بن سای ، هنر کوچک سازی درختان


بن سای ، هنر کوچک سازی درختانبن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای درخت یا درختچه ای است که در یک گلدان یا یک ظرف پرورش داده میشود. ارتفاع آن بین 20 تا 80 سانتی متر است که گاهی به یک متر هم میرسد. هر چه درختان بن سای بیشتر شبیه برادران بزرک خود در طبیعت باشد کیفیت و جلوه آنها بیشتر است. واژه بن سای به معنی درخت در گلدان یا سینی است. بن سای مجموعه ای از باغبانی و هنر است که به واسطه آن گیاه با یک تغییر شکل تحمیل شده به یک مجسمه زنده تبدیل می شود. بن سای در اصل واژهای ژاپنی و به معنی کاشت گیاهان در گلدانهای کم عمق است . به این ترتیب که گیاه در گلدانهایی کم عمق با خاک کم و در شرایط محدود کننده از نظر رشد برنامه میگیرد و با آرایش زیبا وتربیت صحیح به درختی مسن ولی کوچک تبدیل می شود. برای تحقق این هدف تمام قسمتهای گیاه اعم از ریشه ها، تنه، شاخه ها، میوه ها و گلها حایز اهمیت هستند..بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختانگشتی در کارگاه ساخت گران‌ترین قایق‌های تفریحی جهان

1:

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان


بن سای ، هنر کوچک سازی درختان


چگونه به گونه ای ارزان و ایمن حسگر dslr دوربین تان را تمیز کنید

2:

بن سای ، هنر کوچک سازی درختانپ.ن:به نظر من فوق العادست

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان
بن سای ، هنر کوچک سازی درختان

بن سای ، هنر کوچک سازی درختان


50 out of 100 based on 55 user ratings 880 reviews

@