تست شخصیت شناسی با انگشتان


تست شخصیت شناسی با انگشتانتست شخصیت شناسی با انگشتان
تست شخصیت شناسی با انگشتان


با استفاده از عکس و انتخاب انگشت شخصیت خود را بشناسید.آیا تا به حال بطور دقیق به انگشتان دستان خود نگاه کرده اید؟ تا به حال فکر کرده اید که به کدامیک علاقه بیشتری نسبت به بقیه دارید؟ با دقت نگاه کنید، سپس توضیح مربوط به آن را بخوانید.


انگشت شماره ۱

این انگشت نماد مسایل مادی و ثروت است و کسانی که این انگشت را انتخاب میکنند، اقتصاد دانان خوبی هستند و معمولا از نظر مالی در وضعیت خوبی برنامه دارند.

انگشت شماره ۲

این انگشت نماد کار میباشد و اشخاصی که به این انگشت اهمیت بیشتری میدهند انسانهای کاری هستند و بطور کلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در کارها دارند.

انگشت شماره ۳

این انگشت میزان اهمیت به خود فرد را نشان میدهد، افرادی که این انگشت را انتخاب میکنند، در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودی خودپرست و خودخواه هستند.

انگشت شماره ۴

این انگشت نماد محبت و عشق است و کسانی که این انگشت را انتخاب میکنند، انسانهای احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند.

انگشت شماره ۵

این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و کسانی که به این انگشت علاقمند هستند، افرادی هستند که به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترک و بطور کلی روابط بین افراد اهمیت می دهند.آزمون جالب و ساده روانشناسی امروز

1:

جالب بود.
اکثرا" انگشت شماره ی 2 را انتخاب می نمايند ودوست دارند.


تا حالا به خودت دروغ گفتی؟
چون این انگشت را بیشتر انگشت نماد راستگویی ومبارک می دانند.


تست مهارتهای ارتباطی
چون این انگشت نماد کار وفعالیت وخودسازی واز همه مهم تر نمادخلاقیّت هست.
یاعلی


تشخیص میزان محبوبیت در دوستی

2:

انگشت شماره ۵

این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و کسانی که به این انگشت علاقمند هستند، افرادی هستند که به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترک و بطور کلی روابط بین افراد اهمیت می دهند.


شخصیت شناسی از روی عکس های وایبر!


تست تشخیص میزان آرامش و نگرانی

3:

انگشت شماره ۴

این انگشت نماد محبت و عشق هست و کسانی که این انگشت را انتخاب مینمايند، انسانهای احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند.


آیا من یک شیزوفرن هستم؟

4:

خخخ من انگشت 2 رو انتخواب کردم چون اگه نباشه با اصلحه به سختی میشه شلیک کرد


تست ساده روانشناسی خرید کردن

5:

دقیقا به ترتیب اینه علاقه ام 5 4 3 1 2

من وجدان کاری ندارم

6:

12345از چپ

ولی سه تای اولی فدای دو تای آخری

7:

چه جالب
آره من خیلی توجه میکنم
من اول انگشت شماره 2
بعد انگشت شماره 4
انگشت شماره ۲

این انگشت نماد کار میباشد و اشخاصی که به این انگشت اهمیت بیشتری میدهند انسانهای کاری هستند و بطور کلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در کارها دارند.


انگشت شماره ۴

این انگشت نماد محبت و عشق هست و کسانی که این انگشت را انتخاب مینمايند، انسانهای احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند.+
دقیقا هم درست بود

8:

انگشت شماره ۲

این انگشت نماد کار میباشد و اشخاصی که به این ا


56 out of 100 based on 51 user ratings 76 reviews

@