بيوكاتاليزورها براي كاربردهاي بيوتكنولوژي


بيوكاتاليزورها براي كاربردهاي بيوتكنولوژيبيوكاتاليزورها براي كاربردهاي بيوتكنولوژي
دانشمند‌ان پروتئين مصنوعي توليد كردنددانشمند‌ان در آمريكا موفق به توليد پروتئيني مصنوعي شده‌اند كه در توليد بيوكاتاليزورها براي كاربردهاي بيوتكنولوژي، زيست محيطي و داروسازي قابل استفاده خواهد بود.

پروفسور يي لو، استاد دانشگاه ايلينويز كه سرپرستي اين پژوهش را عهده دار بوده است، مي‌گويد: اين پروتئين مصنوعي هم يك مدل ساختاري و هم يك مدل كاربردي از پروتئين طبيعي ردوكتاز اكسيد نتيريك است.

گروه تحقيقاتي پروفسور لو تاكيد كردند كه اولين گروهي هستند كه موفق به طراحي پروتئيني شده‌اند كه هم از لحاظ ساختاري و هم به لحاظ كاركرد از يك متالوپروتئين (پروتئيني حاوي يون فلزي) تقليد مي‌كند.

شرح اين دستاورد در مجله نيچر منتشر شده است.50 out of 100 based on 45 user ratings 70 reviews

@