یه مشاور


یه مشاوریه مشاور
با سلام دوستان از آنجا که تو زندگیم مشکلی بوجود آمده به یک مشاور نیاز دارم کسی از بین شما دوستان هست که بتونه به من کمک کنه؟تا چه اندازه میتوان بر دوستان اینترنتی اعتماد کرد؟؟

1:

شما مشکلت رو مطرح کن دوستان هم فکری مینمايند..


روانشـناسـی دروغ:))


سنجش بیش فعالی دلبندتان با این تست

2:

فهرست وار بیان می نمایم:
1- بنا به ناسازگاری همسرم در سالهالی گذشته، مراجعه به دادگاه و طی کردن مراحل قانونی و اخذ عدم تمکین.2- تمکین نکردن همسرم مبنی بر تغییر محل زندگی.
3- راه ندادن اینجانب به منزل قبلی (محل سکونت مشترک) و همراه نمودن فرزندان با خود.
4- اجرا گذاردن مهریه و تنظیم دادخواست نفقه.


آیا خواستگاری زن از مرد نادرست است ؟؟؟؟؟؟
که بعلت عدم تمکین نامبرده دادخواست نفقه ره به جایی نبرد.
5- حدود 9 ماهه از دیدن فرزندانم محرومم.
6- تنظیم دادخواست هسترداد فرزندان از سوی اینجانب.


دروغ نگوييد تا بیمار نشويد
و اما روحیات اینجانب و درخواست مشاوره:
1- ترس شدید از حضور در جلسه دادگاه هسترداد فرزندان.
2- احساس بیهودگی.
3- نسبت به کارم سست هستم.


اموزش و تدریس در خانه


روی دست پدر ماندن

3:

راهی هست که خصوصی با یه مشاور صحبت کنم


74 out of 100 based on 59 user ratings 784 reviews

@