برنامه زندگي براي سال 1390


برنامه زندگي براي سال 1390


/ کليپ برنامه زندگي براي سال 1390
برنامه زندگي براي سال 1390
• زمان : 1:00:06
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: اساتيد الستي-تولائيان

سه‌شنبه، 24
68 out of 100 based on 63 user ratings 1138 reviews

@