بررسی ارتباط تعرفه‌های آب بها با قیمت تمام شده آن در شرکت آب و فاضلاب (شهری) استان مازندران


بررسی ارتباط تعرفه‌های آب بها با قیمت تمام شده آن در شرکت آب و فاضلاب (شهری) استان مازندران
این تحقیق شامل سی وسه اداره آب و فاضلاب هستان مازندران هست .


جهان سوم و انسان گرسنه‌اش در مقابل مسائل و مشکلات
و از نظر وقتی، بررسی دفاتر و صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب هستان مازندران در سالهای 1374- 1375- 1376- می‌باشد.


ترجمه فصول 9 و 10 و 11 و 12 از کتاب مقدمه‌ای بر حسابداری مالیه
اهداف تحقیق بررسی موضوعات زیر هست : 1 - آیا تعرفه آب بهاءدر ادارات آب و فاضلاب هستان یکنواخت هست ؟.


مدیریت مالی شرکتها
2 - آیا قیمت تمام شده آب در ادارات آب و فاضلاب هستان یکسان هست ؟.


بودجه‌ریزی و نظام بودجه‌ای در ایران
3 - آیاتعرفه آب بهاءبا قیمت تمام شده اون ارتباط دارد؟

ترجمه فصول 18 و 19 و 20 و 23 از کتاب حسابداری صنعتی پیشرفته


51 out of 100 based on 26 user ratings 101 reviews

@