چه طعمي از بستني را دوست داريد؟


چه طعمي از بستني را دوست داريد؟چه طعمي از بستني را دوست داريد؟
چه طعمي از بستني را دوست داريد؟ جالب است بدانيد که ارتباط مستقيمي بين ويژگي هاي شخصيتي شما با طعم بستني دلخواهتان وجود دارد. در حقيقت اين تست خودشناسي بر پايه ي تحقيقات يک شرکت امريکايي توليد کننده ي بستني به نام "اديس گراند" شکل گرفته است. پس از مدتي تيم محققان به سرپرستي دکتر آلن.آر.هيرش—رئيس بخش عصب شناسي موسسه تحقيقاتي بويايي چشايي شيکاگو —موفق شدند که به ارتباط بين شخصيت افراد و طعم بستني مورد علاقه آنها پي ببرند. نتايج اين بررسي ها در حال حاضر پيش روي شماست. پس بدون معطلي از بين بستني هاي زير طعم مورد علاقه تان را انتخاب کنيد تا به نتايج جالبي درباره ويژگي هاي شصيت خودبرسيد.

بفرماييد بستني
بستني وانيلي
بستني شکلاتي
بستني گردويي
بستني موزي
بستني توت فرنگي
بستني وانيلي:
اگر بستني وانيلي دوست داريد، فردي شاد و پرهيجان هستيد که از روي انگيزه آني و بدون فکر قبلي عمل مي کنيد. در زندگي خطرات زيادي را مي پذيريد و اهداف بزرگي در سر داريد. انتظار شما از خودتان بسيار زياد است و از ارتباط با اقوام نزديک خود لذت مي بريد. به طور کلي شخصي خونگرم، پرتلاش، آرمانگرا، بااحساس و درمواردي درونگرا هستيد.
بستني گردويي:
اگر به بستني گردويي علاقه منديد، شخصي منظم، بادقت و کمال گرا هستيد که به جزئيات بسيار اهميت مي دهيد. در مسائل مالي محافظه کاريد و اطرافيانتان شما را فردي باوجدان و وظيفه شناس مي پندارند. علاوه بر اين، پر جنب و جوش و پرتکاپوئيد و در ورزش ها اغلب در پست مهاجم ظاهر مي شويد تا گوي سبقت را از ديگران برباييد.
بستني موزي:
اگر طعم موزي را دوست داريد، شخص راحتي هستيد که مسائل را ساده در نظر مي گيريد. سخاوتمنديد و در فعاليت هايتان متعادل عمل مي کنيد. صداقت در شخصيت شما ديده مي شود و در عين حال دلسوز و مهربانيد.
بستني توت فرنگي:
گر بستني توت فرنگي را انتخاب مي کنيد، فردي خجالتي هستيد. با اينحال احساسات نيرومندي داريد. شکاک، مستبد، خودراي، و درون گراييد که به نکات جزئي و ظريف بسيار توجه مي کنيد. در قبال بسياري از مسائل به راحتي خودتان را مقصر مي دانيد و درمواردي بداخلاق و بدبين مي شويد. ازجمله ابعاد ديگر شخصيت شما اين است که اعتماد به نفس کمي داريد.
توافق و سازگاري:
بررسي اين محققان نکته ي جالب توجه ديگري را نيز مطرح مي کند، اينکه سازگاري افراد با يکديگر نسبت به انتخاب طعم بستني دلخواهشان چگونه است.
وانيلي:
فردي که طعم وانيلي را مي پسندد به احتمال زياد با شخصي که او نيز همين طعم را انتخاب مي کند، بهترين شکل سازگاري را دارد.
شکلاتي:
شخصي که طعم شکلاتي را انتخاب مي کند، با کسي که بستني گردويي را دوست دارد، بيشترين توافق را نشان مي دهد.
گردويي:
چنين افرادي با دوستداران بستني شکلاتي و گردويي هماهنگي خوبي دارند.
موزي:
اشخاصي که طعم موز را مي پسندند، قدرت سازگاري با هر نوع ذائقه و سليقه را دارند و مي توان گفت که خود را به خوبي با سايرين هماهنگ مي کنند.
توت فرنگي:
دوستداران بستني توت فرنگي با شکلات دوستان بهتر کنار مي آيند تا با سايرينده ویژگی اعتماد به نفس پایین

1:

مرسی اما جزء تستای زیاد واقعی نبود


اینجا میتونی خودت رو پیدا کنی!

2:

من هم وانیلی دوست دارم هم توت فرنگی هم انبه ....
حالا من چجور آدمی هستم ؟؟؟؟


68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews

@