معرفی استاد و دانشگاه در رشته مهندسی نرم افزار


معرفی استاد و دانشگاه در رشته مهندسی نرم افزارمعرفی استاد و دانشگاه در رشته مهندسی نرم افزار
سلام دوستان. آیا کسی از بچه های مهندسی نرم افزار استادهایی که راحت نمره بدهند را در درس های معماری کامپیوتر و ریاضی مهندسی سراغ داره که دانشگاهش هم نزدیک تهران باشه؟برای همین ترم پاییز می خواهم.
دیگه خسته شدم از بس این درس ها رو افتادم!سرانجام نقل و انتقال خودرو

1:

رشته فقط مهندسی محیط زیست


الهی نامه ی شیمی ...

2:

یعنی کسی جایی را نمی شناسه؟ موقعيت چندانی نمونده!


68 out of 100 based on 63 user ratings 688 reviews

@