداگانه ارائه شود و مقاطع لازم (به ویژه در محلهای میلگرد تقویتی) رسم شود.

در پلان آرماتورگذاری سراسری باید محل و طول وصله ها به وضوح مشخص شود.

وصله میلگردهای پایینی در وسط دهانه ها و وصله میلگردهای بالایی در نزدیکی ستونها انجام گیرد.انواع فونداسیون با توضیحات جامع

7.

در ساختمانهای دارای هستخر، در صورتی که شالوده هستخر و سازه، به طور یکپارچه در نظر گرفته شود، باید مدل سازی شالوده نیز با در نظر گرفتن این مساله انجام شود.

در صورت وجود درز یا فاصله بین هستخر و شالوده سازه، باید تمهیدات لازم جهت جلوگیری از وارد شدن فشار جانبی خاک زیر شالوده به دیواره هستخر اندیشیده شود.8.

جهت اجرای قاب فلزی آسانسور، ورقهای مدفون در بتن در چهار گوشه کف چاله آسانسور پیش بینی شود.9.

طبق بند 9-17-5-3 مبحث نهم، باید فاصله محور به محور میلگردهای شالوده، حداقل 100 میلیمتر و حداکثر 350 میلیمتر رعایت شود.

همچنین در شالوده های نواری، طبق بند 9-17-5-2 حداقل % آرماتور کششی برابر %25/0 (برای آرماتور محاسباتی) یا %15/0 (برای حالتی که آرماتور موجود بیش از 3/4 آرماتور محاسباتی باشد) رعایت گردد.10.

جزئیات لازم برای اتصال سیستم ارت به اسکلت فلزی (برای سازه های فلزی) یا میلگرد فونداسیون (برای سازه های بتنی) توسط طراح برق ساختمان ارائه گردد.

لازم هست این جزئیات تیپ هم در نقشه های برق و هم در نقشه های شالوده درج گردد تا در وقت اجرای شالوده مد نظر مجری سازه برنامه گیرد.11.

در صورت نیاز به درز انبساط در سازه، طبق بخش 9-9-7-2 باید درز انبساط در شالوده نیز ادامه یابد.12.

در توضیحات عمومی نقشه سازه، نوع مصالح فرض شده برای تیغه بندی معماری و دیوار پیرامونی، با ذکر حداکثر وزن مجاز برای واحد سطح تیغه بندی و دیوار پیرامونی به تفکیک (شامل دیوار و نازک کاری) درج شود.

انواع فونداسیون با توضیحات جامع
انواع فونداسیون با توضیحات جامع

3:

سلام دوست عزیز،

تنها یک نگاه کلی به تالار انداختم و متوجه شدم سه موضوع کاملا مشابه از لحاظ محتوا و عنوان رو بطور هموقت و در تاپیک های جداگانه ایجاد کردید که مجبور به انتقال پست ها در یک تاپیک شدم.

ضمن تشکر از وقتی که گذاشتید خواهش می کنم حتی المقدور از ایجاد تاپیک های مشابه خودداری کنید.

با عرض پوزش.


4:

سلام
ممنون، به روی چشم

5:

مطلب مفیدی بود
در وقت اجرای فونداسیون و هستفاده از میلگرد و آرماتور بندی هستفاده از اسپیسر جایگاه خوبی پیدا کرده.

هستفاده از اسپیسر های پلاستیکی موجب ایجاد فاصله بین میلگرد ها با بتن می شود در نتیجه رطوبت و در بتن به آرماتوربندی صدمه نمی زند. اسپیسر ها در سازه های بتنی هستفاده زیادی دارد و انواع مختلفی دارد اسپیسر های دیواری اسپیسر خورشیدی اسپیسر پلاستیکی و الیلفی اسپیسر میلگرد و ....

6:

استفاده از روغن قالب در قالب بتن و هستفاده از اسپیسر و مواد اضافه کردنی درست زودگیر بتن یا ضد یخ بتن و ژل میکروسیلیس برای یک بتن ریزی خوب و مناسب شاید ضروری باشه.62 out of 100 based on 57 user ratings 532 reviews

@