آزمون تیپ شخصیتی mbti


آزمون تیپ شخصیتی mbtiآزمون تیپ شخصیتی mbti
برای شناخت تیپ شخصیتی MBTI خود به آزمون ‫MBTI - خودشناس مراجعه کنیدفال بسیار جالب مد و لباس

1:

چقد سوالاش زیاده!


تست روانشناسی- در جاده ای کوهستانی تنها در حرکت هستید...

2:


آره خودم هم خسته شدم

ولی واقعا ارزشش رو داره و تو زندگی به کارت میاد
شخصیت من که کاملا درست در اومد خودِ خودم بودم یعنی


تست جالب و شغل مناسب شما

3:

واسه خودم که خیلیاش درست بود

infj

کارکردها : درونگرا - شمّی - احساسی - داوری نماينده
عنوان : محرم راز
توصیف : تسریع نماينده تغییرات مثبت
دسته بندی : کمال گرایان، معنا طلب ها، آرمان گرایانصفات کلیدی
رازدار
درون نگر
مهربان
متمرکز
همدل
مستقل
مصمم
قاطع
حساس
کمال گرا
حساس
تمایل به داشتن حریم خصوصی
دارای برنامه
با درک و فهم
از خود گذشته
دگرمحور
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
نجیب
آینده نگر
صلح طلب
مشوق
دلگرم نماينده
پیچیده
هدف گرا
هدفمند
نتیجه گرا
شهودی
دارای شمّ قوی
منظم
ساخت یافته
احساساتی
ارزش گرا
خلاق
ساکت
آرام

ویژگیهای شخصیتی
infjها در دنیایی از ایده ها زندگی می نمايند.


دستـخط و ارتـباط با شخصیـت انـسان
اونها اشخاصی مستقل، متفكر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی، اصول محکم و همیت مشخص هستند.


عشق دوست دخترتون نسبت به شما
اونها به نقطه نظرها و تصمیمات خود اعتماد دارند، از پنداره های درونی خود انگیزه می گیرند و برای اونها به شدت احترام و توجه قائل اند.


آزمون همسرشناسی!
این تیپ شخصیتی از تصور و تخیل غنی برخوردار هست و به احساسات و انگیزه های دیگران بها می دهد.


تست خودشناسی: زیر تیغ چــه تصمیمــــــی می.گیرید؟
معمولاً در موقعیتهای مختلف به عمق اونها توجه دارند و معانی عمیق تر را می بینند و در برخورد با موقعیتها از شمّ قوی برخوردارند.


دوستان خود را چطور ارزيابي مي كنيد؟
به الهامات و ایده آلهای خود وابسته اند و به دیگران نیز رشد و فراست می بخشند.

برای الهامات، آرزوها و هستنباط های خود ارزش زیادی قائل اند، حتی اگر دیگران اونها را تایید نكنند.


Infjها صمیمی، وفادار، متعهد و آرمان گرا هستند.

دوست دارند که نقطه نظرهایشان مورد پسند برنامه گیرد و به اجرا درآید.

اونان برای انسجام و تمامیت ارزش فراوان قائل اند، بسیار مصمم بوده و ممکن هست گاه به قدری مصصم رفتار نمايند، که سماجت به خرج دهند.

Infjها به سبب اعتقاد بارزشان به پنداره های روشن و اینکه می دانند چه چیزی به صلاح امت و جامعه هست رهبران و تصمیم گیرندگان خوبی می شوند.

اغلب امت به این اشخاص احترام می گذارند.


از اونجا که infjها به رسیدن به توافق و هماهنگی با دیگران علاقه دارند، دوست دارند اعتبار نقطه نظرهایشان را به دیگران بقبولانند.

اونان با تصدیق کردن و با تعریف و تمجید از دیگران همکاری اونها را برای خود می خرند.

علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارند.

این تیپ شخصیتی سعی می کند که تا حد امکان از اختلاف و تعارض فاصله بگیرد.


Infjها اغلب تصمیم گیرندگانی فکور و اندیشمند هستند.

اونان مساله را جالب ارزیابی کرده و اغلب قبل از اینکه دست به کار شوند، خوب فکر می نمايند.

اونها ترجیح می دهند که در هر وقت تنها به یک موضوع بیندیشند.


Infjها ساکت، مهربان و همدل و امت شناس هستند.

به منافع دیگران اهمیت می دهند و دوست دارند که به رفاه و حال خوش دیگران توجه نمايند.

از احساسات و علایق دیگران خبر دارند و اغلب اوقات با اشخاص سختگیر به راحتی کنار می آیند.

Infjها معمولاً افرادی با شخصیتی پیچیده هستند، و می توانند در ضمن اونکه با احساس هستند، سختگیر نیز باشند.

شناخت اونها گاهی سخت هست و شخصیت پیچیده اونها اغلب اسباب حیرت دیگران را فراهم می سازد.

اونان دوستانی دیرینه دارند و در شرایط مناسب می توانند بر شمار دوستان خود بیفزایند.

نقاط ضعف شخصیتی
از اونجا که این اشخاص به شدت به ایده ها و نقطه نظرها توجه دارند، گاه کارهایشان عملی نیست و به بسیاری از کارهای روزانه که محتاج توجه هست نمی رسند.

آشنا شدن بیشتر با اونچه پیرامونشان می گذرد و تکیه بیشتر بر اطلاعات به اثبات رسیده، به infjها کمک می کند تا از ایده های خلاق خود در دنیای واقعیت ها هستفاده نمايند.


Infjها ممکن هست به قدری به اصول خود پای بند باشند که گرفتار گسسته بینی شوند.

اونها ممکن هست در زمینه تغییر، سمج و مصر باشند و پس از گرفتن یک تصمیم نخواهند اون را به سادگی عوض نمايند.

گاه اونان از کنار واقعیت های مهمی که از موضع اونها حمایت نکند، به راحتی می گذرند و یا در برابر ایده هایی که با ارزش های اونها در تعارض باشد مقاومت می نمایند.

ممکن هست اعتراضات دیگران را نشنوند، زیرا به نظرشان برسد که موضعشان کمترین اشکالی ندارد.

Infjها باید به خود و به کارشان با عینیت بیشتری توجه نمايند.


Infjها به این دلیل که بسیار به پنداره خود توجه دارند، ممکن هست بیش از اندازه به وضع قوانین و مقررات بپردازند.

اونان اغلب کمال طلب هستند و می توانند نسبت به انتقاد به شدت حساس باشند.

گرچه اونها از اراده قوی برخوردارند، در برخورد با تعارض و اختلاف در روابطشان دشواری هایی دارند.

هر چه infjها بیشتر بتوانند درباره خود و روابطشان عینی تر به مسائل نگاه نمايند، آسیب پذیری شان کمتر می شود.


روابط با دیگران
آرام و دل نازک هستند.
دوست دارند خانه راحتی داشته باشند.
می توانند بسیار صمیمی باشند.

ممکن به خاطر نیازهای شریک زندگیشان تن به هر کاری بدهند.
شنونده خوبی هستند.
احساسات، عواطف و محبتهای خود را با شمار کوچکی از دوستانشان در میان می گذارند.
اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسؤول می دانند و نمی توانند حد و مرز سالمی را رعایت نمايند.
می توانند روحیه ای متلون داشته باشند.
نسبت به انتقاد بسیار حساس هستند و اگر اونها را درک ننمايند، به شدت رنجش به دل می گیرند.
در بیان اندیشه های خود با دشواری روبرو هستند.
نیازمند هماهنگی هستند و اگر به این هماهنگی نرسند، رنجش به دل می گیرند.
وقتی لازم باشد که با افراد برخورد نمايند، مودبانه رفتار می نمايند.

در محل کار
به شدت بکر و خلاق هستند.
برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می نمايند.

می خواهند ببینند که نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.
می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند.

اغلب کمال طلب هستند.
در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.
از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می نمايند.
اغلب به رفاه امت کمک می نمايند.
ناکامیها را مسائلی می دانند که باید حل و فصل شوند.
در هستفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.
درباره مسائل به طور دقیق فکر می نمايند.

در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.
ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و ساوقت یافته کار نمايند.
خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب نمايند.
می توانند رهبرانی مجاب نماينده و الهام بخش باشند.
دوست دارند اوقات خود را ساوقتدهی نمايند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

نقاط قوت كاری
داشتن تمرکز و توجه کافی به پروژه هایی که برایشان جالب هست
داشتن قاطعیت و مهارتهای ساوقتی قوی
خلاقیت بالا
داشتن همدلی و توان پیش بینی نیازهای دیگران
داشتن دید جامع و همه جانبه نسبت به کارها و مسائل
توانایی درک مسائل پیچیده
علاقه فراوان به کمک به رشد و تعالی دیگران
میل به مولد بودن و رسیدن به اهداف خود
تعهد عمیق به کاری که به اون اعتقاد دارند

نقاط ضعف كاری
قضاوت و داوری بیش از حد
دشواری در برخورد با تعارضات و اختلافات
عدم تمایل به كار در پروژه های مخالف با ارزشهایشان
عدم تمایل به كار در شرایط رقابتی و چالشی
نداشتن انعطاف و چابكی كافی
دشواری در ایجاد نظم و ترتیب در نیروهای زیردست
دشواری در انتقال ایده های پیچیده و نو
نداشتن دید واقع بینانه در خصوص وقت و مدت انجام كارها

رضایت شغلی
برای یک infj رضایت شغلی یعنی:

بتواند روی ایده ها و نقطه نظرهایی کار کند که به رشد و تعالی دیگران کمک کند.
امکان تولید محصولات و خدماتی را که به اونها اعتقاد دارد و به خاطرشان احساس افتخار می کند، داشته باشد.
به حرفه نویسندگی و مالکیت وی و تلاشهای منحصر به فردی که می تواند داشته باشد توجه شود و به اون بها داده شود.
بتواند خودش را ابراز کند و نتیجه پنداره خود را ببیند.
به وی اجازه داده شود از ایده های خود برای یاری رسانی به دیگران هستفاده کند.
بتواند کارش را در محیطی دوستانه و عاری از تنش اجرا کند.
بتواند به طور مستقل کار کند، اما نظراتش را با دیگران در میان بگذارد و از محیطی دوستانه برخوردار باشد.
این امکان وجود داشته باشد که اوقات و محیط کار خودش را ساوقتدهی کرده و روی جریان و نتیجه کار کنترل کافی داشته باشد.
به وی موقعيت کافی داده شود که نقطه نظرهایش را صورت بندی و پردازش نماید، به طوری که در شرایط آمادگی مطلوب برنامه گیرد.
کار با ارزشها و باورهای شخصی وی هماهنگی داشته باشد و بتواند از نظر شخصی و حرفه ای به کمال برسد.

مشاغل مناسب
مشاغل گروه مشاوره و آموزش :
این مشاغل به infjها امکان می دهد تا از دانش و نقطه نظرهای خود برای کمک به دیگران هستفاده نمايند.

زمینه های مشاوره و آموزش نیاز به ارتباط نزدیک و خصوصی با دیگران دارند و این به infjها امکان می دهد تا با دیگران ارتباط عمیق پیدا نمايند.

روانشناس
مشاور
مشاور شغلی
مشاور تحصیلی
معلم دبیرستان
مددکار اجتماعی
کتابدار
جامعه شناس
مشاغل گروه مذهب :
کارهای دینی مستلزم تعهد عمیق شخصی هست.

باید فلسفه کاری در میان باشد که بتوان اون را یک مأموریت دانست.

Infjها از اینکه بتوانند فلسفه و باورهای خود را با دیگران در میان بگذارند لذت می برند.

روحانی
کشیش
راهب و راهبه
مددکار مذهبی
مشاغل گروه کارهای خلاق :
علاقه infjها به هنر ناشی از توانایی شان در ایجاد آثار منحصر به فرد، با هستفاده از ایده هایشان هست.

اونها به کمک هنر می توانند خود را ابراز نمايند و بر دیگران تاثیر بگذارند.

کار در بسیاری از این مشاغل به صورت مستقل و فردی هست و به اونان این امکان را می دهد که محیط را کنترل و ساوقتدهی نمايند.

نقاش
شاعر
نمایشنامه نویس
رمان نویس
ناشر
طراح صحنه
طراح لباس
طراح داخلی
طراح آگهی های تجاری
گرافیست
فیلمساز مستند
تدوین گر
سردبیر
مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی :
افرادی که در زمینه خدمات اجتماعی کار می نمايند متعهدند که به دیگران کمک نمايند.

اغلب infjها کار کردن در این زمینه را دوست دارند، به خصوص اگر جمع محدودی به این کار بپردازند.

خدمات اجتماعی به infjها موقعيت می دهد تا به دیگران کمک نمايند.

متخصص تغذیه
متخصص فرمودار درمانی
متخصص ستون فقرات
متخصص ماساژ درمانی
مددکار اجتماعی
مشاغل گروه بازرگانی و تجارتی :
اگر چه infjها در مجموع به کارهای بازرگانی و تجارتی علاقه نشان نمی دهند، اما به زمینه هایی از تجارت و بازرگانی علاقه مندند.

منابع انسانی، امور پرسنلی، مشاوره در مورد بهسازی ساوقتی، موضوعاتی هست که این تیپ شخصیتی ممکن هست به اون علاقه مند گردد.

کارشناس و مدیر منابع انسانی
کارشناس و مدیر بازاریابی
مترجم
مشاور توسعه و بهسازی ساوقتی
متصدی کتابخانه
مشاغل گروه تکنولوژی :
Infjها به دلیل داشتن دید کلی نگر می توانند به خوبی روی پروژه ها و فرآیندها نظارت داشته و اونها را مطابق برنامه تعیین شده پیش ببرند.

مدیر پروژه
مشاور تکنولوژی

اوقات فراغت
infjها اعتقاد به تعادل بین صرف وقت به تنهایی(به منظور رسیدگی به پروژه های خلاق) و صرف وقت با دوستان و افراد خانواده دارند.

برای اونها وجود یک خانواده خوشایند بسیار مهم هست.

بسیاری از infjها از شرکت در مناسبتهای فرهنگی و هنری لذت می برند.

Infjها کارهای ذهنی را بیش از کارهای جسمانی دوست دارند.پیشنهادات
به وقتی که برای تنها بودن، در خیال فرو رفتن، بررسی تئوریها و مطالعهو ایجاد کردن احتیاج دارید، احترام بگذارید.
نقطه نظرها، پنداره ها، احساسات و غنای درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.
در ارتباط خود صریح و مستقیم باشید.
سعی کنید به دیگران وقتی که نیاز دارند، محبت کنید.
در اینکه به چه اندازه می توانید از دیگران قبولی و پذیرش بطلبید، واقع بین باشید.
بیش از اندازه، خود را تحلیل نکنید.

احساسات خود را از طریق نوشتن یا صحبت کردن ابراز نمایید.
روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید.

بدانید که روحیه تان تغییر خواهد کرد.
بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش از اندازه نکنید.

تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید هست و چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.
نخواهید که زندگی را کنترل کنید.

بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.
از سرعت زندگی خود بکاهید.

بیش از اندازه خودتان را تحت فشار برنامه ندهید.
با کم و کاستهای زندگی کنار بیایید.

امور را به شکلی که هستند بپذیرید و نخواهید که همه چیز برپايه ایده آل شما باشد.
دوستانی را انتخاب کنید که نظرات شما را درک نمايند و شما را تشویق نمايند که خودتان باشید.
به نقاط قوت خود یعنی بینش فراوان، کمالگرایی، بکر بودن، خلاقیت، مهربانی، صمیمیت، حساسیت، وفاداری، ساوقت یافتگی، نو آوری و قاطعیت.

توجه داشته باشید.
رمز موفقیت یك infj توجه به جزئیات، انعطاف پذیر بودن و دست به کار شدن هست.


4:


5:

سوالات زيادى داشت ولى در كل جالب بود

6:

کارکردها : درونگرا - شمّی - فکری - ملاحظه نماينده
عنوان : مهندس
توصیف : نبوغ در حل مساله
دسته بندی : منطق گرایان، مفهوم پردازان، دانش طلبان


صفات کلیدی

روشنفکر
منطقی
ساکت
آرام
محتاط
مستقل
تکرو
کنجکاو
خلاق
مبتکر
نوآور
دقیق
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
خوددار
سازگار
انعطاف پذیر
تحلیلگر
عاقل
روشنفکر
آسان گیر
بی خیال
بی احساس
هدفمند
نتیجه گرا
پیچیده
با انگیزه
تمایل به داشتن حریم خصوصی
منزوی
آینده نگر
قانون شکن
کمال گرا
غیر احساساتی


ویژگیهای شخصیتی

INTPها متفكر، منعطف و خلاق بوده و در زمینه حل مساله از توانمندی فراوان برخوردارند.

به افكار و رویاهای خود اهمیت داده و در پی حل مسائل پیچیده و بهبود امور هستند.

کاملاً روشنفکر و منطقی اند و گاه از خود خلاقیت فراوان نشان می دهند.


INTPها ظاهری آرام و ساكت، در خود فرو رفته و منفصل دارند.

اونها در درون خود درگیر حل مسائل می شوند.

این اشخاص، دقیق و گاه انتقادگرند.

تحلیلگر و عاشق حل مساله هستند و برای هر اونچه مورد علاقه اونان هست به دنبال توضیح منطقی می گردند.

سعی می نمايند مسائل را بیابند و اونها را تحلیل نمايند.

ترجیح می دهند صحبت هایشان هدفمند و منطقی باشد.

INTPها تنها تحت تأثیر هستدلال منطقی متقاعد می شوند.


INTPها اندیشمندانی بکر و بی ریا هستند.

متفكرانی هستند كه علاقه مند به رشد و پیشرفت خود و دیگرانند.

برای هوش و ذکاوت خود ارزش فراوان قائل اند، انگیزه فراوانی دارند که به صلاحیت و شایستگی برسند و به شدت علاقه مند هستند تا دیگران را هم به صلاحیت برسانند.


این تیپ شخصیتی دوست دارد در فراسوی اونچه به نظر می رسد، دنبال احتمالات و امکانات بگردد.

اونها دوست دارند الگوهایی برای بهبود جریان امور و حل مسائل دشوار بیابند.

اونان به روشهای پیچیده می اندیشند و در ساوقتدهی به مفاهیم، قوی تر از ساوقت دادن به اشخاص عمل می نمايند.

تفكر و حل مسائل برای اونها از كار كردن و تعامل با دیگران جالب تر هست.

در مواقعی ایده های اونها به قدری پیچیده هست که در القای اون به دیگران با دشواری روبرو می شوند.


INTPها ساکت، محتاط، متکی به خود و به شدت مستقل هستند.

این تیپ شخصیتی از کنجکاوی فراوان بهره دارد.

برای اونها دقیق بودن، مهم هست.

اهل نظریه و تئوری بوده و از فعالیتهای فکری و تصوری لذت می برند.

اونها انعطاف پذیر هستند و ذهنی باز دارند.

این تیپ شخصیتی از حل مسائل به روشهای خلاق لذت فراوان می برد.

برای حل مشکلات مورد علاقه شان دارای توانایی تمرکز فوق العاده ای هستند.

نقاط ضعف شخصیتی

از اون جهت که INTPها به مقدار زیاد روی تحلیل های منطقی خود تکیه می نمايند، ممکن هست فراموش نمايند که دیگران به چه چیزهایی اهمیت می دهند.

اگر چیزی منطقی نباشد، INTPها اون را حتی اگر برایشان مهم باشد کنار می گذارند.

در واقع اگر اونها به خود یادآور شوند که چه می خواهند، می توانند با احساسات خود در تماس نزدیک باقی بمانند.


INTPها به خوبی می توانند اشکالات یک نقطه نظر را پیدا نمايند، اما در بیان نظر خود با دشواری هایی روبرو هستند.

ممکن هست اونها به یک اشکال جزئی در یک پروژه برخورد نمايند و به خاطر همین موضوع جلوی اجرای پروژه را بگیرند، زیرا معتقدند در برنامه ها جایی برای یک اندیشه غیر منطقی وجود ندارد.

وقتی از دیگران و از اطرافیان خود انتقاد می نمايند، صداقت اونها چه بسا اشخاص را جریحه دار کند.

اونها باید به اونچه به لحاظ احساسی برای دیگران مهم هست، توجه داشته باشند.


از اونجا که INTPها به شدت علاقه مند به حل مساله هستند، از جزئیات روزمره بی برنامه می شوند.

در این شرایط احتمال دارد علاقه شان را نسبت به پروژه از دست بدهند و هرگز در مقام تکمیل کردن اون برنیایند.

این اشخاص اگر انرژی خود را صرف بیرون از خود بنمايند، به اطلاعات کافی و عملی پی می برند تا ایده هایشان برای دیگران حالت عملی پیدا کند.


INTPها گاه تحت تأثیر کمال طلبی های خود، احساس نابسندگی می نمايند.

اگر بتوانند احساسات خود را با اشخاص دیگری در میان بگذارند، برداشت واقع بینانه تر و عینی تری از خود به دست می آورند.

گاهی اوقات اونها درباره اونچه پیرامون اونها وجود دارد ناامید می شوند و حالت منفی به خود می گیرند.
 • در اندیشه ها، علایق و کار خود فرو می روند و ممکن هست روابط خود را فراموش نمايند.

 • نسبت به کسانی که برای اونها مهم هستند صمیمی و وفادارند.

 • ممکن هست به آسانی از برقراری تماس با دیگران خودداری ورزند.

 • یک فضای رها از تضاد و آرام را دوست دارند.

 • به ظاهر جسمانی خود توجهی ندارند.

  برایشان مهم نیست که دیگران درباره اونها چه فکر می نمايند.

 • خوش ایجاد هستند.

 • با غریبه ها رسمی هستند و از اونها فاصله می گیرند.

 • از صحبتهای خودمانی خوششان نمی آید.

 • می توانند خود بین و خود خواه باشند.

 • اغلب از شرکای زندگی معاشرتی هستقبال می نمايند.


در محل کار

 • می توانند سیستمهای پیچیده و الگوهای مفهومی را بهبود بخشند، اما ترجیح می دهند که کاربرد و اجرا را به دیگران واگذار نمایند.

 • از صلاحیت حرفه ای سطح بالا برخوردارند و از این حیث به خود می بالند.

 • همه انتخابها را به دقت وارسی می نمايند.

 • متوجه تضادها، ناسازگاری ها و اشکالات منطقی در اندیشه های خود و دیگران هستند.

 • وقتی موضوعی را به درستی درک نمايند به حرکت درمی آیند.

 • دوست دارند هدفها و هستانداردهای خود را در محیطی انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین نمايند.

 • اگر نتوانند از توانمندی های خود هستفاده نمايند، بدبین و افسرده می شوند.

 • دوست دارند که به طور مستقل کار نمايند، اما تکمیل کارها برایشان دشوار هست.

 • دوست ندارند دیگران را سرپرستی نمايند.


نقاط قوت كاری

 • توانایی در نظر گرفتن تمامی امکانات و احتمالات موجود
 • توانایی درک مفاهیم پیچیده
 • توان حل خلاقانه مسائل
 • داشتن دید جامع و کلی نسبت به امور
 • خلاقیت بالا و برخورد غیر شخصی با مسائل
 • ریسک پذیری بالا و توان غلبه بر موانع
 • استقلال بالا
 • کنجکاوی زیاد و توان کسب اطلاعات مورد نیاز
 • توان تحلیل منطقی حتی در شرایط هسترس زا
 • اعتماد به نفس بالا
 • انعطاف پذیری و سازگاری زیاد
 • علاقه به افزایش اطلاعات و علم خود

نقاط ضعف كاری

 • تمایل به محیطی بدون ساختار
 • عدم توجه به جزئیات
 • عدم علاقه به كارهای تكراری و روشهای سنتی
 • عدم علاقه به ساختارها و افراد غیر منعطف، غیرخلاق و بی صلاحیت
 • اعتماد به نفس بیش از اندازه
 • عدم علاقه به مسائل ساده و حل شده
 • عدم توانایی در انتقال ساده مفاهیم پیچیده به دیگران
 • توجه زیاد به موضوعات نظری و در نظر نگرفتن واقعیات

رضایت شغلی

برای یک INTP رضایت شغلی یعنی:
 • بتواند ایده های جدید ارائه دهد و اونها را نقد و تحلیل کند.

 • این امکان را داشته باشد که توجه و انرژی خود را صرف کارهای خلاق کرده و صرفا به دنبال نتیجه کار نباشد.

 • کار چالشی و دارای مسائل پیچیده باشد و او بتواند اونها را خارج از روشهای متعارف اجرا کند.

 • موقعيت مستقل کار کردن را داشته باشد.

  وقت کافی و فراوان داشته باشد که به طور خصوصی و در خلوت کارهایش را اجرا کند.

 • این امکان وجود داشته باشد که هستانداردها و معیارهای خودش را در کارها لحاظ کند.

 • با انعطاف کافی کارهایش را اجرا کند.

  و ساختارهای موجود و قواعد و رویه های بی مورد، سدی در برابر وی ایجاد نکند.

 • بتواند با گروهی کوچک اما واجد شرایط و صلاحیت کارها را اجرا کند.

 • این امکان را داشته باشد که صلاحیتها و شایستگی های خود را پیوسته بیشتر کند و با اشخاص با صلاحیت و واجد شرایط در تماس باشد.

 • بتواند ایده های خلاق ارائه دهد و انجام کارها و تحقق خواسته هایش را به دیگران محول نماید.

 • نیازی به این نباشد که مستقیما اوقات خود را صرف ساوقتدهی سایرین کند.


مشاغل مناسب

مشاغل گروه کامپیوتر و تکنولوژی :
این مشاغل به INTPها موقعيت می دهد تا دست به کاری بزنند که به بهترین وجه انجام می دهند.

یعنی تحلیل مسائل و فراهم آوردن راه حلهای مبتکرانه.

اغلب INTPها از کار کردن در زمینه های فنی لذت می برند.

این تیپ شخصیتی دوست دارد با مسائل پیچیده روبرو شود و راههایی برای برطرف ساختن و حذف نقاط ضعف ارائه دهد.


 • مهندس کامپیوتر
 • طراح و تحلیلگر نرم افزار
 • برنامه نویس
 • متخصص و مدیر موسسه مالي اطلاعاتی
 • متخصص امنیت اطلاعات
 • متخصص و مدیر شبکه
 • طراح وب
 • مشاور مدیریت
 • برنامه ریز هستراتژیک
 • برنامه ریز مالی
 • انیماتور
مشاغل گروه پزشکی و فنی :
رو به رشد بودن تخصصهای پزشکی و تکنولوژی های علمی برای INTPها جالب هست.

این مشاغل و موقعيت مناسبی فراهم می آورند که اونها با مفاهیم پیچیده روبرو گردند، پیوسته مطالب جدیدی بیاموزند و مجددا به سؤال "چه می شود اگر؟" جواب دهند.

این حرفه ها بخصوص اگر با بررسی و پژوهش همراه باشند، به INTPها موقعيت می دهند که مستقل کارنمايند.


 • متخصص اعصاب
 • جراح پلاستیک
 • متخصص ژنتیک
 • داروساز
 • فیزیکدان
 • میکروبیولوژیست
 • مهندس پزشکی
 • شیمیدان
 • فیزیکدان
مشاغل گروه تجارتی و حرفه ای :
مشاغل این گروه موقعيت تحلیل و حل مسائل پیچیده را به INTPها می دهند.

این مشاغل اغلب چالشی بوده و نیاز به اندیشه فراوان و روشهای مبتکرانه برای برخورد با مسائل و چالشها دارند و خلاقیت در اونها نقش مهمی دارد.


 • وکیل
 • حقوقدان
 • اقتصاددان
 • روانشناس
 • تحلیلگر مالی
 • آرشیتکت
 • پژوهشگر
مشاغل گروه علمی و آکادمیک :
دنیای دانشگاهی اغلب مورد توجه INTPهاست.

این تیپ شخصیتی از کرسی هستادی دانشگاه و خصوصا از درس دادن به دانشجویان ممتاز لذت می برد.

این اشخاص وقتی بهتر کار می نمايند که تحت تأثیر قوانین و مقررات اضافی نباشند.

اونان از بروکراسی اداری فراری هستند و این چیزی هست که بسیاری از دانشگاهها نمی توانند از اون اجتناب نمايند.


 • استاد دانشگاه
 • دانشمند
 • باستان شناس
 • ریاضیدان
 • مورخ
 • فیلسوف
 • ستاره شناس
 • مترجم
مشاغل گروه خلاق :
یکی از دلایل جذابیت این مشاغل برای INTPها این هست که اونها می توانند چیزهای نو و بکر ایجاد نمايند.

INTPها از جریان خلاق کار لذت می برند و دوست دارند با اشخاص مختلف با زمینه های متفاوت کارنمايند.

INTPها معمولا کار کردن به تنهایی را دوست دارند و در نهایت ترجیح می دهند با گروههای کوچک که دارای ذوق و هستعداد خوب باشند، کار نمايند.


 • عکاس
 • نویسنده
 • نقاش
 • رقصنده
 • موسیقیدان
 • مخترع
 • گرافیست
 • روزنامه نگار
 • کارگردان
 • تدوین گر
 • طراح صحنه

اوقات فراغت

INTPها ترجیح می دهند که بسیاری از کارها را به تنهایی اجرا کنند.

اونها دوست دارند کارهایی بنمايند که دیگران در اون دخالتی نداشته باشند.

برخی از INTPها از چالشهای جسمانی لذت می برند و بسیاری از اونها به فعالیتهایی مانند بریج، شطرنج و بازی با کلمات علاقمند هستند.

INTPها یاد گیرنده هایی برای همه مدت عمر هستند و پیوسته شعور خود را بیشتر می نمايند.پیشنهادات

 • به امیال و نیازهای دیگران حساس باشید.

  ببینید برای کسانی که شما به اونها بها می دهید چه موضوعی اهمیت دارد.

 • بیش از اندازه انتقادگر نباشید.

 • بیاموزید که اونچه را می نویسید یا می گویید ساده سازی کنید تا دیگران بتوانند شما را درک کند.

 • از موفقیتهای دیگران تعریف کنید، از هستعدادهایشان حسن جویی کنید.

  حتی برای جزئی ترین کارها از اونها تعریف کنید.

 • تصمیم گیری های خود را به بعد موکول نکنید.

 • بیاموزید که خودتان را بیشتر بیان کنید.

  توضیح دهید که در درون خود چه احساسی دارید.

 • در بحثهای گروهی حرفتان را بزنید، حتی اگر اندیشه یا ایده ای ممکن هست به نظرتان مسلم برسد.

 • وقتی با نظر شما مخالفت می شود، رفتار تدافعی اتخاذ نکنید.

 • به توانمندی های خود یعنی نوآور بودن، منطقی بودن، مستقل بودن، تحلیلگرا بودن، توجه داشتن به جنبه های فطری و دقت در اندیشیدن و به زبان جاری ساختن بها بدهید.

 • رمز موفقیت یك INTP ساوقت یافتگی بهتر، صبور بودن در مقابل سایرین و تلاش برای رسیدن به مهارتهای اجتماعی بیشتر هست.


7:

خب اگه خودتو میشناختی...دیگه چرا رفتی تست؟

8:

واسه اینکه بدونم سراغ چه مشاغلی برم بهتره و سبک زندگیم چطوری باشه موفق ترم

9:

من خودم بدون تست میدونم تیپ شخصيتيمو
هر کی أم خاس بدون حتی ي سوال تيپشو میگم
تیپ شخصیتی من اینه : dfugdbkjnkjhhjhgxkxodjdirlglv offoryujbvckkhhnnvghgcgggzddgg
دیدید ..

خیلی راحت ...


10:

از بس ب سوالات متفاوت با مضمون یکسان،جوابای متفاوت دادم
ی نتیجه ی عجیب غریب دراومد
ایجاد نماينده و هیجان و...

در حالیکه نتیجه ی نهایی باید "خسته،خسته شونده،خسته گرا،خسته نماينده،خسته آور،خسته پذیر و ...." می بود

11:

مچکرم عاالی بودساندویچ پانل


56 out of 100 based on 31 user ratings 706 reviews

@