تست روان شناسى...


تست روان شناسى...تست روان شناسى...
تصور کنيد در بيابان خشک وبى پايىانى در حال راه رفتن هستيد
خسته,گرسنه,تشنه,پس از پنج ساعت پياده روى,,,ناگهان ساختمان مجلل وباشکوهى در جلوى شما ظاهر ميشود

يک )ساختمانى که جلوى شما ظاهر شده است چيست؟؟؟
الف )قصر ب)موزه ج)هتل د)بناى مذهبى

دو )شما از چه طريقى وارد ساختمان ميشويد ؟؟
الف )پنجره ب)در )بالکن د)تونل زير زمينى

سه )وقتى وارد ساختمان شديد انرا بسيار مجلل وباشکوه ميابيد... ناگهان صداى در ميشنويد...در را باز ميکنيد وکسى را ميبينيد که واقعا ميخواستيد با او باشيد... ان شخص کيست ؟؟؟
به گشتن ادامه ميدهيد پلکانى را ميبينيد که به طبقه بالا ميرود.. مارپيچ است يا مستقيم ؟؟؟
از پلکان بالا ميرويد تعداد پله ها را ميشماريد... چند پله است؟؟؟(هرعددى از يک تا بي نهايت جايز است)بعد وارد اتاق ميشويد....
دلتان ميخواد اين اتاق چقدر بزرگ باشد ؟؟؟
الف)به اندازه اکواريوم
ب)به اندازه يک اتاق معموملى
ج)به اندازه يک جنگل
د)به اندازه اقيانوس ارام

دلتان ميخواهد رنگ ديوار اتاق چه باشد ؟؟
الف)قرمز
ب)سياه وسفيد
ج)ارغوانى
د)زرد يا پرتقالى
و)رنگهاى رنگين کمان

يک ميز جلوى شما ظاهر ميشود
ايا گرد.مربع.مثلث يا بدون شکل خاصى است ؟؟؟

وظرفى با پنج ميوه روى ان برنامه دارد:گيلاس,سيب,کيوى,طالبى, هندوانه

يک ميوه انتخاب کنيد,,,,

ميوه اى که انتخاب کرده ايد شما را به ياد چه کسى مى اندازد؟؟نام اورا ب خاطر بسپاريد

شما ميوه را برميداريد و....
الف)بلافاصله ميخوريد
ب)قسمت کرم خورده را ميبريد وقسمت سالم را ميخوريد
ج)انرا ميبريد وداخلش را ميبينيد که کرم خورده است يانه وبعد بخوردنش ادامه ميدهيد
د)اگرم کرم خورده باشد تمامش را دور مي اندازيد

از ان ساختمان خارج ميشويد وپنج حيوان را ميبينيد
موش,اهو,اسب,دلفين,فيل

اين حيوانات را به ترتيب اولويت که برايتان دارند رده بندى کنيد....


اين تست احتياج به قلمو کاغذ داره هرکى انجام داد بهم خصوصى بده تاجوابشو بدملذت بردن‌های خطرناک مجردها!

1:

اگـر کسی پـاسخ ِ این تست هـا رو داره تو تاپـیک بذاره لطفـا ..


رنگ بارانی تان شما را لو می دهد!


تست سلامت: شاد هستيد يا غمگين؟

2:

این تست برام اشناس.....ضمنا این تستا فاقد اعتباره اکثرا و بیشتر جنبه سرگرمی داره


56 out of 100 based on 21 user ratings 346 reviews

@