عمریست حلقه بر در میخانه می زنم


64 out of 100 based on 49 user ratings 1224 reviews

حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - هر کسی با یه امیدی اومده (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - غبار ماتم تو (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - شعر خوانی عربی (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - لعل لبت به عمر ابد طعنه می زند (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - گنهکاران عالم را بگویید (مناجات)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - روضه شب هفتم محرم الحرام (روضه)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - برای تو بسه یه قطره آب (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - حسین وااای واای واای (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - یا مولای یا اسدالله (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - دیگر پره قنداقه ات شد نغمه خون بابا (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - قبله ام ابروی تو (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - حسینا ابد والله ما ننسا حسینا (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - خدا میدونه قلبم با اسمت میزنه (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب هفتم محرم 1391 - کرببلا برای من جونم آقا برای تو (شور)
*
@