مطالعات و تحلیل ارتعاش آزار سه بعدی اجسام


مطالعات و تحلیل ارتعاش آزار سه بعدی اجسام
ارتعاشات سه بعدی اجسام در مقایسه صفحه‌های ویژه کمتر مورد بررسی و توجه برنامه گرفته هست و فقدان اطلاعات در مورد رفتار ارتعاش سه بعدی اجسام با اشکال هندسی متنوع‌تر کاملا مشهود هست .


بررسی روشهای ایمن‌سازی در ساختمان (در مقابل حریق)
در جهت شناخت بهتر رفتار ارتعاشی اجسام و در جهت تکوین پژوهش‌های قبلی و بعنوان یک مرجع مناسب در زمینه مطالعات بعدی سودمند واقع شده و مورد هستفاده برنامه می‌گیرد.


بررسی روشهای مختلف طرح و اجرای صنعتی و نیمه صنعتی ساختمان و ارائه بهترین ترکیب‌ها


بررسی ژئوتکنیکی لرزه‌خیزی شهرستان لار


72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews

بررسی سازه‌های پوسته‌ای آسیب‌دیده
بررسی شیلهای رسی به منظور تهیه آجر شیلی
بررسی کارآیی و دوام عایق‌بندی بام ساختمانها در مناطق گرمسیر-لارستان
بررسی کمی و کیفی انواع پوزولانی و اثر آنها بر دوام بتن با استفاده از روش‌های تسریع شده
بررسی مصالح ساختمانی در استان و ارائه پیشنهادات برای ارتقاء کیفیت و پیشنهاد ظرفیت کارخانه مصالح برای استانها
بررسی مصرف مصالح ساختمانی در الگوهای مختلف ساختمانی
بررسی مواد افزودنی غیر قابل نفوذکننده بتن
بررسی میزان کلر آزاد باقیمانده در سیستم آبرسانی شهرستان اردبیل در سال 78-79
بررسی و آنالیزهای پایداری شیروانیها در زمین لغزنده (طرح مطالعاتی تاثیر رانش خاک روی خطوط لوله گاز و آنالیز تنشهای وارده)
بررسی و ارزیابی روشهای موجود ساخت مسکن در ایران (گیلان)
بررسی و تحقیق بمنظور تدوین استاندارهای طراحی سیستم‌های پیش‌ساخته
Remove element with JQuery
jQuery validate with a dynamic number of fields
jQuery replacement of Prototype method
Jeditable Async revert on error
JQuery Slider with interior Block Elements
Get current scroll position and pass it as a variable with a link?
jquery insertbefore
jquery UI dialog: how to initialize without a title bar?
How to clear a textbox onfocus?
jQuery: Find the text of a list item that contains a nested ul
*
@