خجالتی ها! حتما بخوانید


خجالتی ها! حتما بخوانیدخجالتی ها! حتما بخوانید
خجالتی ها! حتما بخوانید

آسیب شناسی و درمان کمرویی در نوجوانی

خجالتی ها! حتما بخوانید

دوره نوجوانی در زندگی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آن مربوط به بحرانهایی است که در این زمان برای انسان به وجود می آید. کمبود اعتماد به نفس و کمرویی بیانگر ترس و اضطراب درونی است. به همین دلیل نوجوانان ناگهان درون گرا می شوند و در خود فرو می روند و احساس ترس از شکست و مسخره شدن در آنها شکل می گیرد و ممکن است تمام وجودشان را در بر گیرد. اینجاست که نوجوان به انزوا روی می آورد و تنهایی را بر می گزیند، لذا به دوری از جمع گرایش پیدا می کند و این چنین گرایشی به علت ترس و دلهره ای است که در فرد به وجود می آید.
تعریف کمرویی

کم رویی یعنی خود توجهی فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کمرویی، ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.
از دیدگاه روانشناسی، کمرویی برچسبی است که فرد به خود می زند. یعنی اگر شما معتقد با شید که کمرو هستید حتما همان گونه عمل خواهید کرد.
احتمالا افرادی که به کمرویی مبتلایند، دلایل رفتار خود را نمی دانند. کمبود اعتماد به نفس باعث رنجش افراد کمروست و این خود باعث می شود تا این گونه افراد در برخورد با دیگران به سهولت ناراحت و دستپاچه شوند.

کم رویی یعنی خود توجهی فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کمرویی، ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.پاهای خود را روی زمين بگذاريم

1:

نشانه های کمرویی

در رفتار نوجوان علایمی مشاهده می شود که می تواند دلیلی برای کمرویی یا خجالت اونها باشد.


قانون دانه
این علایم به شرح زیر هست:

1- نداشتن اراده: معمولا انسان در برخورد با مسایل مختلفی که نمی تواند با اونها برخوردی صحیحی و منطقی داشته باشد یا روش هستفاده صحیح و به موقع را نیاموخته باشد، مردد هست و برای انجام کار عزمی راسخ ندارد.
2- حقیر شمردن خود: افرادی که فکر می نمايند نزدیکان و اطرافیان نسبت به اونها بی مهر و محبتند، این فکر را در سر می پرورانند که ممکن هست مورد تمسخر برنامه گرفته و در نتیجه هنگام اظهار نظر به لرزه افتاده و عرق سرد می ریزند.
3- حرف نزدن در حضور جمع: این افراد سعی می نمايند با دیگران شوخی ننمايند، در مناظره و فرمودگو معمولا ساکتند و یا همواره مدافع طرف قوی تر هستند.


شخصیت شناسی از روی حرکات چشمها
این افراد معمولا جرات شرکت در جلسات سخنرانی، سمینارها ، بحثهای گروهی و...


مثبت اندیشی کلید موفقیت است
را ندارند.

4- عدم احساس مسئولیت نسبت به زندگی: افراد کمرو برای کسب آرامش خاطر در زندگی، حالت بی تفاوتی مفرط نسبت به وظایف فردی و اجتماعی در پیش می گیرند.
موقعیتهایی که ایجاد کمرویی می کند

در صد قابل توجهی از نوجوانان هر جامعه دچار کمرویی و ناتوانی اجتماعی هستند.


موفقیت و عوامل گذر بر آن
لذا باید موقعیتهایی که در این گونه افراد باعث کمرویی می شوند بشناسیم.


فرمول یک پدر موفق
این موقعیتها عبارتند از:

1- مورد توجه جمع زیادی برنامه گرفتن مانند سخنرانی
2- عضو گروه بزرگ شدن
3- واقع شدن در موقعیتهای اجتماعی
4- برنامه گرفتن در موقعیتهای جدید
5- موقعیتهایی که مستلزم ابراز وجود باشد
6- موقعیتهایی که فرد مورد ارزیابی برنامه می گیرد
7- تعامل با جنس مخالف و.....


دنبال موفقيت بدويد!

2:

درمان کمرویی

خجالتی ها! حتما بخوانید


کمرویی به صورت رفتار در افراد نوجوان و جوان جلوه گر می شود.


معنای موفقیت در دنیای پدر و مادرها
برای مقابله با این نوع رفتار باید برنامه ای جامع و مشخص، همراه با جدیت و پشتکار و همراه با خودباوری برای مبتلایان در نظر گرفته شود.

بنابراین برای درمان کمرویی به این موارد توجه کنید:


الف) ایجاد تغییر و اصلاح در شناخت خود از خویشتن

باید شناخت خود از توانایی‏ها، هستعدادها و ویژگی‏های شخصیتی خویش را اصلاح كنید و با واقعیت تطبیق دهید و برای این كار، امور زیر را اجرا کنید:
1.

سعی کنید در جمع دوستان و آشنایان حاضر شده و با اونها ارتباط بربرنامه کنید و خاطرات و تجربه‌های جالب خود را برای دوستان صمیمی تعریف كنید.


2.

هرگز تصور كم‌رو بودن را به ذهن خود راه ندهید و واژه‏ها و عبارت‏هایی چون «من خجالتی هستم»، «من كم‌رو هستم» و «من جرأت بیان ندارم» را به زبان نیاورید؛ بلكه جرأت و شهامت را به خود تلقین كنید و با صدای بلند، در طول روز، چندین نوبت بگویید: من شهامت بیان این سخن، عمل و فعالیت را دارم و اجازه ندهید خاطره شكست‏های قبلی، به اندیشه شما راه یابد و همواره موفقیت‏های گذشته را به خاطر آورید.


هرگز تصور كم‌رو بودن را به ذهن خود راه ندهید و واژه‏ها و عبارت‏هایی چون «من خجالتی هستم»، «من كم‌رو هستم» و «من جرأت بیان ندارم» را به زبان نیاورید


3.

شناخت خود از جنس مخالف را تصحیح كنید.

او نیز شخصی مانند شما و همه انسان‏های دیگر هست؛ البته رعایت حیا و عفت در مقابل نامحرم، امری مطلوب و شایسته هست و هیچ‏گاه شرم و حیا در مقابل نامحرم را مساوی با كم‏رویی و خجالت نگیرید.ب) اصلاح رفتار و تغییرات رفتاری‏

بكوشید در جهت مخالف كم‌رویی رفتار كنید و برای این كار، امور زیر را رعایت كنید.
1.

هرگز خود را سرزنش نكنید.

2.

بر پايه شناختی كه از خود دارید، برای خویش، هدفی در نظر بگیرید و برای رسیدن به اون، برنامه‏ریزی كنید؛ برای مثال، بر پايه شناخت از خود، ارائه یك نقل را بر عهده بگیرید و برای تهیه و كیفیت ارائه اون، برنامه‏ریزی كنید و با تمرین در خلوت و نیز ارائه اون نزد دوستان صمیمی و گروه‏های كوچك، خود را برای ارائه در كلاس، آماده سازید.

3.

هنگام سخن فرمودن، خود را گرفتار آداب و رسوم و تكلّف‏های بی‏مورد نسازید و ساده، راحت و عاری از هرگونه آداب خاص، هدفتان را بیان كنید.


4.

ارتباط بصری با مخاطب را حفظ كنید.

5.

هنگام سخن فرمودن، به دیگران و قضاوت و حركات و سكناتشان هرگز توجّه نكنید و فرمودارتان را پی‏گیرید و با خونسردی، به هدف بیندیشید.


خجالتی ها! حتما بخوانید

6.

اجازه سوء هستفاده به دیگران ندهید؛ كافی هست به كار خود ادامه داده، در صورت روبه‏رو شدن با واكنش اونان، خود را در مقابل اونان احساس نكنید.

7.

در انجام رفتارهای اجتماعی كوچك و در محیط‌های دیگر - كه بیشتر احساس راحتی می‏كنید - فعال باشید و این كار را از سلام كردن، احوال‏پرسی، جواب سلام دادن، نگاه كردن، تعارف كردن و تعارف شنیدن، آغاز كنید و با تمرین، به كارهای بزرگ‏تر و مهم‏تر گسترش دهید.

8.

با افراد فعّال و پر تحركی كه احساس خجالت نمی‏كنند، بیشتر مأنوس باشید و از خجالتی‏ها فاصله بگیرید.

9.

توجه داشته باشید كه تا زمین نخورید، راه رفتن نمی‏آموزید؛ پس باید نقد دیگران و تمسخر اونها باشد؛ تا شما مجال رشد بیابید.

بنابراین، اگر با عكس العمل دیگران روبه‏رو شدید یا در فعالیت‏های آغازین، احساس ناتوانی كردید، از ادامه سخن یا عمل چشم بپوشید؛ هر چند می‏توانید اون را ارائه كنید و از این راه، برای ارائه بهتر و كامل‏تر مطالب، آماده شوید.منابع
اکبری، ابوالقاسم.مشکلات نوجوانی و جوانی.

انتشارات رشد و توسعه.1387.
ابراهیمی قوام، صغری.

کمرویی، ماهیت و شیوه درمان اون.

مجله تربیت.

1373.
افروز، غلامعلی.

روانشناسی کمرویی.

دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

1373.
زندی پور، طیبه.

برنامه ریزی راهنمایی تحصیلی- شغلی.

انتشارات ساوقت پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

1378.
نعمت زاده ماهانی، کاظم.

مشکل کمرویی در نوجوانان و جوانان.

سمینار مسایل نوجوانان، دانشگاه آزاد اسلامی.

1372.
مریم عطاریان- بخش خانواده و زندگی

3:

دردسر های خجالتی بودن

از سرخی هراسی چه می دانید؟

خجالتی ها! حتما بخوانید
اکثر نوجوانان و جوانان هنگامیکه با موقعیت های تهدیدآمیز رو به رو می گردند، دچار احساس ترس و اضطراب می شوند.

بوجود آمدن ترس و اضطراب باعث بوجود آمدن یک سری واکنش های نابهنجار در فرد می شود که با فشار روانی توام هست.

برخی از این واکنش عبارتند از: تپش سریع قلب، لرزش بدن، عرق بیش از حد معمول بدن، تکرر ادرار، عدم کنترل ادرار و ...

همگی از نشانه های ترس و اضطراب و از عوارض اونهاست.

البته لازم به ذکر هست که ترسها را می توان به دو دسته تقسیم کرد.


- ترسهای طبیعی و بهنجار- که احساس ترس در برابر یک خطر واقعی یک تجربه بهنجار پدید می آید مانند عبور از یک منطقه خطرناک در شب.


- ترسهای نابهنجار- که منظور ترسی هست که از خطر واقعی نبوده و اکثر امت در چنین موقعیتی نمی ترسند.

مانند ترس از حیوانات، ترس از صحبت کردن در جمع، ترس از مکانهای بسته و ...

که فرد مبتلا به اون از غیرمنطقی بودن اون آگاه هست.


یکی از انواع این ترسهای نابهنجار که در دوره نوجوانی و جوانی بسیار دیده می شود «سرخی هراسی یا ترس از سرخ شدن صورت» هست که یک تر س غیر معمول و غیرمنطقی از سرخ شدن صورت هست.
هر چند این اختلال مانند سایر تظاهرات دیگر اضطرابی، خیلی شایع نیست اما به علت سوالاتی که در بخش مشاوره در مورد این مشکل بیان شده بود، لازم دیدیم که به طور مختصر ، به بررسی این اختلال بپردازیم.
در این نوع ترس بیمارگون، فرد نگران این مساله هست که مرکز توجه دیگران برنامه بگیرد.

این دسته از افراد عموماً از مکانهای عمومی، صحبت کردن در جمع، مورد تشویق برنامه گرفتن و یا شرایطی که تعداد زیادی از افراد جمع هستند، اجتناب مینمايند و متاسفانه همین واکنش اونها باعث می شود که شدت این مشکل افزایش یابد.

افرادی که از این بیماری رنج می برند، همواره سعی دارند سرخی صورت خود را بپوشانند، غافل از اینکه این اقدام باعث شدت گرفتن مشکلاتشان می شود.ترس از سرخی چهره می تواند با علائم دیگری مانند تنگی نفس، گیجی، تعریق بیش از حد، لرز، تهوع، خشکی دهان، احساس مریضی، تپش قلب، ناتوانی در صحبت کردن یا فکر کردن، ترس از مردن، ترس از دست دادن کنترل، احساس غیرواقعی بودن و یا حمله اضطراب همراه باشد.

اگر شما جز اون دسته نوجوانانی هستید که وقتی در موقعیتهای اجتماعی برنامه می گیرید صورتتان سرخ شده و یا هر یک از این علایم را از خود نشان میدهید باید بدانید که این مشکل تنها شما نیست.

بسیارند دختران و پسران نوجوان و جوانی که از این مشکل رنج می برند اما تنها در مورد اون صحبت نمی نمايند- اما باز هم جای نگرانی وجود ندارد چرا که انواع ترسها، از جمله سرخی هراسی دارای درمانهای موثر و مفیدی هست و در صورتیکه در اجرای شیوه های درمانی اون تلاش لازم را به خرج دهید، این مساله قابل درمان هست.

4:

درمان

برای درمان انواع هراسها از جمله سرخی هراسی توصیه می شود که:
خود را در معرض موقعیتهای هراس آور برنامه دهید

خجالتی ها! حتما بخوانید

رفتار درمانی شناختی (یکی از روشهای درمان در روان شناسی)، از روش مواجهه با محرک اضطراب آور، هستفاده می کند.

برای مثال اگر شما در هنگام مواجه شدن با یک جمعیت زیاد، دچار احساس اضطراب می شوید و چهره تان سرخ می شود، احتمالاً سپس اون واقعه سعی خواهید کرد که وارد فضاهای پرجمعیت نشوید.

اما این رویکرد درمانی تاکید می کند که این دسته از افراد با ترسها و هراسهای خود رو به رو شوند و از اون فرار ننمايند.

هرچند که به ظاهر این رویکرد درمانی، رنج آور هست اما مراجعه منظم نزد روان درمانگر و همچنین یادگیری شیوه های «تن آرامی» در پشت سر گذاشتن این نوع اضطراب بسیار موثر هست.


صحبت کردن در مورد ترسها، در کاهش اضطراب موثر هست

فرمودگو درمانی، یک روش درمان سنتی هست که در اون افراد وادار می شوند در مورد ترسها، نگرانیها و اضطرابهای خود صحبت نمايند.

هرچند این روش درمانی، یک روش قطعی نیست اما در جلسات اولیه درمان، نقش تسکین دهنده دارد.تاثیر داروها بر سرخی هراسی
هرچند که در زمینه بسیاری از ترسهای مرضی مانند ترس از ارتفاع، ترس از رانندگی، ترس از حیوانات و ...

رفتاردرمانی می تواند موثر باشد اما در زمینه سرخی هراسی، گاه لازم می گردد که افراد با تجویز روان پزشک، تا بهبود کامل، بطور مقطعی دارو مصرف نمایند.


ترس از سرخی چهره می تواند با علائم دیگری مانند تنگی نفس، گیجی، تعریق بیش از حد، لرز، تهوع، خشکی دهان، احساس مریضی، تپش قلب، ناتوانی در صحبت کردن یا فکر کردن، ترس از مردن، ترس از دست دادن کنترل، احساس غیر واقعی بودن و یا حمله اضطراب همراه باشد

5:

انرژی درمانی

مطالعات نشان داده که انرژی درمانی یک از موثرترین روشهای درمانی، در سرخی هراسی به شمار می رود.

زیرا این نوع درمان، سریع، ایمن، موثر و بادوام هست.


روش های درمانی دیگر، بهره گیری از تمرینات یوگا هست.

یوگا باعث تنظیم ضربان قلب و همچنین تسکین اعصاب افراد مضطرب می گردد و باعث کاهش تحریک پذیری سیستم عصبی این دسته از افراد می گردد.

مهمترین نقش یوگا در درمان سرخی هراسی، توانایی کنترل یافتن فرد بر روی واکنشهای بدنی از جمله سرخی صورت هست.خجالتی ها! حتما بخوانید
قصد متناقض

و آخرین روش درمانی پیشنهادی ما «قصد متناقص» و یا «تمرین منفی وابستگی» هست.

در این روش به افراد آموخته می شود که به جای مبارزه با سرخ شدن صورت، به طور ارادی خود را در موقعیتی برنامه دهد که صورت، سرخ شود.

مثلاً هر وقت و یا هر مکانی که احتمال میدهد، صورت وی سرخ می شود حتماً با این موقعیتها مواجه شود.

این تمرین باید به طور مستمر و هر روزه انجام گردد تا به مرور وقت کنترل رفتار و احساسات به دست فرد مبتلا برنامه بگیرد.

این تمرین روشی برای توانایی یافتن در بخشها و واکنشهایی از بدن هست که افراد گمان می نمايند نمی توانند بر اون تسلط و کنترل پیدا نمايند.


مریم عطاریان- بخش خانواده و زندگی

6:

خجالت نکشید تا عقب نمانیدخجالتی ها! حتما بخوانید

خجالت كشیدن موجب عقب ماندگی هست.

انسان باید در برخورد با دیگران اعم از بزرگترها یا همسن وسالان خود خیلی «راحت» باشد.

به این جهت كه پیش هیچ كس خود را حقیر و بی ارزش احساس نكند.اگر چنین حالتی، یعنی شرمساری، وجود داشته باشد، آدمی نمی تواند احساس ضمیر خود را بیان یا از حقوق خویش دفاع كند، در نتیجه از قافله زندگی عقب می ماند.

احساس خجالت یك بیماری هست كه به آسانی می توان اون را با تلقین و ممارست مداوا كرد
.
اگر كسی علم و اخلاقش از ما بیشتر و بهتر بود، البته مورد احترام هست؛ اما این موضوع مایه خجالت ما نیست.

ضمن این كه به او احترام می گذاریم باید بتوانیم حرف خود را هم به راحتی با او در میان بگذاریم.
همیشه به خود بگویید چرا باید از فلان شخص خجالت بكشم؟ مگر او چه دارد كه من ندارم؟

مایه امتیاز انسان ها از یكدیگر،تقوی، دانش و ایجاد نیك هست.

اگر كسی علم و اخلاقش از ما بیشتر و بهتر بود، البته مورد احترام هست؛ اما این موضوع مایه خجالت ما نیست.

ضمن این كه به او احترام می گذاریم باید بتوانیم حرف خود را هم به راحتی با او در میان بگذاریم.


بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در برابر هستادان خویش خجالت می كشند و همین، عامل عقب ماندگی اونان هست.اگر خجالت نمی كشیدند می توانستند مطلبی را كه نفهمیده اند سؤال كنند و بیاموزند، اما چون، احساس شرمساری بی مورد در اونان هست مشكل خود را در میان نمی گذارند و درنتیجه چیزی هم در اون مورد نمی آموزند.

این یك مثال بود؛ در همه شئون زندگی، مراجعات اداری، كسب و تجارت، هم نشینی و مجالست و نظایر اون «خجالت» باعث عقب ماندگی هست.

7:

رئيس انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران:
ساختار مغز همه انسان‌ها شبيه هم هست.خصوصيات اخلاقي مانند خجالتي يا اجتماعي بودن ربطي به ساختار مغز ندارد و اين مسائل تا حد زيادي توارثي هست كه از اجداد به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود.

آيا ممكن هست خصوصيات اخلاقي مانند خجالتي بودن به ساختار مغز انسان‌ها مربوط باشد؟
شكل و ساختار مغز همه انسان‌ها شبيه هم هست و از نظر آ‌ناتومي هيچ فرقي با هم ندارند مگر اينكه فردي دچار يك نوع بيماري شده باشد بنابراين خصوصيات اخلاقي افراد هيچ ربطي به ساختار و شكل مغز اونها ندارد.خجالتي يا اجتماعي بودن افراد تا حد زيادي به شرایط ژنتيكي، ارثي و فرهنگي مربوط هست و تا حد زيادي نتايج اين تحقيق قابل تعميم هست.بر اين پايه ممكن هست يك خصوصيت اخلاقي سپس 3 يا 4 نسل به افراد منتقل شود اما ساختار و شكل مغز در اين زمينه هيچ نقشي ندارد و بيشتر شرایط تربيتي و توارثي در اين زمينه نقش دارند.


68 out of 100 based on 53 user ratings 1078 reviews

@