خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان


خطرناک‌ترین کرم صدپای جهانخطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
به گزارش گروه بین المللزیست نیوز، خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان به نام "لونومیا اوبلیکوا" (Lonomia obliqua) در جنگل‌های آمریکای جنوبی زندگی می کند. این جانور کوچک مسئول مرگ چندین نفر در سال محسوب می شود.
لونومیا روی پوست درختان مخفی می شود و اگر به درختی در برزیل و یا دیگر کشورهای آمریکا جنوبی تکیه دهید، ممکن است توسط آن مسموم شوید. زهر لومونیا می تواند موجب خونریزی شدید، تحلیل غشای گلبول‌های قرمز (همولیز) و حتی مرگ شود.
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهان
خطرناک‌ترین کرم صدپای جهانحقیقتی کوچک

1:

ولی خیلی خوشگله ها
من که عاشخشم


50 out of 100 based on 35 user ratings 1060 reviews

@